1950 utáni vadászkönyvek

Ulrich Sedlag
Csodálatos rovarvilág

1982 Natura. 206 oldal, 22 rajzzal, 120 színes fényképpel. Vászonkötésben, védőborítóval, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

E. R. Service-M. D. Sahlins-E. R. Wolf
Vadászok, törzsek, parasztok

1973 Kossuth Kiadó. 462 oldal, vászonkötésben, védőborítóban. Jó állapotban.

A ​Föld sok részén élnek még ma is olyan népek, melyek halászatból, vadászatból, gyűjtögetésből vagy kezdetleges föld művelésből tartják fenn magukat. E könyv, melyet három neves amerikai tudós írt,  Nemcsak leírják a vadászatból élő eszkimók, a primitív föld művelést űző amerikai indiánok vagy a távol-keleti rizstermelő parasztok életét, bemutatják termelési rendszereikben, házasodási szokásaikban és vallásos elképzeléseikben élő népcsoportokat, mindennapi életüket is.  A  kötet antropológia tudományának legújabb eredményeivel is megismerteti az érdeklődő olvasót.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zalay Géza-Zalay József
A sörétlövés gyakorlata

1982 Mezőgazdasági. 202 oldal, szemléltető ábrákkal. Jó állapotú, lapok kissé sárgák az időtől, védőborító kopotas.

Részletesen taglalja a söréteses lőszer fajtáit, felépítését, stb, megfelelő öltözködést, a testmérethez való méretezést. A vad mozgását, annak fajtáit, távolságbecslést, a sörétlövés hatását a vadra. A puskával való célzás különböző technikáit, általános célzási technikákat, valamint, vadfajonként lebontva, ajánl gyakorlati tanácsokat, fácán, fogoly, vadréce, nyúl és egyéb apróvadak vadászatához. Részletesen ismerteti a puska kiválasztását, kipróbáláát, a belövés ismereteit, a töltépny kiválasztását, valamint a tölténykészítést.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Öveges József
A fegyverek fizikája

Öveges József professzor: A fegyverek fizikája című, méltán nagysikerű kötete mindenkihez szól, felnőtthöz, fiatalhoz egyaránt. Korszerű, mindenkit érdeklő ás valamennyiünk létét közelről érintő ismereteket akar életközelbe hozni úgy, hogy az olvasó minden különösebb előképzettség nélkül is megértse azokat. A fegyverek fizikája foglalkozik, az energiával, ballisztikával, a fegyverek hatásmechanizmusával, főként a fizika szemszögéből, a lőfegyvertől, az optikán át a rakétákig. 

1972 Műszaki Könyvkiadó. 326 oldal,  214 szemléltető ábrával. Vászonkötésben, kopottas védőborítóban, megkímélt állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Jurán Vidor
Kárpáti ordasok

Énekek éneke a havasok, erdők és lápok csavargó szürke fiairól. 1966 Bratislava. Első kiadás. 387 oldal, kiváló, gyűjtői állapotban.

(Vadászkrónika és a Kárpáti ordasok, két könyv egy kötetben)
A Kárpáti ordasokban az író ötvenéves vadászmúltjának tapasztalatait, megfigyeléseit, természetimádó lelkesedéssel összegyűjtött írásait tárja az olvasó elé; eloszlatja a farkasokkal kapcsolatos sok tévhitet és babonát, másrészt megismertet mind a Kárpátokban és a Kárpát-medence egykori nádrengetegeiben, mind a Szovjetunió, Észak-Amerika és Kanada területein élő vagy más kiveszett farkasnemzetség élettanával, szokásaival és a farkasvadászat módjaival. A monografikus jellegű művet, amely zoológiai és vadászkörökben különös érdeklődésre tart számot, hangulatos, színes természeti képek, izgalmas vadászkalandok tarkítják, s így szórakozva tanító olvasmányra talál benne a vadásztörténeteket kedvelő minden magyar olvasó.
Másik oldaláról mutatja be az írót a Vadászkrónika: a Tátra erdős-bérces vidékeit nem annyira zsákmányra éhes szenvedéllyel, mint természetimádó szeretettel járó vadászt, aki élményeit, személyes tapasztalatait, emlékeit tarka, irodalmi igénnyel megírt, drámai pergésű vadászrajzokban tárja olvasói elé azok okulására és szórakoztatására.
Jurán Vidor egy életen át küzdött szóban és írásban az igazi vadászszellemért, a vadászerkölcs tisztaságáért - szellemi hagyatéka is ezt hirdeti a természet áhítatos szeretetében felnövekvő új nemzedéknek.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Kováts Zoltán
Népszerű ballisztika

1966 Zrínyi Katonai Kiadó. 133 oldal, ábrákkal. Egészvászon kötésben, jó állapotban. Ritka, mindössze 1500 példányban jelent meg.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csapody István-Rott Ferenc
Erdei fák és cserjék

1966 Orsz Erd. Főig. 327 oldal, 114 táblával, 123 ábrával. Műbőr kötésben, jó állapotban. Ritka és értékes szakanyag.

E könyv azok számára készült, akik őszintén szeretik az erdőt és fás növényein személyes ismerőseivé kívánnak válni. Ennek a törekvésnek és az utóbbi években a dendrológia iránt hazánkban megnövekedett érdeklődésnek kielégítése a könyv elsődleges célja. Az erdőtipológia alapján működő hazai erdőművelés szakembereinek segédkönyve is.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Széchenyi Zsigmond
Ahogy elkezdődött...-Ünnepnapok I.-II.

Egy magyar vadász hitvallása első és második rész (teljes) 

Széchenyi Zsigmond hitvallása - Ahogy elkezdődött... és ennek folytatása: az Ünnepnapok című nagybecsű munkája - ELSŐ KIADÁSBAN, Schell József hangulatos illusztrációval, a szerző felvételeivel. A legjobb magyar vadászkönyvek egyike. Minden igaz vadász polcán ott a helye.
A két könyv ára: 9500.- Ft, megkímélt állapotban, eredeti védőborítóban. Első kiadásban nem túl gyakori!
 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Barna-Sárközy-Sárossy szerk.
Mezőgazdasági lexikon

Mezőgazdasági lexikon I.-II. - benne számos vadgazdálkodási vonatkozással, botanika, zoológia, talajtan, élettan, faiskolai termesztés, vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem, gyepgazdálkodás, takarmányok, gyomnövények, méhészet, halászat stb. - hogy csak néhány témát érintsek. Monumentális munka, nagyalakú lexikon, mintegy 1850 oldal, többezer címszó, 12 oldal színes tábla, 2556 ábra magáért beszél. Máig jól használható szakanyag. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Őszi vásár - első kiadás

1962 Magvető Kiadó. 407 oldal, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Plavecz János:
A vadászat gyakorlata

Nimród Vadászakadémia 3. kötete.  2000 Budapest. 61 oldal, ábrákkal. Mára hozzáférhetetlen ritka kis szimpózium.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Mikó István
Vadászkalandok a csodák országában

1997 Csíkszereda. 150 oldal, szövegközti illusztrációkkal. Fűzve, újszerű állapotban.

Igen ritka határon túli kiadvány, mindössze 1500 példányban adták ki.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kesri Singh
Ezer tigris vadásza

Kesri Singh Ezer tigris vadásza című könyv írója, úgy nőtt fel, hogy rajongott mindenféle sportért. Egy rendőrségi főfelügyelő, illetve híres rádzsasztáni vadász fiaként azonnal csatlakozott Gválijar állam vadászati hivatalához, amint nagykorúvá vált. 1920-tól, 37 éven át, egyfolytában kapcsolatban volt a vaddal, noha ezredesi rangban dolgozott rendőrségi felügyelőként és erdőőrként is, ám a vadászati hivatali teendők mindig ott
szerepeltek a munkakörében.
Története tigrisvadászként egyszerre informatív, tele van veszéllyel, izgalommal és bizonytalansággal. A tigriseket négy csoportra osztja: bátor, óvatlan, gyáva és óvatos. Történetein keresztül mind a négy típust megismerhetjük. Sokszor vadászott jószágrabló és emberevő tigrisekre, melyek rettegésben tartották a falvakat. Emellett azonban a maharadzsa illusztris vendégei számára is szervezett tigrisvadászatokat, többek között V. György király részére, akinek kiváló lőkészségéről külön megemlékezik, mint ahogy gróf Széchenyi Zsigmondnak és angol feleségének is kísérője volt a Naharban megírt indiai útja Dzsaipurról szóló fejezetében, s könyvében mint a legjobb golyólövőt emlegeti nevezetes vendégei sorában.
Kölcsönös volt a rokonszenv – Széchenyi imigyen köszön el Dzsaipurtól: “Kesrit sajnálom itt hagyni. Szeretném, ha velünk jönne, elkövetkezendő vadászataimra elkísérne. Közel háromhetes itt-tartózkodásunk alatt összebarátkoztunk. Kesri jó vadászember. Mondhatnám, az egyedüli vadászember Dzsaipurban.”
Többféle módon vadászott, élő csalival, hajtókkal és elefánthátról. Utóbbiakról néhány hajmeresztő történetet ír le, például egy olyan esetet, amikor egy vadászt a howdah-ban ölt meg a tigris, amely nem félt az elefántoktól. Beszámol más esetekről is, például, amikor beteg tigrisek önként keresték az ember védelmét; de élőállat-befogásokról a Maharadzsa állatkertjébe, tigriskölykök neveléséről fogságban, illetve más állatok
vadászatáról is ír, mint például a párducról, elefántról vagy a vaddisznóról.
Szinte legendásnak mondható, klasszikus vadászkönyvet tart kezében az olvasó, melynek érdekfeszítő történetei, nem mindennapi izgalmai és fanyar humora olyképpen magával fogják ragadni, hogy maga is lehetetlennek találja majd, míg a végére nem ér!

2018 Nimród Vadászújság. 190 oldal, képekkel. Keménytáblás, új állapot.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Fábián Gyula szerk.
Wildhegerek ivadéka... Válogatás Storcz Mátyás magyar királyi vadászati tiszt írásaiból

Első kiadás! 2002 Texman Kiadó. 215 oldal, számos fényképfelvétellel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

“Hosszú gyűjtő és előkészítő munka után végül összeállt ez a válogatás, amelyet most jó szívvel ajánlok mindenkinek, de főként azoknak, akikben megvan az igény és kíváncsiság arra, hogy vadászmúltunkat jobban megismerjék.” – Dr. Fábián Gyula"

A híres magyar vérebvezetőről szóló eredeti könyv csak 300 példányban jelent meg, könyvárusi forgalomba soha nem került.

A kötet Storcz Mátyásnak, magyar királyi vadászati tisztnek, címzetes fővadásznak állít emléket. A neves „főszereplő” kontinensünkön mindenütt ismert és elismert szakembernek számított, vadgazdaként, vizsla- és vérebtenyésztőként egyaránt. Tekintettel arra, hogy nem csak a puskát, hanem a tollat is mesterien forgatta, írásai, szakcikkei fennmaradtak az utókor számára. Ezeket válogatta össze a szerkesztő, életrajzi vonatkozásokkal kiegészítve, sok-sok korabeli fényképpel szemléltetve. Külön ékköve ennek a könyvnek Storcz Mátyás „A véreb munkában” című, 1929-es füzetének reprint formában történő sajtó alá rendezése, mely az utánkeresés iránt fogékony vagy azt művelő vadásztársak számára kötelező szakirodalomnak minősül.

Fejezetcímek:
Storcz Mátyás élete
Gödöllő és a királyi vadászterület
A vadóvó, vadtenyésztő szakvadász
Vadóvók és vadorzók

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Magasles

1993 Officina Nova KK. 301 oldal, Oláh György hangulatos rajzaival.Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Diezel-Mika
Vadászebek

1993 Szukits Kiadó.150 oldal+ színes táblák. (kutyafajták) Fűzve, jó állapotban.

Kifejezetten a vadászkutyák leírását tartalmazó szakkönyv. A régi, a 20. század fordulóján megjelent könyv új kiadása 1993-ból. Részletesen tárgyalja a vadászkutyák különböző fajtáit, úgy mint a vizslát, német vizslát, angol vizslát, vérebet, foxterriert, tascskót. A vadászkutyák bevezetéséről idomításáról egyaránt hasznos információkat ad. A könyv számos nagyszerű illusztrációt tartalmaz, valamint 16 rajz színes mellékleteken.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szent Ivány Géza
Egy vadászéleten át

2014 Lazi Kiadó Szeged. 297 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kopa János
Egyperces vadászatok

2006 Dekameron Kiadó. 210 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. Ritka!

 Varázslatos, szórakoztató és igaz vadásztörténetek egy érdekes ember tollából! A szerző orvosdoktor, idegsebész, ideg- és elmegyógyász, az agyérbetegségek specialistája. A kötet felhőtlen szórakozást, de egyben tanulságos, tartalmas időtöltést igér!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Merán Fülöp
Vadászpasszió

2007 Nimród Vadászújság kiadása. 122 oldal, keménytáblás kötésben, szép állapotban.

Merán Fülöp Németországban és Ausztriában is nagyon híres vadászírónak számít, neve ismerősen cseng a hazai vadászok körében is. Eddig, több mint 20 vadászkönyve jelent meg németül magyarul azonban csak hat. Jelen kötet 20 érdekes vadásztörténetet tartalmaz.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

J. P. Szpangenberg
Egy természetbúvár feljegyzései

Ritka vérbeli jó vadászkönyv, a kevesek által ismert orosz író: Szpangenberg: Egy természetbúvár feljegyzései. A cím ne tévesszen meg senkit, nagyon jó könyv. 1953-as első kiadás, jó állapotban, Muray Róbert illusztrációival. kb. 25 elbeszélés.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Rónai Ferenc
Vadgazdaságtan

2009 Vidékfejlesztési  K. Sz. I. 166 oldal, 65 szemléltető rajzzal. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Schneider Ede Géza
Zempléni, abaúji történetek és vadászhistóriák

2001 Magánkiadás. 125 oldal, megjelent mindössze 500 példányban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete I
Csend

Szent Gellért Kiadó. 173 oldal, fűzve, teljesen újszerű állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kós Károly szerk
Népismereti dolgozatok 1980

A könyvben, szakmai és ismeretterjesztő cikkek vannak, számos, szerteágazó témában. A tartalomjegyzékből: Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban, Faragó József: A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata, Kovách Géza: Területmérési rendszerek Arad környékén, Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón, István Lajos: A korondi hagyományos állattartás köréből, Miklóssy V. Vilmos: Csíki népi sebtapaszok, Kardalus János: A homoródalmási mészégetés, Bura László: A szatmári kötélverő mesterség, Vita Zsigmond: Nagyenyedi csempés tüzelők a XVIII. században, Seres András: A fogarasföldi népi fazekasságról, Szentimrei Judit: A vetettágy Vajdakamaráson, Lőrinczi Etelka: Fonalfestés és rojtkötés Árapatakon, Gazdáné Olasz Ella: A széki öltésmódok, Kósa-Szánthó Vilma: A rokonságterminológia városiasodásának folyamata, Molnár István: Szolgák és szolgálók bére a Nyárádmentén a XIX. század elején, Vasas Samu: A vásárosok hagyományos beszállóhelyei Bánffyhunyadon, Nagy Ödön: Népszokások múltja és jövője Havadon. stb...
A kötet 1980-ban jelent meg a Kriterion Kiadónál, ROmániában. 266 oldalon, 20 oldal képmelléklettel. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sztendrei Mihály szerk
Millenniumi Vadászati Almanach - Borsod-Abaúj-Zemplén megye

2001.Krónika Kiadó Pécs. Nagyalakú, 310 oldal, színes képekkel. Műnyomó papíron, fűtve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szabó József
Tallián Emil, a világutazó vadász

2002-es, szerbiai kiadás, mindössze 800 példányban jelent meg. A könyv Tallián Emil bácskai földbirtokos életútját mutatja be, beszámol afrikai útjűról, vadászatairól, híres kalandjairól.

Tallián Emil (1859-1911, törökkanizsai főszolgabíró, világjáró vadász) naplójegyzetei brazíliai, indiai, ceyloni és br. kelet-afrikai utazásai és vadászatairól.

1859. február 20-án született Törökkanizsán, mint a Tallián család ötödik gyermeke. Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte, majd gimnáziumban és Béla bátyjához hasonlóan Pozsonyban végezte a jogtudományi egyetemen. Már kis korában kíváncsi és tanulékony természetû volt. Vonzotta a természet. Az egyetemi évek után önkéntesen bevonul a hadseregbe és ott, egy évig Bécsben szolgált, ahol huszárhadnagyként szerelt le. Leszerelése után Torontál vármegye közigazgatásában vesz részt, mint aljegyzõ. Béla bátyjához hasonlóan õ is Tisza Lajos tanítványa volt. A szegedi árvíz ideje alatt õ is sokat segített a rendezésben. 1882-ben a vármegye szolgabírójaként tevékenykedik.

Ritka könyv, nem került kereskedelmi forgalomba. Fűzve, jó állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ormos Balázs szerk
Erdei fák határozója

Nagyalakú fényképes határozó kötet a hazánkban előforduló fafajokról. Rendívül jól használható ismeretanyag, a fafajok felismeréséhez. Velős összefoglaló az adott fajról, felhasználásról, felismerésről, jellemzőiről. 80 oldal, színes képekkel. Kiváló állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ákoshegyi-Reményi
Vadászati állattan és vadegészségtan

1993 Agrárszakoktatási Intézet. Nagyalakú, 198 oldal, 140 ábrával. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Nagy Emil
Apróvadtenyésztés

Vadtenyésztés II. Agrárszakoktatási Intézet Bp. Nagyalakú, 124 oldal, 38 ábrával. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ákoshegyi-Somogyvári
Nagyvadtenyésztés

Vadtenyésztés sorozat III. kötete. Szerkesztette: Dr. Nagy Emil. 2000 Bp. 100 oldal, 35 ábrával. Fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bíró Gabriella szerk
Vadászat fényképezőgéppel

2012-2020. A Vadászati Kultúrális Egyesület természetfotó páláyzatának díjnyertes alkotásai. 9 év legszebb fotói. 215 oldal, műnyomó papíron, nagyon szép állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Koller-Bertóti
Az őzállomány szakszerű kezelése

1971 MAVOSZ BP. 27 oldal,+ 9 kihajtható melléklet. Fűzve,  jó állapotban, kissé foltos borító.

Ritkaság.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Faragó Sándor
Gerinces állatrendszertan

"A könyvben igyekeztem teljes képet nyújtani a magyar gerinces faunáról, annak minden fajáról. Azt, hogy mely fajokat tartottam bemutatásra érdemesnek részben gyakoriságuk, részben védettségük mértéke, részben valamilyen irányú gazdasági szerepük motiválta. A leggyakoribb, vagy a fokozottan védett fajokat illik minden szakembernek ismernie, hiszen feladatai megoldása közben összetalálkozhatnak velük. Ilyenkor a faj ismeret, a felismerés fontos adatokat szolgáltathat a védelemmel foglalkozó szakemberek, szaktársak számára, ugyanakkor befolyásolhatja - a védelem segítése, aktív támogatása irányába szükségszerűen módosíthatja a vadgazdálkodó helyi tevékenységét. Ezzel a megközelítéssel a sokunk által óhajtott, elmélyült vadgazda-természetvédő viszonyt építjük, alakítjuk jó irányba."
Ez a könyv vadászattal,a vadgazdálkodással hivatásszerűen foglalkozók és gazdálkodók számára készült.
Sopron. 234 oldal, 94. táblábal, töbszáz ábrával.
Mindössze 300 példányban jelent meg 1999-ben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nagy Csaba
Erdészeti növénytan

2009 Vidékfejl. Int. Bp. Nagyalakú, 152 oldal, szemléltető képekkel, ábrákkal. Keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Csiák Gyula szerk
Bársony István: Az elveszett paradicsom

Limitált díszkiadás. Bársony tokban, bársony kötésben, aranyozott cím és gerincfelirattal, B.I. címképpel. 194 oldal. Pár példány készült belőle, a Bársony István Alapítvány ajándékaként.

Makulátlan állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Keszthelyi Jenő
Csontszilánkok - Vadásznovellák

Kódex Kiadó. 2010. Pécs. 192 oldal, keménytáblás kötésben, kiváló állapotban.

Keszthelyi Jenő Csontszilánkok kötetében így vall magáról: “Nem vadászősök ivadéka vagyok, csak egy természetimádó átlag magyar. Amikor boldog békében élek az istenadta, zalai természeti környezetemmel, akkor vadászni megyek. Amikor megorrol rám a natura néhány szeszélyes istensége, mérgemben elbújok és leírom, ami nem tetszik, vagy szabadjára engedem édeni fantáziámat a vadászélet folyamának örvényeiben. Ha még ez sem nyugtat meg, akkor fél milliméter vastag faszeletkékből (furnérból) jeles vadászok és vadak portréját rakom össze. Csak arra vigyázok, hogy a vadnak emberszeme legyen és az emberek lássanak is, meg el ne vágjam a kezemet. Mégis előfordul: nem így alakul a kép. Akkor mérgemben vadászni megyek, s elölről kezdődik minden.”

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete I.
Lutra - Egy vidra regénye - első kiadás

1955 Ifjúsági Könyvkiadó. 351 oldal Szilvási Nándor illusztrációival. Kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gyenes Szilárd
Szolgálatban a hivatásos vadász

2013 Orsz. M. Vadászkamara. 103 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Farkas Dénes
Az őzállomány gondozása

2018 VKE. Szekszárd. 78 oldal, színes képekkel, ábrákkal. Fűzve, új  állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Sugár László- Tóth Csaba
Vadászó őseink nyomában

"Őseink számára a természet csodálata, megbecsülése, kímélete kezdettől fogva meghatározó, beleértve az élővilágot: a növényeket – így a fákat – és az állatokat, különösen a „lelkes” lényeket. Utóbbiakat nem is volt szabad valódi nevükön említeni, csak „álnéven”. Így a szarvasnál ez volt a „boga”. A vadászati tevékenység nagyon kíméletes volt, hiszen fejlett állattartással rendelkeztek, élelmük volt bőséggel. Az ősi vadászati módok – solymászat, agarászat, kopózás, valamint az jászat elsősorban testi-lelki gyakorlat, harci felkészülés volt közösségük és állatállományuk védelme érdekében, gyermekkorban indítva.” 

A kötet olvasói történelmi áttekintést kapnak egyebek között a vadászatról, a szikla- és barlangrajzoktól kezdve legendákon – az óriásszarvas történetén – át a hagyományos vadászati módokig.

2020 Helikon Kastélymúzeum. Keszthely. Nagyalakú, 166 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Heltay István
A róka ökológiája és vadászata

1989 Mezőgazdasági KK. 175 oldal, kiadói egészvászon kötésben, szép állapotban. 

Heltay Istán: A róka ökológiája és vadászata. Ez az egyetlen szakkönyvünk, mely a róka természetrajzáról és vadászati módjairól szól. Foglalkozik emellett a szakszerű nyúzástól a koponya kifőzéséig szinte mindennel, amit a rókáról tudni érdemes. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Frederick Myatt
Korszerű kézi fegyverek

 A fegyverek bemutatása, működési elvei, szerezete típusai Ez a könyv a múlt század óta kifejlesztett és használt legfontosabb kézifegyverek színes katalógusa. Minden fegyvert különleges eljárással fényképeztek le. A színes képek egy dupla oldalon találhatók, a fegyver harcászati-technikai adataival és fejlesztésének rövid történetével együtt. A lőfegyver-kategóriába a géppuskát, géppisztolyt, puskát és karabélyt, pisztolyt és revolvert, valamint a kézi páncéltörő fegyvereket sorolták. Minden fejezet egy áttekintéssel kezdődik, amely bemutatja a különböző típusú lőfegyverek történetét, egy különleges színes metszeten pedig az látható, hogyan működnek.

Zrínyi Kiadó Budapest, 1993. Nagyalakú, 240 oldal, képekkel, rajzokkal illusztrálva. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bodrogi Gyula
80 év, 80 recept, 80 történet

Bodrogi Gyula mesél. Magáról, a családjáról, egykori kollégákról Gobbi Hildától Sinkovics Imréig, a főiskolai évekről, színpadi bakikról, baráti összejövetelektől és persze vadászatokról. Minden történet mellé kapunk egy kiváló, ízes receptet is. Mert a Bodrogiak szeretnek enni, de amit még inkább élveznek, az a főzés. A szakmai és színészi körökben is elismert főzőtudományát osztja meg a kedves olvasóval, teli szeretettel és bájjal. Sok-sok ételképpel illusztrálva. Szép állapotban, ajándékozási bejegyzéssel. 176 oldal, borítólappal ellátott keménytáblás kötésben, nagyalakú.

A kötetet már sehol nem lehet kapni, kifogyott és keresett szakácsirodalom.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Újfalvi-Miskolczi-Teleki
Magyar Hírmondó vadászkönyvei 4 kötetben

A Magvető Kiadó Magyar Hírmondó sorozatában jelentek meg ezek a klasszikus, régi vadászkönyvek, amelyek szép egységes sorozatban, pergamen-utánzatú kötésben láttak napvilágot. Ezek a művek eredeti kiadásban szinte hozzáférhetetlenek, aukciók kurrens darabjai. Az elős magyar vadászkönyvek egyikeként tartják számon.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Vadászpuskák bolondja

2004 Terraprint Kiadó. 204 oldal, jó állapotban. Sárgult, foltos lapéllel.

A szerző, noha bőséges elméleti tudással rendelkezik, mégsem tartozik a szobatudósok közé, hanem tapasztalatai alapján, rendkívül olvasmányosan mutatja be a puskákat-töltényeket; a vadászat elmaradhatatlan tárgyait. S talán éppen gördülékeny, színes stílusának köszönhető, hogy ballisztikai ismeretterjesztő témában ő napjaink legolvasottabb írója, széles olvasótáborral. A meghatározás jobbik értelmében okvetlenül ő a címnek választott “vadászpuskák bolondja”. Egy nagyvad-vadász, aki él-hal a tűzfegyverekért, és érzéseit, gondolatait pontosan fogalmazva adja át a kedves Olvasónak. Legtöbben a napokat élik és csak nagyon kevesen magát az életet. Ám ebben a műben, holott akár szakkönyvként is forgathatjuk, benne lüktet a valóság, az élet, ami a szerzőnek osztályrészül jutott.

A kötet második része pedig kaleidoszkópszerűen változatos képet mutat a szerző barátainak témához illő írásaiból. Nagy puskamárkák, nagy nevek, emlékezetes vadászélmények sorjáznak egymás nyomában. A könyv végére érve tán sajnálkozva teszi le az Olvasó; eddig tartott csupán? S várja a folytatást… „

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Vuk - első kiadás

1965 Móra. 87  oldal, Csergezán Pál hangulatos szövegközti rajzaival. Borítólapos félvászon kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Amikor kevés a töltény

A szerző jelen művében négy fejezet-csoportban tárja mondanivalóját az olvasók elé. Az első fejezetekben különböző fegyverekről, töltényekről esik szó, a tőle megszokott színes, olvasmányos stílusban. A második részben barátai egy-egy vendégfejezete kapott helyet. Köztük Márok Tamás a .222 Remington kaliber előnyeit-hátrányait taglalja, míg megható olvasmány Satzger László lírai hangvételű végső búcsúja szeretett vadászpuskáitól. A harmadik csoportban a két világháború közötti időszak neves magyar vadászírói nyilatkoznak sörétes és golyós vadászfegyverekről. A könyv negyedik része a szerző egyéb vadászati írásaiból ad válogatást.

2003 Terraprint Kiadó. 284 oldal, közepes állapotú, hiánytalan. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács László
Vadászpuskák között

A szerző újdonságokról értekezik, világhírű nimródokat mutat be, de alighanem akkor van igazán elemében, amikor a különböző golyós puskákról-töltényekről ejt szót. Stílusa könnyed, egyszerű, magával ragadó. Nem csoda, hogy széles olvasótáborral rendelkezik, ez a tizenötödik kötete.

2005 terraprint. 148 oldal, fűzve, jó állapotban. Megjelent 500 példányban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!