Herman Ottó
A madarak hasznáról és káráról

Leghíresebb magyar természetkutatóink egyike, aki az ornitológia, zoológia, régészet és néprajzkutatás területén is sokat tett hazánk tudományos fejlődéséért. Élete során számtalan tudományos munkája jelent meg – sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának nevezték. E könyvet „...tenéked akarom szentelni szeretett magyar gazda Népem, ... hogy hála fejében, okulásodra, de gyönyörűségedre is írjam meg ezt a kis könyvet, arról, a mi különben is érzi szereteted melegét: írjak az ég madarairól, azoknak hasznáról és káráról.” Kora legnagyobb természettudósának tollából 1901-ben látott napvilágot ez a lexikonjellegű, Magyarország madarait bemutató egyedülálló könyv, amelyet Csörgey Titusz és Vezényi Elemér látott el képekkel. Részletes, máig jól használható, élvezetes leírásokat tartalmaz Magyarország számos madárfajáról „a földmivelő, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára” – és a mindenkori nemzedékek okulására, hogy tovább őrizzék a honi természet és magyar nyelv ősi szépségeit.

2020 Dénes Natur Műhely 280 oldal, eredeti képanyaggal. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 4.500 Ft