1950 utáni vadászkönyvek

Fekete istván
Képzelet és valóság

2002 Szent Gellért Kiadó. 158 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Különleges kötetet vehet a kezébe a kedves Olvasó. A több mint harminc éve elhunyt író, Fekete István írásainak olyan válogatását jelentette meg a kiadó, amelyek könyvbe gyűjtve még nem jelentek meg. A már négy éve készülő bibliográfiai kutatások ismereteit használta fel a Szent Gellér Kiadó. Most először állíthatja bárki is hitelesen, hogy könyvben még meg nem jelent írások csokrát nyújtja át, olyan írásokat, amelyeket maga a szerzője is érdeklődéssel olvashatna, hiszen "ez az ember tud írni"! Csak a homályos raktárak mélyén megbúvó újságokat kellett leporolni, s a bennük rejlő írások úgy érintik meg lelkünket, mint a párás hajnalokon szálló távoli harangszó.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kovács-Heltay-Nagy Emil
A fácán és vadászata- A mezeinyúl 2 db.egyben

Két apróvadas szakkönyvet ajánlok, mindkettő nagyon igényesen megírt, rendkívül jó, mára alapművé vált szakmunka:
A FÁCÁN ÉS VADÁSZATA: Fácánnal foglalkozó vadászati szakkönyvünk, az 1984-ben megjelent Nagy Emil: A fácán és vadászata című kiadvány. A mintegy 200 oldalas szakanyag leírja a fácán általános jellemzését, fajtáit, alfajait, azok jellegzetességeit. Foglalkozik a szaporítással, a tenyésztésssel félvad, zárttéri stb, utódnevelés-gondozás, takarmányozástannal, állomány-növelési lehetőségek, vadvédelem, becslés, hasznosítás, valamint a vadásztatás és vadászat összes módjával, metodikájával.
A MEZEINYÚL, ÖKOLÓGIÁJA, GAZDÁLKODÁSA ÉS VADÁSZATA
Mezeinyúl gazdálkodás és vadászatról szóló szakkönyvét. Máig olyan ötletekkel, hagyományos módszerekkel van tele, amihez kezdenek mostanság visszatérni a gazdálkodók. Ökológia, gazdálkodás, vadászat. Renkívül hasznos szakkönyv. 1985 Mezőgazdasági Kiadó. J  állapotú darab.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szidnai László
Trófeák kikészítése, bírálata, fotózása - dedikált

1972 MÉM. 163 oldal, 127 ábrával. Fűve, kopottas  előlappppal, jó állapotban. Belül hiánytalan, tiszta és ép.

"A trófea fáradságos, talán életveszélyes, mindenesetre azonban a sikeres vadászat győzelmi jele. - Csakis ebben leli magyarázatát, hogy lakásunk falán sorban lógó trófeákban olyan kimondhatatlan - a kívülállóknak szinte gyerekesnek tűnő -gyönyörűségünk telik" Széchenyi Zs.
 
Igazi jó trófeakikészítő szakkönyvet kínálok megvételre, akiket érdekel ez a téma. A nagyvadtrófeák mellett benne foglaltatik a szárnyasvad trófeák kikészítése is. Emellett a bírálat magas iskoláját is elsajátíthatjuk belőle.
Szidnai László  dedikációjával a címlapon.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

gróf Csekonics Endre
A 363 vadásznap országában

Vadászélmények a régi Magyarországon. 2006 Nagykanizsa. 152 oldal, 31 fényképmelléklettel. Rendkívül ritka, megjelent mindössze 300 példányban, gyűjtők részére. Egészvászon kötésben, a külső papír védőborító színes, jó minőségű fénymásolat.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

gr. Georg Zu Münster
A szarvashívás

Tapasztalatok és élmények szarvasbőgési vadászatokon.(1921 Leipzig) 2005 Nagykanizsa Zalai Erdészeti és Faipari  Rt. kiadása. 104 oldal, 17 képppel, 4 műlapppal. Fordította: Hopp Eszter.  Megjelent mindössze 350 példányban. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Konstantinápolytól Kairóig

Irodalmi szenzáció: Erdély fenegyereke, Maderspach Viktor(1875-1941 kiadatlan útijegyzetei 1911 és 1938 között, lenyűgöző korabeli fotók kíséretében! A szerző erdélyi német származású magyar mérnök, sportoló, vadászati szakíró. Őseitől a ruszkabányai márvány- és vasércbányát, kohót, és több ezer holdnyi erdőt örökölt. A Zsil völgyének vidéke, a Retyezát és a Páring havasok jó része egykor a Maderspach család birtokához tartozott. 1914-ben az első világháború kitörésekor az elsők között jelentkezett harctéri szolgálatra, és az orosz frontra vezényelték. Két év szolgálat után szabadságra hazatér Iszkronyba. Az erdélyi román betöréskor (1916) gerillacsapatot vezetett a Retyezát és Páring hegységekben, a Kudzsiri-havasokban, valamint a Vulkán-hegységben (erről írta Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig c. könyvét). Magyar honvédek mellett bosnyák hegyivadászok, környékbeli románok, olaszok, szlovákok is, nem feltétlen feddhetetlen múlttal és az erkölcsi bizonyítvánnyal élők voltak különítményében, amit rövidesen csak "oláhölőknek" neveztek - ez a név végül a parancsnokon ragadt. A trianoni békeszerződés után család birtokán maradt és - akarata ellenére - román állampolgárrá lett. 1921-ben csapdát állítottak neki, így egy magyar tiszti összeesküvésben való részvétele miatt menekülnie kellett, Szerbián keresztül Magyarországra. Ennek történetét Menekülésem Erdélyből című könyvében írta le (először a Magyarság, majd a Soproni Szemle közölte).

A Rongyos Gárda tagjaként részt vett a nyugat-magyarországi felkelésben is, a nagy jelentőségű második ágfalvi összecsapás egyik parancsnoka volt. Legitimistaként részt vett a budaörsi csatában is, ahol megsebesült, majd fogságba került. Később mérnökként dolgozott, valamint írásaiból élt, Székesfehérvár mellett és Mátyásföldön. Közreműködött az 1940-es erdélyi bevonulásban. Teherautója felborulásakor szerzett sérülésébe halt bele.

Kalandos élete nem korlátozódott Erdélyre vagy Magyarországra, harmincéves korától kezdve körbeutazta a Közel-Keletet, Bukaresten és Dobrudzsán át többször megfordult Törökországban, innen Palesztinát járta be, eljutott Egyiptomba és Algériába is. Útjairól jegyzeteket készített, ezeket a Világ, az Új Idők, a Pesti Napló, de legfőképp a Magyarság című újság közölte.
A jelen kötet a lapokban közreadott, de kötetben soha meg nem jelent úti beszámolók, naplók, tárcák gyűjteménye, mely majd harminc évet ölel fel: a békebeli világtól, 1911-től kezdve egészen 1938-ig. A kötetet káprázatos eredeti fotók kísérik.

2024 Erdélyi Szalon. 367 oldal, új, olvasatlan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Almárium - Fekete István füveskönyve

Különleges könyvet tart kezében az olvasó: Fekete István legszebb mondatainak, leginkább időt álló gondolatainak gyűjteményét. Bányász István több mint ötven kötetből válogatta össze azokat az idézeteket, amelyekben a szerző önmagával vívódva, gyakran melankolikus hangon, bölcsen vall önmagáról és a világról.

2005 Lazi Kiadó. 113 oldal. Keménytáblás kötésben, Jó állapotú könyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Majer József
Hogyan viselkednek az állatok - Betekintés az etológiába

Nagyon hasznos könyv! Az állatok magatartásformái, alkalmazkodási képessége, tanulása a biológia egyik legérdekesebb területe. Sok külföldi és hazai kutató vizsgálja az állatok magatartását, keresi viselkedésük okait, a kutatások eredményeként igyekszik közelebb jutni az emberi magatartás, tanulás biológiájának megértéséhez.
E könyv – dr. Mayer József munkája – könnyed stílusban, mégis tömören, érdekes példákon, megfigyeléseken keresztül, gazdag illusztrációs anyag segítségével mutatja be az etológia fejlődését kialakulásától a legújabb eredményekig. Összefoglalja az állati magatartásformákat, tárgyalja azok öröklődését és törzsfejlődését.

1981 TK. Kiadó Bp. 146 oldal, kiváló állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Rózsakunyhó

Első kiadás. Ebeszélések és karcolatok. 1973 Móra. 463 oldal, vászonkötésben, jó állapotban.

Ezek az írások nemcsak az erdőjáró Fekete Istvánt mutatják be, hanem azt is, aki a városban is nyitott szemmel figyelte a természetet, foglalkozott a vadászat, a vadgazdálkodás és a magyar vadászati kultúra – mindmáig jószerivel feltáratlan – kérdéseivel. Páratlan természettudományos ismeretanyag ötvöződik itt magas fokú írói tehetséggel. A kötet egyes vadászkalandjai vagy természetleírásai egymástól alig eltérő változatban szerepelnek az író más regényeiben, elbeszélésgyűjteményeiben is. A szerző élményanyaga azonban óriásai, szókincse, tündéri mesélőkedve kiapadhatatlan. Képes rá, hogy mindig más szemszögből, más eszmei célzattal ábrázoljon egészen hasonló természetképeket, vadászjeleneteket.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Öveges József
A fegyverek fizikája

Öveges József professzor: A fegyverek fizikája című, méltán nagysikerű kötete mindenkihez szól, felnőtthöz, fiatalhoz egyaránt. Korszerű, mindenkit érdeklő ás valamennyiünk létét közelről érintő ismereteket akar életközelbe hozni úgy, hogy az olvasó minden különösebb előképzettség nélkül is megértse azokat. A fegyverek fizikája foglalkozik, az energiával, ballisztikával, a fegyverek hatásmechanizmusával, főként a fizika szemszögéből, a lőfegyvertől, az optikán át a rakétákig.
1972 Műszaki Könyvkiadó. 326 oldal, 214 szemléltető ábrával. Vászonkötésben, védőborító nélkül, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Jávorka Sándor - Csapody Vera:
Iconographia Florae Partis Austro-Orientalis Europae Centralis

(Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben)

Jávorka Sándor: a magyar flórakutatás nemzetközileg elismert tudósa (1883 – 1961.) 1924-25-ben jelent meg a „Magyar Flóra / Flóra Hungarica” című kétkötetes növényhatározója, amelyben 1307 oldalon dolgozta fel a Kárpátok, a Kárpátmedencei flóra fajait. A hazai viszonylatban elsőként napvilágot látott mű mérföldkő a magyar flórakutatás történetében. A nagy növényhatározó kiegészítéséül ugyancsak ebben az időszakban jelent meg füzetenként 1926–1934 között másik jelentős műve, a „Magyar Flóra képekben” címmel, amelyhez mintegy négyezer növény rajzát Csapody Vera munkatársa készítette el. E művészi rajzokkal kiegészített tudományos munkát ma is az európai botanikai irodalom egyik legértékesebb termékeként tartják számon. 1975-ben a Magyar Tudományos Akadémia ismét kiadta.A botanikai tudomány további haladásának megfelelően szükséges kiegészítéseket a szerző egykori munkatársai-tanítványai készítettek el. Az 576 oldalas mű 40 színes táblán, 576 oldalon 4090 rajzával a hazai és külföldi botanikusok, ökológusok, erdő- és mezőgazdasági szakemberek, a növénykedvelők hasznos könyve.

Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó.
576 + [8] oldal. + 20 tábla. (kétoldalas színes képmelléklet I-XL-ig számozva). Kísérőfüzet-melléklettel.
Szerkesztő: Priszter Szaniszló. Munkatárs: Soó Rezső. Szép, megkímélt állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nyirő József
Havasok könyve

1998 Kairosz Kiadó. 336 oldal, keménytáblás kötésben, védőborítóban, jó állapotban.

"…az ​eleven élettel nyüzsgő, csodálatos titkokkal telített székely havasról mesél szebbnél szebb, izgalmasnál izgalmasabb történet a: Havasok könyve. Megszületett a székely dzsungel-könyv. A mi madaraink énekelnek benne fülünknek ismerős dalokat, a mi állataink beszélnek anyánktól tanult, édes nyelven, megértjük a székely ősvadon zúgását, a hulló fenyőtoboz zaját, a bokrok és a fák minden parányi neszét. Sírni lehet a gyönyörűségtől. A fontos csak az, hogy olyan írásmű született, amilyen az egész világirodalomban kevés van, s a maga nemében páratlan. A leíróművészet európai érvényű iskolapéldája. Sok-sok idő múltán is bizonyára örömet és megifjító, bűvös italt nyújt majd az élet vándorútján megfáradottaknak, és számos nyelven hirdeti a szépség és jóság hervadhatatlan igéit.

Magyar nyelv, sohasem némulhat el a te zengő szépséged, melyet most egyetlen könyvbe sűrítve a kezemben tartok."

Ezek a korabeli kritikák és az idő, méltán emelték igazi klasszkussá Nyirő: Havasok könyvét.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Derengő hajnal

1996 Nesztor Kiadó. 287 oldal, jó állapotban.

Az író regényében a természettel szoros közösségben élő madár s egy rabságba került mátyasmadár sorsát írja meg, a tőle megszokott líraisággal, a természet rejtett titkainak felfedésével. A háttérben egy dunántúli falu élete rejlik, amelyet megzavar, hogy szerelmi és családi drámáit világgá kiáltja az emberi beszédet eltanult madár. A sokáig hozzáférhetetlen regény 1945 után nagyon sokáig nem jelent meg.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Búcsú

1996 Nesztor Kiadó. 333 oldal, fűzve, jó állaotban.

Fekete István Jókai Mór mellett minden idők legolvasottabb magyar írója. Ennek egyik fő oka, hogy műveiben utánozhatatlan megjelenítő erővel ábrázolja a természetet, s életre kelti a mindnyájunk lelkében elrejtve élő vágyat, amikor a természet közelségében élő embert tekinti értékesnek és tisztának. A kötet több mint hetven novelláját gyűjti csokorba, amelyek az évszakok változását követve egy egész esztendő színeit, fényeit; az elmúlás és az újjászületés csodáját varázsolják elénk.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Vadásznapló 1939-1941

2022 Lazi Kiadó.  238 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek között a "Nadler-pontok" bevezetése, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet című lap szerkesztése, és egy időben még a mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel jelentősen gazdagította a vadászirodalmat.
Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt naplói jelentik, amelyekben német és magyar nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap eseményeit rögzítette. E 3 kötet az 1935-es és 1941-as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket tartalmazza.

Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. Feljegyzéseiben a "szép, derűs és jól rendezett" vadűzések mellett kendőzetlenül írt a középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis olvasmányosan

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Menekülésem Erdélyből - Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból

2023 Lazi Kiadó. 233 oldal, keménytáblás kötésben, teljesen új állapotban.

Nemzeti hőseink egyike, Maderspach Viktor a trianoni tragédia után is hű marad szülőföldjéhez, és kényszerűen román állampolgárrá válva próbál élni birtokán. Nem hagyják. Világháborús szereplése, a Székely Hadosztályban véghezvitt tettei miatt ugyanis nagy vad a román titkosrendőrség számára. A sorozatos zaklatások és provokációk rövidesen cselekvésre kényszerítik: 1921 májusában a szó szoros értelmében kénytelen kitörni a családi fészekből, s birtokáról fegyveres harc után megszökve, a havasokon át az őt üldöző zászlóaljnyi katona elől Csonka-Magyarország felé veszi az irányt…

Kalandos és hihetetlenül izgalmas eseményekben gazdag útjáról szól a Menekülésem Erdélyből című írása.

Magyarországra érkezése után azonnal bekapcsolódik a fegyveres küzdelembe Nyugat-Magyarországért. Egykori különítményeseinek maradékával és új társakkal ismét harcba száll. 1921 augusztusában már ott van a Sopron környéki felszabadító harcokban, szeptemberben részese az osztrák csendőrséget megfutamító Rongyos Gárda győzelemének. Szeptember végéig a Nagymartoni V. Felkelő „hadsereg” parancsnoka, majd Sopronban az Ostenburg-zászlóalj tisztje…

Élményeiről, tapasztalatairól szól Élményeim a nyugat magyarországi szabadságharcból című, korábban napilapban, sorozatban megjelent írása.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Maderspach Viktor
Az Oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig

2022 Lazi Kiadó. 251 oldal, új könyv. Keménytáblás kötésben.

Az első világháború kitörésekor az elsők között jelentkezett harctéri szolgálatra, a háborúban merész és rendkívüli megbízatásokat hajtott végre. Amikor 1916 augusztusának legvégén Románia megtámadta Erdélyt, Maderspach Viktor - aki éppen odahaza volt szabadságon - kieszközölte, hogy ne kelljen visszatérnie az ezredéhez, s mint a terepet kiválóan ismerő felderítő, önkéntes katonákból szervezett vadászkülönítményével részt vett a betolakodók ellen vívott harcokban. Az igazi gerilla harcmodort követő, mindenre elszánt csapatával végrehajtott sikeres akciói nagyban hozzásegítették a hadvezetést ahhoz, hogy gyorsan és csúfosan visszaszorítsák Erdélyből a hódítókat, majd Bukarest elfoglalása után a demoralizált ellenséget a Fekete-tengerig üldözzék.
Maderspach Viktor könyve ennek az időszaknak a személyes történelmét beszéli el. Az olvasmányos írás értékes forrásanyaga az I. világháború történeti kutatásainak. A műből a háború "természetrajzát" a hivatalos történetírásnál jóval plasztikusabban, őszintébben ismerhetjük meg

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Konrad Lorenz
Én itt vagyok - te hol vagy? -(A nyári lúd etológiája)

Minden, amit a nyári lúdról és életéről tudni lehet. 1999 Totem Kiadó. 220 oldal, szemléltető képekkelo Keménytáblás kötésben, védőborítóban. Jó állapotban.

 A kiváló könyv a nyári lúd viselkedéstanával foglalkozik. Lorenz a rá jellemző szemléletes, közérthető stílusban számol be e társasan élő állatfaj magatartásáról. S hogy mi irányíthatta a neves tudós figyelmét e fontos kutatási témára? Megfigyeléseimet egy svéd tanítónő költői beleérző képességének köszönhetem, aki emocionális alapon, de tudományos szempontból teljesen hibátlanul így fordította le a vadludak hívójelét: "Én itt vagyok - te hol vagy?" - vallja a szerző. Ezért adta kötetének ezt a címet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kolbe Attila
Szalonkacsillag - Vadásznovellák

Magánkiadás. 81 oldal, igen ritka kötet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Faragó Sándor
A legendás Tótmegyer

Faragó Sándor Legendás Tótmegyer című könyvben a szerző, Faragó Sándor professzor, a Soproni Egyetem rektora Tótmegyer történetének, híres házurának, vele a Károlyiaknak és az egykor ott folytatott, valóban páratlan vadgazdálkodásnak állít elemző részletességgel, tudományos megalapozottsággal és hitelességgel megírt szellemi-tárgyi emléket, egyben összefoglaló dokumentumot.

„A „Legendás Tótmegyer” – legismertebb gazdája nagykárolyi gróf Károlyi Lajos (1872-1965) nagybirtokos nemzetközi vadgazdaként, legendás vadászemberként vált a világ vadászainak körében közismertté az általa rendezett nagy hírű apróvad-vadászatok révén: a történelmi Nyitra vármegyében fekvő, húszezer holdas saját birtokán kívül csaknem ugyanakkora bérelt területen folytatott példaszerű vadgazdálkodást.

A gondolatból, hogy szükség lenne egy, a vadászattal és a vadgazdálkodással foglalkozó nemzetközi szervezet alapítására, többek közt az ő munkájának köszönhetően lett eredmény és jött létre a Nemzetközi Vadászati Tanács, tagja volt az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek, Egy élet a vadászatért című önéletrajzi ihletésű könyve egyike a vadászirodalom klasszikusainak. Nemcsak szívvel-lélekkel volt gazda és vérbeli vadász, hanem mindenben a szívén viselte a vadászat, a vadgazdálkodás és az európai vadászati kultúra sorsát. Mindezen túl jólétet, biztos szociális ellátást teremtett a birtokaihoz tartozó területeken élők, illetve alkalmazottai számára, s a maga idejében felvirágoztatta a környéket.

A Károlyi család egészen 1945-ig volt birtokos a községben – ekkor Károlyi grófnak és családjának örökre el kellett hagynia az otthonát…”

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Panigay Róbert
Puska a szegen

1982 Albatrosz Kiadó. 124 oldal, fűzve, jó állapotban. Nagyon ritka kötet.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Madersppach Viktor
Hazám volt a Retyezát

A Vértesi Erdő Zrt. jelentette megy a 2018. évi FeHoVa „bestsellerét” Maderspach Viktor Hazám volt a Retyezát kiadványát. Nagyon sokan keresték és vásárolták meg a népszerű erdélyi, egészen pontosan Hunyad megyei mérnök, vadászíró, patrióta és jeles katonaember – dr. Sonnenvend Imre által megszerkesztett – kötetét, melyben a vadásznovellák mellett sajátos hangvételű, „retyezáti szemüvegen” keresztül papírra vetett szakcikkek is helyet kaptak a háborús kalandok mellett. Külön értéke ennek a kiadványnak az archív fotóanyag mellett az a tizenöt korabeli anziksz, amelyeket korábban így, együtt sohasem rendeztek sajtó alá. Az igencsak izgalmas zergés, medvés, fajdos, őzbakos vagy éppen szarvasbikás vadásztörténetekben a XX. század hajnalának, derekának havasi életképei elevenednek meg, így egyfajta – korrajzzal, tájleírással és jellemábrázolással – fűszerezett időutazás részese lehet, aki kézbe veszi ezt a rendkívüli alapossággal összeállított kötetet.

224 oldal, keménytáblás kötésben, új, olvasatlan állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Székely Dénes
A lőpor és a töltény

2000 Magánkiadás. Rendkívül ritka szakkönyv. 130 oldal, szemléltető ábrákkal, képekkel. Keménytáblás kötésben, jó állaotban.

Rendkívül ritka kötet.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Vasárnap délután

Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 1783 oldal, puhaborítós, újszerű állapotban.

Ha Fekete István regényeit, elbeszéléseit olvassuk, olyan érzés támad bennünk itt, e szomorú századvégen, mintha ismeretlen, csodálatos világban járnánk, amelyben még érvényesek a szépség, a jóság törvényei, s amelyben érvényesül az az egyszerű igazság, amelyről Jézus szólt példabeszédeiben. Fekete István kegyelemtől átszőtt író volt, mert világában él és hat minden nemesebb érzelem, s érezzük a Lélek fúvását. Az a tudat, hogy volt egy író, aki mindezt látta, s aki a pusztulásokat átélve is hitt az emberben, hitt az értékekben, erőt ad, s kötelességünkké teszi, hogy mi is jobbak, igazabbak, bensőségesebbek és szeretetre hangoltak legyünk.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Öreg naptár

"István bácsi halála után még 30 évvel is fellelhetők a hagyaték dossziéiban, fiókokban olyan írások, amelyek még soha nyomtatásban nem jelentek meg, vagy csak egyetlen alkalommal újságban vagy folyóiratban.
Ennek a szétszórtságnak az az oka, hogy a Mester ún. "repülő"-lapokra, különálló ívekre írt, amelyek nem minden esetben kerültek utólag bekötésre.
E kötetbe így bekerültek csaknem két emberöltővel ezelőtt keletkezett művek is, amelyeket ő ceruzával írt annakidején...
A kötet egyik novellától kapta a címét. Nem könnyű dolog egy műnek címet adni...
István bátyám" Remélem jónak tartod címválasztásunkat, és ismét a feketeistváni érzéseket kelted Olvasóid szívében!"
"A 30 novellából 18 eddig eddig nem jelent meg nyomtatásban, a többi pedig hetilapokban 1935 és 1953 között."
 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Füzesséry György
A vadásztacskó

1972 Bp. Magyar Ebtenyésztők Orsz. Egyes. 119 oldal+ 9 képtáblán: 66 képpel. Fűzve, eredeti kartonálásban, jó állapotban.

Rendkívül ritka, szinte beszerezhetetlen.

"Könyvemnek az a célja, hogy a szükséges kinológiai leírás mellett olyan könyvet nyújtsak át a tacskó tulajdonosoknak, amely a kezdőnek elmond mindent, amellyel a tacskó tartásánál, nevelésénél - kiképzésénél - találkozhat.
Könyvem - egyes részeiben - a régi tacskótenyésztőnek is tartalmaz ujat. A vadásznak olvasmányos, a kutya idomitásához gyakorlati támpontokat ad. Akinek pedig nincs kutyája - tacskója - esetleg megkedveli ezt a vadászfajtát, amelyet hazánkban nagyon szeretnek, és nagy számban tenyésztenek"

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Gyeplő nélkül

2003 Lazi Kiadó. 221 oldal, keménytáblás kötéeben, újszerű állapotban.

A közelmúlt emlékei és a megírás idejének élményei egyaránt rányomták bélyegüket Fekete István 1946-ban keletkezett regényének hangulatára. A témaválasztást a csaknem 15 esztendős gazdatiszti múlt inspirálta, melynek keserű tapasztalatait a mezőgazdaságban 1945 óta történtek folyamatosan eszébe juttatták a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőjének. Ráadásul az író a regény tervezése idején vakult meg egyik szemére, és ez a tragédia alapjaiban befolyásolta szemléletmódját. Ekkoriban írta egyik levelében, hogy "az ostrom és a következmények az én idegeimet is alaposan megreszelték, és derengést még az elveszett szememmel se látok, pedig azzal sok mindent meglátok, amit eddig nem láttam."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Erdély

Lazi Kiadó, 2006. Keménytáblás újszerű állapot.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

ifj. fekete István
Fekete István az édesapám volt..

2004 Móra. 381 oldal+ képek. Keménytáblás, jó állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Schmidt Egon:
Legkedvesebb madaraink 1-13 kötetei.

1-13 rész, 13. füzetben. Fűzve, fotókkal. Jó állapotban. 

 • 1. Vörösbegy
 • 2. Feketerigó
 • 3.Füsti-és molnárfecske
 • 4. Széncinege
 • 5. Őszapó
 • 6. Barátposzáta
 • 7. Csuszka
 • 8. Kis és nagy fülemüle
 • 9. Gyöngybagoly
 • 10. Túzok
 • 11. Balkáni-és nagy fakopáncs
 • 12. Fogoly
 • 13. Kuvik

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerő
Madártani tájékoztató 1988 január-decemberig (összevont szám)

Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 124 oldal. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerző
Madártani tájékoztató 1984 I.-IV.

4 db. füzet.  Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 228 oldalas. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerző
Madártani tájékoztató 1986 I.-III. - teljes év

Három füzetbbe. Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 235 oldal összesen.. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerző
Madártani tájékoztató 1987 I.-II - teljes évf.

Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 90 oldal összesen. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Végtelen út

Lazi Kiadó, Szeged. 2004. 200 oldal, keménykarton kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Füzesiné-Borkuti- Csomó:
Őshonos magyar vadászkutyák

Vizsla-Agár-Erdélyi kopó. 1996 Azimex Kiadó. 128 oldal, színes és ff. képekkel. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Szabó József
Elhallgatott pillanatok

2015 Magánkiadás. 140 oldal, keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Pádár Zsófia Szabó József "Elhallgatott pillanatok kötetéről: „És hiába tanítok meg valakit válogatva, tág szemmel, csordultig telt szívvel, reszketve, fáradva, ujjongva vagy letörten, a szépet és a jót keresve vadászni, ha az illetőnek nem a vadászat kell, hanem a vad.

Fekete István gondolatai hatják át Szabó József vadászkalandjainak újabb történetét, aki ismét kézen fog, és az erdőbe kalauzol bennünket. Ezúttal azonban nemcsak a vadászat szépségeire, annak mámoros beteljesülésére, de az abban rejlő titkokra, félelmekre, kudarcokra is példákat hoz.
Ki ne tartana hát vele egy olyan utazáson át, amely megfélemlít, elgondolkodtat, és a vadászat oly berkeibe vezet el bennünket, ahová – elhivatottság híján – csak a könyv lapjain keresztül nyerhetünk betekintést, és lehetünk részesei egy olyan világnak, amelyet máskülönben sohasem ismerhetnénk meg.
Hogy hogyan nevelhet egy vadászkönyv emberségre? A kérdésre megannyi válasz létezik, ám a titkot Szabó József kiváló munkával szőtte bele legújabb kötetébe.”

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
21 nap

Szent Gellért Kiadó. 68 ooldal, szinte új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Végtelen út

2011 Móra Kiadó. 218 oldal, keménytáblás kötésben, újszerű, olvasatlan állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Korbán Krisztián
Telitalálat - A tanulható sörétlövés - dedikált!

2022 Szerzői kiadás. 248 oldal, szemléltető ábrákkal, képekkel. A legjobb sörétlövést oktató kötet, ami eddig íródott.  A szerző által dedikált példány. Újszerű állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Simon János szerk
Vadászetikai példatár I.

2013 Győr. 130 oldal, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban. Ritka, kereskedelmi forgalomba nem került. Nem töredék, II. kötet nem jelent meg soha!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

József Ákos
A tacskó

Ez a kutyás szakkönyv, mely a fajtaleírás, a kölyökkiválasztás és a táplálásra, tartásmódra vonatkozó intelmek mellett azért jócskán tartalmaz szépirodalmi írásokat, egészen pontosan tacskós kotorékozós és vércsapázós történeteket is, először 1936-ban látott napvilágot. A szerző célja – ahogy a bevezetőben írja – az volt, hogy „ezt a sokoldalú vadászpajtást bemutassam és eloszlassam azt a sok téves nézetet, mely a köztudatban él”. S bár az első megjelenés óta eltelt 83 esztendő, a kiadvány tartalma a mai napig aktuális, a gyűjtők számára a reprintkötet fontos kordokumentumként szolgál, de napjaink kutyás vadászai is találnak benne hasznos tudnivalókat.

91 oldal képekkel. Fűzve, új állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fáczányi Ödön
Vadászmagatartás

2003 Nimród Vadászújság.  Második bővített kiadás. Keménytáblás kötésben, újszerű állapotban. Ritkán van belőle eladó példány.

Aprólékosan kitrágyalja, a vadászbabonákat, az öltözködést, a vadászeszközök használatát, trófeakultuszt, a vaddal való etikus bánásmódot, teríték készítést, végtisztességet, avatást stb. éppúgy, mint az erkölcsös, egyenes viselkedést, az irigységtől mentes helyes vadászmagatartást. A hagyományápolással is megismerkedhetünk. Minden kezdő és gyakorlott számára szívből ajánlom, nem sok könyvünk foglalkozik ezen témával.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Chernel István
A vadászat nemes élvezete

2021 Kortárs Könyvkiadó, Budapest. 186 oldal, új állapotban.

Chernel Istvánt (1865–1922) jobbára ornitológusként, Herman Ottó munkatársaként ismeri az utókor, pedig vadászkultúránk ápolásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Irodalmi igényű vadász-cikkeiből, -naplóiból és útleírásaiból válogat a születésének 150. évfordulójára megjelenő kötet. Chernel István felelős, „öko-tudatos” szemléletét és magatartását kellőképp méltányolni kell az utókornak: már az 1880-as években szól a természeti környezet és a kipusztuló fajok védelméről, ember és élővilág harmóniájáról. Tartása, hozzáállása, mesterségbeli tudása és viselkedése ma is, mindig minta lehet honi vadászaink számára. (Második kiadás)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Mészáros István
Vadszárnyasok

Vadétel-szakácskönyv, kifejezetten a vadszárnyasokról. 2020 Magánkiadás. 300 oldal, kiváló állapotban.

Igen ritka, kis példányszámú szakácskönyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Füzesiné Szegvári Zsuzsa
A magyar vizsla

A magyar vizsla több száz éve hű társunk. Gazda- és embercentrikus, nagyon barátságos, könnyen tanítható, élénk, nagy mozgásigényű fajta, amely a vadászat körülményeinek és követelményeinek változását követve, azokhoz alkalmazkodva csiszolódott a mai mindenes vadászkutyává.
Ez a sokoldalú kutyafajta az ember hű társa nemcsak a vadászatban, de a különféle kutyás sportokban is.
E könyv fejezetei bepillantást engednek a vizsla sokrétű munkájába, hasznos segítséget nyújtanak a kölyök kiválasztásához, neveléséhez, a mindennapok során előforduló teendőkhöz, idomításhoz, emellett tájékoztatást kapunk a vizsla külleméről, versenyeiről és vizsgáiról is. A könyv végén pedig egy "vizslás" szótárban megtalálhatjuk a vadászati munka során előforduló szakkifejezések magyarázatát. 

174 oldal, színers és ff. képekkel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Bohus Gábor-Dr. Kalmár Zoltán
Erdő-mező gombái

Ritka szakanyag 191-ból! 181 oldalon, 48 táblával és 62 ábrával. Második átdolgozott, javított kiadás.
Félvászon kötésben. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kászoni Zoltán
Vad és vadászatok Erdélyországban

Eleven Örökség. Agrionform Kiadó. Nagyalakú, 192 oldal, műnyomó papíron, színes képekkel. Keménytáblás kötésben.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!