1950 utáni vadászkönyvek

Brehm
Az állatok világa egy kötetben.

Monumentális szakmunka,  amely minden, az állatvilág iránt fogékony vadász polcán helyet kell kapjon. 1929 - reprint: 1989. 
 
Alfred Brehm: AZ ÁLLATOK VILÁGA (egy kötetben)
Ezt a művet a világ szinte minden nyelvére lefordították. "Kifejezetten a magyar olvasó közönség számára készült, kiemelten foglalkozik a Magyarországon élő állatvilággal is. Az Mindegyik főcsoportja legalább egy-egy legérdekesebb és legismertebb tagja révén képviselve van. A mű kiállítása igyekszik megfelelni a magyar állatbarátok számára, és reményeink szerint a vadász és természetkedvelő szerző neves munkája megérdemelt sikert fog aratni."
950 oldalas, 10 színes műmelléklettel, 44 egész oldalas képpel és 268 szöveg-közti rajzzal. Jó állapotban.
 

Ára: 2.900 Ft

Bertóti István
Vadgazdálkodás és vadászat

1974 Mezőgazdasági Kiadó. 392 oldal, 32 tábla, szövegközti képek és ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

Hatodik átdolgozott, bővített kiadás.

Bertóti István alapművét talán nem is nagyon kell bemutatnom az olvasónak. A régebbi szakemberek, vadászok, tankönyvként, mintegy bibliaként forgatták, hiszen minden ismeret megtalálható benne, amit tudni érdemes gyakorlati szempontból a vadászat ősi mesterségéről. A vadfajok mellett, minden vadászati módot, metódust részletekig kitárgyal, ismerteti a hazai vadfajokat, a vadgazdálkodást, vadtenyésztést, selejtezést, bírálatot, valamint behatóan fogalkozik a vadászkutyákkal is, sőt fegyver, lőszer, lövészet címszó is megtalálható a szakkönyvben.

Ára: 5.500 Ft

Beregszászi-Patay
Vadásztűznél

1973 Gondolat. 480 oldal, fotókkal. Borítólapos egészvászon kötésben, jó állapotban. Nagyon jó vadásztörténetek.

A könyv nyolc fejezete más más oldalról mutatja be a hazai vadállományt, a vadászatot és a vadgazdálkodást, a vatenyésztést és a selejtezést. A különböző vadfajok vadászatait. Az egyik fejezet vadászok, vadorzók érdekes és izgalmas eseteivel, a másik humoros történetekkel szórakoztat. Kiválóan megírt, remek vadászkönyv.

Gondolat Kiadó Budapest, 1973. 480 oldalas, rengeteg fotóval illusztrálva. Vászon kötésben eredeti védőborítóval.

Ára: 3.500 Ft

Berdár Béla (szerk.)
Az őz és vadászata

1983 Mezőgazdasági Kiadó, kiadói teljesvászon kötés, színes borítóval, jó  állapotban,  kissé foltos védőborítóban, a könyv maga szép állapotú. 175 oldal.

Kiváló alapmű, az alábbi szakkönyv, az őzvadászat alapműve: Az őz és vadászata -könyvet négyen írták! - Csupa nagy szaktekintély: dr. Bertóti István, Szidnai László, Dr. Fodor Tamás és Dr. Hőnich Miklós. Az őz életmódján, viselkedésén, vadászati módjain, bírálatán, elbírálásán kívül foglalkozik az vad találati jelzéseivel, az elejtett őz szakszerű zsigerelésén át a trófea kikészítéséig, bírálatáig. Nagyon átfogó szakanyag. Minden kezdő és gyakorlottabb vadásznak is tud újat mondani. Az őzvadászat alapműve.

Ára: 9.000 Ft

Káldy József
A fahasználat gépei

1986 Akadémiai Kiadó. 287 oldal, egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Rada Antal szerk
Erdőgazdálkodás a termelőszövetkezetekben

1985 Mezőgazdasági. 290 oldal, jó állapotban.

Kiváló szakkönyv.

Ára: 3.000 Ft

Fekete István
Téli berek (a Tüskevár folytatása)

1966 Móra. 386 oldal, félvászon kötésben, sérólt, szakadt védőborítóban, jó állapotban.

Ára: 2.400 Ft

Bauecker Alajos
A Szarvasi arborétum

Első kiadás. 1962 Mezőgazdasági KK. 73 oldal, képekkel. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 900 Ft

Bauecker Alajos
A Szarvasi Arborétum

1977 Szép állapotú, nem forgatott, jó példány.

Ára: 700 Ft

Bauecker Alajos
A Tiszakürti Arborétum

1977 Tiszakürt.  34 oldal, színes táblákkal, ábrákkal.

Fűzve, kiváló állapotban.

Ára: 900 Ft

Vagner-Schneiderová
Az oroszlán nem az állatok királya-Szafári a Kilimandzsáró alatt (egyben)

I.-II. kötet együtt. 1980 Gondolat. Színes képekkel illusztrált, jó állapotú, vaskos könyvek.

Ára: 2.500 Ft

Véber Károly szerk
Vadászlesen - Hires vadászok válogatott írásai

1966 Gondolat. 356 oldal, fotókkal. Kiadói félvászon kötésben, borítólappal, jó állapotban.

Véber Károly szerkesztette és gondosan válogatta egy kötetbe leghíresebb vadászíróinknak nehezen vagy egyáltalán hozzáférhető legszebb írásait. Válogatott gyöngyszemek ezek a vadászirodalomból. Tizenhat régi, patináns vadászköny legjobb írásai egy kötetbe sűrítve. A teljesség igénye nélkül: Újfalvy Teleki, Vojnich, Höhnel, Kittenberger, Apponyi, Maderspach, Bérczi Károly, Bársony, Nadler, Zsindely, Rhédey stb.
Érdemes beszerezni, mindenkinek ajánlom.
 
 

Ára: 3.300 Ft

Véber Károly szerk
Magyar László afrikai utazásai

1985 Panoráma. 478 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 1.600 Ft

Bakóczi Antal dr.
Vadászszenvedély, vadászati fegyelem

1971 Táncsics. 295 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Tanulságos, sajnos különösen aktuális ma is ez a szakkönyv a vadászbalesetekről és azok megelőzéséről. Vadászatvezetőknek, felelős szakembereknek is tud újat mondani a címe: VADÁSZSZENVEDÉLY, VADÁSZATI FEGYELEM

A 295 oldalas kötet írója: Dr. Bakóczi Antal (A Vadorzók könyv szerzője)
Részlet a kötetből:
"A vadgazdálkodás és a vadászat férfias, szívet, lelket felüdítő, szép és nemes sport, szórakozás, hivatás és foglalkozás ...folytonos érintkezés a természettel, mozgás a szabadban, küzdés a természet erőivel, a vadak ösztöneivel...
A vadászszenvedély azonban súlyos emberi tragédiákhoz, balesetekhez is vezethet, ha nem párosul maximális fegyelemmel, a természet és a vad iránt érzett tisztelettel és szeretettel, ha alantas ösztönök, féktelen pusztítási vágyak vezérlik. A könyvben összegyűjtött esetek is a felelőtlenség megdöbbentő bizonyítékai, az emberi meggondolatlanság szörnyű következményei. A gyűjtemény közreadásával nem az volt a célunk, hogy a valóságosnál sötétebb képet fessünk a vadászatról, hanem az, hogy a hasonló emberi tragédiák megelőzéséhez hozzájáruljunk.
"A vadászat tisztaságáért való aggodalom - mondja a Szerző - nem lehet túlzott. A vadászatban annak szépségei uralkodnak, a leírtakhoz hasonló esetek kivételként fordulnak elő. "
 
 

Ára: 4.000 Ft

Széchenyi Zsigmond
Szarvasok nyomában

1979 Gondolat. 260 oldal, egészvászon kötésben, borítólappal.

Széchenyi Zsigmond, ez ideig kiadatlan írásait tartalmazza. Felesége rendezte sajtó alá. – A könyv első fele a világ szarvasait ismerteti a vadasz szemszögéből, szakszerűen szép stílusban bemutatva azokat, igen szép metszetekkel illusztrálva az egyes fajokat.
A könyv második fele az író egyetlen szakkönyvét A szarvas selejtezése (1948) című munkáját tartalmazza, teljes szöveg és ábraanyaggal. Az eredeti első kiadás hozzáférhetetlen, ezt kívánja pótolni, ezen kötetben megjelentetett teljes szöveghű kiadása.
A könyvben számos régi fotó található Széchenyi Zsigmondról is.

Ára: 3.500 Ft

Szinák-Veress
Kutyakalauz (A világ kutyafajtái)

1987 Gondolat. 337 oldal, színes képekkel. Műbőr kötésben, borítólappal, jó állapotban.

Ára: 1.600 Ft

Schomburgk, Hans
Sátrak Afrikában

1963 Gondolat, Budapest. 350 oldal, jó állapotban. Borítólapos példány.

Ára: 2.200 Ft

Aldridge, James
A vadász

VADÁSZREGÉNY.

1959 Európa, 233 oldal, borítólapos félvászon, jó állapotban.

A könyv szerzőjének regénye a kanadai őserdőbe visz, a prémvadászok világába. A gyorsan pergő drámai események középpontjában egy „háromszög” áll – férj, feleség, szerető –, de nem úgy, mint a francia vígjátékokban. Itt nem frivol játékról, hanem a létért való küzdelemről van szó. A regény számos társadalmi kérdést vet fel: a farmerek szabad, csavargó vadászok viszonyát; a vadászok harcát a Törvénnyel, amelyet a Vadőr képvisel; végül a vadászok harcát a természettel és az állatvilággal. Aldridge kevés szóval kitűnően jellemzi alakjait, az erdő egyszerű embereit, életüket és filozófiájukat.

 

Ára: 4.000 Ft

Szurmay Sándor
Vadászemlékek, horgászélmények

Lazi Kiadó Szeged. Keménykarton kötésben, új, olvasatlan állapotban. 2013.

A szerző magyar királyi honvédtiszt, honvédelmi miniszter, vezérezredes. 1914-ben az általa vezetett honvéd hadtest az Uzsoki-hágónál megállította az orosz betörést. Tisza István kormányában honvédelmi miniszter volt. Az őszirózsás forradalom után letartóztatták, majd kiszabadult, s a Horthy-rendszer konszolidációja után végleg visszavonult az aktív szolgálattól. Budapesten élt, több fontos hadászati és hadtörténeti művet is írt.
Vadászemlékek, horgászélmények című könyvében 50 éves vadászmúltjából szemezget. Emellett, mivel gyermekkora óta hódolt a horgászat szenvedélyének, megismerteti az olvasót ennek igazi mivoltával, a horgász lelkivilágával és a horgászás közben kínálkozó sok-sok gyönyörűséggel is, remélve ezáltal a horgászat iránti érdeklődés szélesebb körben való felkeltését.

Ára: 3.200 Ft

Temesváry Ferenc
Fegyverkincsek, díszfegyverek - album

1982 Helikon-Corvina.  60 oldal, 50 színes és ffk éppel. Keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

Széchenyi Zsigmond
Vadászat négy földrészen

1987 Corvina Kiadó. 212 oldal, számos fotóval. Nagyalakú, keménytáblás, jó állapotú példány.

32 évvel ezelőtt jelent meg a Corvina Kiadó gondozásában. Nagyalakú, 212 oldalon. Értékét növeli az a mintegy 112 jó minőségű fotó, ami az albumban található

Ára: 9.000 Ft

Tóth Ferenc
Magaslesen írtam

1996 Terraprint Kiadó. 200 oldal, fűzve, jó állapotban. Mindössze 500 példányban jelent meg.

Ára: 5.500 Ft

Bánó Iván-Reminiczky Károly
Boldog vadászidők - Mulatságos vadászhistóriák

1995 Cégér. 253 oldal, fűzve, jó állapotban.

 

Ára: 4.500 Ft

Jaroslav Holecek
Cendes vadászat

Vadfotó-album. 1973. Gondolat.  239 oldal, ff képekkel, szöveggel. Borítólapos egészvászon kötésben. 

Ára: 2.500 Ft

Pető János
Megismerni a vadászt - vadásztörténetek

2007 Pallas. 167 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Bencze Lajos Dr. szerk.
Vadászati alapismeretek

1975 Mezőgazdasági KK.  223 oldal, puhaborítós, jó állapotban.

Ára: 2.900 Ft

Borzsák Benő Dr.
Vadászati tudnivalók

tankönyv. 1991 Nádor Magánvadász Egyesület kiad. 318 oldal, ábrákkal. Fűzve, kopottas, de hiánytalan állapotban.

Ára: 3.300 Ft

Földi László
Új vadregény

Vadászélmények Csantavértől Afrikáig. 2005 Well-Press Kiadó. 163 oldal, képekkel. Keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Sáry Gyula Dr.
Az elveszett erdőről és a megtalált időről

Elbeszélések. Nimród Alapítvány 79. kiadványa. 165 oldal, képekkel. Keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Számozott. 8 számú példány!

Ára: 5.000 Ft

Széchenyi Zsigmond
Csui!...

Kincses Könyvek sorozat 1961 Szépirodalmi Kiadó. Félvászon kötésben. Jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Diezel-Mika
Vadászebek

1993 Szukits Kiadó.150 oldal+ színes táblák. (kutyafajták) Fűzve, jó állapotban.

Kifejezetten a vadászkutyák leírását tartalmazó szakkönyv. A régi, a 20. század fordulóján megjelent könyv új kiadása 1993-ból. Részletesen tárgyalja a vadászkutyák különböző fajtáit, úgy mint a vizslát, német vizslát, angol vizslát, vérebet, foxterriert, tascskót. A vadászkutyák bevezetéséről idomításáról egyaránt hasznos információkat ad. A könyv számos nagyszerű illusztrációt tartalmaz, valamint 16 rajz színes mellékleteken.

Ára: 6.000 Ft

Julius Komarek
Kárpáti vadászatok

Praha, 1965. Tatran. Móra. 1 t., 357 p., 2 sztl. lev. + 12 t. (kétoldalas fotók). Ford. Zólyomi Antal. A szövegközti egész oldalas rajzokat és a védőborítót Zdenek Burian készítette. A fényképfelvételek a szerző munkái. Kiadói vászonkötésben, eredeti kissé szakadt, ragasztott védőborítóban, jó állapotban.

Julius Komarek - Kárpáti vadászatok, rendkívül izgalmas, ritka vadászkönyve, egy melegszívű természettudós-vadász, színes és érdekes vadászkalandjai, beszámolója, a Kárpátok változatos állatvilágáról, az itt átélt kalandokról. Komarek minden sorával tanít, ugyanakkor szórakoztat is. A könyv lapjain a Tátra különleges világa is éppúgy megtalálható, minta máramarosi, és az erdélyi Kárpátok északi részének ősvadona. Ezt a könyvet mindenki élvezettel, haszonnal forgathatja.

Ára: 8.000 Ft

Nimród Füzetek
500 kérdés a vadgazdálkodásról

1986 Nimród F. Bp. 246 oldal, jó állapotban.

A válaszokat is tartalmazza.

Ára: 2.500 Ft

Békés Sándor
Emlékekbe kapaszkodva

A vadászat végső lényegét én a találkozásokban találtam meg. Találkozás a természettel, találkozás a hőn óhajtott vaddal, találkozás és ismerkedés csodás, ám addig ismeretlen tájakkal, lényekkel és jelenségekkel. És persze, emberekkel! Minden találkozás mélyén ott lapul a kiszámíthatatlanság, a váratlanság mozzanata. Tehát találkozásainak tulajdonképpen miniatűr kis drámák, még akkor is, ha rendszeresek ezek a találkozások, s akár naponta többször is a részesei vagyunk. Találkozni annyi, mint kapcsolatot teremteni. És kapcsolat nincs egymásra hatás, s ezzel együtt kockázat nélkül...

Nimród Alapítvány 84. kiadványa. 134 oldal, színes képekkel illusztrált. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

 

Ára: 7.000 Ft

Molnár Gábor
A Bakonytól Amazóniáig

1986 Szépirodalmi. 267 oldal, egészvászon kötésben, borítólappal, jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

Tudor opris
Csodálatos növényritkaságaink

1976 Albatrosz Kiadó. 202 oldal, színes táblákkal, szövegközti rajzokkal. Kiadói félvászon, jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

Szalay István
Magasles a Kékes alatt

1979 Mezőgazdasági Kiadó. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Soltész Béla-Meló László
Vadász írások, receptek

1987 Sport. 208 oldal, fűzve, jó álapotban.

Soltész Béa és Meló László közös szerzeményeként látott napvilágot 1987-ben ez a kis kötet. Izgalmas vadásznovellák mellett finom házias vadrecepteket oszt meg velünk a két szerző, mintegy 150 oldalon.

 

Ára: 3.500 Ft

Elek-Zsoldos
Magyar vadászösvényeken

2010 T.KK. Könyvkiadó. Nagyalakú album, 144 oldal, színes képekkel.

Borítólapos, keménytáblás kivitel, illusztris könyv.

Ára: 3.000 Ft

Szalay István
Kanyargó vadászutak

1985 Mezőgazdasági. 130 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.200 Ft

Ádámfi Tamás
Vadállománybecslés

1976 Budapest. MAVOSZ "Zöld Füzetek" Fűzve, jó állapotban, utolsó üres oldalon  szakmai jellegű jegyzetelés.

Ára: 3.500 Ft

Hőnich-Sugár
vadon élő állatok betegségei

1974 MÉM. 190 oldal, képekkel, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Buzády Tibor
Magyar kutyafajták

A magyar fajtákat a kutyairodalomban elsőként összefoglaló könyv Buzády Tibor: Magyar kutyafajták címen jelent meg 1975-ben Münchenben, hazánkba nem került. A könyv nem kíván hibátlan szakkönyv lenni; inkább népszerüsítő, felvilágosító és élményt adó szakmunka. A kötetet számos fekete-fehér fotó illusztrálja. Ritka kinológia! Újszerű állapotban, 127 oldal, fényképekkel.  Első kiadás. 

Ára: 10.000 Ft

Mikó István
Vadászkönyv

1984 Kriterion Kiadó Bukarest. 300 oldal, fotókkal, ábrákkal. Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

Határon túli, romániai kiadás Mikó István 1984-ben megjelent VADÁSZKÖNYV című szakanyaga. Felőleli a vadászat legfontosabb tudnivalóit. vadismeretet, vadgazdálkodást, a vadászat eszközeit, lövés és lövészet, vadászati módokat, sebzett vad taálati jelzéseit, valamint a zsákmánnyal kapcsolatos dolgokat is. Még trófeabírálatot is találunk benne.

Ára: 5.000 Ft

Koller-Vallus
MAVOSZ vadászati szabályzata 1973

1973 Bp. Kisalakú, 36 oldal, kartonált. jó állapotú, hiánytalan.

Ára: 3.000 Ft

Széchenyi Zsigmond
Nahar - Indiai vadásznapló

2002 Magyar Könyvklub. 461 oldal, fotókkal. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 4.800 Ft

Höhnich-Sugár-Kemenes
A vadon élő állatok betegségei

1978 Mezőgazdasági KK. 223 oldal, 161 ábrával. Fűzve, jó állapotú, ritka, máig jól használható szakanyag.

Ára: 6.000 Ft

Pák Dienes
Vadászattudomány 1829 I.-II. egyben (Hasonmás)

ÁKV. 1983.  223 és 218 oldalasak, egybe kötve. Kiváló állapotban.

Pák Dienes: Vadászattudomány című nagybecsű munkája legelső magyar nyelvű vadászati könyvünk, 1829-ben jelent meg két kötetben. Az eredeti kiadással csak néhány gyűjtemény büszélkedhet. Az igényes reprint kötet műnyomó papíron, mintegy 440 oldalon keménytáblás kötésben jelent meg. I.-II. egyben 

Ára: 5.000 Ft