1950 utáni vadászkönyvek

Gyimesi György
Az ígéret földjén

1996 Terraprint Kiadó. 171 oldal, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hídvégi Béla
vadászálmok birodalmában

2001 Nimród Vadászújság. 305 oldal, színes képekkel.

Keménytáblás kötésben, jó állapoban.

Hidvégi Béla Vadászálmok birodalmában című könyvében elmondja nekünk, hogy milyen út vezet a falakon látható trófeákig, melyek a vadászember számára ugyanazt jelentik, amit a sportoló életében az aranyérem. Hogyan jutott el kitűzött céljaihoz, mi segítette hozzá, hogy valósággá váljanak álmai.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szidnai László
Trófeák kikészítése és bírálata

1978 Mezőgazdasági Kiadó. 202 oldal, 105 ábrával. Keménytáblás kötésben, sérült borítóval, közepes állapotú, belül hibátlan, és ép.

"A trófea fáradságos, talán életveszélyes, mindenesetre azonban a sikeres vadászat győzelmi jele. - Csakis ebben leli magyarázatát, hogy lakásunk falán sorban lógó trófeákban olyan kimondhatatlan - a kívülállóknak szinte gyerekesnek tűnő -gyönyörűségünk telik" (Széchenyi Zs.)
Igazi jó trófeakikészítő szakkönyvet kínálok megvételre, akiket érdekel ez a téma. A nagyvadtrófeák mellett benne foglaltatik a szárnyasvad trófeák kikészítése is. Emellett a bírálat magas iskoláját is elsajátíthatjuk belőle.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Medve!

2019 Lazi Kiadó. 249 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

" … ember és állat egyaránt megdöbben, a halál misztériumának közelségét megérezve elhallgat, pillanatokra kővé mered. Ez a végső vészkiáltás egyaránt idegbontó, akár a nehézkes és indolens szarvasmarha, akár a fürge, de amellett hallgatag ló tüdejének végső erőfeszítése rezegteti meg utoljára a hangszálakat.
Az előbbinek mély feljajdulása és az utóbbinak nyerítésszerű vinnyogása egyaránt kifejezésre juttatja azt a minden képzeletet meghaladó őrjöngésszerű ijedelmet, mely a szerencsétlen állatot abban a pillanatban megszólaltatja, amikor a medve teljes súlyával ránehezedik és fogat és karmait a húsába vágja. "

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hunyadi Csaba Zsolt szerk
A szarvasok háreme

Magyar írók vadászelbeszélései. Antológia. 32 elbeszélés, köztük olyanok is, amik még könyvben soha nem jelentek meg. 2007 Lazi Kiadó. 200 oldal, keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gyimesi György
Ázsia szívében

1996 Integrita Kiadó. 192 oldal+ színes és ff fotómell. Fűzve, újszerű állapotban.

Mongólia a szívügyem. Már akkor is az volt, amikor még csak álmodoztam róla; vajha egyszer én is ott vadászhatnék. Nagy vágyam teljesült, sőt túlteljesült. Nagyképűség nélkül állíthatom: lehetetlen még egyszer végigcsinálni, megismételni mindazt, amit három mongóliai utam során vadászként elértem, teljesítettem. Dagadó pénztárcával (ha volna) is lehetetlennek tartom. Éppen ezért - az élményeim egyedülállósága miatt tartom mongóliai vadászélményeimet a legértékesebbeknek és a róluk írt könyvet a legbecsesebbnek.
A szerző

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Búcsúzás

Lazi Kiadó Szeged. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Kísértés

Lazi Kiadó Szeged. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nagy Tibor
Vadászlövészet

1964 Bp. 159 oldal, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban. Igen ritka szakanyag.

A mű a sörétlövés csínját-bínját taglalja. Pár téma a tartalomból:
Futóvad lövés (nyúl, szarvas, őz, vaddisznó)
Skeet lövés.
Az agyaggalamb (koronglövés) szabályai.
Koronglövő pályák építése.
Alapállások, technikák, észrevételek, módszerek.
A koronglövés kapcsolata a vadászattal.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sterbetz István
A daru Magyarországon

1985 Mezőgazdasági KK. 20 oldal, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szederjei Ákos:
Erdőn, mezőn, vadvizeken

1965 Gondolat. 182 oldal, képekkel. Vászonkötésben, jó állapotban.

Szederjei Ákos és felesége kitűnő könyve a vad életéről, szokásairól.. Hogyan figyeljünk? A környezet hatása a vad életére, tévhitek és tanulságok, vadmadárélet, pusztai életképek stb. Érdemes beszerezni.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Balogh Pál
Elefántok között Botswánában

1996 Orient Kiadó. 210 oldal, színes képekkel. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Barangolások

Sok-sok év vadászcserkészéseinek és halászkalandjainak gazdag élményvilágából merítette elbeszéléskötetét Fekete István. „Barangolások közel negyven év alatt – vallja ő maga előszavában –, éjjel és nappal, esőben-fagyban, napsütésben és borulásban, hajnalok hajnalán, éjjelek éjjelén, nehéz zsákmánnyal és üres tarisznyával, vidám gondolatok és elment, drága Emberek emlékárnyai között… Barangolások erdei fényben, puha gyalogúton, kopott legelők tarlóján, bodzavirágok súlyos illatában és sötét fenyvesek elsóhajtott tegnapjaiban… Barangolások az Idő és az Emberek erdejében, amely lassan emlékké válik, mint az elszállt füst és az ódon kalendáriumok, amelyekben már megfakult a betű…” – A természet és a múlt áhítatos szeretetével írt, finom lírájú könyv. Ezt a kötetet még maga az író válogatta össze.
 
1969 Móra. 230 oldal, Csergezán Pál mesés illusztrációival. Védőborítóban, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Árnyak az éjszakában

Vadászelbeszélések. 2011 Lazi Kiadó Szeged. Keménykarton kötésben, új, olvasatlan állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Molnár Gábor
Dráma az őserdőben

Lazi Kiadó, Szeged. 2009 oldal, keménytáblás, jó állapotban.

Molnár Gábor születésének századik évfordulójáról (2008) emlékezik meg ez a könyv, amely válogatás a korabeli újságokban megjelent, vagy kéziratban maradt, ám kötetbe nem rendezett brazíliai vadászkalandjaiból, útleírásaiból.
Első írása1933 februárjában jelent meg a Pesti Hírlap vasárnapi mellékletében, majd ezt követően rendszeresen közölték brazíliai útirajzait az újságok. Ezek az cikkek szolgáltatták később az oly népszerű vadászköteteinek a színtereit, szereplőit, témáit. Molnár Gábor, akinek könyvein generációk nőttek fel, nagy képzelőerővel festette le kedves Amazóniáját. Írásaiban nemcsak a fordulatos cselekmény, a kalandok nyűgözik le az olvasót, hanem azok utánozhatatlan hangulata. Mestere volt a leírásnak, történetei ezért is páratlan hatásúak.
2009 Lazi Kiadó. 216 oldal.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Molnár Gábor
A csendes halál démona

1977 Szépirodalmi Kiadó

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Panigay Róbert
Muki - Egy medvebocs története

1988 Bukarest. 105 oldal, illusztrációkkal. keménytáblás jó állapotban.

Ritka kötet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Márton Imre Dr
A vadon hívó szava

Nimród Alapítvány kötete. Dénes natur Műhely Kiadó. keménytáblás kötésben, jó állapotban.

..A vadon a Természetnek az emberiség által el nem pusztított, mérgezetlen része, ahol csend honol, ahol zavaró zaj nélkül lehet hallani a madárdalt, az erdő zúgását. A vadon az, ahol inni lehet a csörgedező patak vizéből, ahol a levegő szennyezetlen és a hó valóban fehér. A vadon lehet őserdő, sziklás hegyek, pusztaság, sivatag, végtelen sarki hómező vagy korallzátony. Tajtékzó hegyi folyó, de tükörsima tavacska is. Ha keresed, még megtalálod! Én kerestem és gyakran megtaláltam. Vadásztam benne, de sokszor csak csodáltam. Adott kalandokat és felejthetetlen élményeket. Sokszor elgondolkoztatott, vajon megmarad-e a következő generációk számára?...

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hámory Gyula
Kurgánok között a Hortobágyon (Egy vadász-horgász naplója)

2004 Terraprint Kiadó. 166 oldal, fűzve, teljesen új könyv, mindössze 500 példányban adták ki.

A Hortobágyon számos kurgán található az itt élt népek több ezer éves emlékeinek őrzőiként.
E tájon él és űzi a szerző a szintén ősi foglalatosságot, a vadászatot és horgászatot.

Történeteit vadféleség (vaddisznó, őz, szarvas, fácán), vízi-vad és horgászat szerint csoportosítva meséli el, hol szinte tanulmányszerűen kifejtett gondolatok formájában, hol pedig a vadásznapló eseményleíró szűkszavúságával.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István
Vadász könyvklub 1993-1999

1999 Terraprint.  320 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ilosvay Ferenc
Megfordul a szél (Elbeszélések)

Elbeszélések Püski, 1992 Jó állapotú könyv. 271 oldal.

 

Ilosvay Ferenc hazatért. Egyike volt azoknak a hányatott sorsú magyar íróknak, akik a század első felében adták fejüket az írásnak, ám a század sorsforgatózajlása hányta-vetette őket a létért folytatott küzdelemben. Munkatársa volt a háború előtt a Reggel-nek, majd a Pester Lloyd tudósítója lett. A Gestapo jóvoltából megjárta a dachaui láger poklát, majd rövid ideig a Szabad Szó munkatársaként írt riportokat, esszéket. 1949-ben az ÁVH tartóztatta le. Az 1956-os forradalom eltiprása után már nem várta meg az újabb megtorlást. 1957. január 1-én lépte át a határt. Azóta Bécsben élt haláláig. Nem járhatta tovább a magyar tájakat, a paraszti világot, nem találkozhatott vadász és halász barátaival. Elbeszéléseiben örökítette meg őket, a világot amelyben éltek.
Egyszerű mondatai, az ízes magyar beszéd felidézése, a tiszta érzések megmutatása a mai irodalomban szokatlan, mégis gyönyörködtető. Olyan emberekt mutat be, akik a magyar falu, a magyar világ örök lakói maradnak, s bár az általa ábrázolt falu régen eltűnt, hangulatai, érzelmei a magyar múlt kincsestárába kerülnek. Az egyik legjobb tollú írónk, vadászkönyvei letehetetlenek.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
A Keleti-és a Déli-Kárpátokban

Lazi Kiadó Szeged. Keménykarton kötésben, új, olvasatlan állapotban, de ajándékozási bejegyzéssel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dúcz László
Harmatcseppek

Rovás Kft Kiadó. 161 oldal+ színes képek a könyv végén. Fűzve, újszerű állapotban.

"Bizonyára látott már a Kedves Olvasó az októberi erdő hajnali napsütésében szikrázó harmatcseppet. Az ősz színeitől színesre tarkázott ágak között feszülő selyem pókhálókon, mint valami tündér által széthintett apró drágakövek, úgy ülnek a hulló falevelek könnycseppjei, ahogy siratják a nyarat. Szép, mégis szomorú látvány, mert az elmúlással nehezen lehet megbarátkozni még akkor is, ha ilyen gyönyörű a fizetség érte. Ezek a történetek ilyen harmatcseppek az én emlékezetemben. Nagy részük vadászemlék, de ami nem az, azt is a vadászat kapcsán, a vadászatnak köszönhetően élte át. Olyan események, ahol nem a vadász az első, hanem a vadászat sötétebb oldalát láthatjuk. Ahol mindig valami hiba csúszik a dologba, de ezek a hibák teszik felejthetetlenné a megtörténteket, talán az olvasó számára is."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
A magam erdeiben

„…a ​magam vizein horgászgattam, a magam erdeiben vadászgattam, ahova másnak nem volt sem horgászengedélye, sem vadászjegye, és most már nem is lehet soha, mert ezek a vizek elapadtak, ezek az erdők elmúltak, és csak álmaimban és írásaimban élnek, ha nem is »örökké«, de talán sokáig, nagyon sokáig."

E gondolatokkal tekintett vissza írói tevékenységére a hatvanas évek végén Fekete István, jelen kötetben a szerző azon írásaiból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót, amelyek önálló kötetben még nem jelentek meg – eddig csak régi folyóiratokban, újságokban vagy kézirat formájában lehetett őket megtalálni. Szereplőik hosszú évtizedekig tartó álmuk után most lépnek ki Fekete István emlékeinek erdejéből az olvasók elé.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szerb Imre Dr
Együtt vadászni

1999 Szerzői kiadás. 181 oldal, fűzve, teljesen új, olvasatlan, ritka kötet. Már nem lehet kapni sehol, kevés példány készült belőle, sok gyűjtőnek is hiányzik!

Szerb Imre Dr. tanulságos, szívet melengető történetei, milyen is az, mikor együtt vadászunk, társunkkal.

Előszó:

Gyerekkorom óta írogatok, de eddig nem kerítettem sorát, hogy a leírtakat összeszedjem, rendszerezzem...Nekem majdnem egyformán kedvesek, de tudom, hogy a szokványos dolgok unalmasak, így inkább csak a különöseket adom közre..
" ... együtt vadászni" - sok tépelődés után kapta ezt a címet a kis gyűjtemény, mert rájöttem, hogy a magányos lesen töltött órák, éjszakák és az átcserkészett napokon végtelenül jól esett kellemesen elfáradni, lelkileg feltöltődni, de mégis az említésre méltó dolgok többnyire akkor estek meg, ha voltak társaim, testvérbátyám, gyerekeim, vadásztársak, barátok, vadőrök, na és a "négylábúak", lovaim, kutyáim. Az írás és a vadászat egy volt az életemmel, hisz szinte csak vadásztörténeteket vetettem papírra. Én is, mint oly sokan, csúzlival, légpuskával kezdtem, de ebben is az erdőn-mezőn barangolás fogott meg igazán, s később, amikor puskás vadász lettem, sok gyerekkori tapasztalat vált hasznomra. Siker és kudarc gyakran együtt jár, vagy csak egy keskeny ösvény, a véletlen választja el őket egymástól, de nagyon valószínű, hogy épp a véletlenre kenjük rá a sikertelenséget. Tanulságul szolgáljanak az alábbi történetek, s ha még szórakoztatóak is, akkor szándékom is teljesült.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ákos László szerk
Erdészeti vadászati faipari lexikon

1964 Mezőgazdasági KK. Nagyalakó, 731 oldal, rengeteg szakmai tudnivalóval, ábrákkal, képekkel. Jó állapotban.

1964-ben megjelent munka, mintegy 731 oldalon, nagy alakzatban, műbőr kötésben, színes táblaképekkel, többszáz szemléltető ábrával. Roppant nagy anyag!  Ritkán van belőle eladó példány!

"Az Erdészet-Vadászati-Faipari Lexikon a termőhelyi alapoktól, a talajtól, az éghajlati tényezőtől s az erdőgazdálkodás alapmunkálataiból (maggazdálkodás, csemetetermelés stb.) kiindulva foglalja össze az erdőhasználati ismereteket, különös tekintettel a vadászati alapfogalmakra, s ugyanakkor az erdő főtermékét, a fát is tárgyalja.

Egyetlen kötetben ilyen szerteágazó ismeretanyagot kívántunk egybefoglalni, részben pedig az a szempont, hogy lexikonunk messzemenően gyakorlatias legyen. Az anyag feldolgozásának lehető teljessége és az egyes címszavak megírásának terjedelme tekintetében így arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy különösen azt biztosítsuk az egyes szakterületek szakemberei számára, hogy a munkakörükkel szomszédos, vagy azt kiegészítő munkaterületek problémáiról és alapvető fogalmairól kapjanak minél teljesebb képet."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Régi karácsony

Elbeszélés gyűjtemény. 2000 Új Ember Kiadó. 160 oldal, kötve, jó állapotban.

"Fekete István egyike volt azon íróknak, akik átélték és hitelesen ábrázolták a lélek ünnepi érzéseit. Csendes, nyugodt, szemlélődő, gyakran humorral, derűvel átszőtt elbeszéléseiben egyszerű, a természet közelségében élő emberek szívében lobbannak fel a legnemesebb, legtisztább érzések. A sorok közt feltárul Fekete István végső titka: Hetven esztendős koráig megmaradt csizmás, bekecses, báránybőr kucsmás és bugylibicskás göllei betlehemező gyereknek."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Czifferszki István
A bőgőkürt

És más vadásztörténetek. 1957 Móra Kiadó. Csergezán Pál művészi rajzaival. + egészoldalas ff fotókkal.

143 oldal, félvászon kötésben, megkímélt, jó állapotú példány.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Havasi vadászataim

Lazi Kiadó Szeged. Keménykarton kötésben, új, olvasatlan állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szederjei Ákos
A vad etetése, óvása, befogása

Ritka szakkönyv.1963 Mezőgazdasági Kiadó. 198 oldal, 44 oldal tábla és 72 ábra terjedelemben, 2200 példányban jelent meg. Fűzve, jó állapotú, hiánytalan.

A korszerű, gépesített mező- és erdőgazdaság nem kedvező a vadállományra, amelynek életlehetőségét a gépesítés mértékének és a vegyszerek alkalmazásának növekedése egyre csökkenti. a vadállomány azonban jelentős népgazdasági érték, amit óvni, gondozni kell.
A vadállomány fenntartásának, etetésének, óvásának, az élő vad befogásának módszereit, a szükséges berendezések létesítését, a hasznos vadat pusztító vadfajok fékentartását ismerteti ez a könyv.
A könyvet nem nélkülözheti egyetlen vadgazda, vadász s a vadászatot valóban kedvelő komoly vadász sem.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csathó Kálmán
Szarvasbőgés

2006 Lazi Kiadó. 189 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Csathó Kálmán vadásztörténeti jelentőségükben messze túlszárnyalják e népszerű irodalmi műfaj kereteit. Ízes, vidám és izgalmas kalandok, kemény és férfias erőpróbák elevenednek meg mesteri tolla nyomán, a természet minden titkával, költészetével és gazdagságával. Az állatok, a fák, a patakok, az erdő ugyanúgy hősei ezeknek a történeteknek, mint az ember: a vadász.
Csathó Kálmán vadászelbeszélései épp olyan szórakozást és művészi élvezetet jelentenek annak is, akinek sohasem volt puska a kezében, mint a legvérbelibb vadászoknak, mert szuggesztív erejű, színes és ízes előadásuk a valóságot leheli magából, s szinte belevonja az olvasót az erdő ősi szépségű élményeibe és kalandjaiba.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ékes István
vadászkalandok-vadászemlékek (számozott)

Nimród Alapítvány kötete. Dénes natur Műhely Kiadó. keménytáblás kötésben, jó állapotban. Beragasztott ex librissel. Számozott péld.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Menekülésem Erdélyből

2007 Masszi Kiadó. 112 oldal, fűzve, új állapotban.

Egy ​rendkívül érdekes, izgalmakban bővelkedő könyvet vehet kézbe az olvasó. Maderspach Viktor Menekülésem Erdélyből című könyve az 1930-as években több kiadást megért, de a II. Világháborút követően a kommunista diktatúra évtizedei alatt az elfelejtésre ítélt, tiltott könyvek listájára került. A románok a trianoni diktátum aláírását követően azonnal lezárják a határokat, s megkezdik Erdély és a Partium bekebelezését, a rendcsinálást. Az erdélyi magyarságra szomorú és nehéz idők következnek. A magyarság kiemelkedő vezető egyéniségeit a megszerveződő, jórészt a Regátból és Moldvából származó csendőrség, valamint a titkosrendőrség, a sziguranca emberei a békeszerződésben rögzítettek ellenére folyamatosan megfigyelik, üldözik, a legkisebb vétség esetén súlyos börtönbüntetésre ítélik. Nem kímélik a magyar érzelmű emberek családját sem, őket is folyamatos zaklatással próbálják megrémíteni, elhallgattatni, életüket ellehetetleníteni. Maderspach Viktor rendkívüli ember, magyar hazafi, a magyar hazáért és Erdélyért nagy áldozatokat hozó család sarja, érthető módon ő és családja is szálka a sziguranca, a román hódítók szemében. A jó Isten kiváló képességekkel, remek fizikai adottságokkal áldotta meg, s ezen adottságait maga is továbbfejlesztette. Kemény, határozott jellem, hazája iránt mindhalálig elkötelezett. Az I. Világháborúban mint frontharcos csapatparancsnok is bizonyított. A dél-erdélyi magyarság egyik kimagasló alakja. Nagy vad a román titkosrendőrség számára, akire vadászva biztosra kell menni. Maderspach Viktor jó tollú író is. Vadászati könyvei (Havasi vadászataim; A medve; Páreng-Retyezát) rendkívül olvasmányosak, s mind a mai napig frissek, érdekesek, elevenek. Átélt élményeit a valósághoz szigorú tárgyilagossággal és hűséggel közelítve, de ugyanakkor színesen, érdekfeszítően jeleníti meg könyveiben. Ajánljuk írását mindenkinek, akit érdekel annak az embernek a sorsa, aki 1921-ben utoljára hagyta el fegyverrel a kézben az általa nagyon szeretett szűkebb hazát, Erdélyt, s a Déli-Kárpátokat.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Vadásznapló 1935

Erdészettörténeti Közlemények 2002 Orsz Erdészeti Egyesület.

Fűzve, ragasztott kartonborítóban, jó állapotban. 154 oldal.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Vadásznapló 1943

Erdészettörténeti Közlemények 1999 Orsz Erdészeti Egyesület.

Fűzve, ragasztott kartonborítóban, jó állapotban. 116 oldal.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zsingor László dr
Színes vadászhistóriák (számozott)

1996. A Nimród Alapítvány sorozat korai, ritka kiadványa. Fűzve, kiváló állapotú kötet. 162 oldal. Számozott.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Videcz Ferenc
Tanítványok (számozott)

Nimród Alapítvány, Dénes Natur Műhely Kiadó.

Keménytáblás kötésben, jó állapotban. számozott

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Fészekrablás

Lazi Kiadó Szeged. Keménytáblás kötésben, új könyv. rendkívül ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Panigay Róbert
Jutalomkakas (számozott)

8000.- helyett 6500 Ft Akció!

Dénes Natur Műhely Kiadó. Nimród Alapítvány sorozat kötete.

Keménytáblás kötésben, jó állapotban. 208 oldal.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fülöp Gyula
A vadász és a nők

Dénes Natur Műhely Kiadó. Nimród Alapítvány sorozat kötete.

Keménytáblás kötésben, jó állapotban. 162 oldal.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gotthárd Béla
A Hargita ösvényein

2006 Székelyudvarhely, Románia. 95 oldal, sok fényképpel. Keménytáblás kötésben, kiváló állapotban. Ritka!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zoltán János
Forró vadászszívvel (Studinka László életregénye)

A Nimród Alapítvány sorozat legelső kiadványa.

1993 Nimród Alapítvány. 167 oldal, keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

Ritkaság.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Török András Mátyás
Vadászataim napfényben-árnyékban

2006. Nimród Alapítvány sorozat. Dénes Natur Műhely. 139 oldal.

Kiadói keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Békés Sándor
Puskával, tollal (számozott)

Nimród Alapítvány kötete. Dénes natur Műhely Kiadó. keménytáblás kötésben, jó állapotban.

A Nimród Alapítvány 60. kiadványa.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Avarffy Elek
Vadászutakon

Lazi Kiadó Szeged. Keménykarton kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Vadásznapló 1943

Erdészettani Közlemények XL: 1999 Bp. 116 oldal, fűzve, jó áll.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Molnár Gábor
Egymillió hős országa

1966 Szépirodalmi KK. 389 oldal, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Varga Csaba
Ahol a vaddisznó jár

Dénes Natur Műhely- Kortárs Magyar Vadászírók sorozatának  2. kötete.  2016

235 oldal, új, olvasatlan állapot.

Varga Csaba mindenekelőtt élményvadász. És az élmények előbb-utóbb kikövetelik maguknak, hogy rögzítsék, leírják, tovább adják őket. A leírt élmények (vallomások, visszaemlékezések, elbeszélések,) pedig hamarosan megjelenési fórumért kiáltanak. Ifjú szerzőnk számos vadászirodalmi és egyéb pályázat nyertese. A vadászsajtó mellett antológiákban is szerepelt már, és most, íme, itt van önálló kötete!"

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!