1950 utáni vadászkönyvek

Bartha Dénes-Vidéki Róbert szerk
A Bockerek-erdő

2008 Nyíregyháza-Sopron. 272 oldal, számos színes fotóval, térképpel, ábrával. Keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 7.500 Ft

Bors Richárd
Avarpaplan

2021 A Dénes Natur Műhely gondozásában megjelent Kortárs Magyar Vadászírók sorozat  első kötete Bors Richárd Avarpaplan című könyve. Az illusztrációkat és a címlap grafikáját Pócz Dániel grafikus készítette.
Az Előszóból: “Először arra gondoltam, hogy ebben a könyvben nem lesz előszó. Minek? Úgysem olvassa el senki. Aztán meggyőztek róla, hogy egy valamire való kötetbe mindenképpen kell bevezető. Ekkor – gondoltam – megkérem valamelyik ismerősömet, ugyan már méltassa, ajánlja, kellő mértékben kritizálja megjelenő könyveket, úgy, ahogy ő látja. Később ezt az ötletemet elvetettem, mert felrémlett általános iskolai tanulmányaimból – irodalmi művek elemzése kapcsán -, hogy vajon mennyire ferdítheti el a valóságot egy “idegen” elme véleményalkotása.
– A szerző úgy gondolta, hogy…
Honnan tudná a felkért személy (bármennyire is közel áll hozzám), hogy a szerző – ez esetben én – miképpen gondolkodott, mit érzett, hogy viseltetett annak idején, amikor papírra vetette, egy csokorba foglalta gondolatai ilyen vagy olyan témában? Megsúgom: sehogy! Ebből kiindulva úgy egyeztem meg magammal, hogy ez a feladat – mármint az előszó megírása – rám marad. Mégiscsak én tudom a legjobban, hogy mit gondolok, a többit pedig bízzuk az olvasóra.” Bors Richárd

Ára: 4.000 Ft

Dr. Tóth Sándor
Iringó (Egy erdész-vadász pálya ösvényei)

2013 Nimród Vadászújság. 187 oldal, képekkel. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 7.000 Ft

Nagy Gyula
Emlékképek

Vadásztörténetek.. 2003 Gyönygös. A Mátra Múzeum Baráti Körének kiadása. 142 oldal, fűzve, jó állapotban.  Rikta kötet.

Ára: 8.000 Ft

Kesri Singh
Ezer tigris vadásza

Kesri Singh Ezer tigris vadásza című könyv írója, úgy nőtt fel, hogy rajongott mindenféle sportért. Egy rendőrségi főfelügyelő, illetve híres rádzsasztáni vadász fiaként azonnal csatlakozott Gválijar állam vadászati hivatalához, amint nagykorúvá vált. 1920-tól, 37 éven át, egyfolytában kapcsolatban volt a vaddal, noha ezredesi rangban dolgozott rendőrségi felügyelőként és erdőőrként is, ám a vadászati hivatali teendők mindig ott
szerepeltek a munkakörében.
Története tigrisvadászként egyszerre informatív, tele van veszéllyel, izgalommal és bizonytalansággal. A tigriseket négy csoportra osztja: bátor, óvatlan, gyáva és óvatos. Történetein keresztül mind a négy típust megismerhetjük. Sokszor vadászott jószágrabló és emberevő tigrisekre, melyek rettegésben tartották a falvakat. Emellett azonban a maharadzsa illusztris vendégei számára is szervezett tigrisvadászatokat, többek között V. György király részére, akinek kiváló lőkészségéről külön megemlékezik, mint ahogy gróf Széchenyi Zsigmondnak és angol feleségének is kísérője volt a Naharban megírt indiai útja Dzsaipurról szóló fejezetében, s könyvében mint a legjobb golyólövőt emlegeti nevezetes vendégei sorában.
Kölcsönös volt a rokonszenv – Széchenyi imigyen köszön el Dzsaipurtól: “Kesrit sajnálom itt hagyni. Szeretném, ha velünk jönne, elkövetkezendő vadászataimra elkísérne. Közel háromhetes itt-tartózkodásunk alatt összebarátkoztunk. Kesri jó vadászember. Mondhatnám, az egyedüli vadászember Dzsaipurban.”
Többféle módon vadászott, élő csalival, hajtókkal és elefánthátról. Utóbbiakról néhány hajmeresztő történetet ír le, például egy olyan esetet, amikor egy vadászt a howdah-ban ölt meg a tigris, amely nem félt az elefántoktól. Beszámol más esetekről is, például, amikor beteg tigrisek önként keresték az ember védelmét; de élőállat-befogásokról a Maharadzsa állatkertjébe, tigriskölykök neveléséről fogságban, illetve más állatok
vadászatáról is ír, mint például a párducról, elefántról vagy a vaddisznóról.
Szinte legendásnak mondható, klasszikus vadászkönyvet tart kezében az olvasó, melynek érdekfeszítő történetei, nem mindennapi izgalmai és fanyar humora olyképpen magával fogják ragadni, hogy maga is lehetetlennek találja majd, míg a végére nem ér!

2018 Nimród Vadászújság. 190 oldal, képekkel. Keménytáblás, új állapot.

Ára: 7.000 Ft

Dr. Fábián Gyula szerk.
Wildhegerek ivadéka... Válogatás Storcz Mátyás magyar királyi vadászati tiszt írásaiból

Első kiadás! 2002 Texman Kiadó. 215 oldal, számos fényképfelvétellel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

“Hosszú gyűjtő és előkészítő munka után végül összeállt ez a válogatás, amelyet most jó szívvel ajánlok mindenkinek, de főként azoknak, akikben megvan az igény és kíváncsiság arra, hogy vadászmúltunkat jobban megismerjék.” – Dr. Fábián Gyula"

A híres magyar vérebvezetőről szóló eredeti könyv csak 300 példányban jelent meg, könyvárusi forgalomba soha nem került.

A kötet Storcz Mátyásnak, magyar királyi vadászati tisztnek, címzetes fővadásznak állít emléket. A neves „főszereplő” kontinensünkön mindenütt ismert és elismert szakembernek számított, vadgazdaként, vizsla- és vérebtenyésztőként egyaránt. Tekintettel arra, hogy nem csak a puskát, hanem a tollat is mesterien forgatta, írásai, szakcikkei fennmaradtak az utókor számára. Ezeket válogatta össze a szerkesztő, életrajzi vonatkozásokkal kiegészítve, sok-sok korabeli fényképpel szemléltetve. Külön ékköve ennek a könyvnek Storcz Mátyás „A véreb munkában” című, 1929-es füzetének reprint formában történő sajtó alá rendezése, mely az utánkeresés iránt fogékony vagy azt művelő vadásztársak számára kötelező szakirodalomnak minősül.

Fejezetcímek:
Storcz Mátyás élete
Gödöllő és a királyi vadászterület
A vadóvó, vadtenyésztő szakvadász
Vadóvók és vadorzók

Ára: 21.000 Ft

Dr. Izrael Gábor szerk.
1973 év vadgazdálkodása

És az elmúlt 5 év eredményének elemzése. 1974 Bp. Nagyalakú, 121 oldal. Fűzve, jó állapotban. Mindössz 1200 példányban sokszorosították.

Ára: 6.000 Ft

Berdár-Bertóti-Borzsák
Élőhely-karbantartás

1980 MAVOSZ, füzetek 11. szám.  BP.44 oldal. Fűzve, gó állapotban

Ára: 4.000 Ft

Tolnai Kálmán
Halat s vadat... - Szakácskönyv horgászoknak, vadászoknak

1983 Népszava Kiadó. 254 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Frieder Sauer
Szárazföldi madarak

Természetkalauz. Határozó kézikönyv. 1995 Magyar Könyvklub. 287 oldal, 226 madárfaj, 447 fotóval. 197 rajzzal, 227 szövegközti térképpel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 3.800 Ft

Kopa János
Egyperces vadászatok

2006 Dekameron Kiadó. 210 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. Ritka!

 Varázslatos, szórakoztató és igaz vadásztörténetek egy érdekes ember tollából! A szerző orvosdoktor, idegsebész, ideg- és elmegyógyász, az agyérbetegségek specialistája. A kötet felhőtlen szórakozást, de egyben tanulságos, tartalmas időtöltést igér!

Ára: 7.000 Ft

Jurán Vidor
Vadászkrónika

Egy öreg vadász naplójából. 1960 Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó.

175 oldal, szövegközti rajzokkal illusztrált. Borítólapos vászonkötésben, jó állapotú példány papír védőborító nélkül.

A Tátra hóborította sziklabirodalmának zord, éles hegyi levegőjét, a lombját hullató, esőverte őszi erdő sajátságosan fanyar, mohaszagú kipárolgását, a tavaszi virágdíszben pompázó havasi rétek ezerféle illatát érzi az olvasó e könyvecske olvasásakor. A kitűnően megírt megfigyelések, történetek, élmények sokszínűsége teszi a kötetben foglalt 22 írást élénkké, változatossá és olvasmányossá. Az író nagy megelevenítő képességet, jó meseszövési tehetséget és szép magyar zamatos stílust állít mondanivalói szolgálatába.

A kötet nehezen fellelhető, vadászkönyv csemege.

Ára: 7.000 Ft

J. P. Szpangenberg
Egy természetbúvár feljegyzései

Ritka vérbeli jó vadászkönyv, a kevesek által ismert orosz író: Szpangenberg: Egy természetbúvár feljegyzései. A cím ne tévesszen meg senkit, nagyon jó könyv. 1953-as első kiadás, jó állapotban, Muray Róbert illusztrációival. kb. 25 elbeszélés.

Ára: 4.500 Ft

Cholnoky Jenő
Kőrösi Csoma Sándor

évszám nélkül. Az Athenaeum kiadása. 287 oldal, 61 képpel, 14 ábrával. Kiadói egészvászon kötésben, jkissé foltos lapéllel és táblákkal, ó állapotban.

Ára: 3.900 Ft

Panigay Róbert
Farkasnyomon

1985 Albatrosz Kiadó, Bukarest. Romániai magyarnyelvű kiadás. 150 oldal, kiadói egészvászon kötésben, szép állapotban, védőborítóval
Igen ritka határon túli vadászkönyv.

Ára: 9.500 Ft

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

2006 Palatinus Kiadó. 300 oldal, redeti kép,- és szöveganyaggal. Keménytáblás kötésben, megkímélt, jó állapotban.

Ára: 7.000 Ft

Barnaföldi Gábor szek.
Hal - és vadételek

439 recept. Barnaföldi Archivum Kiadó. 191 oldal, fűzve, kiváló állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Kopasz Margit szerk.
Védett természeti értékeink

1978 Mezőgazdasági KK. 395 oldal, 222 képpel, 22 ábrával. Keménytáblás kötésben,  kissé sérült gerinccel, belül jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Dr. Nagy Emil-Dr. Széky Pál
Vadászati állattan és vadegészségtan I.

2011 Vidékfejlesztési Képzési Szaktanácsadási Intézet. Nagyalakú, 200 oldal, 140 ábrával. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 8.500 Ft

Dr. Vörös István
Úton útfélen

Ha az ember elolvassa azÚton és Útfélen-t. Szépen megrajzolt tájak, alapos és érzékletes leírások, és minden túlírás ellenére valami egészen különleges letehetetlenség övezi a nyugalmazott sebészorvos alkotói világát.

Az Úton és útfélen legfeljebb azoknak a vadászoknak nem fog tetszeni, akik egyéb iránt irodalomtörténészek, kritikusok, vagy szépírók. De egész biztos, hogy ők is elolvassák, ha belekezdenek.

A szerző valóban nagy mesélő. Mindenről eszébe jut valami újabb (és persze jóval régebbi) sztori, mindig elmeséli, hogy egy-egy vadászat során mi érintette meg annyira, hogy az örökre beleivódjék a lelkébe, de valahogyan sohasem maníros, sohasem érzelgős. Ha valamit nem csinál jól, akkor az az, hogy képtelen megérezni, hogy mikor volna célszerű befejezni egy-egy kis történetet, ennek megfelelően igen sokszor túlírja az egyes, elkülönülő szakaszokat.

A regény valójában nem is regény, sokkal inkább rövidebb elbeszélések, kisprózai munkák nem túl szorosan összekapcsolt füzére. Ezért aztán az olvasó szabadon eldöntheti, hogy regényként veszi kézbe azÚton és útfélen-t, vagy inkább novelláskötetként forgatja.  Mindent egybevetve azÚton útfélenegy nagyszerű vadászkönyv erényről, kitartásról, a természet tiszteletéről és nem utolsósorban helytállás arra nézvést, hogy a vadászat nem puszta öncélú gyilkolása, hanem az egyik utolsó kapocs a „régi” és a „modern” ember között.

2012 Dénes Natur Műűhely. 191 oldal, keménytáblás kötésben,  sarkak élek kopottak, belül jó állapotú kötet.

Ára: 5.000 Ft

Szabó József
Tallián Emil, a világutazó vadász

2002-es, szerbiai kiadás, mindössze 800 példányban jelent meg. A könyv Tallián Emil bácskai földbirtokos életútját mutatja be, beszámol afrikai útjűról, vadászatairól, híres kalandjairól.

Tallián Emil (1859-1911, törökkanizsai főszolgabíró, világjáró vadász) naplójegyzetei brazíliai, indiai, ceyloni és br. kelet-afrikai utazásai és vadászatairól.

1859. február 20-án született Törökkanizsán, mint a Tallián család ötödik gyermeke. Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte, majd gimnáziumban és Béla bátyjához hasonlóan Pozsonyban végezte a jogtudományi egyetemen. Már kis korában kíváncsi és tanulékony természetû volt. Vonzotta a természet. Az egyetemi évek után önkéntesen bevonul a hadseregbe és ott, egy évig Bécsben szolgált, ahol huszárhadnagyként szerelt le. Leszerelése után Torontál vármegye közigazgatásában vesz részt, mint aljegyzõ. Béla bátyjához hasonlóan õ is Tisza Lajos tanítványa volt. A szegedi árvíz ideje alatt õ is sokat segített a rendezésben. 1882-ben a vármegye szolgabírójaként tevékenykedik.

Ritka könyv, nem került kereskedelmi forgalomba. Fűzve, jó állapotban. 

Ára: 16.000 Ft

Walterné dr. Illés Valéria
A vadkár I. rész

Venátus Kiskönyvtár szakmai sorozat. 1990. Budapest. 58 oldalas, ma is jól használható szakanyag.

Jó állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Igles Corelli
Vadételek - Új ízek nyomában

A vadételek világa elénk varázsolja a természet még érintetlen élőhelyeit. A remek fotókkal illusztrált könyvben nemzetközi hírű mesterszakács ajánl íncsiklandó vadétel-recepteket melyeket különleges alapanyagokból készült mártásokkal kínál. Jóvoltából rég elfeledett ízeket fedezhetünk fel újra. A könyv segít kiválasztani a megfelelő borokat és söröket is. Ízelítőül a tartalomból: római tálban sült fogoly fügével és bodzalekvárral, őzérmék paradicsomos leveles tésztával, vadszilvás nyúlgerinc kókuszos rizzsel, saláta nyúlgerinccel, gombás-fenyőmagvas vaddisznósült boros mártásban. Különlegességek is helyet kaptak e könyvben, valamint nálunk nem előforduló vadfajok ételreceptjeivel is megismerkedhetünk. Néhány igen különleges recept a tartalomból: Zergepörkölt dámhúsgombócok, fácánhúsal töltött tésztafalatok, fácánfasirt, fogoly 8-féle módon, fürjreceptek,  ropogós lazagna őzhúsból.  Spagetti szalonkás, kacsamájas ragual,  szárcsahúsos rizottó,  üreginyúl receptek, vaddisznó és szarvasreceptek, mezeinyúl és récefélék ételei. stb, stb.

Nagyalakú, fényképes hatalmas szakácskönyv,  200 oldal, borítólapos keménykötésen, jó állapotban.

 

Ára: 5.400 Ft

Jolsvay-Steinmann-Szily
A magyar állatvilág szótára

 Magyar-latin és latin-magyar, Bp. Natura 1977. 357 oldal, Bvédőborítóban, egészvászon kiadói kötésben, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft