1950 utáni vadászkönyvek

Beregszászi György
Hamu alatt

Terraprint Kiadó, 1995. 

218 oldal, fotókkal. Fűve, jó állapotban.

Megjelent 500 példányban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Békés Sándor
Az igaz vadász

2005 Terraprint Kiadó. 148 oldal, fotókkal. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a kis kötet olyan szövegeket tartalmaz, melyek előadások, vitacikkek és egyéb publikációk formájában már elhangzottak, napvilágot láttak.
A maguk idejében és helyén konkrét célt, feladatot igyekeztek szolgálni ezek az előadások és írások. Csokorba gyűjtésüket és együttes közreadásokat - hitem és reményeim szerint -, két dolog indokolja. Az egyik: a felvetett gondok, problémák és nyugtalanító jelenségek változatlanul aktuálisak. Mint ahogy értékeink is azok. És a másik: így, együtt, kötetbe rendezve talán hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a nem vadászó többség is érzékelje és némiképpen méltassa is vívódásaink komolyságát és folyamatosságát. Mert a vadgazdálkodás, a vadászat, a vadászati kultúra és etika ügyei nem csupán a vadászokra tartoznak. (Békés Sándor)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István szerk
Ötven vadász emlékeiből 1-7.

Ötven vadász emlékeiből  1-7.

1995-1999-ig. A Terraprint Kiadó gondozásában megjelent rendkívül népszerű kortárs írók és egyszerű vadászemberek válogatott novellás antológiájának sorozata. 7 db. kötet 

A sorozat minden példánya, szép állapotban maradt meg.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Páll Endre
A gímszarvas és vadászata

1985 Mezőgazdasági. 214 oldal, vászonkötésben, eredeti borítólappal, jó állapotban.

 A könyv szól fővadunk a gímszarvas vadászatáról. Átfogó ismeretket ad a viselkedéséről, ökológiáról, szaporodásbiológiáról, témája a szarvas betegsége, gondozása, a vadászat módjai, selejtezés. Leírja részletesen a trófea bírálatot is. A 215 oldalas szakkönyv, számos szemléltető ábrávalés fotókkal illusztrált. Igen ritkán fellelhető anyag. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bleier-Márkus
Nyomhatározó

Nyomhatározó zsebkönyvének célja az, hogy a könyv használata segítsen észrevenni az erdő lakóinak rejtett életéről árulkodó legjellemzőbb, legérdekesebb nyomokat, jeleket. Az útmutatást fényképekkel, magyarázó ábrákkal és rajzokkal igyekeztek mindenki számára könnyen érthetővé tenni.

Rendkívül hasznos kézkönyv, legfrissebb kutatások alapján. 100 oldal, színes képekkel, nyomrajzokkal, ábrákkal.

Új állapotú kötet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Heltay-Rácz
Vadászatszervezés, vadászetika

 2005 Bp. 135 oldal, színes képekkel. Keménytáblás, új, olvasatlan.

Mottóként a szerzők ezt a mondatot választották: „Nincs jobb, mint a folyamatos vadászat”.

"Ma ​egyre több vita zajlik a vadászatról. Mind gyakrabban hallani a növekvő vadászatellenességről, arról, hogy a „természetvédők” szinte minden eszközt felhasználnak a vadászat korlátozására.
Ez világjelenség. Emiatt fontos arról beszélni, hogy miért van és miért lesz szükség a vadászatra a jövőben is.
Amikor a vadászatról nem vadászok között esik szó, sokan azt a vad elejtésével/lelövésével (legyilkolásával, megölésével) azonosítják. Számukra a vadászat egyenlő a megbocsáthatatlan öldökléssel. A vadász számukra nem más, mint egy hidegvérű gyilkos. Hasonló megítélés alá esik az erdész is, aki nem átallja kivágni a szép fákat, „tönkretenni, elpusztítani” az erdőt.
Még harminc-negyven évvel ezelőtt is más volt a helyzet. Az erdész-vadász a közvélemény által megbecsült, tisztelt, sokak által irigyelt személy volt. Számos hír szólt a vadat etető, védő vadászról, a vadászatról. 1971-ben vadászati világkiállítást rendezhettünk, amelyet sok százezer ember látogatott meg...
A hiánypótló szakkönyv 2005-ben jelent meg, nem nagy példányszámban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csányi Sándor
Vadbiológia

2007 Mezőgazda Kiadó. 135 oldal, ábrákkal. Keménytáblás, új állapotban. (olvaatlan)

A könyv a vadgazdálkodási, erdészeti és természetvédelmi alapképzésben tanuló, valamint a vadgazdálkodási szakirány nappali és levelező tagozatos diákjai számára készült.
Szintén jól használható a vadgazdálkodási szakmérnöki képzésben, továbbá a mesterszakokon is.
Célja a vadbiológia (mint alkalmazott ökológiai tudomány) elméleti és gyakorlati kapcsolatainak, szemléletmódjának és módszertanának megismertetése, az ökológiai megközelítés és gondolkodásmód bemutatása vadgazdálkodási és természetvédelmi példák alapján, valamint a modellekben való gondolkodás elsajátításának előkészítése.
Fejezetei a következők:
Vad, vadbiológia, vadgazdálkodás és vadászat
A vadállományok és a környezet
Egyedek és állományok
Állományváltozás
Korcsoportokból álló vadállományok
Vadállományok térbeli folyamatai
Öröklődés a vadállományokban
Alkalmazkodás, versengés, sűrűségfüggés
Táplálkozás és táplálkozási kapcsolatok
Viselkedés a vadállományokban
Együttműködés és versengés
Ragadozó-zsákmány kapcsolatok
Vadállományok hasznosítása

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ambrózy Árpád-Németh Balázs-Pomázi Ágoston
Hagyományos vadászati módok

2018. Hubertus Kft. 60 oldal, színes képekkel, ábrákkal. Új állapotban.

Ebben a könyvben négy hagyományos vadászati módot (solymászat, agarászat, előltöltő fegyveres vadászat, vadászíjászat) mutatunk be ismert és szakmailag elismert szerzők tollából.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Sokat próbált vadászpuskák

A mű első részében a szerző saját fegyvereit mutatja be a kedves Olvasóknak, a másodikban pedig egyéb puskatípusok portréi kaptak helyet.
Végezetül a harmadik részben vegyes írások szerepelnek, amelyek hasznos információkat közölnek különböző kaliberekről, vadászati módokról, s meghökkentő érdekességekről, mint például a patkánnyal történő üregi nyúl vadászatról.
Nem csupán a beavatottaknak, hanem a téma után érdeklődők számára is felettébb élvezetes, olvasmányos könyv.
Szerző: Kovács László
Kiadó: Kovács László és a Hountler Kft. 2012
Oldalak száma: 314. Új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Csodálatos vadászpuskák

Pro Narura Kiadó. 220 oldal, új állapotban, számos szemléltető képpel.

Kovács László, hazai vadászsajtóból több, mint ezer szakcikkéből ismert, Svédországban élő szakíró könyvét tartja kezében az olvasó. Fegyverek, lőszerek, történetek. Kovács László sajátosan olvasmányos stílusában tárja újfent az olvasó elé ismereteit vadászattal és vadászfegyverekkel kapcsolatos lassan négy évtizedes tapasztalatairól. Jelen kötetében újra különleges emberekkel, különleges vadászokkal, különleges történetekkel, különleges kaliberekkel és legfőképpen érdekes vadászfegyverekkel ismerkedhet meg a tisztelt Olvasó.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Kiváló kaliberek - Újabb ötven golyós lőszer

2016 Pro Natura256 oldal, fűzve, új kötet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zoltán János Dr.
Legenda és valóság

A kötet 1996- ban jelent meg a Dénes Natur Műhely Kiadó gondozásában. 147 oldal, keménytáblás kötésben, kifogástalan állapotban.

Dr. Zoltán János plasztikai sebészprofesszor világszerte ismert és elismert szakmai tevékenysége mellett minden szabad idejében űzte a gyermekkorban megszeretett vadászatot. Három vadásztársaságnak volt a tagja, és külföldön (Tanzánia, Mongólia, osztrák Alpok, Skót Felföld, Kaukázus) is gyűjtött trófeákat.
Nagy elismerést aratott szakmai irodalmi tevékenységével, amely 18 zömmel egyidejűleg több nyelven megjelent szakkönyvet, másfél száz közleményt és két akadémiai dolgozatot eredményezett. Emellett jutott ideje vadászai tárgyú könyveket is írni. Először külföldön tett útjainak eseményeit fogalmazta meg vadásztársával, feleségével, dr. Tomai Évával társszerzőségben: "Ketten az afrikai őserdőben", 1975, "Taxival a Góbiban", 1986, "A Kaukázustól Skóciáig vadásztunk-horgásztunk", 1987. Közöltek egy kétnyelvű összeállítást vadászati tárgyú, régi képeslapgyűjteményük felhasználásával, 1988. Ezután következtek az egyedül írt könyvek: "Forró vadászszívvel" - Studinka László életregénye. 1993 és 1995, "60 év vadászpuskával" 1993

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kőhalmy Tamás
Vadgazdálkodás

1990 Mezőgazdasági KK. 279 oldal, 59 ábra, 16 oldal fotó. Fűzve, jó állapotban.

A ​szakszerű vadgazdálkodás feltétele a vadvédelem, a vadtakarmányozás, az állományszabályozás, a vadászrend, a vadászjog és -kötelesség, a fegyver- és lőszertan, a vadászati állattan, a vadegészségügy ökológia és ökonómia ismerete.
A vadászat különböző szokásai, kifejezésmódjai hosszú évszázadokon át alakultak ki.
A könyv első része a gyakorló vadászok alapvető tennivalóit tartalmazza. A szerző megismerteti az olvasót a vadászati állattannal, a vadászható állatfajokkal, a vadfajok biológiai jellemzőivel.
A mű második része a vadgazdálkodás, a vadászsport ismeretanyagát közli, amely természetesen szakmai tudást igényel: a vadgondozás, a vadállomány szakszerű kezelése, a vadászati lehetőségek megteremtését.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kozma Sándor
Disznóságok

Negyed század vadászélményei. 2004 szerzői kiadás. NAgyalakú 96 oldal, műnyomó papíron, színes felvételekkel. Keménytáblás, újszerű állapotban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ferenczy Ferenc
Szalonkától szalonkáig

1995 Nimród Alapítvány. Dénes natur Műhely. 95 oldal, keménytáblás, jóállapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Merán Fülöp
El nem múlt ünnepek

Nimród Alapítvány, Dénes Natur Műhely Kiadó. 176 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

 Merán Fülöp most már hazánkban is kultikus íróként számontartott szerző népszerű, második magyar nyelvű könyve.
“Az ember emlékezete csodálatos. Úgy van “megszerkesztve”, hogy ha évek elmúlta után visszatekintünk, a szép évek, a jó napok gyönyörűségben fénylenek, a megélt bizonytalan, rossz és veszélyes idők pedig felejthetetlen, tanulságos élményekké válnak. Ezért ne csodálkozzanak kedves olvasóim, hogy ennek a könyvnek címe: “El nem múlt ünnepek”. Önökhöz egy olyan öreg vadászember szól, aki világéletében naplót vezetett és életét hiánytalanul dokumentálja ma már több mint 160 fényképalbumából. Ezért is úgy gondolom, hogy azokhoz a valóban hiteles kortanúkhoz tartozom, akik kötelességüknek tartják az elmúlt időket úgy megírni, ahogy megtörténtek. Az idők folyamán és a visszatekintés tükrében az élmények ünnepekké váltak. Nem zavarja őket semmiféle tendencia és az annyira divatos korszellem.” Merán Fülöp

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bakkay-Szidnai-Szabolcs (szerk)
10 év aranyérmes trófeái

 
Rendkívűli, monumentális könyv az 1960-1969 közti időszakban Magyarországon elejtett trófeás vadakról. Több száz trófea fényképével és részletes bírálati adataival. Budapest, 1971, 470 oldal, egészvászon kötésben, jó állapotban,védőborítóban, Ritkán bukkan fel! 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Deák István
A nagyvad és vadászata Erdélyben

2005 Gyöngyös. 266 oldal, színes képekkel. Keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

A szerző székelyes humorérzéke, a vadászokra oly jellemző valóság- érzete, rövid történeteinek intelmei mind gördülékennyé és olvasmányossá teszik írását. Gazdag erdész-vadász pályafutásnak csúcsa ez a könyv, csakúgy mint ennek foltatása: A nagyvad vadászata Erdélyben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Yann Arthus-Bertrand-Anne Arthus-Bertrand
Az oroszlán - Vadon és szabadon

1993 Passage Kiadó

Nagyalakú, folio méretű illusztris album, meseszép felvételekkel. 120 oldal, Borítólapos egészvászon kötésben.

Szép állapotban.  Az album 37x 27 cm-es.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ádám Jenő
Vadászszívvel-vadászszemmel

Az író 4. könyve. 1996 Közdok-Zerge Vadász Bt. 173 oldal, kifogástalan állapotban, Ádám Jenő sajátkezű aláírásával

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Millenniumi vadászati Almanach
Somogy megye

2001 Orsz. M. Vadászkamara, Somogy megyei Szervezete.  Nagyalakú, 423 oldal, szép állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ádám Jenő
Vadászni márpedig kell - dedikált

Zerge BT kiadása. 2002. I. kötet. 140 oldal,3 színes képek. 

(A II. kötet nem jelent még meg)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bán István
Zimankó - Téli vadászatok

2004 Terraprint Kiadó. 180 oldal, keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Sokan szeretik a telet. Az első deres fűszál, a hóharmatban fürdő mező megdobogtatja az ember szívét, mert a téli örömök jövendölői. A havas határ gyönyörű, naphosszat lehet benne kószálni és olvasni a természet rovásírását. Testet-lelket erősítő sportértéke pedig egyedülálló. A kiadós téli gyaloglás, sízés hegymászás külön-külön is nemes sport, hát még a vadászat. Vadűzéskor nem csak a természet erőivel kell megküzdeni, de fölül kell múlni a vad rendkívüli adottságait is. De csak egy határig, amint az állatok támogatására szorulnak segíteni, védeni, etetni kell őket.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ádám Jenő
Hajnalban - dedikált

1998 Közdok Kft. 251 oldal, fűzve, kiváló állapotban.

A szerző aláírásával.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bakóczi Antal
Vadorzók

1973 Mezőgazdasági. 393 oldal, 14 ábrával. Fűzve, közepes állapotú, kopottas, de hiánytalan. gerince 1 cm-en sérült.

Igen rikta, és keresett könyv a vadorzókról.

Izgalmas történetek, nem várt fordulatok, halálos összecsapások jellemzik Bakóczi Antal könyvét. A színtér az erdő. A szereplők, vadorzók, akik ezerféle furfanggal, eszközzel törnek a vad életére, és vadászok, vadőrök, akik nemegyszer életük kockáztatásával akadályozzák meg a bűnös elemek tevékenységét. E krimibe illő történetek azonban nem fantázia szülöttei: a szerző több száz bírósági ügy közül válogatta ki a legjellemzőbb, legtipikusabb eseteket, s ezeket írta le könyvében. Talán egy lépéssel ahhoz is közelebb segít e könyv, hogy megszűnjön az orvvadászokat helyenként még mindig övező álromantikus dicsfény...

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gyimesi György
Vadászataim a Kárpátokban

2005 Dénes natur Műhely. 305 oldal, színes és ff képekkel. Keménytáblás, kiáló állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hídvégi Béla
Vadászként a csúcsokon I.-II. - díszdobozban

Ez a könyv többféle értelemben is csúcsokról szól - messzi vidékek, idegen tájak titokzatos, sokszor nehezen elérhető csúcsairól, egyben egy kiemelkedően sikeres vadászélet kimagasló állomásairól, eseményeiről. Maga a kiadvány is a maga nemében egyfajta csúcs, afféle (vadász)könyvészeti unikum: díszdobozban tálalt két kötetben, több mint négyszáz oldalon, mintegy másfélszáz, a benne leírt események helyszínén készült színes fotóval, továbbá grafikákkal és térképekkel kiegészítve taglalja és beszéli el a földkerekség legritkább, legnehezebben kézre keríthető hegyivad-fajainak, illetőleg ezek múltjának, jelenének, azonfelül nem utolsósorban elejtésének a történetét. Sajátos egzotikumának töménysége akár a jóféle whiskyé: az "extra" minőségű vadászatok kedvelői bízvást megrészegülhetnek tőle. Szerzője, Hidvégi Béla, a közismert magyar világjáró vadász, a Safari Club International örökös tagja és többszörös díjazottja, az SCI magyar tagozatának elnöke életre szólóan elkötelezte magát a nagyvadvadászat legmagasabb rendű, egyben legnagyobb kihívást és erőpróbát jelentő válfaja, a hegyi vadászat mellett.

I.-II. kötet egyben, díszdobozban, újszerű állapotban.

I kötet: 241 oldal
II. kötet: 182 oldal

242 mm x 180 mm
kemény táblás
színes

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István szerk
Ötven vadász emlékeiből 6

Antológia. 1999 Terraprint 351 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István szerk
Ötven vadász emlékeiből 5

Antológia. 1999 Terraprint 351 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István szerk
Ötven vadász emlékeiből 4

Antológia. 1999 Terraprint 351 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Konrad Lorenz
Az állati és emberi viselkedésről I.-II.

2001 Totem Kiadó. Új állapotú könyvek.

Jelen könyv Konrad Lorenz megítélése szerint legfontosabb tudományos munkáinak válogatását tartalmazza. Ezek a tanulmányok nemcsak egy zseniális kutató Nobel-díjban végződő fényes pályájának, Lorenz tudományos fejlődésének egyes állomásait mutatják be, hanem az állati viselkedés tudományának, az etológiának az alapjait is. Lorenz rendkívül pontos megfigyelő volt és kitőnű teoretikus, aki észleléseit azonnal egy az evolúciós gondolati keretben értelmezte.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Lükő Sándor
Kalandos vadászatok

2007 Well-Press Kiadó. 160 oldal, fotókkal. Keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

A  szerző, Lükő Sándor már gyermekkorában közel került a természethez, az erdőhöz, a vadászathoz. Megismerte a vadak életmódját, szokásait, a vadászat írott és íratlan törvényeit. Eljutott Magyarország híres vadászterületeire, részt vett felvidéki és erdélyi vadászatokon, járt a Tátra és a Kárpátok erdeiben, de leggyakrabban a Bükkben cserkelt. Élményeiröl 1948 óta naplót vezet, ez alapján készült a 2004-ben megjelent Trófeás történetek című kötete, és ennek folytatása a Kalandos vadászatok.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Lükő Sándor
Trófeás történetek

2004 Well-Press Kiadó. 155 oldal, fotókkal. Keménytáblás, jó állapotban. Szint új.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Cserey Adolf
Gombaismertető kézikönyv

A GOMBAISMERTETŐ KÉZIKYÖNYV alapvető célja, hogy megismertesse az olvasót a gombákkal, főleg azokkal, melyeket a közéletben is „gomba" név alatt ismerünk, ahová a feltűnő testű kalap-, kucsma- és szarvasgombák tartoznak. Hogy ezt megtehessük, először is megismertetjük az olvasót a gombák testével, szaporodási módjaival, majd bemutatásra kerülnek alakjuk és fajtájuk szerint. Reméljük, hogy a lényegretörő leírások, és a színes illusztrációk segítenek eligazodni a gombák világában. 271 oldal, színes képekkel, kiváló állapotú keménytáblás kötésben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon

Magyar Vadászírók Klasszikusai 21. kötet. Dénes Natur Műhely. 310 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Peter Hathaway Capstick
Halál a fekete kontinensen

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy olyan jól ismerte Afrikát, mint Peter Hathaway Capstick, még kevesebben vannak azok, akik olyan érzékletesen le tudják írni kalandjaikat, mint ő. A vadászkaland írók mesterének kikiáltott hivatásos vadász, Peter Capstick elvisz minket Afrikába, hogy találkozzunk a világ legveszélyesebb nagyvadjaival. Capstick félelmetesen hitelesen számol be az afrikai kontinens öt legveszélyesebb vadjának vadászatáról. A klasszikus nagyvadak vadászata egyedülálló próbatétele a bátorságnak. A lapuló oroszlán figyelmeztető morgása, a leopárdról árulkodó fűsuhogás, a megsebzett elefánt dühödt ordítása, a bivalycsordát jelző porfelhő, az orrszarvú rohamától rengő föld leírása felidézi a lélegzetelállító és feszült pillanatokat. A könyv szerzője életre kelti a halálos fenyegetettségben zajló veszélyes vadak becserkészésével járó feszült várakozást, félelmet és természetesen a sokszor velejáró örömteli érzést is.

Kitűnő könyv, a veszélyes nagyvad vadászatáról. 255 oldal, keménytáblás kötésben, hibátlan borítólappal, kifogástalan, új, gyűjtői állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Vertse-Tildy (Fekete István)
Erdő, mező madarai

Sokak által nem ismert álnéven írt Fekete István mű. Vertse Albert: Erdő, mező madarai című ismeretterjesztő könyve. Az 1953-ban első kiadásban megjelent kötethez a címlapon szerzőként szereplő Vertse Albert csak a nevét adta, mivel az igazi szerzője Fekete István.
Az ötvenes évek elejére Fekete Istvánt teljesen ellehetetlenítették, rendszeridegenként, gyanús klerikális személyként tekintettek rá, munkahelyét elvesztette, írásai nem jelenhettek meg. Ebben a helyzetben érkezett a rokoni segítség. Vertse Albert az író Anna húgának volt a férje, Fekete István sógora volt.
Azóta több kiadást megélt művet Vertse szépen lassan átírta, de ez az első kiadású könyv még nagyban Fekete istván munkája is. Tildy Zoltán bravúros, hangulatos fotói teszik igazán értékessé ezt az albumot.
 
Jó állapotban.
 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bán István
Szarvasbőgés

Bán István SZARVASBŐGÉS című vadászkönyve, minden sorával arról tanúskodik, hogy szerzőjének mindennapos közege a természet.

Szavai, gondolatai hitelesek és elfogadhatóak az olvasó számára, hiszen saját tapasztalatait, az átélt élményeket dolgozza fel úgy, mintha vele együtt érezne-mozdulna a könyvével ismerkedő ember.

Szívvel-lélekkel szereti az erdőt, a vadat, alaposan ismeri a növényeket és az állatokat. A történetek az inkább megfigyelő erdész-vadászt mutatják be hangsúlyosabban, de sikeres vadászkalandjaival is megismerkedhetünk. A valóság talaján álló, tanulságos, változatos történetek az élvezetes lendületük mellett rengeteg hasznos tanácsot tartalmazó részletekkel bírnak.

2002 Terraprint Kiadó. 219 oldal, keménytáblás kötésben és kiváló állapotban. Ritkán van belőle..

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Jim Corbett
Emberevő tigrisek

Jim Corbett világhírnévre tett szert emberevő tigrisek és leopárdok vadászata révén. 1907 és 1939 között India több tartományában is sikeresen vadászott ezekre az emberevővé vált ragadozókra, Áldozataik száma több százra rúgott, így az indiai hatóságok kénytelenek voltak hajtóvadászatot szervezni az emebrevőkre. Corebett egész életét a dzsungelbe töltötte, kevés ember lehetett aki jobban ismerte volna a vadvilágot nála, ám még neki is nagy kihívást jelentett ezeknek az agyafúrt és rendkívűl óvatos nagymacskáknak a becserkészése. Ezekről a vadászatokról szól ez a hihetetlenül izgalmas vadászkönyv.

1966-os első magyar kiadás. 332 oldal, félvászon kötésben, szép állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerző
Vadászkönyv-klasszikusok 1-26 rész

A szegedi Lazi Kiadó vadászkönyv sorozatában megjelent írások, régi, eredetiben már nehezen fellelhető, igazi vérbeli, klasszikus vadászkönyvek, a legnevesebb szerzők, legjobb munkái.. A kötetek teljesen újak, még kinyitva sem voltak. A 27 részes sorozat egyben, jutányos áron.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
7 kötetes könyvsorozat

7 kötetes Fekete István sorozat. A gyűjtemény, egységes keménytáblás kötésben szép, újszerű állapotban van.

 
Csak egyben értékesítve.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Őzbakok innen-onnan

2019 Lazi Kiadó. 221 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban. 

Nadler Herbert írásai a klasszikus vadásztörténetek legszebb példái, melyekből kiviláglik kimagasló szakértelme, mérhetetlen türelmű kitartása, akaratereje, ügyessége és gyakorlottsága. Az ŐZBAKOK INNEN-ONNAN kötetbe olyan írásokat válogatott a szerkesztő, amelyek eddig csak a korabeli újságokban voltak olvashatók. Természetesen nem csak őzbakokról olvashatunk ebben a remek könyvben, az csak a címadó novellájának címe. 24 gyönyörű elbeszélés található a kötetben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nimród vadászélmények
Idegen tájakon - Hazai földön I.-II. - sorszámozott péládnyok

Az ár a kettőre együttesen értendő.

A Nimród Vadászélmények két vaskos kötete Idegen tájakon és Hazai földön címmel, olyan régi Nimródokban megjelent magyar szerzők írásait tartalmazza, amely könyv alakban a kiadásig nem jelent meg. Helyet kap benne az ott publikáló, csaknem valamennyi magyar vadászíró, köztük olyanok is, amelyek a háború után nem publikálhattak hazánkban. A két kötetes gyűjtemény, átfogó képet ad a magyar vadászirodalom kiváló képviselőink munkásságáról. Az 1994-ben megjelent két könyv együtt.

Számozott mindkét példány. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
10 kötetes könyvsorozat

10 kötetes Fekete István sorozat. A gyűjtemény, egységes keménytáblás kötésben szép, újszerű állapotban van.

 
Csak egyben értékesítve.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Motorcza Gyula Dr
Indul a vadászház (számozott)

1995 Nimród Alapítvány. keménytáblás, jó állapotban. 

A szerző, akit a fegyver-, horgász- és vadászati kiállítások (FeHoVa) rendezőjeként, valamint a Nimród munkatársaként már jól ismernek Olvasóink, az amerikai földrészen tett kalandozásait örökíti meg könyvében.
Kanadában és az USA-ban a fegyverkonstruktőr és világszerte ismert, sikeres nagyvad-vadász, Kanadában élő honfitársunk Szecsei József volt a vadásztársa.
A vadászati lehetőségekről, a földrész állatvilágáról és a szerző által meglátogatott országok helyi viszonyairól plasztikus képet ad a könyv, amely ezáltal sajátos útikalauzként is szolgál.
A humorral is fűszerezett, őszinte hangvételű, közvetlen, könnyed stílusú, 40 darab eredeti színes fotóval gazdagított kötet élvezetes olvasmányt ígér a messzi tájak után vonzódók számára.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sz. Nagy László
Hol a Tisza erdőt nevel...

1995. A Nimród Alapítvány sorozat korai, ritka kiadványa. Fűzve, kiváló állapotú kötet. 228 oldal.

 A szerző a „Nimród" Irodalmi Pályázat 1990. és 1993. évi díjazottja. Plasztikus alföldi tájleírásainak, a tanyákon, tiszaparti erdőkben élő vadászó-halászó emberek jellemrajzának gyűjteménye ez a válogatás. Az ízes dél-alföldi beszédstílus, az alföldi ember különös gondolatvilágának bemutatása teszi rendkívül hangulatossá, élvezetessé a novellákat.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Panigay Róbert
Jutalomkakas (számozott)

Dénes Natur Műhely Kiadó. Nimród Alapítvány sorozat kötete.

Keménytáblás kötésben, jó állapotban. 208 oldal.

Sorszámozott példány. (205)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Végh Endre Dr.
Vadászni emberi dolog (számozott)

A Nimród Alapítvány sorozat kötete.  Dénes Natur Műhely Kiadó. 

178 oldal, Keménytáblás kötésben, jó állapotú, számozott példány. (51-es)

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!