1950 utáni vadászkönyvek

Kovács-Heltay & Dr. Nagy Emil
A fácán és vadászata- A mezeinyúl 2 db.egyben

Két apróvadas szakkönyvet ajánlok, mindkettő nagyon igényesen megírt, rendkívül jó, mára alapművé vált szakmunka:
A FÁCÁN ÉS VADÁSZATA: Fácánnal foglalkozó vadászati szakkönyvünk, az 1984-ben megjelent Nagy Emil: A fácán és vadászata című kiadvány. A mintegy 200 oldalas szakanyag leírja a fácán általános jellemzését, fajtáit, alfajait, azok jellegzetességeit. Foglalkozik a szaporítással, a tenyésztésssel félvad, zárttéri stb, utódnevelés-gondozás, takarmányozástannal, állomány-növelési lehetőségek, vadvédelem, becslés, hasznosítás, valamint a vadásztatás és vadászat összes módjával, metodikájával.
A MEZEINYÚL, ÖKOLÓGIÁJA, GAZDÁLKODÁSA ÉS VADÁSZATA
Mezeinyúl gazdálkodás és vadászatról szóló szakkönyvét. Máig olyan ötletekkel, hagyományos módszerekkel van tele, amihez kezdenek mostanság visszatérni a gazdálkodók. Ökológia, gazdálkodás, vadászat. Renkívül hasznos szakkönyv. 1985 Mezőgazdasági Kiadó. J  állapotú darab.

Ára: 15.500 Ft

Maderspach Viktor
Konstantinápolytól Kairóig

Irodalmi szenzáció: Erdély fenegyereke, Maderspach Viktor(1875-1941 kiadatlan útijegyzetei 1911 és 1938 között, lenyűgöző korabeli fotók kíséretében! A szerző erdélyi német származású magyar mérnök, sportoló, vadászati szakíró. Őseitől a ruszkabányai márvány- és vasércbányát, kohót, és több ezer holdnyi erdőt örökölt. A Zsil völgyének vidéke, a Retyezát és a Páring havasok jó része egykor a Maderspach család birtokához tartozott. 1914-ben az első világháború kitörésekor az elsők között jelentkezett harctéri szolgálatra, és az orosz frontra vezényelték. Két év szolgálat után szabadságra hazatér Iszkronyba. Az erdélyi román betöréskor (1916) gerillacsapatot vezetett a Retyezát és Páring hegységekben, a Kudzsiri-havasokban, valamint a Vulkán-hegységben (erről írta Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig c. könyvét). Magyar honvédek mellett bosnyák hegyivadászok, környékbeli románok, olaszok, szlovákok is, nem feltétlen feddhetetlen múlttal és az erkölcsi bizonyítvánnyal élők voltak különítményében, amit rövidesen csak "oláhölőknek" neveztek - ez a név végül a parancsnokon ragadt. A trianoni békeszerződés után család birtokán maradt és - akarata ellenére - román állampolgárrá lett. 1921-ben csapdát állítottak neki, így egy magyar tiszti összeesküvésben való részvétele miatt menekülnie kellett, Szerbián keresztül Magyarországra. Ennek történetét Menekülésem Erdélyből című könyvében írta le (először a Magyarság, majd a Soproni Szemle közölte).

A Rongyos Gárda tagjaként részt vett a nyugat-magyarországi felkelésben is, a nagy jelentőségű második ágfalvi összecsapás egyik parancsnoka volt. Legitimistaként részt vett a budaörsi csatában is, ahol megsebesült, majd fogságba került. Később mérnökként dolgozott, valamint írásaiból élt, Székesfehérvár mellett és Mátyásföldön. Közreműködött az 1940-es erdélyi bevonulásban. Teherautója felborulásakor szerzett sérülésébe halt bele.

Kalandos élete nem korlátozódott Erdélyre vagy Magyarországra, harmincéves korától kezdve körbeutazta a Közel-Keletet, Bukaresten és Dobrudzsán át többször megfordult Törökországban, innen Palesztinát járta be, eljutott Egyiptomba és Algériába is. Útjairól jegyzeteket készített, ezeket a Világ, az Új Idők, a Pesti Napló, de legfőképp a Magyarság című újság közölte.
A jelen kötet a lapokban közreadott, de kötetben soha meg nem jelent úti beszámolók, naplók, tárcák gyűjteménye, mely majd harminc évet ölel fel: a békebeli világtól, 1911-től kezdve egészen 1938-ig. A kötetet káprázatos eredeti fotók kísérik.

2024 Erdélyi Szalon. 367 oldal, új, olvasatlan.

Ára: 6.990 Ft

Fekete István
Almárium - Fekete István füveskönyve

Különleges könyvet tart kezében az olvasó: Fekete István legszebb mondatainak, leginkább időt álló gondolatainak gyűjteményét. Bányász István több mint ötven kötetből válogatta össze azokat az idézeteket, amelyekben a szerző önmagával vívódva, gyakran melankolikus hangon, bölcsen vall önmagáról és a világról.

2005 Lazi Kiadó. 113 oldal. Keménytáblás kötésben, Jó állapotú könyv.

Ára: 4.500 Ft

Csizmadia László
Sütés-főzés a szabadban és a hétvégi házban + A vendég előtti étel- és italkészítés művészete I.-II.

 
Csizmadia László kiváló két szakkönyve bemutatja szabadtűzi főzést, valamint a látványkonyha egészét. Részletesen tárgylja a hagyományos ételkészítési szabadtűzi technikákat, a szerszámokat, a főzőalkalmatosságukat, a nyársat, a bográcsot, a serpenyőt, az agyagot, a fóliát, tokot, egyéb segédeszközöket. A hagyományos szakácskönyvek felépítésüket tekintve is részletesek: Az előételektől a mártásokon át a nyársonsültekig, bográcsos ételekig, rostonsütésig, diszkoszban sültekig mindent bemutat, megemlít.
Természetesen kitér a kemence használatra és abban készült ételekre is.
A vendég előtti hagyományos ételkészítés bemutatásával foglalkozik a Vendég előtti étel és italkészítés művészete című nagysikerű kötet mely bemutatja az aperitifektől az ízelítőkig, salátákig, meleg és hideg előételekig, valamint főételek, meleg ételek, frissensültek elkészítéséve, kitálalásával, szervírozásával is foglalkozik.
 
Az ár a kettő kötetre együttesen vonatkozik.

Ára: 4.800 Ft

Balázs József - Pongó János
Pisztolyok és revolverek

Rövid fejlődéstörténet, technikatörténet. Közel fél évezreddel ezelőtt – szerkesztik meg a fegyverművesek a napjainkban is használatos kézi tűzfegyvereket – a pisztolyokat és a revolvereket. A könyv első részében a régebbi elöltöltő pisztolyok fejlődésének főbb állomásait mutatja be, a második rész a hátultöltő forgópisztolyok (revolverek), majd az öntöltő, ismétlőpisztolyok fejlődésének fő szakaszait, ezen fegyverek fajtáit, alkalmazásuk módját tárja az olvasó elé – kiemelve a hazai vonatkozásokat.

1977 Zrínyi Katonai Kiadó. 95 oldal, 54 szemléltető rajzzal, + cca. 50 oldalon: 177 képmelléklettel. Vászonkötésben, védőborítóval, jó állapotban.

 

Ára: 3.500 Ft

Michele Byam
Fegyverek és páncélok

A kézifegyverek története. 

-Amit a kézifegyverek történetéről tudni érdemes.  – Minden kérdésre választ kap, ha elolvassa a FEGYVEREK ÉS PÁNCÉLOK-at,
a SZEMTANÚ sorozat kötetét, ha végignézi páratlan fényképeit, finom rajzait.
-Szemtanúja lesz a FEGYVEREK ÉS PÁNCÉLOK lebilincselő történetének.

1990 Park Kiadó. nagyalakú, 63 oldal, színes képekkel gazdagon illusztrált.

Ára: 3.000 Ft

Gerald Durrell szerk:
A legszzebb kutyatörténetek

"A kutyák, akikkel megosztható a létezés, különös és csodálatos lények, s nem lehet teljes az élet kutya nélkül." - Gerald Durrell

Pesti Szalon Könyvkiadó Bp. 327 odal, jó állapotban.

Ára: 1.400 Ft

Dr. Szederjei Ákos-Dr. Studinka László
Nyúl, fogoly, fácán

Dr. Studinka László és hasonlóan neves szakírótársa, dr. Szederjei Ákos adatokkal bizonyítja, hogy hazánk gazdasága szempontjából milyen óriási jelentőségű a helyesen kezelt vadállomány, mely nagy értéket képvisel – a vadászatból és vadhúsból származó közvetlen haszonnál sokkal nagyobb az egyes vadfajok, elsősorban a fogoly és a fácán közvetett haszna a biológiai növényvédelemben. Ezt az értéket óvni, ápolni, gondozni kell! Ennek a módszereit ismerteti ez a maga nemében páratlan könyv: részletesen leírja az apróvad gondozásának hazai és külföldi kísérleti eredményeit és gyakorlati tapasztalatait, három legfontosabb apróvadfajunk életét, szaporodását, a környezeti tényezők hatását a vad életére, az etetést, a vad helyhez kötésének módját, a vad ellenségei s a kedvezőtlen időjárás elleni védekezést, a vérfrissítést, a vadsűrűk, vadföldek, védelmi területek létesítését, a tojások keltetését, a csibenevelést stb. Ismervén a magyar apróvad jelenlegi helyzetét, örvendetes, hogy e könyv ismét eljuthat minden gyakorló vadgazda, vadász és a hazai természet sorsát szívén viselő ember kezébe.

2020 Dénes Natur Műhely. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ára: 4.500 Ft

Studinka László
Egy vadász kalandozásai

A szerző nemzetközi hírű, tekintélyes vadászati szakembert nem kell bemutatni az Olvasónak. Szaktudásával, munkájával, példaszerű (vadász)emberi magatartásával bel- és külföldön egyaránt nagy elismerést vívott ki magának és hazájának. E könyvében külhoni, tengerentúli vadászélményeit örökíti meg, amelyeket „puskával és kamerával négy világrészen” átélt. A szerző különböző európai országokban, valamint Kanadában, Tanzániában és Perzsiában tett kirándulásainak saját fotókkal színesített, vadászszívet megdobogtató gyűjteménye régen várt csemege volt a hazai vadászirodalomban: a kötet első kiadása német nyelven látott napvilágot, az is csak a szerző halála után – magyarul negyedszázada jutott el az olvasókhoz, akkor is csupán korlátozott példányszámban. E sorozatban, méltó formában való megjelenése hiánypótló!

2020 Dénes Natur Műhely. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ára: 4.800 Ft

Herman Ottó
A magyar halászat könyve I.-II.

Mestere és széles körben elismert művelője volt a tudományos eredmények népszerű ismertetésének. Polihisztor volt – akár ornitológusként a madarakról, akár etnográfusként a halászokról és halászatról, akár ichthyológusként a halakról írt, korának szétszórt ismeretanyaga az ő megfogalmazásában és összegzésében csodálatos egységben jelent meg. A magyarság ősfoglalkozásáról és a Kárpát-medence halfaunájáról írt összefoglaló művének (1887)  „célja az, hogy bevétessék a magyar művelődés nagy folyamatába, s ha nem is sokkal, de valódival gyarapítsa a folyam erejét.” Négy esztendő kutatásainak eredményeit világos, népszerű, a magyar nyelv választékos stílusában írta meg és tette mindenki számára hozzáférhetővé és örökké maradandóvá. Ez egyik legsikerültebb, legértékállóbb műve, a nemzetközi szakirodalomnak is elismert teljesítménye; az első kötet a magyar halászat múltját és jelenét, a tárgyi emlékeket és a halászat jogi-társadalmi vonatkozásait tárgyalja. Az általa tapasztaltak nagy része már csak az írásaiban maradt meg, az emlékezetben élt tovább.

A mű második kötete „...természethistória, a halak élettanáról szól, a hozzájuk fűződő biológiai tudományok foglalata. A hal nemcsak tárgya a természethistóriának, hanem tárgya a nemzet egyik ősfoglalkozásának is, nemcsak az ember, hanem a természet háztartása szempontjából is fontos, itt tehát az élet és a tudomány közvetlenül találkoznak egymással. E területen az élet századokkal előzte meg a tudományt, hatalmas nyelvanyagot teremtett, amellyel a tudománynak számolnia kell...” Herman Ottót megelőzően soha senki nem végezte el azt az alapos munkát, amely lényegében a második kötet végén található: a magyar népies halászat mesterszótára, majd a magyarországi halak csoportos szótára – kutatásai során négyszázhatvan különféle elnevezését gyűjtötte össze általa részletesen leírt halfaunánk fajainak! A kétkötetes mű háromszáz ábrával, tizenkét műlappal és kilenc kőnyomatú táblával illusztrált – a halászéletből merített képeket Jankó János dolgozta ki; a magyar szerszám- és halrajzok kivétel nélkül Herman Ottó keze munkái.

2020 Dénes Natur Műhely. 860 oldal, + XII. műlappal és IX: kőnyamatú táblával. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ára: 11.900 Ft

Maderspach Viktor
Havasi vadászataim

A Déli-Kárpátok kiváló ismerője valamennyi ott előforduló vadfajnak szenvedélyes vadásza és megfigyelője volt: családja erdélyi birtokai Nagy-Magyarország legpompásabb, legérdekesebb hegyvadonjaiban terültek el, így már gyermekkorában hatalmába kerítette a vadűzés szenvedélye. Írásaiban igen olvasmányosan és színesen idézi fel egy-egy nyúl, őz, zerge, szarvas, vaddisznó, farkas és nem utolsósorban medve elejtésének kalandját. Elbeszéléseiből kitűnik, hogy rendíthetetlen „ősvadászi” szenvedélyét mindig össze tudta egyeztetni a természet és az állatok szeretetével, védelmével. Izgalmas, magukkal ragadó történetei következetes és követendő vadászetikát sugallnak. E kötete – melyet ugyancsak eredeti fényképfelvételek gazdagítanak – 1942-ben, sajnálatos módon már szerzője halála után jelent meg, ugyancsak Kittenberger Kálmán előszavával.

2020 Dénes Natur Műhely. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Nadler Herbert:
A Keleti-és Déli-Kárpátokban

Jeles vadászírónk, a „vadászat művésze” számára a vadászat „nem sport, hanem mesterség, tanulmány, feladatok megoldása, elmerülés, vigasz, gyógyír, kárpótlás és erőforrás” volt: azért írt, nehogy feledésbe merüljön és semmivé váljék sok nagyszerű élménye, kalandja, tapasztalata és ezek révén szerzett tudása. E vadásznaplója erdélyi vadászélményeit köti csokorba, két év (1936–1938) történéseit örökíti meg. Az „Állatkerti séták” c. függelékben állatkert-igazgatóként Németországban tett tanulmányútjainak tapasztalatait írja meg, mely látogatások célja az volt, hogy neves kartársaival állatkerti kérdésekről tanácskozzék, és megnézze, miképpen oldottak meg a maguk létesítményében bizonyos feladatokat. „Fogoly vadállatok között” c. írása a Budapesti Rádióban 1935 novemberében elhangzott előadásának a szövege; azt taglalja, mit éreznek, mit gondolnak a fogoly állatok, melyikük és mennyire vágyik a szabadságra. A kötetet a szerző mintegy száz eredeti fényképe illusztrálja.

2020 Dénes Natur Műhely Kiadó. 156 oldal, + 22 oldal képmelléklet Keménytáblás kötésben, új, olvasatlan állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Fekete István
Rózsakunyhó

Első kiadás. Ebeszélések és karcolatok. 1973 Móra. 463 oldal, vászonkötésben, jó állapotban.

Ezek az írások nemcsak az erdőjáró Fekete Istvánt mutatják be, hanem azt is, aki a városban is nyitott szemmel figyelte a természetet, foglalkozott a vadászat, a vadgazdálkodás és a magyar vadászati kultúra – mindmáig jószerivel feltáratlan – kérdéseivel. Páratlan természettudományos ismeretanyag ötvöződik itt magas fokú írói tehetséggel. A kötet egyes vadászkalandjai vagy természetleírásai egymástól alig eltérő változatban szerepelnek az író más regényeiben, elbeszélésgyűjteményeiben is. A szerző élményanyaga azonban óriásai, szókincse, tündéri mesélőkedve kiapadhatatlan. Képes rá, hogy mindig más szemszögből, más eszmei célzattal ábrázoljon egészen hasonló természetképeket, vadászjeleneteket.

Ára: 4.900 Ft

Több szerző
Vadászirodalmi Remekművek 1-34 kötet - teljes sorozat

E monumentális sorozat célja elvezetni az olvasót „...oda, ahol nagy a csönd, ahol az Örök Rendező békéje pihen erdőn, mezőn és vizeken. Ahol a természet dús kincseinek, fenséges képeinek és látványosságainak alázatos szemlélődésében olyan sokszor imára vezényelünk vadászútjainkon magunknak...” A vadász és a természet elválaszthatatlan, mert „a vadászember a természet gyermeke”. Így lehet az ember, vele a vadászat és annak irodalma – egy a természettel. Az exkluzív sorozat a magyar vadászirodalom legjelesebb klasszikusainak művei, méltó emléket álítva az utókornak. 

Szöveghű kiadások, eredeti képanyaggal. Kiváló minőségű papírra nyomva, keménytáblás kötésbe kötve. 34 kötetben teljes a sorozat.

Ára: 139.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapok, vadászévek

A vadászat művészetének volt megszemélyesítője – kiválóan ismerte a havasok, a lombos erdők, a rétségek, a mocsarak élővilágát, az ott élő vadfajok életét, szokásait és vadászati módjukat. Műveiből kiviláglik kimagasló szakértelme, mérhetetlen türelmű kitartása, akaratereje, ügyessége és gyakorlottsága; a vadászatot „az életöröm soha ki nem apadó forrásának” tekintette. E könyvében (Dr. Vajna György és Társa, 1937) a vadász és a zoológus mellett megmutatkozik a természet rajongó szerelmese – a tavaszi feltámadás, a nyári tündöklés, az őszi lombhullás, a hólepel alatt szunnyadó erdő szemléletes megjelenítésére éppúgy megvannak a színei és szavai, mint amikor a Pilis és a Börzsöny hegység vagy a vízivadtól hemzsegő Hortobágy hangulatáról fest képet. Eredeti fényképfelvételei nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy e hangulatok még közelebb kerüljenek az olvasók szívéhez-lelkéhez.

2020 Dénes Natur Műhely. 223 oldal+ 40 oldal fényképmelléklet. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Studinka László
Örök vadászmezők

Jeles madarász és neves vadgazda volt, de világhírű vadászíró is egyben. Életét a természet és teremtményei iránt érzett mély alázat és tisztelet hatotta át. E könyvének lapjain olyan ember számol be havasi vadászélményeiről, sokrétű tapasztalatairól, akinek szerelme az erdő. Vadászszívét mágnesként vonzották a Keleti-Kárpátok őserdei: ott ugyanis nemcsak hatalmas agancsú szarvasbikák, hanem több olyan vadfaj is él, amely szűkebb hazájában nem fordul elő – s szinte végtelenek az erdőségek és a hegyek.

2019 Dénes Natur Műhely. 170 oldal+ képmellékletek. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Maderspach Viktor
Medve

Mérnök, szabadsághős, katona, író és még sok egyéb, legendás vadászunk, lehetett volna akár a mai értelemben vett akcióhős vagy kommandós, hegymászó, túrasíző is; az erdélyi Kárpátokban elterülő családi birtokai e kivételes személyiségnek gyermekkorától alkalmat kínáltak a vadászatra és a magashegyi kalandozásokra. Munkáiban igen plasztikusan és szenvedélyesen idézi fel egy-egy vad – e könyvében jelesül főként a medve – vadászatának az élményeit. Nagyon jól ismerte őket, elsősorban nem a könyvekből, hanem az őstermészet adta környezetükből. A szabad és vad hegyvilág ünnep- és hétköznapjai egyaránt feltárulnak előttünk a szerző gyönyörű leírásaiban. Hatalmas és fenséges panoráma tárul elénk imádott havasai csodálatos, egyúttal kemény világából, átmelegítve a természetbarát vagy a vadász szívét ugyanúgy, mint az érintetlen természet szépségei iránt érdeklődő olvasóét.

2020 Dénes Natur Műhely. 231 oldal+ képmellékletek. Keménytáblás kötésben, új állaotban.

Ára: 4.500 Ft

Gróf Károlyi Lajos
Egy élet a vadászatért

Gróf KÁROLYI LAJOS (1872–1965)

Nagybirtokos, nemzetközi hírű vadgazda, nagyszerű vadászember, a „világhírű Tótmegyer”  tulajdonosa Nyitra vármegyei birtokán példaszerű vadgazdálkodást folytatott. Főleg a Kárpát-medencében és a Kárpátokban vadászott, szűk baráti körben; a trófeakiállítások neves résztvevője volt. Jelentős szerepe volt a CIC létrejöttében, tagja volt az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek. Önéletrajzi ihletésű könyvében részletesen leírja területének adottságait, az ottani gazdálkodást és az akkori időkben is páratlan vadászatokat. Nemcsak szívvel-lélekkel volt vadgazda és vérbeli vadász, hanem mindenben a szívén viselte a vadászat, a vadgazdálkodás és az európai vadászati kultúra sorsát. Utóbbiban és magyar vadászat történetében nem kell bemutatni munkásságának a jelentőségét – hogy Tótmegyer fogalmát nem csak Európa vadászai, hanem még India maharadzsái is betéve tudták és tudják, egykori gazdájának köszönhető. Könyvét számos korabeli, eredeti fényképfelvétel gazdagítja.

2020 Dénes Natur Műhely. 153 oldal, +képmellékletek. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

 

Ára: 4.500 Ft

Herman Ottó
A madarak hasznáról és káráról

Leghíresebb magyar természetkutatóink egyike, aki az ornitológia, zoológia, régészet és néprajzkutatás területén is sokat tett hazánk tudományos fejlődéséért. Élete során számtalan tudományos munkája jelent meg – sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának nevezték. E könyvet „...tenéked akarom szentelni szeretett magyar gazda Népem, ... hogy hála fejében, okulásodra, de gyönyörűségedre is írjam meg ezt a kis könyvet, arról, a mi különben is érzi szereteted melegét: írjak az ég madarairól, azoknak hasznáról és káráról.” Kora legnagyobb természettudósának tollából 1901-ben látott napvilágot ez a lexikonjellegű, Magyarország madarait bemutató egyedülálló könyv, amelyet Csörgey Titusz és Vezényi Elemér látott el képekkel. Részletes, máig jól használható, élvezetes leírásokat tartalmaz Magyarország számos madárfajáról „a földmivelő, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára” – és a mindenkori nemzedékek okulására, hogy tovább őrizzék a honi természet és magyar nyelv ősi szépségeit.

2020 Dénes Natur Műhely 280 oldal, eredeti képanyaggal. Keménytáblás kötésben, új állapotban.

Ára: 4.500 Ft

N. Nozdroviczky Lajos
Vadászemlékeim

N. Nozdroviczky Lajos (1862–1943) életét már gyermekkorától kezdve meghatározta a természet és a vadászat szeretete. Diana, a vadászat istennője már akkor „betakarta varázsfátyolával, hogy azután soha többé ne meneküljön ihletétől”. Tízéves volt, amikor az első őzbakját lőtte.

Felnőttként a közigazgatásban dolgozott, ám minden szabadidejét a természetben töltötte. Nemcsak vadászott, hanem tudományos megfigyeléseket is folytatott. Elsősorban az erdei szalonka életmódját tanulmányozta, olyan alapossággal, hogy nála többet talán máig sem tud senki erről a madárról. Tapasztalatait könyv formájában is közreadta Az erdei szalonka élete és vadászata címmel, emellett rendszeresen publikált a korabeli vadászlapokban és vadászatairól naplót is vezetett.

Vadászemlékeim című kötetének történeteihez volt miből merítenie, hiszen Nagy-Magyarország harminchét vármegyéjében vadászott – és nem csak szalonkára. Könyvében többek között medve, farkas, vaddisznó, szarvas, nyúl, fajd és őz elejtéséről is megemlékezik.

2023 Lazi Kiadó. 171 oldal, keménytáblás kötésben, szép illusztrációkkal. Új állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapló 1935-1936

Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek között a „Nadler-pontok” bevezetése, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet című lap szerkesztése, és egy időben még a mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel jelentősen gazdagította a vadászirodalmat.

Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt naplói jelentik, amelyekben német és magyar nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap eseményeit rögzítette. E kötet az 1935-es és 1936-as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket tartalmazza, amelyek korábban Dr. Oroszi Sándor szerkesztésében is megjelentek az Erdészettörténeti közlemények című sorozat részeként.

Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. Feljegyzéseiben a „szép, derűs és jól rendezett” vadűzések mellett kendőzetlenül írt a középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis olvasmányosan.

Ára: 4.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapló 1937-1938

2021 Lazi Kiadó.  281 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek között a „Nadler-pontok” bevezetése, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet című lap szerkesztése, és egy időben még a mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel jelentősen gazdagította a vadászirodalmat.

Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt naplói jelentik, amelyekben német és magyar nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap eseményeit rögzítette. E kötet az 1937-es és 1938-as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket tartalmazza, amelyek korábban Dr. Oroszi Sándor szerkesztésében is megjelentek az Erdészettörténeti közlemények című sorozat részeként.

Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. Feljegyzéseiben a „szép, derűs és jól rendezett” vadűzések mellett kendőzetlenül írt a középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis olvasmányosan.

Ára: 4.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapló 1942-1943

2023 Lazi Kiadó.  238 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek között a "Nadler-pontok" bevezetése, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet című lap szerkesztése, és egy időben még a mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel jelentősen gazdagította a vadászirodalmat.
Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt naplói jelentik, amelyekben német és magyar nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap eseményeit rögzítette. E 3 kötet az 1935-es és 1941-as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket tartalmazza.

Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. Feljegyzéseiben a "szép, derűs és jól rendezett" vadűzések mellett kendőzetlenül írt a középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis olvasmányosan

Ára: 4.000 Ft

Jurán Vidor
Vadászkrónika

2021 Lazi Kiadó. 183 oldal, keménytáblás kötésben, új állapotban.

Jurán Vidort már fiatalkorában magával ragadta a vadászszenvedély és a természet iránti olthatatlan rajongás. Eleinte még édesapjával vadászott, később - tanítói és iskolaigazgatói állása mellett - vadász- és természetvédő egyesületek tagja, író és lapszerkesztő is volt. Nemcsak vadászélményeiről, hanem kiállításokról és egyéb aktuális témákról is írt, fegyvertechnikai, vadászjogi és vadvédelmi kérdésekkel is foglalkozott. Szerepe volt a zerge, a barna medve és a túzok vadászatának betiltásában. Azok közé a vadászegyéniségek közé tartozott, akik a vadászkultúrát nemes módon képviselik, s jó tolluk révén népszerűsíteni is tudják.
"Minden vérbeli vadász élete tulajdonképpen egy-egy vadászkrónika." - vallotta. 
Őzek, szarvasok, vaddisznók, fajdok, rókák a főbb szereplői a könyvnek, és persze a vadászok és kopóik "a Kárpátok életének soha meg nem álló, élő filmszalagján..."

Ára: 3.700 Ft

Gyorgyevics-Demeter-Bödő-Bányai-Szabó-Lengyel
Széchényiek Sárpentelén (Széchényi Viktor-Széchenyi Zsigmond)

Keménytáblás kötésben, új, olvasatlan.

Az olvasó többek között megismerheti a Széchenyi család sárpentelei ágát, Széchényi Viktort mint politikust, a Széchényiek kapcsolatát Balatonföldvárral, de olvashatnak Széchényi Viktor és Széchenyi Zsigmond utazásairól, illetve „az első világhírű sárpenteleiről”, aki nem más, mint Széchényi Dénes fogathajtó, valamint a „világvadász” Széchenyi Zsigmond Fejér megyei vadászatairól is. Utóbbi két témát a nemrég elhunyt Szabó Imre címzetes levéltári igazgató, vadászattörténész dolgozta föl.
Szabó Imre nagy tisztelője volt a régieknek – vadászoknak, természettudósoknak, közösségkovácsoknak –, haláláig ápolta emléküket. Példa erre ez a kötet is.

A könyv impozáns kiállítású, kiváló papírra nyomva, jó  minőségű felvételekkel, térképekkel, dokumentumokkal.

Ára: 8.900 Ft

Barcsák Zoltán
Biogyep-gazdálkodás

A szerző az első részben a leggyakoribb gyepnövények ismertetésén túl leírja a fajgazdaságot növelő, a természetes gyepekben előforduló, termesztésre ajánlható egyéb gyepalkotókat is. Külön fejezetben tárgyalja a gyeptelepítés, a gyepfelújítás, a visszagyepesítés lehetőségeit, a biogyepek ökológiai igényeinek megfelelő ápolásmódokat. Részletesen foglalkozik a leggazdaságosabb gyephasználattal, a legeltetéssel. Feltárja a legelő és az állat viszonyát, egymásrautaltságát, az egyes állatfajok legelési szokásait és az ehhez igazodó legkedvezőbb legelőgazdálkodási eljárásokat. A könyv zárófejezete egy biogyep-fejlesztési tervet mutat be, amely szakmai útmutatót ad a legeltetéses állattartásra áttérő biogazdáknak a hosszabb távú legelőgazdálkodási terv elkészítéséhez.

2004 Mezőgazda Kiadó. 222 oldal, 31 ábrával (virágrajzok, szemléltető ábrák stb. és 16  ff. képpel. Új, olvasatlan állapotban.

Ritka, kevés példányban jelent meg. Első és egyetlen kiadás.

Ára: 3.400 Ft

Berdár Béla szerk:
Az őz és vadászata

1983 Mezőgazdasági Kiadó, kiadói teljesvászon kötés, védőborító nélkül, jó  állapotban.

Kiváló alapmű, az alábbi szakkönyv, az őzvadászat alapműve: Az őz és vadászata -könyvet négyen írták! - Csupa nagy szaktekintély: dr. Bertóti István, Szidnai László, Dr. Fodor Tamás és Dr. Hőnich Miklós. Az őz életmódján, viselkedésén, vadászati módjain, bírálatán, elbírálásán kívül foglalkozik az vad találati jelzéseivel, az elejtett őz szakszerű zsigerelésén át a trófea kikészítéséig, bírálatáig. Nagyon átfogó szakanyag. Minden kezdő és gyakorlottabb vadásznak is tud újat mondani. Az őzvadászat alapműve.

Ára: 8.000 Ft

Füzesiné Szegvári Zsuzsa
A magyar vizsla

(Házi kedvenceink sorozat füzete) 2012 Pannon-Literatúra Kiadó. 32 oldal, színes képekkel. Teljesen új állapotban.
Alapismereti jelleggel, összeszedve a magyar vizslákról tudhatunk meg minden fontos dolgot, például: megismerhetjük történetüket, fejlődésüket, kaphatunk a tartásával kapcsolatos jó tanácsokat, és megtudhatjuk, hogy érdemes e kiképezni, tanítani ezt a fajtát.
Néhány gondolat a tartalomból: Szuka vagy kan? szobatisztaságra nevelés, behívás tanítása, kiképzési alapelvek, az öregedő vizsla gondozása, a vizsla táplálása, jellegzetes betegségek stb.
Ebből a kis füzetből nem tanulunk meg idomítani, vagy vadásztatni, kutyát vezetni, ezen kis brossura csak esszenciálisan a legfontosabb információkat tartalmazza.

Ára: 2.000 Ft

Krizsán László
Magyar utazók Afrikában

1. kiadás. 1994. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.  Kihajtható melléklettel. 104 oldal, jó állapotban.

TARTALOM:
Afrika megismerésének mérföldkövei 5
Magyarok Afrikában 14
Afrika rejtelmes ösvényein, Magyar László 20
Hajnalcsillag a Nílus felett Sass Flóra 34
A "betűk atyja: Czímermann István 51
"Missziónk tekintélye a portugál, sőt az angol kormányokét is felülmúlja": Menyhárt László 63
Titkos küldetés?: Teleki Sámuel 74
Aki utolérte a történelmet: Torday Emil 83
A "homok atyja": Almásy László 93

Ára: 2.500 Ft

Fekete István
Tíz szál gyertya

Valóban tíz szál gyertya történetéről beszél ez a könyv. Az elsőt akkor gyújtják meg, amikor a novellafüzér egyik szereplőjét keresztelik, az utolsót akkor, amikor ez az ember éltes korában meghal. És minden egyes elbeszélésben meggyullad egy-egy szál gyertya. A gyűjtemény egységét természetesen nemcsak ez biztosítja, hanem főként az, hogy jelentős írói egyéniség szól a magyarság életének akkori sokféle arculatáról. Parasztfiatalok, öregek, vidéki vasutasok, vasúti igazgatók, kisvárosi vénasszonykák, eladó lányok, anyás kedélyű özvegyasszonyok, élhetetlen, de goromba pesti „naccságák” megkapóan természetes összevisszaságban keverednek a mű lapjain. 

2004 Móra.182 oldal, keménytáblás kötésben, közepes állapotban. Néhány lapon halvány foltosodás.

Ára: 2.600 Ft

Konrad Lorenz
Én itt vagyok - te hol vagy? -(A nyári lúd etológiája)

Minden, amit a nyári lúdról és életéről tudni lehet. 1999 Totem Kiadó. 220 oldal, szemléltető képekkelo Keménytáblás kötésben, védőborítóban. Jó állapotban.

 A kiváló könyv a nyári lúd viselkedéstanával foglalkozik. Lorenz a rá jellemző szemléletes, közérthető stílusban számol be e társasan élő állatfaj magatartásáról. S hogy mi irányíthatta a neves tudós figyelmét e fontos kutatási témára? Megfigyeléseimet egy svéd tanítónő költői beleérző képességének köszönhetem, aki emocionális alapon, de tudományos szempontból teljesen hibátlanul így fordította le a vadludak hívójelét: "Én itt vagyok - te hol vagy?" - vallja a szerző. Ezért adta kötetének ezt a címet.

Ára: 3.900 Ft

Jonathan Elphick
A madárvonulás atlasza

1996 Cser Kiadó. Nagyalakú, 180 oldal, térképekkel, színes szemléltető ábrával, illusztrációval. Keménytáblás kötésben, közepes áll.

A könyv a madarak vonulásának átfogó,hiteles és színes kalauza. A könyv a madarak vonulásának átfogó, hiteles és színes kalauza. A térképeken több mint száz faj vonulása követhető nyomon az Egyenlítőtől északra és délre. Külön fejezetek szólnak a madarak repülési technikáiról, tájékozódásairól és általános biológiájáról. A kötet ismerteti a vonulókat veszélyeztető környezeti tényezőket és a világszerte hozott védelmi kezdeményezéseket. A kiegészítő katalógus további ötszáz faj vonulási útját tartalmazza.

Ára: 5.900 Ft

Dr. Jánoska Ferenc
A vadászvizsga írásbeli tesztkérdései és képanyaga

2014. OMVK A vadászvizsga írásbeli tesztkérdései és képanyaga tankönyv, amely az állami fegyverviselési vizsga kérdéssorát illetve képanyagát tartalmazza. 

Kézikönyv, amely érthetően és megtanulhatóan adja meg a helyes válaszokat.
– Tesztkérdések a vadászvizsgára – Megoldások
– Képfelismerő vadászvizsgára
– Fajismeret, vadászható fajok, védett fajok
– Vadászható nagyvadfajok és trófeaismeret, gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó
– Fotók

A számonkérés írásbeli részén szereplő kérdéseket, valamint a szóbeli vizsga faj- és trófeaismeretet érintő részének képanyagát tartalmazza. Rendkívül jó, tárgyilagos felkészítő anyag. 200 oldal, kiváló, újszerű állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Palocsay Zsigmond
Nádiringó

1971 Kriterion Kiadó. 100 oldal, 16 oldal kémelléklettel. Fűzve, közepes állapotú, ritka határon túli kiadvány.

Palocsay Zsigmond az ember ősi foglalkozásának hódolva keresi fel: a vizek mélyét vallató halászként. Űzi a halászat modern korunkban már sporttá előkelősködött szenvedélye, amely azonban itt, ezen a tájon, ennek a tájnak különös emberei között valójában mégis több, mint sport, mint szórakozás. Alkalom az ember és a természet közötti örök küzdelem egy újabb fejezetének átélésére.
Ebben a könyvben - a sokszor villanásnyira rögzített képek, mozzanatok között - épp az tárul az olvasó elé, ami az útikönyvekből kimarad: a delta lelke, a természet csodálatos, mindig újat és mindig előre nem láthatót nyújtó gazdagsága, a deltai ember keménysége, és határozottsága, egyenessége és kérlelhetetlen igazságossága.

A közlendő egyéni formájával meg kell barátkozni. A mai író azonban nem az olvasó elringatására törekszik. Társat keres magának az olvasóban saját gondolataihoz, érzéseihez, élményeihez. S aki vállalja a társul szegődést, azt gazdagon ajándékozza meg

Ára: 2.500 Ft

Csiák Gyula Dr. szerk.:
A pagony dalnoka - Bársony István élete és munkássága

Bársony István Alapítvány kiadása BP. 250 oldal, számos képpel. Fűzve, jó állappotban.

Ára: 7.500 Ft

Kovács László
A vadászat bűvkörében

2015 pro Natura Kiadó. 330 oldal, új, olvasatlan állapotban.

“Ötven sors, ötven egyéniség, ötven kalandos élet. Ötven vadászember, ötven feledhetetlen vadászélmény szerte a nagyvilágból. Vadászok, akik maradandót alkottak munkásságukkal, vadászati tevékenységükkel. Kovács László szakíró jelen művében ötven olyan külföldi vadászt mutat be, akik ismerete a hazai vadászati kultúrának része kell, hogy legyen…”

Ára: 6.900 Ft

Hangya Dani Füzetek
A naszály tollas lakói

Ornitológia, erdészet, ifjúsági környezetvédelem stb. 2010 Budapest. 47 oldal színes képekkel, melyek a határozást könnyítik.

Fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Több szerző
Madártani tájékoztató 1986 április-szetember

Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 45 oldalas. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Haraszthy László szerk.:
Madártani tájékoztató 1984 július-augusztus-szeptember

Magyar madártani Egyesület kiadása. Belső terjesztésre. ker forgalomba nem került. cca. 45 oldalas. Kiadói kartonálásban. Jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Kalmár-Makara-Rimóczi
Gombászkönyv - Ehető és mérges gombák

Remek ismeretanyag, kiváló gombahatározó kézikönyv, alapmű a témában. Kalmár-Makara-Rimóczi: GOMBÁSZKÖNYV
A könyv elődje, Kalmár-Makara: Ehető és mérges gombák című műve igen sikeres volt, öt kiadást ért meg.
A szerzők és a kiadó is úgy vélte azonban, hogy ideje már egy korszerűbb gombáskönyvet megjelentetni.
2. átdolgozott, bővített kiadás Mezőgazda Kiadó 1995.
A műben tárgyalt gombák száma jelentősen (kb. háromszorosára) emelkedett. Szinte minden gombáról van fénykép vagy rajz. A 4 ívnyi fényképanyag is teljesen új, remélhetőleg jobban segíti a gombák felismerését.
A mű nélkülözhetetlen minden gombagyűjtő számára.
278 oldal, 175 színes képpel! Jó állapotban
 

Ára: 6.000 Ft

Elek Balázs
Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában - dedikált

2015 HVG-Orac Kiadó. 325 oldal, az elhunyt színészóriásnak Oszter Sándornak dedikált példány.

Ára: 9.000 Ft

Szabó József
Vaddisznóláz

Szabó József Vaddisznóláz könyvének ismertetőjét Pádár Zsófia írta: „Egy ember életében sokféle szerelem létezhet: szeretjük a házastársunkat, a gyermekeinket, a barátainkat, szívünk fel- fellángol, amikor egy kedves emlékre gondolunk. Egyfajta szerelmet érzünk akkor is, amikor teljes szívünkkel hódolunk annak a szenvedélynek, amely teljessé teszi létezésünket. Az írót ismerve nem lehet titok előttünk, hogy számára utóbbit a természet, az erdő illata, az állatok tisztelete és a vadászat szívdobogtató pillanatai testesítik meg.

2017 Magánkiadás. 156 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Eifert János szerk:
Találkozás a természettel - Az év természetfotói - album

Az album Magyarország legjobb természetfotósainak gyűjteménye 2004-ből. Nagyalakú, 160 oldal, vastag műnyomó paíron, kiváló minőségű kötet.

Ára: 3.500 Ft

Zsindely Ferenc
Isten szabad ege alatt - Dunárul fúj a szél - A sánta bika I.-III. - kötet egyben

A könyvekről és a szerzőről:
Zsindely Ferenc életében már gyermekkorától kezdve jelen volt az erdőjárás, a vadászat. Jelentek meg írásai az akkortájt Kittenberger Kálmán által szerkesztett Nimród vadászújságban.
Az Isten szabad ege alatt – Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről című kötet volt Zsindely Ferenc első olyan vadászati témájú munkája, amely könyv alakban is megjelent, ebben is szerepet vállalt testvére: az írásokat az ő fotói egészítik ki. A 326 oldalas mű már megjelenésekor jó kritikát kapott.
Az írás a magyar vadászirodalom fontos részét képezi ma is.
A "Dunárul fúj a szél… című kötetéből „a természet ezernyi apró jelenségét meglátó, okát kutató és felismerő, a dolgok végére járó vadász tekint ránk. Minden írása lelkiségének tükörképe, mert a vadászat érzésekben és gondolatokban oly gazdaggá tette őt, hogy képes volt a növények, halak, madarak és vadak életmódjáról és szokásairól szépirodalmi, mi több, lírai köntösben pontos természettudományi ismeretet mondani. .” 483 oldal, új könyv.
A sánta bika: Zsindely Ferenc tolsó írása a vadászlapban 1948 márciusában jelent meg, mert magát a lapot is megszüntették ebben az évben. Ez egy olyan válogatás, ahol az írások zöme könyvben még nem jelent meg, és a kötet végén a szerző vadászati bibliográfiája is megtalálható. Új könyv, új állapotban.

Ára: 9.000 Ft

Gerhard-Locsmándi-Vasas:
Gombászok kézikönyve

"A gombagyűjtők körében csak ,,sárga könyvnek" nevezett Gombászok kézikönyve új, átdolgozott és bővített kiadása az előzőhöz képest 117-tel több, összesen 1448 gombafaj közérthető, lényegre törő leírását tartalmazza 1023 színes felvétellel (köztük 104 új gombafotóval). A legújabb tudományos eredmények és gyakorlati tapasztalatok tükrében a szerzők pontosították és kiegészítették a gombafajok leírásait, illetve az étkezési értékükkel, előfordulásukkal és veszélyeztetettségükkel kapcsolatos információkat is. A könyvben a legújabb tudományos (latin) és magyar fajnevek szerepelnek, de megtalálhatók a régebbi elnevezések is.

A fajjellemzéseket praktikus, mindenki számára érthető, képes-szöveges határozókulcs és mikroszkópos ábrák egészítik ki, amelyek megkönnyítik az ismeretlen fajok meghatározását. A nemzetségen belüli elkülönítést segíti a hasonló fajok egymás utáni bemutatása.

A Gombászok kézikönyve a gyakorlati gombaismeretek átadására helyezi a hangsúlyt, terepen is jól használható, ezért a kezdő és a már tapasztalatot szerzett gombagyűjtőnek egyaránt fontos segédeszköze lehet."

Új, karcmentes, olvasatlan példány. 2023. 

Ára: 12.595 Ft

Sugár László-Tóth Csaba
Az őz - természetrajza, gondozása, vadászata

2021 Dénes Natur Műhely. 2. javított kiadás. 136 oldal, 92 színes és ff. szemléltető kiváló minőségű fotóval, 12 ábrával, valamint táblázatokkal. Rendkívül jó, szakmai munka.

Szidnai László a könyvről:

"... a szakmai múltra és élettapasztalatomra támaszkodva mondhatom, hogy a szerzők munkája nagyon időszerű, mert a tudományos ismeretek gyors fejlődése, bővülése, egyre szélesebb skálán, szinte észrevétlenül épül be a természettudományok minden ágába, így a vadgazdálkodásba is.

Meggyőződtem arról is, hogy a szerzők a könyvben tett ígéretüknek "alfától-omegáig" magas szinten eleget tudtak tenni. Ez a jól felépített ismeretanyag értékesen gyarapítja a vadgazdálkodásban tevékenykedő hivatásos- és hobbivadászok tudását."

 

Ára: 5.600 Ft

D. Aichele-M. Golte-Bechtle
Mi virít itt? Virágkalauz

A kiváló szakkönyv egyik fő erénye 600 virágos növény színes festményeken való megjelenítése. A másik a benne szerepő növények élőhely, virágzási idő, nagyság szerinti csoportosítása. A könyv népszerűségének titka bizonyosan éppen e csoportosítás lesz. Az első szempont a virág színe. A második a termőhely. A szerző csak az egyforma színű és azonos termőhelyen élő növényeket állítja sorrendbe tudományos rendszertani szempont szerint. Ez az újszerű felépítés segít bennünket ahhoz, hogy rövid időn belül sikerüljön megtalálnunk a keresett növény nevét. A könyvben szereplő 1200 pontosan, természethűen megfestett színes kép élménnyé varázsolja a kirándulások során látott virágok meghatározását. Rendkívül részletes, minden igényt kielégítő botanikai szakanyag, mégis jól érthető, mindenki haszonnal forgathatja.
1991 Gondolat Kiadó. 429 oldal, keménytáblás kötésben, kissé kopott, hiánytalan példány.
 

Ára: 5.800 Ft

Jávorka-Csapody
Erdő-mező növényei

1993 Mezőgazda. 2. kiadás. 201 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Aki nyitott szemmel vizsgálja a természet tarka képeskönyvét, előbb-utóbb vágyat érez, hogy megismerje a különféle növények nevét, élőhelyét és rendszertani besorolását is. Ezt az érdeklődést elégíti ki a nagyhírű szerzőhármas sokat keresett könyvének újabb kiadása. A 120 színes táblán bemutatott akvarellek, valamint a könnyen használható rendszerezés lehetővé teszi a Magyarországon legelterjedtebb virágos növények gyors felismerését. A gyönyörködtetésen túl alapot nyújt a növényvilág mélyreható tanulmányozására is. Haszonnal forgathatja a gazda, az erdész és a természetjáró egyaránt.

Ára: 5.000 Ft