1950 előtti vadászkönyvek

Lambrecht Kálmán
Herman Ottó élete

1933 Első kiadás. Könyvbarátok Kis Könyve sorozat. Kiadja a Magyar Könyvbarátok. 207 oldal, rajzos illusztrációkkal. Vászonkötésben,  kissé kopottas állapotban.

Mesteremül vallottam Herman Ottót, akinél magyarabb, egyetemesebb érdeklődésű és hatásában maradandóbb lángelmét nem ismerek. A középiskola negyedik osztályától egyetemi éveim küszöbéig az ő írásain, tanításain, utóbb útmutatásain nevelkedtem. Merem állítani, hogy nincs nyomtatásban megjelent sora, amelyet ismételten el ne olvastam, végig ne gondoltam, át nem éltem volna. Pedig ez nagy szó, mert hiszen az én öreg mesterem egész kis könyvtárat írt össze: könyvet, cikket, tanulmányt, levelet, mondott jó egynéhány hatalmas képviselőházi beszédet. Mindezeknek ismeretében, valamint mert éveken át legszorosabb környezetéhez tartozhattam és mert sok kortársát, szaktársát és barátját kivallattam, mertem 1920-ban arra vállalkozni, hogy megírjam életrajzát.
Abban az életrajzban iparkodtam összehordani minden apró részletet, hogy hű és teljes képet rajzolhassak romantikus életéről.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Földes János
Az erdő, annak mívelése, hasznai, védelme és rendezése

1911 Budapest. Pátria RT. Országos Magyar Gazdasági Egyesület Kiadóvállalata. 120 oldal, 28 ábrával. Fűzve, kiadói papírborítóban. Jó állapotú, szoros fűzésű darab, foltos borítóval és néhány lapszéllel.

Rendkívül ritka, aukción is csak néhányszor fordult elő.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kittenberger Kálmán
Vadász-és gyűjtőúton Kelet-Afrikában - első kiadás

Első kiadás. Nagybányai Horthy Jenő előszavával. 199 eredeti fényképpel, két rajzzal és egy térképmelléklettel.Bp., [1927.], Franklin-Társulat. 388 oldal.+65 képtábla. (kétoldalas fényképek), 1 térkép.Első kiadás! Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zsindely Ferenc
Isten szabad ege alatt

Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről. Zsindely Endre felvételeivel. 1944 Franklin Társulat. 277 oldal, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban, Gerinc teteje 1 cm-en kissé sérült.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kemény János
Kutyakomédia

1933 Erdélyi Szépmíves Céh. 190 oldal, egészhalina kötésben, foltos kötéstáblával, közepes állapotú, hiánytalan példány.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Tarka mesék

1908 Bp. Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 240 oldal, kiadói egészvászon kötésben, kopottas kötéstábla, néhol foltos lapokkal. Közepes állapotban. Hiánytalan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Houben
Az Északi-Sark felfedezése

Athenaum Kiadó. Bp. 271 oldal, évszám nélkül. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban, kissé foltos kötéstáblával.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ossendowski
A sötét kelet árnyéka

1923 Franklin Társulat. 143 oldal, kiadói egészvászon kötésben, foltos kötéstábla, belül jó állapot.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

Képekkel díszítette Neogrády Antal. Bp., 1926, Athenaeum. 218 oldal, szövegközti és egészoldalas művészi illusztrációkkal.

Kiadói félvászon kötésben,  jó állapotban.

"Milyen gyönyörű élni ! . . . Élni szabadon, nem tudva semmitsem nyűgökről, amik helyhez s időhöz kötnek. Átengedni magunkat vágyainknak, amelyeknek semmiféle törvényök sincsen; amelyek jönnek-mennek, mint a költöző madár, s egynémelyikök úgy elhagy bennünket, hogy nem is jöhet vissza soha többé.
A tavasz eleje százszorossá növeszti ezt a nagy szabadságvágyat. Aki télen át jóleső megnyugvással tudott meghúzódni a zárt falak között s minden örömét megtalálta a fűtött szoba apró kényelmei közepett: márczius felé egyszerre csak belebetegszik abba, hogy milyen felségesen ragyog ott kint a nap, s hogyan tűz ablakára a tavaszi verőfény. Kimondhatatlan, erőszakos vágy szállja meg az embert, hogy kirohanjon valahová, ahol nincsenek határok; ahol legalább a tekintetnek nincs más akadálya, mint a véghetetlen kékség, arra fel, a csillagok birodalma felé."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Dinamit

15 elbeszélés. é.n. Singer És Wolfner BP. 187 oldal, kiadói egészvászon kötésben, festett, dombornyomott táblával. Közepes állapotú, hiánytalan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bent Berg
Vándormadarakkal Afrikában

Franklin Társulat. é.n. 32 képpel. 125 oldal. Kiadói egészvászon kötésben, közepes állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

Bp. Az Athenaum kiadása. Második átdolgozott kiadás. Képekkel ellátta: Neogrády Antal. 218 oldal, fűzve, eredeti színes papírborítóban,  gerince megtörtén, javított, borító  6 cm-en hiányos. Közepes állapotú, belül teljesen hiánytalan. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar földön

Budapest, [1910].Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 154 oldal. + 12 tábla. (ebből 6 felragasztott). Folio méret. (nagyméretű album alakzat. Első kiadás. A kőnyomatú díszcímlapot és az első kötéstábla illusztrációját Kotász Károly tervezte.

Kiadói, festett, egészvászon díszkötésben, szép gyűjtői állapotban,  hibátlan festéssel. Az egyik legszebb Bársony István album. értékes tétel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Zsellérek

Fekete István: Zsellérek. Bp., (cca 1940), Kir. M. Egyetemi Nyomda. Harmadik kiadás. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, közepes állapotban. Hiánytalan. Előzéklapokon lapélenhalványabb foltosodás. 

Fekete István Zsellérek című klasszikusa 1945 ​óta a tiltott könyvek listáján szerepelt, elsősorban a Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban erősen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán első díjat nyert.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

gróf Széchenyi Zsigmond
Két kecske

1942 Dr. Vajna és Bokor Bp. 195 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

báró Podmaniczky Frigyes
Az alföldi vadászok tanyája

1906 Franklin. 298 oldal, egészvászon kötésben, közepes állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

gróf Festetics Pál
Az őz tenyésztése, óvása és vadászata

A Hubertus Vadászkönyvtár IV. kötete.1941 Dr. Vajna És Bokor kiadása. 101 oldal, ábrákkal, képekkel. Közepes állapotban, sérült, restaurált, de eredeti  papírborítóban, foltos címlappal. Az utolsó 2 lap színes fénymásolattal ppótolt. 

"A Hubertus vadászkönyvtár IV. kötetét adom kedves magyar vadásztársaim kezébe. Nagy örömmel, türelemmel írtam. Az őz még igen sok helyen mostohagyermek, nem örvend annak a figyelemnek, amit megérdemelne. Sok olyan vadászterület van - különösen az Alföldön, ahol lehetne őz-állomány. Van olyan is, amelyiken tényleg van s mégsem törődnek vele semmit. Lövik, úgy mellékesen, pedig ha komolyan foglalkoznának, törődnének vele, szép állományuk és jó agancsuk, vadjuk lenne. Az őz gyors szaporaságával hamar meghálálja a reá fordított fáradságot. A fővad kevés, állandóan fogy, egyre kevesebb, az a kiváltságos, aki szarvasra emelheti fegyverét. Az őz a jövő nagyvadja..."

Rendkívül ritka antik vadászati szakkönyvünk.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Almásy László
Autóval Szudánba

Első autós-utazás a Nilus mentén, vadászatok Angol-Egyiptomi Szudánban. 1927 Első kiadás. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. 82 képpel. 236 oldal, kiadói angolvászon díszkötésben, jó állapotú kötet. Színes térképmelléklet is megvan hozzá!

Almásy gróf vadászexpedíciója:

A 20-as évek végén egyszerre vált világszerte ismert rekorderré, felfedezővé és íróvá; ennek a Magyar Földrajzi Társaság míves kiadásában megjelent Autóval Szudánba állít emléket. Almásy és Esterházy 1926 februárjában Alexandriából indult útnak egy hathengeres Steyr túragépkocsival, hogy Kairón és Luxoron áthaladva az egyiptomi határtól 1300 km-re található szudáni Kartúm városába jusson, a nem túl barátságos Núbiai-sivatagon keresztül törve. Almásyék egyedülálló teljesítményt mutattak fel azzal, hogy a többnyire járatlan részeken 3 ezer kilométert tettek meg gépkocsival.

A könyv második fele a rekord jutalmát mutatja be, ez ugyanis a korszak jellegzetes főúri szórakozásának naplója, amely a Kék-Nílus Dinder nevű, szudáni mellékfolyója mentén töltött kéthetes vadászatról szól. Az 1926 tavaszán, a szudáni szavannán zajló vadászat során Almásy és Esterházy bivalyt, gazellát, antilopot és zsiráfot lőtt, de az ezekről szóló beszámolóból sokat megtudunk a bennszülöttek szokásairól, a térség változatos vadvilágáról és a korrekt vadászat mibenlétéről is.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Robert F. Scott
Angolok a Déli-Sarkvidéken

1911 Lampel R Könyvkiadó. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. 300 oldal,  75 képpel, 47 műmelléklettel, 2  térképpel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Ritka!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Stein Aurél
Homokba temetett városok

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Lampel RT Könyvkiadóvállalata Budapest. Egészvászon kötésben, jó állapotban. 326 oldal, 1 kihajtható nagyméretű színes térképpel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Ossendowski
A Szahara lelke

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Franklin Társulat kiadása Budapest. Kiadói egészvászon kötésben. 232 oldal.

Közepes állapotú, foltos, hiánytalan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Cholnoky Jenő
Balaton

Magyar Földrajzi Társ. 191 oldal, 120 képpel. Kiadói egészvászon kötésben, közepes állapotban. Hiánytalan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bárson István
A szabad ég alatt

é.n. 1926 (?) Singer és Wolfner. 102 oldal, kiadói félvászon kötésben,  közepes állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Lestyány Sándor
Muzsikál a bükk

Négy évszak az erdőben. 1950 Athenaeum. 147 oldal, Róna Emy rajzaival. Kiadói félvászon kötésben, közepes állapotú, hiánytalan példány.

Ritka

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Halász Gyula
Öt világrész magyar vándorai . Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig

1937. Bp. 240 oldal, képekkel, tárképekkel. Bemutatja a legnagyob utazóinkat, többek közt, olyanokat is, akik vadásztak is. Pl. Teleki Sámuelt, Sterin Aurélt, Torday Emilt, Széchenyi Bélát, Magyar Lászlót, Vámbéry Ármint stb. Egészbőr íszkötésben, jó állapotban.
Sok-sok fotóval, térképpel

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete I.
Zsellérek

Fekete István Zsellérek című klasszikusa 1945 ​óta a tiltott könyvek listáján szerepelt, elsősorban a Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban erősen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán első díjat nyert. Az alábbi eladó könyv, egyedi, bordázott félbőr kötésű, - könyvkötő mester által készített - példány, színes másolt védőborítóban, hogy a kötetet megvédje, jó állapotú, szépen megóvott darab.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Borsodi László
Őszi napsütésben

BORSODI László: Őszi napsütésben. Képek, alakok a magyar vadászéletből.

Bp., [1929], Franklin-Társulat, 187 oldal.

Kiadói papírborítóban, fűzve, jó állapotú példány.

Ritka!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon

1926 Franklin-Társulat. 266 oldal, 80 eredeti képpel. Kiadói festett-táblás egészvászon kötésben, közepes állapotú, javított gerinc-hajtás, foltos első táblák. A könyvtest jó állapotú.

"Semmiről se beszélgetek oly szívesen, mint vadászati dolgokról! Akiről tudom, hogy kellő érdeklődéssel hallgatja, annak szívesen mesélek egyet-mást vadászmúltam emlékeiből, s ezért az elbeszéléseim megírása is nagy örömöt szerzett nekem. S ha ebből az örömből, a vadászat, a természet és az állatvilág iránti nagy szeretetemből valami az Olvasóra is ráragad, érdemes volt megírnom e könyvet."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kézdivásárhelyi Benkő Pál
A vadászat - Gyakorlati szakkönyv

Bp., 1935, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 467 oldal. + 1 t. (fotókkal, ábrákkal, rajzokkal) Gyakorlati szakkönyv

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Magyarország Kormányzójának címképével. (a hártyapapír védő is megvan a fotó előtt) A Horthy címkép legtöbb példányból hiányzik, azt eltávolították belőle. Ezen kötetben megvan! 

Kiadói egészvászon kötésben, aranyozott tábla és gerincfelirattal., címképpel. jó állapotban, gerinc hátoldalán, 5 cm-es ragasztás, sérülés. Belül tiszta, ép.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Igali-Mészáros József
Magyar vizeken

Első kiadás. Bp., [1942.] Lampel R. (Wodianer F. és Fiai). 151 p. + 5 sztl. Oldalszámozáson belül 8 táblán 16 fekete-fehér képpel illusztrálva. Kiadói félvászon kötésben. 165x230 mm.  Közepes állapotú példány. 

Ebben a könyvben nemcsak egy régi, ismert nevű sporthorgász és ennek a ma mindinkább fejlődő sportágnak szakírója, aki a rádióban tartott, a horgászat különleges eseteit felölelő előadásaival is feltűnést kellett, írja le ennek a testet és lelket üdítő és nemesítő sporthorgászatnak minden örömét, izgalmát, szerencsés fogásait és a gyakran előforduló hiábavaló fáradozások eseteit, hanem egyúttal mint lelkes, a természet összes megnyilvánulásait megfigyelő és azt lebilincselően leíró tollú természetbúvár. Könyvét a «Tavaszi vizeken» című, a tél elmúltával kezdetét vevő tavaszi sporthorgászatot ismertető fejezetének leírásával kezdi és végigvezeti az olvasót a forró, nyári napok, a hűvös, ködös őszi idő és a hideg, téli időben, a jégen vágott lékek melletti sporthorgászat összes lehetőségein úgy a Dunán, mint a Tiszán, a Balatonon, a Velencei tavon és a holtágakban. De nemcsak a sporthorgászatnak minden évszakban változó, majdnem minden nap más, és más, a legjobb eredménnyel kecsegtető eseteit mutatja be a különböző című fejezetekben, hanem elragadóan írja le az egyes évszakok változásának szépségét, nagyszerűségét. A szerző az utolsó előtti fejezetben egy Velencei tavi téli halászatot ír le, melyen ő maga is részt vett. míg az utolsóban szemléltető módon mutatja be a csuka ravaszságát.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csathó Kálmán
Vadászzsákmány - Ha a vadász ír, az író meg vadászik

Hincz Gyula rajzaival.  1944 Uj Idők RT. 381 odal, kiadói félvászon kötésben,  eredeti színes papír védőborítóval, jó állapotban.

A szerző korának híres írója volt, számos regénye mellett két kiváló vadászkönyv szerzője is. Humoros írásai a mai napig népszerűvé teszik a könyveit. Csathó Kálmán vadászelbeszélései épp olyan szórakozást és művészi élvezetet jelentenek annak is, akinek soha sem volt puska a kezében, mint a legvérbelibb vadásznak, mert színes, szuggesztív erejű előadásuk szinte belevonja az olvasót az erdő ősi szépségű élményeibe és kalandjaiba. A „Vadászzsákmány” című klasszikusnak számító írása, Első kiadásban 1940-ben jelent meg. A könyvet a természetet szerető olvasóinknak, de főként a vadászat és a vadászirodalom szerelmeseinek ajánlom, amelyben kemény és férfias erőpróbák, ízes, vidám és izgalmas kalandok elevenednek meg, és nyomon követhetik, hogy mi történik akkor, „ha a vadász ír, az író meg vadászik”.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Csend

Budapest, 1895. Légrády Testvérek, 282 oldal, Neogrády Antal illusztrációival, kiadói, díszesen aranyozott félbőr-kötésben, kaucsuk kötéstáblával, festett lapéllel, foltos lapszélek, kissé hajlott kötéstáblák, bőrkötés rendben. Összességében közepes állapotban. Hiánytalanságra garancia. Nagyon ritka kötet a  Bársony istván életműből . Klasszikus magyar értékes vadászkönyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar földön

Budapest, [1910].Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 154 oldal. + 12 tábla. (ebből 6 felragasztott). Folio méret. (nagyméretű album alakzat. Első kiadás. A kőnyomatú díszcímlapot és az első kötéstábla illusztrációját Kotász Károly tervezte.

Kiadói, festett, egészvászon díszkötésben, szép gyűjtői állapotban,  hibátlan festéssel. Az egyik legszebb Bársony István album. értékes tétel.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nikolits György
Vadászati útmutató 1941-42 - A hiúz és vadászata

XV. Jubiláris kiadás. A hiúz és vadászata

Erdélyrész, Székelyföld, Délvidék visszatért! Szerkeszti és kiadja: Nikolits György. Előszóval ellátta: Festetics Pál, gróf.Bp., 1941-42. (Kapucinus ny.) VIII+792 oldal. Gazdag kép- és hirdetésanyaggal.

Kiadói egészvászon kötésben,  közepes állapotban, a hajtásnál néhol felfeslés. Szoros kötésű könyvtest.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Hellebronth Béla
A kapásból való lövés - Hogyan lőjjük a mozgó vadat?

1918 Légrády Testvérek.  85 oldal, ábrákkal, képekkel illusztráált.(40 ábra)

Kiadói papírborítóban, közepes állapotú, hiánytalan példány. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Herman Ottó
A madarak hasznáról és káráról

1908 Bp. Harmadik bővített  kiadás. 398 oldal. Csörgey Titusz illusztrációival, műlapjaival. 4 színes műlappal valamint 138 madárrajzzal. Kiadói papírborítékban jó állapotban.

Herman Ottó a francia becsületrend kitüntetettje, korának legnagyobb természettudósa volt, akinek tollából 1901-ben látott napvilágot ez a lexikonjellegű, A madarak hasznáról és káráról - Magyarország madarait bemutató könyv, amelyet Csörgey Titusz látott el 105 egészoldalas gyönyörű képpel. Részletes, jól használható leírásokat tartalmaz Magyarország legtöbb madárfajáról. Korunk első madárhatározója. Mára ritka darab, aukciók kurrens darabja.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Wass Albert
A titokzatos őzbak - Történetek egy ember életéből

Első kiadás. 1941 Révai. 201 oldal, kiadói egészvászon kötésben, eredeti színes papírborítóval, jó állapotú, megkímélt példány.

"Nimród fiainak legendáját juttatja eszembe ez az én csodálatos hajszám a titokzatos őzbak után. Mely néhány évre elpihent s ott a havason kitört belőlem újra." - írta talán magyarázatként a könyv egyik fejezetében a szerző. Wass Albert fiatalkori remekművét az idősödő író maga az egyik legszebb alkotásaként tartotta számon. Későbbi nevezetes regényeinek előképét ismerhetjük meg ebben a könyvben: az ifjúkor ajzottságát, az erkölcsi és eszményi szép iránti letéríthetetlen vonzódását."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gyönygöshalászi Takách Gyula
Vadászösvényeken - A Duna medencéjétől a Kárpátokig

1930 Budapest. 218 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban, a kötéstáblák kissé kopottasak, foltosak.

Izgalmas, sokat mondó című vadászkönyvét a szerző, valóban rendkívül színes vadászélet eredményeként vetette papírra. A Magyar Vadászújság főszerkesztője volt, és rendkívül jó tolllú író.
 
Ízelítő a könyvből:
"Szélcsendes éjszakákon – mikor a jótevő angyalkák pislogó csillagfénynél útrakerekednek s bebarangolják a mély álomba merült természetet, üdítő harmatot hintve a rétre, virágokra, az erdők, berkek tikkadt, porlepte lombjaira – hallani lehetett vontatott bőgését, amint felzúgott a nagy némaságban.
Éjféltájban mindig megjelent, a szántóföldek közé hosszan benyúló 40-50 holdas kis erdőszalagon, vagy a mellette elterülő heretáblán s ott futkosott, bömbölt szakadatlanul egész két óráig, mint a gulyából kivert hortobágyi bika. Hol nyögött, nyöszörgött, hol meg átcsapott egy búgó, panaszos bőgésbe, melynek hullámzó akkordjait egy távoli mennydörgésszerű morgással fejezte be. Majd megint azt a küzdelemre hívó rövid, érces csataordítást hallatta, mikor a dühében toporzékoló szarvas, agancsával a légbe szórja a fölkapált hantot.
Két óra felé aztán rendesen elhallgatott s úgy eltűnt a keskeny erdőszalagról, mintha régmúlt idők pásztoróráit feledni nem tudó, elvérzett bikának a hazajáró lelke; kísértet lett volna csupán.
Ezeknek a ködszerű, suhogó szárnyú, fehértaláros és bagolyhuhogásnál életre ébredő sírlakóknak, melyekkel a babona és félelem népesítik be az éjfélt, rendszerint nem szokott meglátszani a nyoma; ennek a bikának pedig volt, még pedig hatalmas. Tehát nem volt kísértet.
A keskeny erdőszalagot azon a részen, hol a nagy erdőterülettel összefügg, egy fakihordó út szeli át. Ezen az úton a nyári záporokból támadt, rövidéletű, kis patakocskák porhanyó fövényt, homokot hordtak össze, melyen minden egyes átváltó vadnak a nyoma – még az ide-oda ugrándozó nyulaké is – gyönyörűen lenyomódik; árulóul, nyitott könyvül szolgálva a szemléttartó, tapasztalatokat gyűjtögető vadásznak."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Kézdivásárhelyi Benkő Pál
A vadászat - Gyakorlati szakkönyv

Bp., 1935, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 467 oldal. + 1 t. (fotókkal, ábrákkal, rajzokkal) Gyakorlati szakkönyv

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Magyarország Kormányzójának címképével. (a hártyapapír védő is megvan a fotó előtt) A Horthy címkép legtöbb példányból hiányzik, azt eltávolították belőle. Ezen kötetben megvan! 

Kiadói egészvászon kötésben, aranyozott tábla és gerincfelirattal., címképpel. Kopottas állapotban, belül tiszta, ép, címlapon apró foltosodás.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon

1926 Franklin-Társulat. 266 oldal, 80 eredeti képpel. Kiadói festett-táblás egészvászon kötésben, restaurált, igényesen pótolt gerinc és hátsó tábla. 2 lapszél, hiányos, sérült, szöveget nem érint. Lapélek, lapokon néhol foltosodás. 

Közepes állapotú, hiánytalan példány. Értékének feléért kerül eladásra.

"Semmiről se beszélgetek oly szívesen, mint vadászati dolgokról! Akiről tudom, hogy kellő érdeklődéssel hallgatja, annak szívesen mesélek egyet-mást vadászmúltam emlékeiből, s ezért az elbeszéléseim megírása is nagy örömöt szerzett nekem. S ha ebből az örömből, a vadászat, a természet és az állatvilág iránti nagy szeretetemből valami az Olvasóra is ráragad, érdemes volt megírnom e könyvet."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nadler Herbert
Vadásznapok, vadászévek - első kiadás

Elbeszélések és naplójegyzetek. A szerző eredeti fényképeivel.

Bp., 1937. Dr. Vajna György és Társa. 279 old.., benne 24 oldalszámon belüli képtábla.

Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek. A kötetben az 1920-as, 30-as évekbeli vadászélményei kaptak helyet elbeszélések és naplójegyzetek formájában, melyeket a szerző eredeti fényképfelvételei egészítenek ki. Ezekben az években Nadler bejárta Magyarország legszebb tájait, hogy szenvedélyének, a vadászatnak hódolhasson, amit az életöröm soha ki nem apadó forrásának tartott. Idejének legnagyobb részét ember által alig járt vad vidékeken töltötte a szabad ég alatt, vagy kalyibákban. Nadler, aki nemcsak sok trófeát, hanem hatalmas ismeretanyagot is felhalmozott az évek során, kiválóan ismerte a havasok, a lombos erdők, a rétségek, a mocsarak élővilágát, az ott élő vadak életét, szokásait és vadászati módjukat. Írásaiból kiviláglik kimagasló szakértelme, mérhetetlen türelmű kitartása, akaratereje, ügyessége és gyakorlottsága.
 
Az első kiadású könyv 1937-ben látott napvilágot, 279 oldalon, 24 táblán 48 egészoldalas képpel. Kiadói aranyozott gerincfeliratú egészvászon kötésben. közepes állapotú, apró-foltos lapéllel és címlappal, kopottas, de hiánytalan példány.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Báró Huszár László
Kwaheri - Viszontlátásra

Bp. (1929) Kir. Magy. Egyetemi Ny. 299 oldal., 8 tábla. (képek), 1 db. (kihajtható színes térkép: Tanganyika). Számos szövegközti és egész oldalas képpel illusztrálva.

Kiadói, illusztrált vászonkötésben, közepes állapotban. Teljes és hiánytalan, térképmelléklet is megvan.

Az egyik legszebb magyar vadászkönyv címet birtokló kötet báró Huszár László munkája: Címe: Kwaheri - Viszontlátásra. Nem véletlenül, hiszen, a kötet fekete-fehér és színes fotókkal, reprodukciókkal, kihajtható színes térképmelléklettel pazar módon van illusztrálva. A tollrajzok Vezényi Elemér festőművész rajzai után készültek. Vezényi Elemér és Lilian Tubb festményeivel. Alig van olyan oldal, ami nincs valamilyen formában díszítve, képekkel, rajzokkal, színes vadászfestményekkel..
Nyomtatta a K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest.
Szép, illusztris, értékes munka. Érdekességként az előszó:" Az 1926-27. évi tanganyikai vadászatomról hazatérve, ismerőseim és különösen angol barátaim biztatására érlelődött meg bennem az a gondolat, hogy - bár a tollforgatás nem mesterségem - papírra vetem afrikai utazásaim egynéhány vadászélményét.
Sportbarátaim főleg azért biztattak expedícióm egyes mozzanatainak megírására, mert tanganyikai vadászatom két világrekord-trófeát eredményezett: egy Sable-antilópot és egy Bohor-reedbuckot, azonban én magasabb szempontokat kerestem, illetve találtam. Ez döntötte aztán el könyvem sorsát.
Rájöttem, hogy egy magyar vadásznak illik beszámolni hazája nyelvén arról, amit látott és tapasztalt messze idegenben és bizonyos mértékben kötelessége is ez honfitársaival és a magyar vadászirodalommal szemben."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Félix Endre
Az apróvad vadászata vizslával

1948 Nimród Kis Könyvtár 5. kötetének tagja.

Ritka könyv az apróvad vizslával történő vadászatáról.

Felix Endre a 20 század első felének elismert vadászati szakembere és kynológusa volt.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

E. W Pfizenmayer
Kelet-Szibíria ősvilága és ősnépei

é.n. Budapest. Lampel R KK. 206 oldal, 83 képpel, 1 térképpel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban, némi kopással az alsó éleken. Ritkább kötésváltozat. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar földön

1928 Athenaeum. 215 oldal 12 egészoldalas táblával és szövegközti rajzokkal.

Kiadói színes papírborítóban, közepes állapotban, teljesen hiánytalan.

A természet költője nem mesemondó. Hitet kell tennie arról, hogy igazat ír. Egyetlen sort se írtam le a természetről, amelynek az igazságáról meg ne győződtem volna.”
Bársony István Írói kvalitásait a szakma is elismerte.Sajátos hangulata, megkapó stílusa máig sem kopott értékéből, még mindig a legnépszerűbb vadászíróink egyike.
A magyar földön az egyik legszebb klasszikusnak számító műve.Ez a kiadás 1928-ban jelent meg az Athenaeum gondozásában. 215 oldal 12 egészoldalas tábla és szövegközti rajzok díszítik.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zumpf János
Vadászok zsebkönyve

1947 Faust.  207 oldal, A külső színes papírborító jó minőségű fénymásolattal pótolt. Belül jó állapotú, tiszta ép.

"Egy hézagpótló könyv megjelenését mindig nagy örömmel üdvözöljük. Ez a könyv erre rá is szolgált„ mert nemcsak, hogy felöleli a vadásztudománynak minden ágát, hanem alkalmas arra is„ hogy a vadászatban kevésbbé jártas kezdőket tanítsa.
Egy jó könyvnek az elolvasása megkönnyíti a tapasztalatok szerzését. Senkisem mondhatja magáról„ hogy minden kérdésben kifogástalanul jártas. Különösen igaz ez a vadászat tudományában. Midőn az olvasó ezt a könyvet a kezébe veszi'„ megtalálja benne mindazt, amit egy igazvadásznak tudni kell. A vadászatnak vannak írott és íratlan szabályai, amelyeknek betartása az igazvadászt megkülönbözteti a puskástól. Nagy különbsége hogy valaki a vadászatot a szó nemes értelmében gyakorolja„ vagy pedig fegyverét csak azért süti el, hogy öljön."
 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Zsindely Ferenc
Isten szabad ege alatt

Franklin Társulat Kiadása. Budapest, 1934. Első kiadás.

Zsindely Endre 127 fényképfelvételével. 277 oldal.

Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről.

Zsindely Endre fényképfelvételeivel.

Jó állapotú  példány.

Zsindely Ferenc életében már gyermekkorától kezdve jelen volt az erdőjárás, a vadászat. Jelentek meg írásai az akkortájt Kittenberger Kálmán által szerkesztett Nimród vadászújságban. Az Isten szabad ege alatt – Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről című kötet volt Zsindely Ferenc első olyan vadászati témájú munkája, amely könyv alakban is megjelent, ebben is szerepet vállalt testvére: az írásokat az ő fotói egészítik ki. A 277 oldalas mű már megjelenésekor jó kritikát kapott: „Pompás ajándék: Herman Ottó természetimádása, Bársony István művészalkotásai, Gárdonyi Géza föld- és fajszeretete újul meg benne gyönyörű friss hajtásban” – írja egy korabeli méltatója.
Az írás a magyar vadászirodalom fontos részét képezi ma is. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

gróf Széchenyi Zsigmond
Két kecske

1942 Dr. Vajna és Bokor Bp. 195 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Széchenyi Zsigmond gróf: Két kecske. Az 1942-es, első kiadású vadászkönyv, Sz. Zs. két vadászútját írja le, amelyben európai kőszáli kecskét lőtt a Gran Paradiso-n, a másik pedig Az észak-Egyiptomi Núbiai kőszáli kecskke elejtésének történetét festi elénk. Ez a könyv, csak egyszer jelent meg a háború alatt, második kiadására több évtizedet kellett várni,, míg 2007-ben kiadásra került.

Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!