1950 utáni vadászkönyvek

Dr. Hankó Béla
Vízen és vízparton

Hankó Béla: Vízen és vízparton - A „Vízen és vízparton” című kötet valójában két részre osztható, melyek közül az első egy albániai utazás különös leirata, míg a második rész a Balatonra, azon belül is a Kis-Balatonra kalauzolja az olvasót. utazásainak élményei és a balatoni halászati módszerek néprajzi/antropológiai összehasonlítása számos ábrával illusztrálva, kiegészítve rengeteg madártani megfigyeléssel.
Első kiadás. 143 oldal, sok képpel. Kiadói félvászon kötésben.

 

Ára: 4.800 Ft

Széchenyi Zsigmond
Hengergő homok

2000 M. Könyvklub. 116 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Dékán István
Kalandozás a vadászat történetében

1972 Magvető. 294 oldal, 47 oldal képmelléklet. Jó állapotú, egészvászon kötésben.

Szakemberek is, laikusok is egyaránt örömüket lelhetik ebben a könyvben, amely nem tudományos igénnyel készült, minden részletre kitérő szakmunka, inkább csak ízelítő, színes, eleven metszet az ember egyik legősibb tevékenységének, a vadászatnak történetéből, amely szinte magának az embernek történetével egyidős. Az őskori barlangrajzokon megörökített, és ezek alapján rekonstruált vadászati módok szemléletes leírásai a későbbi irodalmi feldolgozások egyes jellemző részleteivel gazdagodnak. A szerző kronológiai rendben nyomon követi a vadászat történetét, az ősember létfenntartását biztosító, kezdetlegességében is bonyolult vadűző életétől a középkori és az azt követő évszázadokon keresztül, egészen napjainkig. A vadászati módok fejlődésének leírását a különböző korokból fennmaradt vadásztörténetek, anekdoták gazdagítják. A vadászat irodalmi ábrázolásának folyamatos jelenléte teszi színessé a könyvet.

Ára: 3.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Afrikai vadászkönyv

1986 Kentaur Kiadó. 308 oldal, keménytáblás jó állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Csillag Ferenc Dr
A kézi lőfegyverek és a hadművészet

Csillag Ferenc: A kézi lőfegyverek és a hadművészet. Bp., 1965. Zrínyi. 139, [26] p. 96 tábla. (képek). című nagyon ritka kötetének, fénymásolt példánya. Műbőr kötében, aranyozott címfelirattal.

Ára: 3.900 Ft

Homoki-Nagy István
Hegyen-völgyön

A legendás könyv! Nagyalakú fényképes album 180 eredeti fényképfelvétellel. 173 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

1989 Homoki-Nagy István Vadásztársaság kiadása.

 

Ára: 3.500 Ft

Turgenyev
Egy vadász feljegyzései

1953 új Magyar Könyvkiadó. 329 oldal, közepes állapotban, ajándékozási bejegyzéssel.

Ára: 3.000 Ft

Bus-Péti-Tóth
Mit kell tudnunk az erdőgazdálkodásról

1993 Erdőgazdák Könyvtára. Aqua Kiadó. 43 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Molnár-Csőre-Nyúl
Vadászéletek

Gróf Károlyi Lajos, Dr. Balassa Gyula és Party István élettörténete.

2001 Nimród. 160 oldal, fotókkal. Keménytáblás, jó állapotban.

Arcok a múltból - a magyar vadászat távolabbi és közelebbi múltjából vadászéletek, amelyek meghatározó hatással voltak a honi vadászat s benne vadászati kultúránk fejlődésére, híréneknevének alakulására, határainkon belül és azokon túl egyaránt. Részükről: felbecsülhetetlen hagyaték, szellemi (s részben anyagi) örökség - részünkről: tartozás, amelynek lerovása az örökösök, a jelenkor hazai vadászainak kötelessége, feladata, amire most az ezredforduló, a millenniumi esztendő kivételes alkalmat szolgáltat.
Emlékezzünk hát a régiekre, immár múlt századi nagy vadászainkra és életművükre: a neves szerzők - dr. Csőre Pál, dr. Molnár László és Nyúl Bertalan - archív felvételekkel és szép grafikákkal illusztrált kötete három jeles vadászembernek a maga nemében egyedülálló, példás életútjával ismerteti meg az Olvasót, s egyben bepillantást nyújt a még nem is oly távoli vadászmúlt, a legújabb kori magyar vadászattörténet különböző korszakaiba. E sorban az első időszakot gróf Károlyi Lajosnak, a hajdani világhírű Tótmegyer háziurának, gazdájának a neve fémjelezte, amely elválaszthatatlanul összeforrott a magyar apróvad és vadászata fénykorával. Károlyi a vadtenyésztés, illetve a természetes vadállomány gondozása, gyarapítása terén folytatott páratlan munkásságával, nemkülönben a mára közismert nemzetközi vadászati-vadvédelmi szervezet - a C. I. C. - életre hívásának a gondolatával alkotott maradandót. Dr. Balassa Gyula a magyar vadászat szervezettségének fokozásáért, belföldön és külhonban való, mind nagyobb elismertetéséért és ismertségéért dolgozott: kiváló szervezőként, adminisztrátorként, kapcsolatteremtőként emlékezik rá az utókor - olyan vadászember volt, aki a vadászt "hátországában" alapozta meg annak világra szóló eredményeit.

Ára: 7.000 Ft

Jean Berton
Vadászok könyve

Ford: Fluck Dénes. 1996. Holló És Tsa Kiadó BP.Nagyalakú, 221 oldal színes képekkel. Kiterjed az összes vadászati módra, vadászható fajokra.

Szép könyv, jó állapotban, beragasztott művészi eclibrissel.

Jean ​Berton látványosságszámba menő VADÁSZOK KÖNYVE c. albumát nemcsak a vadászok szűkebb táborának írta, hanem a természettel ismerkedni szándékozóknak is. A szerző így ajánlja művét: "Mindazoknak szól, akik még nem veszítették el a természethez kötődő gyökereiket, azoknak akik megmenteni, esetleg megtalálni akarják ezeket a gyökereket… továbbá azoknak, akik már elszakadtak a természettől, és ezért elítélik a vadászatot, mert nem ismerik, és nem látják igazi arcát… a fagyban, hóban, esőben, napsütésben kitartó emberek világát, azokét, akik ismerik a holdvilágos, csillagos éjszakák titkos zörejeit, és akik vállalják az ezzel járó fáradságot, nagyon sokszor pedig a meg nem értést.. 221 oldal, keménytáblás kötésben és jó állapotban.
A könyv érdeme a fantasztikus képanyag is.

Ára: 6.500 Ft

Hoffmann-Wagner
Magyarország virágos növényei

Bp., 1988., ÁKV. Az 1903. évi kiadás reprint kiadása. Gazdag szövegközti, és színes képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott, illusztrált műbőr díszkötésben. 241 oldal, 67 színes, egészoldalas  képtáblával. Kiváló állapotban. Monumentális és illusztris, botanikai alapmű.

Ára: 9.000 Ft

Gerald Durrell
A véznaujjú maki meg én

Ez a nagy fülű, bánatos szemű, hosszú ujjú állatka ma már csak kis kolóniákban él. Gerald Durrell - ezúttal is - azzal a szándékkal indult expedícióra, hogy Madagaszkáron találjon és összefogjon néhány pár áje-ájét, majd Jersey szigeti híres állatkertjében tenyészkolóniát létesítsen, s ezáltal ezt az állatot is megmentse a kipusztulástól.
Durrell könyve élvezetes olvasmánya a laikus olvasónak is; "Gerry" angyali humorral írja le a magadaszkári zomá-t, az óriási piacot csakúgy, mint a bennszülöttek mulatságait, mindnenapi életüket, különös ételeiket és mágiájukat - és persze mindenekfelett az állatvilágot. Nemcsak a "sztár", a véznaujjú maki szerepel a könyvben, hanem az ugyancsak antropomorf tulajdonságokat felmutató más, őshonos élőlények - teknősök, ugrópatkányok és egyéb állatfajták -, no meg persze az expedíció bel- és kültagjai, különféle nemzetek fiai csakúgy, mint a szeretettel megrajzolt bennszülöttek, akik oly sokat segítenek Gerrynek, feleségének, Lee-nek, meg az egész expedíciónak.
A kötetet a szerzőnek és - emberi-állati - társainak színes fényképei díszítik.

Ára: 1.500 Ft

Heinz Meynhardt
Vaddisznóriport - életem a vaddisznók között

1986 Gondolat. 140 oldal, színes és ff képekkel. Jó állapotban.

A vaddisznóvadászok véleménye alapján, a legtanulságosabb szakanyag, amiből legtöbbet tanulhat a disznóvadász, kétségtelenül Meynhardt Vaddisznóriportja.
Ez a könyv, ami a vaddisznó viselkedésével, életmódjával ismertet meg bennünket. Érdemesbeszerezni, csak néha-néha kapni belőle egy-egy példányt.
 

 

Ára: 9.500 Ft

Földi László
Vadászláz

2003 Well-Press Kiadó. 118 oldal, keménytáblás kötésben, kiváló állapotban. ff. képekkel.

Ára: 5.000 Ft

Czáka Sarolta-Rácz István
Fenyők és örökzöldek

1993 Szépia Könyvkiadó. 125 oldal, színes képekkel. Fajták, ültetés, termesztés, felismerés, gondozás.

Ára: 1.800 Ft

Nemeskéri-Kiss Géza
A Felső-Nílus mentén

2010 Dénes Natur Műhely. 143 oldal+ képek. Keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Ára: 7.000 Ft

Lugosi József-Temesváry Ferenc
Pisztolyok

1989 Zrínyi Kiadó. Nagyalakú gyönyörű album, színes és feketefehér képekkel. Műnyomó papíron, egészvászon kötésben, hibátlan állapotban.

Ára: 6.000 Ft

Bencze Lajos
A vadállomány és a környezet kapcsolata

1961 Mezőgazdasági.  123 oldal, ábrákkal.Fűzve, jó állapotban.

Ára: 6.500 Ft

Tomai Éva-Zoltán János
Vadászat régi képeslapokon

1988 Officina Nova KK. Nagyalakú album, műnyomó papíron, keménytáblás kötésben, szép állapotban.

A VADÁSZAT RÉGI KÉPESLAPOKON című kiadvány
Gyönyörű, illusztris album, melyben kifejezetten vadászattal foglalkozó régi képeslapokat gyűjtöttek össze. A könyvben többszáz képeslap reprodukciót láthatunk, a vadászat mozzanatairól, életképek, hangulatfestés, vadfajok és vadászati módok, valamint humoros vadászmotívumos ábrázolások is megtalálhatók ebben a kötetben, tematikusan. Természetesen magyarázó szöveggel együtt.
Rendkívül igényes album, kortörténeti érdekesség, jólesik lapozgatni, elnézelődni, elidőzni a képek fölött..
 

Ára: 3.900 Ft

Szontagh Pál Dr
A nyárak és füzek növényvédelme

78 oldal, színes képekkel. Fűzve, jó állapoban.

Ára: 2.500 Ft

Tóth-Erdős
Nyár - fajtaismertető - dedikált péld.

1988  Állami Gazd orsz Egyes. Bp. 1988 Bp. 63 oldal, színes képekkel. Nyár-határozó könyv. Rakk Tamásnak dedikált példány.

Ára: 5.000 Ft

Nagy Emil dr. szerk
A vadgazdálkodás időszerű kérdései - Vaddisznó

2004 Bp. 51 oldal, fűzve, újszerű.

Ára: 4.000 Ft

Kászoni Zoltán
Az a medvés, pisztrángos csodás Erdély

1999 Agroinform. 221 oldal, fűzve, jó állapotban.

Kászoni Zoltán erdélyi író egyik ritkább kötetét ajánlom figyelmükbe: Az a medvés, pisztrángos, csodás Erdély - címmel. Egy élet tapasztalata sűrűsödik ebben a könyvben. A történeteket olvasva Erdély, és ezen belül Székelyföld világa elvenedik meg előttünk. Kászoni könyve nem illeszthető be a hagyományos halász-vadász történetek közé. Sokkal több annál. A szerző nemcsak elmeséli a táj történetét, leírja földrajzát, hanem szeretettel szól az itt élő székely emberekről is. Az írások Erdély kultúrtörténetétbe is engednek bepillantást.

 

Ára: 6.500 Ft

Balogh Gábor
Kisalföldi vadásznapló

2017. Lazi Kiadó Szeged. Keménytáblás kötésben, új, olvasatlan példány.

Hosszú téli estéken, ha véletlenül nem éppen vadászik az ember, jó a cserépkályha mellett üldögélve belelapozni régi naplókba, újra átélni sikeres és sikertelen vadűzések bűvöletét, emlékezni diadalokra és levonni kudarcok tanulságait.
Könyvemben egy kisalföldi vadásztársaság területén 1992 és 1996 között átélt események közül válogattam. Igyekeztem minden ott honos vadfaj vadászatából szemezgetni egy keveset. Azóta néhány általam leírt dologról kiderült, hogy tévedtem, de ezeket is változatlanul hagytam, hiszen az írót nem csak bölcs meglátásai, hanem tévedései is jellemzik.
A naplóírás meglehetősen intim műfaj. Nem a nagyközönségnek készül. Ha mégis nyilvánosság elé tárjuk, kiszolgáltatjuk magunkat, gyarlóságainkról mindenki tudomást szerez. A naplónak nem hazudhatunk, nem szépíthetünk a dolgokon. Ha mégis megtesszük, önmagunkat csapjuk be.

Ára: 3.400 Ft

Pankotai Tihamér
Kezdő vadászoknak

1987 Első kiadás. 225 oldal, szemlélető ábtrákkal. Jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Medveczky György
Kürttel és kopóval - Egy kárpáti vadász élményei

Lazi Kiadó Szeged. Keménytáblás kötésben, új, olvasatlan példány. 2015

A vadászok álmai gyakran járnak a Kárpátokban, melynek őserdeiben még ma is kapitális őzbakok, medvék, vadkanok, farkasok és hiúzok csapái húzódnak. E könyv szerzője egész életében ott érezte magát igazán otthon.
Medveczky György 1885-ben született Bobeştiben, Bukovinában, ahol családjának évszázadok óta volt birtoka. Az iskola elvégzése után a 6. k. u. k. ulánusokhoz jelentkezett Galíciába. 1913-ban az apja felkérte a gazdaság átvételére, ám Medveczkyt éppen akkor Bécsbe, az akkori idők hírneves lovassági iskolájába vezényelték egy lovasoktató katonatiszt helyére.
Különleges képessége, mellyel képes volt befolyásolni egy állat tudatát, lovasként valódi virtuózzá, vadászként nagyon sikeressé tette. Az első világháborúban a keleti fronton harcolt, majd 1919-ben leszerelt. A harcok zűrzavarában károkat szenvedett birtokát gyorsan helyreállította.
Figyelemreméltó sikereket ért el a ló-, szarvasmarha- és sertéstenyésztésben. Nehéz munkája mellett azonban mindig talált időt a vadászatra. A Bobeşti melletti saját vadászterületéhez 1924-ben további körülbelül 50 000 hektárt bérelt a Kárpátokban az Aranyos-Beszterce mellett. A legtöbb vadászélmény, melyeket a könyvben leír, itt történt meg.

Ára: 3.200 Ft

Tóth Ferenc
Ott, ahol a Koppány-patak kanyarog

1994. Terraprint. 135 oldal, fotókkal. Jó állapotban.

A szerző  4 soros dedikációjával.

Ára: 8.000 Ft

Remetey Kőváry János
Vadász naptár 1914

Minikönyv. Díszkiadásban. MÉM 1984 Szép állapotban. 8x6 cm.

Ára: 5.000 Ft

Carl Adolf Vogel
Jagdschatze im Schlob Fuschl - német fotós album

1974. 122 oldal, színes képekkel. Vászonkötés borítólappal. Jó áll.

Ára: 3.000 Ft

Schalow Wendland
Sang da nicht die Nachtigall - Ein Schallplatten-Vogelbuch

That 2 records belong to a book about birds. 
The book contains 160 pages. 

Cat# of record 1 is 006 855 
Cat# of record 2 is 006 856

Gyönyörű színes képekkel. Jó állapotban.

Ritkaság!160 oldal.

Ára: 4.000 Ft

Fekete István
Bogáncs

1970 Móra. Szép, borítólapos keménytáblás kötésben.

Ára: 2.000 Ft

Vásárhelyi István
Hasznos és káros vademlősök

1958 Gondolat Kiadó. 182 oldal, fűzve, közepes állapotban. Rika könyv.

Vásárhelyi István kiváló természettudóst, vadászt, zoológust a Lillafüredi Pisztrángtelep vezetőjét kevesen ismerik már. Életében számos kiváló szakkönyvet, közel 500 szakmai publikációt írt, Köztük, a máig kiadatlan A róka című kézirattal, melyből 1 db. található magángyűjteményben- Halála után végakaratának megfelelően Herman Ottó mellé temették a Hámori temetőben.
Ez a kis monográfia Hasznos és káros vademlősök címmel 1958-ban jelent meg, 158 oldalon mutatja be a hazi vad és egyéb emlős fajokat, vadgazdálkodási és természeti káruk vagy hasznuk szempontjából is. 

Ára: 4.800 Ft

Szász Imre
Halakról és vadakról

1980 Gondolat. 268 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 1.200 Ft

Kácsor László
A Velencei-tó (album) 1984

1984 Gondolat KK. 169 oldal, színes képekkel. Keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 1.900 Ft

Tildy Zoltán
Természetfényképezés

1964 Gondolat. 146 oldal, színes és ff képekkel. Egészvászon kötésben.

Ára: 2.600 Ft

Magyar Ferenc
Vadászat kudu-földön - Afrikai vadásznapok

50% engedménnyel, 2000.- Ft helyett a készlet erejéig: 1000.- Ft-ért!

Nagyon szép kivitelű, színes képekkel illusztrált Afrika-kötet, Magyar Ferenctől. Az 1989-ben megjelent kötet, 130 oldalas és bemutatja, az afrikai szafárik életét, a vadászat mozzanatait, életképeket fest elént a fekete-kontinens állatairól, a becserkeléstől a vad feldolgozásán, nyúzásán át a preparálásig. Mindezt színes fotókkal illusztrálva.

Fényes műnyomó papíron, jó állapotban.

A keménytáblás kötetet papír borító védi.

REKLÁÁRON KÍNÁLOM, BEL,-ÉS KÜLTARTALMI ÉRTÉKÉNEK TÖREDÉKÉÉRT!

1989 BÉTA Kiadó. 130 oldal, színes képekkel.

Fényes papírra nyomva.

Borítólapos egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 1.000 Ft

Baktay Ervin
Kőrösi Csoma Sándor

1999 Talentum. 357 oldal, újszerű.

Keménytáblás kötésben.

Ára: 1.500 Ft

Szuhai István
Piga, piga! - Vadászkalandok három világrészen

1967 Magvető. 401 oldal, fotókkal. Műbőr kötésben,  sérült, de eredeti védőborítóban, jó állapotban.

Ára: 2.800 Ft

Kalmár-Makara-Rimóczi
Gombászkönyv

1989 Natura. 295 oldal, 175 színes képpel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Novy, Karel
A kóbor vadász

1969 Madách, Bratislava.175 oldal, vászonkötésben, védőborító hiányzik. Jó állapotban.

Ára: 2.600 Ft

Szemere Zoltán
Hazai ragadozó madaraink

1967 Mezőgazdasági Kiadó. 87 oldal, fotókkal, képekkel.

Ritka solymászati szakanyag.

"Szemere Zoltán e kis könyvét horgas csőrű barátainak védelmében írta azzal a céllal, hogy a természetjáróknak, erdészeknek, elsősorban pedig a vadászoknak olyan útmutatót adjon, amelynek segítségével a szabadban, lelövés előtt, talán a söréttel még el sem érhető messzeségben repülő ragadozó madarat is könnyen, biztosan felismerhetik."

Ára: 8.000 Ft

Mariszajev
Az utolsó farkas (Szibériai állattörténetek)

1998 Pallas. 264 oldal, jó állapotban.

Az Északi-sark, Jeges-tenger, Kamcsatka, Jakutia, Kolima és a többi északi táj állat- és növényvilága elevenedik meg a csaknem kéttucatnyi fordulatos, humoros vagy éppen tragikus történetben.
Különleges és fantasztikus könyv a Szibériai állattörténetek, a hasonlók közül is kiemelkedő, mert a helyszínek ahol az igaz és hiteles történetek megtörténnek ugyancsak rendkívüliek és fantasztikusak. A műfaj klasszikusait idéző állattörténetek középpontjában az a kölcsönhatás áll, amely e páratlanul szép vidékek őshonos lakóit s a modern kor emberét összekapcsolja.

Ára: 3.000 Ft

Gyimesi György
Megzabolázott szenvedély

1981 Madách. 158 oldal, egészvászon kötésben, jó állapotban védőborító nélkül.

Ára: 2.200 Ft

Gyimesi György
Emlékezetes vadászatok

1977 Madách, Bratislava. 138 oldal, ff képekkel. Egészváson kötésben, jó állapotban. 

Ára: 3.000 Ft

Panigay Róbert
Rönkök között

Vadásznovellák. 1989 Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár. Első és egyetlen kiadás. 153 odal, fűzve, jó állapotban. 

Nagyon ritka határon túli kadvány.

Panigay Róbert első írását (A Csalhó ajándéka) a budapesti Magyar Vadász közölte (1972). Cikkei jelentek meg a Hargita, Előre, Romániai Magyar Szó hasábjain. Bár könyveinek sikere a vadászirodalom népszerűségének köszönhető, kritikusa, Burján-Gál Emil a Korunkban így jellemzi munkásságát: „... nem novellásított halász-vadász mesék vannak benne, hanem a vadásztéma ürügyén szépirodalom Mondanivalói emberi problematikákat járnak körül.” A budapesti Nimród folyóirat irodalmi pályázatán tíz alkalommal jutalmazták, díjat kapott a Fekete István Irodalmi Társaság pályázatán is (1985).

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csizmadia László
99 fürjrecept

Érdekes, ritka szakácskönyv, a 99 FÜRJRECEPT című kiadvány. A fürj feldolgozását, ételkészítési módjait, technikáit is bemutatja, mint tisztítás, bontás, göngyölés, töltés, dresszírozás stb. Szalonkára is át lehet vetíteni az isteni recepteket.

1982 Budapesti Fürjtenyésztők Egyesülete. cca 60 oldal, színes és ff képekkel. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hufnágel-Pál-Surnovszky
Üzemi szakácskönyv - nagyadagos szakácsbiblia

Ebben a könyvben minden benne van, amit a nagyadagos főzésről-sütésről tudni kell!

Nagyüzemi vendéglátás és főzés, anyaghányadok, vágóállatok bontása, üzemélelmezési higiénia, nyersanyagkiszabás, konyhatechnológiai eljárások,  bemutatása, kivitelezése, receptek 100 főre az előételek és levesektől a főételeken, szelíd, vadhús,-és halételeken át a köretekig, mártásokig, salátákig. 

1984 Mezőgazdasági Kiadó. 353 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. Ritka!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nádas András szerk.
Erdészeti kézikönyv

1956 Mezőgazdasági Kiadó. 375 oldal, 34 ábrával, nagyméretű kihajtható mellékletekkel. Egészvászon kötésben, jó állapotban. Ritka, mindössze 2100 példányban jelent meg.

Az Erdészeti Kézikönyv elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az erdészetvezetők rövid táblázatos formában megtalálják benne mindazokat az adatokat, amelyekre munkájuk során szükség van, s amelyeket a szakkönyvekből sokszor csak hosszas utánjárás után tudnának megszerezni. Az Erdészeti Kézikönyv összeállításánál abból indultunk ki, hogy a könyv forgatói megfelelő biológiai, erdészeti, műszaki képzettséggel rendelkeznek. Mindamellett erdészetvezetőinkön kívül a zsebkönyvet sok tekintetben sikerrel alkalmazhatják irányító és ellenőrző munkájukban az erdőgazdaság dolgozói, de a képzettebb kerületvezetők is, valamint mindazok, akik a gyakorlatban erdészeti kérdésekkel foglalkoznak.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!