Kosár

A kosár üres

További könyveinket megtalálja a

rendszerében.

Kattintson IDE a megtekintéshez!

1. oldal / 47
Találatok: 1 - 24 / 1127

1950 utáni vadászkönyvek

Cey-bert Róbert Gyula:
Magyar vadgasztronómia

Évezredek óta a vadételek főúri, fejedelmi és királyi lakomák legmagasabbra értékelt ételeit képezték. A jelen kötetben Cey-Bert Róbert Gyula sajátos módszerének megfelelően bemutatja a vadászat történelmi hátterét, kiemelve a lovaskultúrájú magyarság vadászatának történetét, amelyben a vadak szimbolikái jelentése meghatározó szerepet játszott. A könyv ugyanúgy bemutatja a legrégebbi magyar vadételek leírásait mint a jelenkori magyar konyha leggyakoribb vadkészítményeit. A szerző legnagyobb érdeme azonban az, hogy megismerteti az olvasót nagyon sok újonnan alkotott vadétellel, amelyek a megújuló magyar konyha jövőbeli irányzatát alkothatják. Nagyon sok régi ésd több mint száz új recepttel. 2003-ban jelent meg, nagyalakú, 113 oldal, színes képekkel illusztrált. Ritka.

Ára: 7.000 Ft

Jilly Bertalan
A vadászkutyák idomítása

Második átdolgozott kiadás, 1962 Mezőgazdasági KK. 216 oldal, 80 szemléltető fotóval.

Ez a könyv méltán az egyik legkeresettebb idomító szakanyagunk. Rendkívül nagy szakértelemmel megírt, "biblia". Ritkán kerül belőle eladó példány, főként ilyen állapotban.

A képen láható kötet az 1962-ben megjelent második javított, bővített kiadás. , Megkímélt, tetszetős, szoros fűzésű példány. Firka, szamárfül, egyéb sérülésektől mentes.

 

Ára: 25.000 Ft

Kovács Dénes
Billenőcsövű golyós vadászfegyverek

2007 Dénes Natur Műhely Kiadó. 300 oldal, színes és ff képekkel gazdagon illusztrált. Új, olvasatlan állapotban.

Ez a szakkönyv a golyós csővel is kombinált, billenőcsövű vadászpuskák (bockbüchsflinte, drilling, bockdoppelbüchse, doppelbüchsdrílling, doppelbüchse, büchsflinte, vierling, bockdrilling, büchsflintedrilling, kugeldrilling, bergstutzen, kipplaufbüchse) bemutatásával foglalkozik. Az egyes vadászfegyver típusokról szóló fegyvertechnikai kérdések megtárgyalása mellett, röviden az ide kapcsolódó lőtechnikai, töltényismereti, optikai és ballisztikai alapismeretekről is olvashat a téma iránt érdeklődő olvasó. A könyvet több, mint 400 darabból álló, reprezentatív kép- és ábraanyag teszi szemléletessé és gyakorlatiassá.

Ára: 14.500 Ft

Kovács Dénes:
Vadásztöltény- és lőtechnikai ismeretek

Kovács Dénes elismert szakíró és szakember könyvét élvezettel forgathatják, nemcsak a gyakorló vadászok, hanem a kézifegyverek kedvelői is. A közel háromszáz szakmai publikációja mellett ez a könyv is jó példája annak, hogyan lehet közérthető nyelven, könnyed stílusban műszaki ismereteket leírni, rendszerezni, ismertetni és kommentálni, mindezt vadásznyelvre lefordítva, olvasmányosan megfogalmazni.
 
Ennek a könyvnek elsődleges célja az, hogy eredményesen járuljon hozzá a hazai vadásztársadalom fegyverekkel, töltényekkel és lőtechnikai kérdésekkel kapcsolatos szakismereteinek minél tökéletesebb megalapozásához, bővítéséhez.. A golyós és a sörétes vadásztöltények szerkezeti felépítésének bemutatása, a golyós, a sörétes, illetve a maroklőfegyverekhez kapcsolódó lőtechnikai alapismeretek tárgyalása, a vastestre gyakorolt fizikai és biológiai hatásmechnaizmusának ismertetése, a külföldi vadászatokhoz fegyverek és lőszerek ajánlása, a mellékelt vadásztöltény és vadászlövedék lexikon, és nem utolsó sorban a bőséges kép- és ábraanyag teszi ezt a kézikönyvet a téma iránt érdeklődő olvasó számára szemléletessé, illetve gyakorlatiasan használhatóvá.
2004-es egjelenése ota bestseller, keresett szakirodalom, azóta nagyritkán kerül belőle elő eladó példány. Jelen könyv, olvasatlan, karcmentes teljesen új állapotú gyűjtői példány, talán kinyitva sem volt.
 
2004 Dénes Natur Műhely.  327 oldal.

Dr. Sáry Gyula:
Üres helyek trófeái

Csak szenvedélyes erdőjáróknak! Filozófikus eszmefuttatások erdőről, madarakról, fegyverekről, vadászírókról és veszendő értékekről. Harmincegy állatmese a mátyásmadárról, a ravasz nyúlról, az Apró Vadászok Egyesületéről – és persze az erdőről. A népszerű vadászíró újabb remek könyve.

320 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Gáspár János:
Kedves István bátyám!

dokumentumok Fekete István hagatékából. Levelek, levelezések. )
 
"Elmondhatjuk, legtöbbet Gáspár János tett az "ismeretlenség" feloldásáért Az író például sosem írt arról, hogy üldözött zsidó embereket mentett a II. világháború utolsó hónapjaiban. Ebből a könyvből ezt is megtudhatjuk. A könyvben olvashatunk Láng Rudolf, a Nimród olvasószerkesztője leveleiből, az író Kittenbergerhez és Csathóhoz fűződő meghatározóan fontos barátságáról. Valamint a Portugáliába szakadt vadásztárs és jóbarát Csekonics Endre és Fekete baráti levelezéseiből is. Ezen kívül sok más érdekes Fekete István levelezésből is szemezgethetünk.
A könyv 2003-ban jelent meg. 206 oldal, új állapotban.

Major Richárd
Vadváltók - Egy magyar természetjáró-vadász British ...

Egy 1956 óta távol élő társuk olyan vadászcsemegét tett le a hazai olvasóközönség asztalára, amit vétek volna kinek-kinek meg nem kóstolnia. Vadászcsemegét? így is mondhatjuk, mert így is igaz. De a könyv írója nem ok nélkül nevezi magát természetjáró-vadásznak. British-columbiai barangolásai nemegyszer meg is borzongatják az olvasót, hiszen olyan kalandokat, mint ő, kevesen élnek át. Nem mintha szándékosan keresné a veszélyeket. Nem, ő csak azokat a nem mindennapi ajándékokat keresi, amelyeket a könyvében gyakran nagy betűvel írt Természet a magafajta felettébb bátrak és elszántak részére tartogat. Az élvezetes élménybeszámolóknak, hiteles leírásoknak az a hosszú sora, amit a szerző papírra vetett, méltó emléket állít az immár többé-kevésbé veszendőben lévő értékeknek. Egyúttal pedig azt a maradandó értéket is segít megőrizni, amit ő a maga roppant eredeti, sokoldalú egyéniségével, szigorú erkölcsiségével s a messze idegenben sem feledett magyarságával hagy örökül a jövendőnek.
 
2000. Püski Kiadó. 280 oldal+ színes képmellékletek.
Védőborítóval ellátott egészvászon kötésben, jó állapotban.
Ára: 7.000 Ft

Bertóti István:
Vadgazdálkodás és vadászat

Első kiadás. 1956 Mezőgazdasági Kiadó. 300 oldal, 106 ábrával.

Kiadói félvászon kötésben, Jó állapotú kötet, alsó sarkán  kis sérüléssel. 

Bertóti István alapművét talán nem is nagyon kell bemutatnom az olvasónak. A régebbi szakemberek, vadászok, tankönyvként, mintegy bibliaként forgatták, hiszen minden ismeret megtalálható benne, amit tudni érdemes gyakorlati szempontból a vadászat ősi mesterségéről. A vadfajok mellett, minden vadászati módot, metódust részletekig kitárgyal, ismerteti a hazai vadfajokat, a vadgazdálkodást, vadtenyésztést, selejtezést, bírálatot, valamint behatóan fogalkozik a vadászkutyákkal is, sőt fegyver, lőszer, lövészet címszó is megtalálható a szakkönyvben.

Ára: 8.500 Ft

Tobiás Lóránd:
Kutyatartás-nevelés (testi adottságok-alaptermészet)

1991 Bp. 150 oldal, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

A KUTYA-újságban közölt szakcikkei révén sokak által ismert szerző ebben a könyvben összegzi a kutyatartásról, főleg a nevelésről vallott fölfogását. Vizsgálja azokat a belső folyamatokat, amelyek a fejlődő kutyában a tapasztalatszerzés, a tanulás, a környezettel, az emberekel kialakított kapcsolatai során lejátszódnak. Ilymódon kerül közel a kutya lényének kialakulásához, testi adottságainak és alaptermészetének kifejlődéséhez, a nagyrészt öröklött viselkedésformákban megnyilvánuló értelmének és érzelmeinek megértéséhez. A kutya nevelésének kulcsát a szerző a kutya gondolatmenetének megismerésének látja, a föltétlenül szükséges tanítás legjobb módszeréül pedig ennek az észjárásnak a követését ajánlja. Fejlett "kutyakultúrájú" országokban ez már jónéhány éve meghonosodott kényszerektől mentes kiképzési módszer néven ismert. A szerző vizsgálatok, megtörtént esetek tanulságaival teszi mindezt természetessé. Azt vallja, hogy a tanítás akkor lesz igazán eredményes és különösen tartós, ha az ember a kutya tanulási módszereinek ismeretében építi föl nevelési, tanítási tervét, és tevékenységébe belevonja a kutya igyekezetét, tevékeny együttműködését. Ezzel a tanítás önként vállalt tanulássá válik, az eredmény a kutyában is kiváltja a sikerélményt, és a tanított ismeret az önként vállalt tanulás eredményévé és - éppen ezért - nagyon tartóssá válik. Mindezeket a szerző könnyed, olvasmányos stílusban, kis történetekkel fűszerezve írja meg. Buzdítja az olvasót a szakirodalom tanulmányozására és a kutya viselkedésének megfigyelésére. Igazán tanulságos és élvezetes olvasmány.

Ára: 2.500 Ft

Horváth-Miklós-Szenek:
Millenniumi adászati Almanach - Bács-Kiskun megye

2001. Természetről, vadgazdálkodásról és vadászatról a Kiskunságban.

Nagyalakú,  383 oldal, műbőr díszkötésben, kifogástalan állapotban. Számozott példány. 

Ára: 6.000 Ft

MAVOSZ
Szolgálati szabályzat 1972

1972 mavosz.  Kisalakú, 34 oldal. Fűzve, jó állapotú, ritka kiadvány. 

Szederjei Ákos:
Erdőn, mezőn, vadvizeken

1965 Gondolat. 182 oldal, képekkel. Vászonkötésben, jó állapotban, védőborító nélkül.

Ára: 2.500 Ft

Wolfgang Makatsch
Ahány madár annyi tojás - tojáshatározó

1972 Natura. 135 oldal, 146 ábrával, színes táblaképekkel. Keménytáblás, jó állapotban. 

Wolfgang Makatsch remek és ritka tojáhatározója az AHÁNY MADÁR - ANNYI TOJÁS című hiánypótló szakkönyv Természetesen ebben a könyvben megismerkedhetünk ezen kívül a madarak szaporodásának módjaival, költési szokásaival is. A szerző ebben szaktekintély, évtizedek ota behatóan foglalkozik a madarakkal. Könyvében garmadával mutatja be a furcsábbnál furcsább szokásokat. valamint minden madarat az élőhelyén mutat be. A színes és ff. képek legnagyobb részt hazánkban készültek.

Rikta.

Ára: 5.000 Ft

Halász Gyula
Scott utolsó útja

R. F. Scott kapitány naplója déli-sarki expedíciójáról. 1958 Móra. 227 oldal, borítólapos példány , félvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Csekő Sándor szerk.
Vadászat Magyarországon - az állami gazdaságok területein

63 oldal, képekkel. Jó állapotú, ritka reklámfüzet. 

Ára: 2.500 Ft

Izsák József-Mizák Ferenc-Kovács Jenő:
Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell

1991 Hubertus Kft. 47 oldal, ábrákkal. Nagyalakú, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Budapest, 1975 május hó 23-án. 

cca 40 gépelt oldal. Sokszorrosítással készült brossura. Nagyon kevés példányszám készülhetett.

Ára: 6.000 Ft

Norbert Happ
A vaddisznó vadászata

A magyar vadászati szakirodalomban, sok évtizedes gyakorlati tapasztalaton és számtalan konkrét megfigyelésenalapuló könyv Páll Endre nagybecsű, 1982-es könyvének utolsó kiadása óta nem található a vaddisznóról.
Ez a könyv hiánypótló. Újszerű, új módszereket és megközelítést is tartalmaz, leírja a vaddisznó viselkedését, a vele való gazdálkodást. A vaddisznóval való szakszerű bánásmód az utóbbi időben a vadászmesterség igazi próbakövévé vált. A szerző a vaddisznóvadászat összes ma érvényes aspektusáról szakszerű és gyakorlatorientált információt nyújt.
A könyv fejezeteiből:
-- GYAKORLATI BIOLÓGIÁ-Társas szerveződés, rangsor és populációdinamika, vezérkocák és vadkanok. 
 
-- VADGAZDÁLKODÁS - Jelek, jellemzők, Vadgondozás, élőhely-gazdálkodás. Táplálék kínálat. Vadászati területek, vadgazdálkodási alapelvek és intézkedések korosztályok szerinti kilövési terv, vadetetés, takarmányozás.
 
-Vadgazdálkodás puskával - Vlamennyi vadászati mód, A fiatal korosztály vadászata, a kocák vadászata, a vadkanok kilövésének művészete...utánkeresés, minden, ami a vad lejtése után történik. 
-- VADDISZNÓKÁROK, károk az erdőben és a földeken, kármegelőzés módszerei stb, stb.
 
A szerzőről: Norbert Happ a német nyelvterület egyik legismertebb vaddisznó szakértője. Jelen könyve és számos publikációja révén nagy népszerűségnek örvend, művei Németországon belül és kívül is alapműnek számítanak.
 
A könyv 218 oldal, számos szemléltető ábrával, fotóval. keménykarton kötésben, új könyv. 
Ára: 5.200 Ft

Mészáros László
Az én (szál) keresztem - Bakonybéltől a Varangyos béka ...

2014 Szerzői kiadás. 176 oldal, keménytáblás kötésben, védőborítóban. Új könyv.

Rendkívül könnyed, nagyon szórakoztató stílusú, üde színfolt a kortárs vadászirodalom palettáján. Érdemes elolvasni, sokszor elgondolkodtató, néha könnyesre nevetős, kitűnő vadászkönyv.

Aszerző ajánlója:

Bizonyára jó néhány kritikust megbotránkoztat majd, hogy nem tudja besorolni könyvemet.  Nem elbeszélés, nem novella, nem napló, hanem mindez így egyben. Leírtam ahogy éreztem, ahogy a lelkemből kikívánkozott. Vadászataimról szól, számomra felejthetetlen élményeimről és kicsit barátaimról akikkel megéltem ezeket a csodákat.

Ami biztos, három fő részre lehet osztani. Az első rész az oly szépséges és fenséges Öreg-Bakonyban átélt vadűzések egy-egy emlékezetes epizódját idézi fel. A második rész északra, az érintetlen ősvadonba, a kanadai British-Columbiába repíti az olvasót, míg a harmadikban Afrika három országába, Namíbiába, Tanzániába, és Zambiába kalauzolom el, nem minden tanulság nélkül.

100 színes fotó segíti láttatni mindazt amit szóval kifejezni nem lehet, mert érezni kell. Jó szórakozást.

 

Ára: 3.000 Ft

Heltay István
A róka ökológiája és vadászata - dedikált példány

1989 Mezőgazdasági KK. 175 oldal, kiadói egészvászon kötésben, szép állapotban. Borítólap, ép. A szerző dedikációjával.

Heltay Istán: A róka ökológiája és vadászata. Ez az egyetlen szakkönyvünk, mely a róka természetrajzáról és vadászati módjairól szól. Foglalkozik emellett a szakszerű nyúzástól a koponya kifőzéséig szinte mindennel, amit a rókáról tudni érdemes. 

Ára: 20.000 Ft

Dr. Tóth Sándor
Szél alatt-hátszélben - Vadgazdálkodás és vadászat ...

2008 Nimród Vadászujság. 330 oldal, többszáz fotó, dokumentum. Keménytáblás kötésben, többet forgatott, hiánytalan  állapotban.

Móczár Istbán-Róka Ildikó
Halételek - Petyeg és a többiek - Ízőrzők

Duna International Kiadó. 92 oldal, színes ételképekkel. Benne különleges hazai autentikus ízvilággal. halpucolási, filézési technikákkal, ételkészítés mozzanatainak részletes közlésével. Új állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Széchenyi Zsigmond:
Ahogy elkezdődött - új kiadás

Egy magyar vadász hitvallsa első rész. 2011 M-érték Kiadó. 316 oldal, + 16 oldal egészoldalas képanyag. 

Fűzve, megkímélt, jó állapotban.

A. E. Hartink
Golyós és sörétes vadászfegyverek enciklopédiája

Ezt a golyós, sörétes és kombinált csövű vadászfegyverekről szóló átfogó enciklopédiát kimondottan vadászoknak, fegyverrajongóknak készült. Rendkívül átfogó, monumentális fegyveres szakirodalom.
A kötet tartalmából: A jelentősebb fegyverkészítéssel foglalkozó cégek lényegesebb modelljeinek ábécésorrendben történő ismertetése (az angol ábécé szerint); Információk az egész világon fellelhető fegyverkészítőkről és márkaneveikről; Minden egyes fegyvermodell részletes ismertetése és történetének rövid leírása; Átfogó tárgymutató, amelynek segítségével gyorsan megtalálható a keresett fegyver; Golyós, sörétes és vegyes csövű fegyvereket ábrázoló több száz színes fénykép.
 
2004 Alexandra Kiadó. nagyalakú, 448 oldal, számos többszáz képpel, ábrával.
Jó állapotban, a védőborító hátulján kisebb gyűrődéssel.
1. oldal / 47