1950 utáni vadászkönyvek

Györffy Lajos
A szőrmés és szárnyas kártevők létszámapasztásáról 2.

1969 MAVOSZ. 40 oldal, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

Lektorálta: Bertóti István. Illusztrálta: Csergezán Pál. 1974 MAVOSZ. 53 oldal, fűzve, jó állapotban. Bnne: A dúvadak fajtái, életmódjuk, bemutatása, apasztási vadászati, csapdázási módszerek, ládacsapdák, szerkezetrajza, módszerek, stb. Ismertető füzet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Jávorka-Csapody
Erdő mező virágai

A magyar flóra színes atlasza. 1965 Mezőgazdasági. Színes képekkel illusztrált. 245 oldal+ 120 oldal színes tábla terjedelem.

Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

Ki ne szeretné a csodás természetet járni? Szívet-lelket gyönyörködtet a lombok üde zöldje, a virágok színpompája. S aki nyitott szemmel vizsgálja a természet tarka képeskönyvét, előbb-utóbb vágyat érez, hogy megismerkedjék részleteivel is: az egyes növényekkel, virágokkal.
Ezt az érdeklődést elégíti ki e könyv. Fokról fokra megismerheti belőle a nagyközönség nemcsak hazánk, hanem az Északi-Kárpátok növénytakaróját is. Közérthető, könnyen használható rendszerezése segítségével lehetővé teszi a legelterjedtebb virágos növények gyors felismerését. Hazánk és a Magas Tátra legfeltűnőbb virágos növényeit a nyitás ideje és színe szerint csoportosítva 80 színes táblán + 10 oldalnyi ábrával, 109 rajzzal mutatja be.
Haszonnal forgathatják: a gazda, az erdész és minden érdeklődő.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bordás Mihály
Erdélyi finomságok könyve

 "Ültél-e már tábortűz mellett szalonna vagy más finomság sütése közben? Rácsodálkoztál-e valaha a felcsapódó lángnyelvek varázsára? Nem ugyanaz az érzés és hangulatm ha egy étel a szabadban lángoló tüzet körbeülve vidámságban a tűz által közösségbe kovácsolva, mindenki hozzájárulásával készül.."

 
BORBÁS MIHÁLY: ERDÉLYI FINOMSÁGOK KÖNYVE
Különös tekintettel a szabadtűzi sütés-főzés örömeire. Autentikus erdélyi ételek, klasszikus elkészítési módok praktikus tanácsokkal. A mintegy 200 ételreceptet ismertető szakácskönyv az ínycsiklandó erdélyi ízek világát varázsolja a konyhánkba. A könyvből megismerhetjük a hagyományos erdélyi ételkészítési módokat, a nyárson és roston sütés, a bográcsban főzés fortélyait. Rendkívül sok tudnivalóval, a tűzrakástól, a vadhúsok előkézítésén át, a csórékolbász szarvashúsból receptjéig.
A székely-csángó származású szerző több évtizedes gyűjtőmunkája eredményeképpen született meg e kulináris élvezeteket ígérő kötet.
A székelyhídi tanárember az erdélyi Sziget-hegységben, Székelyföldön, a Keleti- és Déli-Kárpátokban tett barangolásai során kereste a helyi ételeket és jellegzetes recepteket, így ismerte meg az erdélyi székely, magyar, csángó, román, valamint a partiumi, érmelléki magyar zamatokat.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bertóti István
Vadgazdálkodás és vadászat

1970 Mezőgazdasági KK.  5. bővített kiadás.  327 oldal, 32 oldal táblával, 84 ábrával. Fűzve, jó állapotban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Papp Attila-Felső Barnabás
Gemenc

81 oldal, színes képekkel. keménytáblás kötésben, jó állapotban.

A kötet Gemenc életét, élővilágát, vad,-és növényvilágát mutatja be, legyűgöző felvételeken keresztül. A szöveg 3 nyelvű. (magyar-angol-német)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sterbetz István
Zöld kalapban

A Nimród Alapítvány 46. kiadványa. 133 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban. Sterbetz legritkábban felbukkanó kötete.

Sokan vélik, hogy a vadászat és a természetvédelem mereven ellentmondásos. A kötet szerzője nem látja így. Vadászhagyományokon nevelkedve lett a Madártani Intézet munkatársa, és vadásznak maradva vált ott hivatásos természetvédővé. Vallja, hogy a vadon élő állatok óvása nem mindenkor zárja ki azok hasznosítását, hogy az egészséges-etikus szemléletű sportvadászat meg a vadgazdálkodás szövetségese lehet a természetvédelemnek. Emlékeiben tallózva ezt próbálja érzékeltetni az Olvasóval.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Videcz Ferenc
Vadász voltam egykoron

Nimród Alapítvány 59. kiadványa. 178 oldal, keménytáblás kötésben, szép állapotban. Ritka Videcz kötet.

Trilógiám harmadik kötetére várva sokan kérdezték, kérdezik "Miért a múlt idő?" Hiszen nem hagytam abba végérvényesen a vadászatot! Valóban, hála régi és valamelyik könyvem mögül rám mosolygó, egyre inkább szaporodó új barátaimnak, nem kellett szegre akasztanom évtizedek alatt részemmé vált vadászpuskáimat. Figyelmességükért köszönettel és tisztelettel tartozom. Csakhogy - minden kedvességük ellenére - Ez a vadászat már nem az igazi. Leginkább arra emlékeztet, amikor a hosszútávfutó tolókocsiba kényszerül. A dédelgetett, agyonkényeztetett kalitkás madár is szívesen lemondana minden felkínált csemegéről, cserébe egykori szabadságáért. E könyv még valódi, szabad vadászéveimről tudósít.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szűcs Sándor
Régi magyar vízivilág

1977 Magvető. 311 oldal,  egészvászon kötésben jó állapotban.

A sárréti emberek mostoha életét, az akkori világot feledtetik a mai viszonyok, de az itt élteknek emléke tovább él írásaimban, hiszen gyermekkoromtól kezdve szorgalmasan gyűjtöttem a vidék öregjeinek emlékezetében élő szájhagyományokat. Ezek az öregek fiatalabb éveikben még részesei voltak azoknak a sok ősiséget őrző életformáknak, melyek a Sárrét elzárt mocsárvilágában s a szabályozatlan Berettyó és Körösök kiöntései között fennmaradtak.
Sokat böngésztem a régi, öreg épületek padlásain; előbb csak puszta érdeklődésből, később egyre tudatosabban gyűjtöttem a múlt néma tanúit: lommá lett, elfeledett nevű tárgyakat, eszközöket, szerszámokat. Elindultam arra a hosszú gyűjtőútra, amelynek jószerint még ma sem értem a végére.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nagy Gyula
Parasztélet a vásárhelyi pusztán

Nagy Gyula néprajzkutató fő műve a PARASZTÉLET A VÁSÁRHELYI PUSZTÁN című monumentális monográfia. Bár szűkebb környezetét a kiterjedt vásárhelyi pusztai létet kutatta, könyve a hagyományos paraszti életmód bemutatásának minden szegmensére kiterjed, a pusztára, mint lakhelyre, a tanyai élet összes mozzanatára, a főzéstől a munkán át a foglalkozásokig. Művében a teljességre törekszik és ezt az olvasó meg is kapja. Tevékenységét figyelemmel kísérte a nemzetközi szakirodalom is. A könyv remek kritikákat kapott. A mintegy 760 ! oldalas mű 80 oldalnyi képmellékletet tartalmaz. Valamint számos nagyméretű mellékletet, kihajtható térképeket. Hasznos benne az is, hogy szó- és tárgymutatóban kereshetünk egy-egy tárgyra, fogalomra, kifejezésre a kötetben.
1975-ben jelent meg Békéscsabán, A Békés Csabai Múzeumok Közleményei sorozat 4 köteteként. Egészvászon kötésben, védőborítóban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csőre Pál
A magyar vadászat története

1994 Mezőgazda Kiadó. 310 oldal, sok dokumentummal, képpel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Valamikor, az emberréválás kezdetén az ősembernek kemény küzdelmet kellett vívnia fennmaradásáért. Küzdelmének legfontosabb része volt a vadállatok elleni védekezés, amelyben maga is könnyen áldozatul eshetett. Idővel azonban megtanulta, hogy ejthet el, keríthet hatalmába állatokat. Ezt később már nem csak az önfenntartás ösztöne sugallta, hanem a kifejlődő zsákmányolási hajlam is. Ez a két tényező maradt fenn azután évszázezredeken keresztül, és határozta meg azt a tevékenységet, amelyet ma vadászatnak nevezünk." - írja a Szerző bevezetőjében. Ezután az Olvasó időrendben végigbarangolhat a múltbeli vadászatok hazai színterein megismerheti az egykori vadállományokat, a vadászati módokat és fegyvereket, a vadászati kultúrákat, ízelítőt kaphat a vadászatnak a művészetekre gyakorolt hatásáról, a vadgazdálkodás és a vadászati jog kialakulásáról és fejlődéséről, majd elérkezve a XX. század végére, megállapíthatja, hogy az évszázadok folyamán mindezek óriási változáson mentek át, amíg kialakult napjaink kedvelt sportja, a vadászat

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete I.
Karácsony éjjel

Fekete István: Karácsony éjjel
A ​mélyen hívő Fekete István egész életében nagy jelentőséget tulajdonított a katolikus ünnepeknek. A húsvétok és a mindenszentek elsősorban az önvizsgálatra és a szeretteire emlékeztették, a karácsonyokat viszont mindenekelőtt közösségi eseményként élte meg.
A karácsony az egymásra figyelés ünnepe, és Fekete István példázatos elbeszélései elhitetik velünk, hogy lehet és érdemes szeretni és jónak lenni. Csaknem negyed századon át emlékeztetett minderre az Új Ember tárcáiban. A megbocsátás és a ragaszkodás, a béke- és harmóniavágy áll e jobbára visszatekintő önéletrajzi és látomásos írások középpontjában. Jelezve, hogy a karácsonyi készülődés gyermeki izgalmát idővel egyre inkább az évbúcsúztatás nosztalgikus számvetése váltja fel.
Fekete István karácsonyi történetei varázserővel bírnak, hiszen saját élményeinket is megelevenítik, és olvasója hamar azon kapja magát, hogy nicsak, vele együtt én is „emlékekre emlékezem”.
A Lazi kiadó Fekete életmű-sorozatának egyik legritkább kötete. 
Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Varga Domokos
Erdőkerülőben

Erdészek, vadászok élete, vadászatok, erdészet, vadgazdálkodás az erdőn.

1970 Szépirodalmi KK. 244 oldal, egészvászon kötésben, jó állapotban. Ritkán bukkan fel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Páll Endre
A vaddisznó és vadászata

Első kiadás! 1966 Mezőgazdasági Kiadó. 226 oldal, fűzve,sérült, ragasztott védőborítóban,  a könyvtest jó állapotban. Ritka.

Benne foglaltatik minden, amit a disznó életmódjáról, vadászatáról tudni kell és érdemes. A vaddisznó morfológiája, etológiája, vadgazdálkodás a vaddisznóval, takarányozás, gondozás, a vadkár elárítása. Betegségek, vadászati módok. Lövés jelzés, utánkeresés, a lőtt vad kezelése, zsigerelése, a vaddisznó trófeája és értékelése, bírálata stb.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Brend Krewer
A csülkös vad utánkeresése

1988 Mezőgazda. 75 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. A borítón paróbb sérülések.

Rendkívül ritka kötet.

"Nem győzöm hangsúlyozni, a vérebvezetés a vadászat legfelelősségteljesebb része. Aki vérebvezetésre szánja el magát, javasolom, hogy ezt "ha" és "de" nélkül tegye. Számítson arra, hogy sokat kell áldoznia a szabadidejéből, bizonyos fokig elhanyagolja a családi életét. Bírnia kell a fizikai megterhelést, a megerőltető munkát.
Munkája során legyen diszkrét, különben kevés helyre hívják utánkeresni. Ne fecsegjen a területről, személyekről, a munkavégzés körülményeiről feleslegesen.
A diszkréciónak ott a határa, ahol a vérebvezető a hallgatásával bűntárssá válna."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sánta Gábor
Fekete István nyomában - Redhagyó életrajz

2014 Móra. 267 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ákos László
Erdészek és vadászok zsebkönyve 1960-1961

1960 Mezőgazdasági Kiadó. 203 oldal, kiadói műbőr kötéeben, jó állapotban.  Sok hasznos tudnivalóval. Ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Köd - vadászelbeszélések - első kiadás

1960 Magvető Könyvkiadó. 320 oldal, keménytáblás félvászon kötésben, szép állapotban. 

Fekete István poetikus regényeinek kedvelői fokozott örömmel forgathatják a Ködöt. Ez a novellagyűjtemény halász-vadásztörténetek füzérén csillogtatja az író természetlátásának, lírai kedélyének sokszínű villódzását, emberábrázoló erejének nemes értékeit. Gyűjteményét az évszakok változása fogja keretbe: tél, tavasz, nyár, ősz adja egymásnak a kilincset a kötetben, s ebben a négyes beosztásban sorra megelevenednek az író természetjáró múltjának, vadászcserkészéseinek és horgászkalandjainak színes emlékei. Mindenki, aki bele tud feledkezni a tájak szépségeibe, aki szívesen lesi meg erdő-mező titkait, akiben vadászszív dobog, örömmel fogja felfedezni a saját élményeit a Köd gazdag élményvilágában.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Bán István
Vadászetika

1996 Budapest, Lipták Kiadó. 293 oldal, átfogó hiánypótló  munka, mintegy biblia hazai vadászkultúránkról, viselkedési szabályainkról.

Kiadói, egészvászon díszkötésben, újszerű, szépen megóvott, gyűjtői példány.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Csányi-Dr. Csőre-Dr. Faragó-Feiszt-Dr. Heltay stb.
A magyar vadászat ezer éve

Emlékülés a legnevesebb hazai előadókkal, szaktekintélyekkel. Szimpózium. 2000 Millenniumi Vadászati Biztotság Budapest. 112 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Károlyi Lajos gróf
Egy élet a vadászatért

Kiadó: Nimród Vadászújság. 155 oldal, színes és ff képekkel.

Keménytáblás, szép állapotban. 

Ritka vadászkönyv. A múlt század egyik leghíresebb vadászati szakemberének kiváló könyve legkedvesebb és legérdekesebb vadásztörténeteiről. Gróf Károlyi volt egyike azoknak az európai vadászoknak, akiknek vadászsikerei világhírűvé váltak. Ez az írás megismételhetetlen, ugyanúgy, ahogy Károlyi gróf vadászélete.

Lebilincselő olvasmány.

 

Kiadó: Nimród Vadászújság. 155 oldal, színes és ff képekkel. Keménytáblás, szép állapotban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Duhay Gábor
Lelovich - Galántai Lelovich György élete és munkássága (1913-1993)

2015 Nimród Vadászujság. 184 oldal, színes és ff képekkel. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Gyönygvirágtól lombhullásig, Szárnyas vadászmesterek, A hortobágyi solymásztelepen, Egy kerecsesólyom története, Kékvércsék erdejében, Kati és a vadmacska, Vadak az árban, Vadvízország, Fegyverneki évek,
Szakmai lektor: Ambrózy Árpád

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szederjei Ákos
Őz - igazi kuriózum

1959 Mezőgazdasági Kiadó. 194 oldal, 92 ábrával. Kiadói vászonkötésben, eredeti színes borítólappal. A képen látható jó állapotban.

A borítólap a könyvet megvédte, szoros kötésű könyvtest.

Ritka, Szederjei legritkább szakkönyve.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bartha Dénes
Magyarország Fa- és cserjefajai

1999 Mezőgazdasági Kiadó. 301 oldal, 136 ábrával, keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Tizenhárom töltény

1999 Terraprint Kiadó. 75 oldal, képekkel, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bán István
Szalonkavarázs 2

Szerzői kiadás.  Budapest, 270 oldal, rajzokkal. Keménytáblás kötésben, új állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Krébecz Jenő
Gombaatlasz

200 Közép-európai nagygomba.  1988 Pallas Lapkiadó Bp. Nagyalakú, 200 oldal, színes gombarajzokkal. 

Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Alapmű a mombászatban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szálka Róbert
Kalandozások az ismeretlen Máramarosban

2005 Szálka BT. kiadása. Dabas. 213 oldal+ 2 db kihajtható térképmelléklettel. Sok fotóval. 

Fűzve, jó állapotban.

A szerző, mindazonáltal, hogy könyvében teljesen különálló, és egymástól független vadászkalandokat, humoros történeteket, nem mindennapi eseményeket ír le, párhuzamosan az események ábrázolásával bepillantást nyújt számunkra, mint egy monográfiában, Máramaros, e kevésbé ismert terület történelmi múltjába, jelenébe, és fényképekkel ábrázolt festői szépségeibe. Könnyed formában ismerkedünk meg jellegzetességeivel, a mindennapi élet sajátságaival, és a múlt rendszer fonákságaival, miközben a humoros hangvételű sorok között egy rögös, és tragikus emberi életút megpróbáltatásai körvonalazódnak. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Farkas Zoltán
Bográcsszéli történetek

Egy főzőembör beleszól a szakácsmestörségbe...Dénes Natur Műhely. 176 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ritka és élvezetes kiváló könyv, sokat lehet tanulni belőle az otthoni "főzömestörségről" történeteken keresztül mutatja be a bográcsos, szabadtűzi és mindenféle hobbiszakács-étkek fajtáit elkészítését, köztük vadételekét is. Jól bevált receptek, figyelve az arányokra, szakmailag megnyerő stílusban.
Könnyed, olvasmány, sok-sok humorral fűszerezve, ízes nyelven íródva.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

R. Luskac
A végtelen vadászmezőkön

1957 Bibliotheca, BP. 320 oldal, jó állapotban. Eredeti sérült védőborítóban.

Ritka vadászkönyv, izgalmas történetekkel.

 
Volt egyszer egy cseh építészmérnök, aki 1927-től végigjárta a Szovjetuniót: Épített nagy házakat, kikötőket és minden egyebet. - Közben vadászott! - Aztán visszaköltözve hazájába, leírta vadászélményei, amit magyar nyelven is kiadtak, 1957-ben. Olyan csodálatos vadászterületeket, vadállományt és vadászembereket ismerhetünk meg ebből a könyvből, ami ma már elképesztőnek tűnik. Például a ma vadászának felfoghatatlan az olyan vadász elmondás, hogy volt egy orosz vadász aki fuvarost fogadott és lovaskocsi tételben lőtte a nyírfajdot eladásra.... és a többi izgalmas történetek... Az egyik legkitűnőbb, vadászkönyv, sokan méltatlanul nem ismerik. Érdemes megvenni.
"A puskám kitett magáért, lett légyen szó medvéről vagy hiúzról, süketfajdról, vörösgémről, vadkecskéről vagy jávorszarvasról. Az Amu-Darja partjainak dzsungeljeiben a legfélelmetesebb ragadozó, a tigris nyomát kutattam, s a tajga sűrűjében párduc szimatolta a lábam nyomát. A Kaukázus bércei közt órákon át kapaszkodtam, kúsztam a szédítően meredek sziklafalakon, mire puskavégre kaptam a vadkecskét, s csöndes tavaszi estéken nemegyszer álltam a Valdaj-hegység csemeteerdeiben, puskadörgéssel kísérve a hosszúcsőrű szárnyasok nászröptét."
 

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kemény János
Halász, vadász, madarász

1968 Bukarest. Romániai magyar nyelvű kiadás. Kiadói félvászon kötésben, 700 fűzött példányban megjelent+ 80 példány félvászon (keménytáblás) kötésben! Ez a példány ilyen, keménytáblás kivitelű! Lapokon lapszéleken halvány foltosodás, kötéstábla foltos, régebbi ázásnyom lehet.

Igen ritka!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fridél Lajos
Bükkaljai ösvényeken

38 remek vadászelbeszélés. A kötet szerzője vadászélete legszebb pillanatainak lírai krónikáját nyújtja át az olvasónak, hangulatos, maga alkotta illusztrációkkal. 

2001 Terraprint Kiadó. 265 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban. Megjelent 500 példányban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ambrózy Árpád
Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell

Első kiadás. Seres József illusztrációival.  84 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Hiller István
Erdészettörténet - dedikált

Fejezeket a magyar erdőgazdálkodás és faipar történetéből. 1985 Sopron. Erészeti És Faipari Egyetem Könyvtára. 

141 oldal, sok képpel, ábrával, metszettel. Fűzve, jó állapotban. 

A szerző dedikációjával.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kászoni Zoltán
Vad és vadászat Erdélyben

2005 Marosvásárhely. 253 oldal, az összes vadfaj ismertetése, leírással, vadászati módokkal stb. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kubinszky – Szél
A kutya 1956

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás éve: 1956
Kiadás helye: Budapest
Kiadás: 1. kiadás
Nyomda: Budapesti Szikra Nyomda
Kötés típusa:: félvászon, kiadói papírborítóban
Terjedelem: 238 oldal
Nyelv: magyar
Súly: 0.50kg
Állapot: Jó. Kiadói színes sérült papírborítóval.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Verhóczki Istán szerk
Bográcsos ételek

2007 Bp. Anno Kiadó. 158 oldal, fűzve, új, olvasatlan állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Walt Disney
A természet világa

1966 Móra 175 oldal, jó állapotban, a gerinc 3 cm-en sérült, ragasztott.. Színes képekkel illusztrált.

Walt Disney 1966-ban megjelent A TERMÉSZET VILÁGA című könyve, a föld legcsodálatosabb vidékeire kalauzolja el az olvasót. Akkoriban nagyon hiánypótló műnek száított, maga Disney is ezt írja: "Még alig néhány évtizede nem lehetett volna ilyen könyvet írni az élet különös jelenségeiről. "
Walt Disney szövege pedig csak úgy pezseg. Az élő természet az író beutatásával nemcsak esztétikai élvezetet szerez, hanem gondolkodásra késztet, egyben szórakoztat, tanít, kalauzol.
Nagyalakú, 176 oldal, színes fotókkal. Keménytáblás kötésben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Richard Carrol szerk
Grillezzünk - ötletek minden alkalomra

2007 Alexandra Kiadó. Nagyalakú receptalbum, és ötletadó a legjobb grillételekhez. Eljárások, technikák, ételkészítési metódusok. Komoly szakkönyv.

256 oldal. Keménytáblás, új olvasatlan állapot.

Ha egy kertben kígyózó füstoszlopot látunk, nem mindig a legjobb emlékek jutnak az eszünkbe. Pedig a füst ízlelőbimbóinkon keresztül igazán új élményt ad nekünk, ínyenceknek.A grillezés, a roston sütés és a füstölés az a három nagyon fontos konyhai eljárás, amelyeket nem szabad összekeverni, mivel mindegyik teljesen egyedi ízt ad az ételnek. A grillezés pont attól válhat igazán művészetté, ha ezek az eljárások, valamint a fűszerek, a pácok és a mártások harmonizálnak egymással. Ebben a könyvben ehhez találunk segítséget, és a több mint száz ínycsiklandó grillrecept segítségével az elképzelhető legremekebb fogásokat készíthetjük el.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Robin Kerrod
Vízimadarak

1989 Helikon. Nagyalakú fényképes album. 96 oldal, színes képekkel. Keménytáblás, jó állapot.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Békés Sándor
Vadászetika

Első kiadás. 1996 Vadászati Kult. Egyes. Bp. 43 oldal, fűzve, az előlap gerince  kifakult. Ettől eltekintve jó állapotban van.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bozóki László
Vándorvadász

Harmadik, bővített kiadás. 2012 Eujager. 397 oldal, színes képekkel. Keménytáblás kötésben, új, olvasatlan állapotban. 

Bozóki László ismert vadászati szakember. Németországi irodájának szervezésében sokan vadásztak a világ különböző tájain. Amíg azonban viszontagságos, kalandos élete során gazdag tapasztalatokat szerezve idáig eljutott, hosszú évek, évtizedek múltak el. S bár nyugtalan vadászvére négy földrészre hajtotta, szíve mindig visszahúzta ősei magyar földjére, a Kárpátok fenséges tájaira. A keménykötésű vadászember a saját erejéből jutott el a világ távoli vadászterületeire, Alaszkától Pakisztánig, 
Grönlandtól Namíbiáig, Svédországtól Zimbabwéig.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Grellneth Károly
Csallóközi vadászösvényeken

2002 Dunaszerdahelyi első kiadás. 113 oldal, új állapotban. FF. képekkel.

A szerző személyes hangvételű vadászélményeket ír le, melyek együttesen jelennek meg a vadászoknak szóló szakirodalmi részekkel, mint például a fegyverhasználati módszerek. A szerző vadászélményei a Csallóközhöz kötődnek, így ennek a tájnak a vadászterületét is megismerhetjük.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

John Bokk (Bökk János)
A vadászatnak élek

Szerzői kiadás. 112 oldal+ 30 oldal színes képtár. Keménytáblás kötésben, jó állapotban. Ritka kötet

Merő izgalom, vadásztudás, tapasztalat és lebilincselő olvasmány. Így jellemezte John Bokk kötetét vadászbarátja a bevezetőben. Olvashatunk a könyv lapjain, a, alaszkai, északi pézsmatulok és caribou vadászatokat, valamint  amerikai bölényvadászatot, afrikai cserkelésekről, osztrák vadászutakról, de bakonyi szarvasbibkáról, muflonkosvadászatról is.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

John Bokk (Bökk János)
Vadász élményeim

Magánkiadás. 168 oldal, + szíes képmellékletek. Borítólappal ellátott keménytáblás kötésben, jó állapotban, védőborító hátul meggyűrődött.

A kitűnő könyv medve, szarvas vapiti, puma, vaddisznó, grizzly és karibu vadászatokra kalauzolja el az olvasóit Amerikába, Alaszkába, valamint hazai, magyarországi, bakonyi  élményeit is megörökíti a könyv lapjain.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Panigay Róbert
Magaslesen

Csíkszereda 1999. Pro-Print Kiadó. 127 oldal,  15 elbeszélés. Fűzve, újszerű állapotban.

Ritka, hazánkban nem volt kapható. Készült mindössze 500 példányban.

 
A romániai magyar vadászírót nem kell bemutatni a magyar Olvasóknak. A Nimród Vadászújság rendszeresen publikáló szerzői között tartja számon, eddig megjelent kötetei pedig keresett ritkaságok a hazai gyűjtők körében. A nagymúltú magyar vadászirodalom legjobb hagyományait folytató szerző újabb elbeszélései is bizonyítják a természet és vadászat iránti örök elkötelezettségét. Utolérhetetlen hangulatú erdélyi vadászatok, vad és elbűvölő tájak elevenednek meg a könyv lapjain, felvillantva az ember, az állat és a természet közötti kapcsolat sajátos epizódjait.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Wass Albert
Mire a fák megnőnek

2002 Kráter Kiadó. 227 oldal, borítólapos, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Draskovich Iván
Szarvasgazdálkodás

Tanulmány a hibás gazdálkodásról és a tévedésekről Javaslat az országokban alkalazható állománykezelésre. 

“Gróf Draskovich Iván Szarvasgazdálkodás című műve eredetileg 1951-ben német nyelven jelent meg. Valószínűleg sokan már nem ismerik Draskovich Iván nevét, mert 1963-ban elhunyt Ausztriában, ahová kénytelen volt kivándorolni. A II. világháború előtt nagybirtokos volt Baranya-Sellyén, ahol a Horvátországba nyúló területeivel együtt több mint százezer kataszteri holdat tudhatott magáénak. Korának egyik elismert vadgazdája, illetőleg vadásza volt. Mindene volt a gímszarvas és annak minőségi javítása, egész munkásságának ez volt a fő célja. Rengeteget tett és áldozott ezért. Vadaskertet épített, tenyésztett, importált, exportált és főleg ezernyi megfigyelést végzett. Nem csak a saját területén, hanem bármerre járt a világban, főleg Európában. Sikerült egy mintaszerű vadgazdaságot létrehoznia, amely világhírűvé nőtte ki magát…”
 
A könyv mindössze 800 példányban készült, fekete-fehér fotókkal illusztrált. Nagyon jó állapotú. Gyűjtők figyelmébe ajánlom.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Tálosi István szerk
Ötven vadász emlékeiből 3.

Antológia. 1996. Bp. 326 oldal, jó állapotbn.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!