1950 előtti vadászkönyvek

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

1943 Franklin-társulat. 375 oldal, szövegközti egészoldalas fotókkal.

Az eredeti kötéstáblák felhasználásával készült modern félvászon kötésben.

Ára: 9.800 Ft

Több szerző
A természet könyve - ég és föld (bőr kötésben)

évszám nélkül: A Könyvbarátok Szövetsége. 238 oldal, számos ábra kép. Félbőr kötésben, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában 1903-1926 Első kiadás

Nagybányai Horthy Jenő előszavával. 199 eredeti fényképpel, két rajzzal és egy térképmelléklettel.Bp., [1927.], Franklin-Társulat. 388 oldal.+65 képtábla. (kétoldalas fényképek), 1 térkép.Első kiadás! Kiadói egészvászon kötésben, kissé foltosodott címlappal, jó állapotú, hiánytalan példány.

Ára: 22.000 Ft

Cserey Adolf dr
A növények természetrajza

1903 Stampfel-féle keresk. Bp. 

131 oldal, 100 szövegközti képpel. (színes és ff)

Fűzve, kiadói kopot, sérült papírborítóban.

Ára: 4.000 Ft

Cserey Adolf dr
Az állatok természetrajza 1903

1903 BP. Stampfel-féle Könyvkiadóhiv. 158 oldal, 86 kép.

Kiadói papírborítóban.

Ára: 3.500 Ft

Cserey Adolf dr.
Kis növényhatározó

1905 Bp. Stampfel-féle KK. 213 oldal, ábrákkal. Kiadói papírborítékban, gerinc borítása hiányos, kopottas állapotú.

Ára: 3.000 Ft

H. W van Loon
Nézz körül a földön

A földrajz kistükre. A Világjárás Hősei. 440 oldal, a szerző színes és ff rajzaival. Kiadói egészvászon kötésben, megkímélt.

Ára: 2.000 Ft

Dr. Éhik Gyula
Prémek és prémes állatok

1931 Szt. István Társ. 152 oldal, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

Képekkel díszítette Neogrády Antal. Bp., 1926, Athenaeum. 218 oldal, szövegközti és egészoldalas művészi illusztrációkkal.

Modern márvány-mintázatú műbőr kötésben, arany címfelirattal, jó állapotban.

Ára: 13.000 Ft

Bársony István
Délibáb - Elbeszélések

1926 A Petőfi Társaság kiadása. 238 oldal, kiadói félbőr díszkötésben, közepes állapotban. 25 gyönyörű elbeszélés.

Ára: 8.000 Ft

Lóczi Lóczy Lajos
A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása

gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával : kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 26 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. 1886. Term.tud. Társ. XIV + [2] + 884 oldal. + 1 térk.mell. (színezett, nagyméretű, kihajtható. Kiadói félbőr díszkötésben, hiánytalan, jó állapotban.

Rendkívül ritka. 2023-as budapesti aukción 184.000.- Ft-ért talált gazdára. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Nyirő József
Havasok könyve

1936 Révai Kiadó, kiadói teljesvászon kötésben, jó állapotban, 276 oldal.

"…az ​eleven élettel nyüzsgő, csodálatos titkokkal telített székely havasról mesél szebbnél szebb, izgalmasnál izgalmasabb történet a: Havasok könyve. Megszületett a székely dzsungel-könyv. A mi madaraink énekelnek benne fülünknek ismerős dalokat, a mi állataink beszélnek anyánktól tanult, édes nyelven, megértjük a székely ősvadon zúgását, a hulló fenyőtoboz zaját, a bokrok és a fák minden parányi neszét. Sírni lehet a gyönyörűségtől. A fontos csak az, hogy olyan írásmű született, amilyen az egész világirodalomban kevés van, s a maga nemében páratlan. A leíróművészet európai érvényű iskolapéldája. Sok-sok idő múltán is bizonyára örömet és megifjító, bűvös italt nyújt majd az élet vándorútján megfáradottaknak, és számos nyelven hirdeti a szépség és jóság hervadhatatlan igéit.

Magyar nyelv, sohasem némulhat el a te zengő szépséged, melyet most egyetlen könyvbe sűrítve a kezemben tartok."

Ezek a korabeli kritikák és az idő, méltán emelték igazi klasszkussá Nyirő: Havasok könyvét.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

József Főherceg
Erdei magány és egyéb vadásztörténetek

A könyv fejléceit és záróképeit Neogrády Antal, az előzéket, az előszó fejlécét és záróképét Hanuszik László rajzolta.  József főherceg úr ő csász. és kir. fensége heliogravür-arcképével, 12 fekete-fehér műmelléklettel (hártyapapír mögött), 35 szövegközti képpel, 19 fejléccel és 19 záródísszel az Athenaeum irodalmi és Nyomdai R.-T.-nál készült Budapesten az 1913. évben. A kötéstáblán, ablakos keretben, a főherceg képével és festett címerével.
 
A kötet első kiadású, eredeti kötésű példány. restaurálást a szegedi  Országos Somogyi Könyvtár restaurátor műhelye készítette el. Pótolt gerinchajtás, eredeti, bőrrel javított  gerincborítás, hiánytalan aranyozás. A kötet újra lett fűzve, kopások bőrfestékel javítottak, a bőr borítás, méhviasszal kezelt.  Hiánytalan példány. A kötet újabb 100 évre szakszerűen  restaurálva. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Festetics Pál
Természetjárás

1946 Budapest. 194 oldal, képmekkel, ábrákkal,kihajtható mellékletekkel. Fűzve, jó állapotban. Ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Szól a puska - Természeti képek és vadásztréfák

1910 Lampel. Bp. 69 oldal, kiadói vászonkötésben. Hozzátartozik: Garády Viktor: tengerparti képek c. "halas" elbeszélései. A két mű egy kötetben lett kiadva. Koottas, foltos közepes állapotú, de hiánytalan.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

Bársony István: Magyar természeti és vadászati képek. Képekkel díszítette Neogrády Antal. Első kiadás.

Bp., 1900, Athenaeum. [4], 178,[2]oldal., 25táblakép. A táblák mellett Neogrády Antal 25 szövegközti rajzával.

 Kiadói, festett, illusztrált, aranyozott, vászonkötésben, márványozott lapéllel, kopottas, foltos állapotban, hiánytalan.

"Milyen gyönyörű élni ! . . . Élni szabadon, nem tudva semmitsem nyűgökről, amik helyhez s időhöz kötnek. Átengedni magunkat vágyainknak, amelyeknek semmiféle törvényök sincsen; amelyek jönnek-mennek, mint a költöző madár, s egynémelyikök úgy elhagy bennünket, hogy nem is jöhet vissza soha többé.
A tavasz eleje százszorossá növeszti ezt a nagy szabadságvágyat. Aki télen át jóleső megnyugvással tudott meghúzódni a zárt falak között s minden örömét megtalálta a fűtött szoba apró kényelmei közepett: márczius felé egyszerre csak belebetegszik abba, hogy milyen felségesen ragyog ott kint a nap, s hogyan tűz ablakára a tavaszi verőfény. Kimondhatatlan, erőszakos vágy szállja meg az embert, hogy kirohanjon valahová, ahol nincsenek határok; ahol legalább a tekintetnek nincs más akadálya, mint a véghetetlen kékség, arra fel, a csillagok birodalma felé." Bársony István)

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

báró Szurmay Sándor
A magyar katona a Kárpátokban. Élmények és tapasztalatok a világháborúból

Híres vadász-horgász írónk, háborúban szerzett tapasztalatainak hazafias, kiváló kötete. Ritkaság

Bp., 1940. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 239 p. + I–XX számozott t. (10 levélen). Szöveg közti csatavázlatokkal illusztrálva. Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben, eredeti, illusztrált (Byssz [Róbert]) hátoldalán gondosan javított védőborítóban.

Szurmay Sándor magyar királyi honvédtiszt, gyalogsági tábornok, 1917-18-ban honvédelmi miniszter, 1941-től vezérezredes első világháborús visszaemlékezései.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Gruber Ferenc-Dr. hajas József-Rázsó Imre
Gazdálkodás dióhéjban - benne vadászati rész

1943 a szerzők kiadása. 200 oldal, ábrákkal, tábláztokkal, rajzokkal. Általános tudnivalók, talajvédelem, állattenyésztés,  növénytermesztés stb.  A vadászat témakörét is említi, pl, vadkár viselésének kérdését, fegyverviselés szabályait, vadászati idények, tilalmi időszakok táblázata. " vadászati tilalmi időszak alatt nem szabad sem a vadak fiait sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy a tojásaikat elszedni"  Tilos vadászni mindenféle vadra  hajtókutyával, fényszóróval, valamint repülőgépről, általában motoros járműről" "fővadak által a vetések, ültetvények vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért azon birtokos vagy haszonbérlő, akinek területén az említett fővad tenyésztetik, teljes kárpótlással tartozik"  "a vadászat gyakorlása közben okozott minden kárért a vadászatot gyakorlók teljes kárpótlással tartoznak." stb.

Kiadói, spirálozott kartonálásban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Trauer Ervin
Erdőgazdasági alapismeretek

1942 Budapest. Földműv. Miniszt. Gazdasági. Szakkönyvsorozata. Írta Dr. Trauer Ervin erdőtanácsos. 258 oldal, 16 egészoldalas képtábla. (ff. fotók és rajzok) Fűzve, félvászon kartonálásban. Jó állapotban, kissé foltos kötéstáblákkal. Igen ritka szakkönyv. Mindössze 3000 példányban készült.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Cholnoky Jenő
A fölfedezések története

Ritka, első és egyetlen kiadás. Bp., (1932), Singer és Wolfner. Hornyánszky ny.). 354,[1] oldal., + 80 tábla. (40 levélen 130 képpel). Lapszámozáson belül 57 egészoldalas és szövegközti ábrával. Kiadói, aranyozott félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval. 23 cm.

Rendkívül jó, gyönyörű, makulátlan gyűjtői állapotban, mind a védőborító, mind a könyv.

"Olyan könyvet akarok olvasóim kezébe adni, amelyet érdeklődéssel olvasson el és ne csak kényszerítse magát az olvasásra, hanem valóban kedvvel is olvasson. Aztán ha elolvasta, akkor maradjon is meg a fejében mindaz, amit tudni jó, hasznos, mert mindenféle más irányú ismeretek közé kerülhet s az ismeretekhez fűződött képzetek helyességét nagy mértékben előmozdítja."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Platz Bonifácz Dr.
Utazás a természetben

1900 Bp. Lampel És Wodianer. 179 oldal, szövegközti képekke, metszetekkel gazdagon illusztrálva.  Korabeli félvászon kötésben, az eredeti színes papírborító a kötéstáblára ragasztva. Jó álllapotban.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Egy darab élet

Elbeszélések Légrády, BP. Harmadik kiadás. 161 oldal, kiadói színes papírborítóban. Közepes állapotú, hiánytalan példány.

Ritkább kiadói  fűzött változat.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Honti Jenő
Bolyongások a természet birodalmában

Györgyfi György rajzaival. 1940 Szent István Társulat. 219 oldal, kiadói félvászon kötésben, illusztrált első borítóval. Foltos, kopottas, de hiánytalan állapotban.

A könyben olvashatunk, a tigrisről, hódról, baglyokról, elefántról, kobráról, halakról, stb. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Zsellérek

Fekete István: Zsellérek című klasszikusa 1945 ​óta a tiltott könyvek listáján szerepelt, elsősorban a Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban erősen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán első díjat nyert.
Fekete István: Zsellérek. Bp., (1939), Kir. M. Egyetemi Nyomda. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötésben, Viseletes állapotban, de hiánytalan. 334 oldal.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Horváth Károly
Állatmegfigyelések

Singer És Wolfner BP. 64 oldal, fűzve, kiadói papírborítóban.

A természet a legjobb tanító. Nem kér tőlünk mást, csak figyelmet és türelmet. A falusi ember, a szántóvető, a pásztor ingyen járja a természet iskoláját, költséges nevelők nélkül is jobban ismeri a természet titkait, mint a városi iskolázott ember. A falusi ember rá van utalva arra, hogy figyelje a természetet és meglássa annak százféle tüneményeit. Miközben a természetet szemléli, figyeli, meg is szereti, ezért nem unalmas a természet gyermekének: a földmívesnek, a pásztornak fáradságos, előttünk egyhangúnak látszó élete.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Bendefy-Benda László
Magyar utazók Afrikában

1934. Budapest. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. 208 oldal.

Benyovszky, Teleki Sámuel, Torday Emil, Almásy László, Dombai Ferenc, báró: Bornemissza Pál, Hopp Ferenc, Jankó János.

Kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Magyar László
Tizenöt év DélAfrikában

1934.  Bp. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. Magyar László eredeti rajzaival. 212 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Széchenyi Zsigmond
A szarvas selejtezése

"A szarvasbika agancsának helyes megítélése - nevezetesen annak eldöntése, hogy a szabadban megpillantott bika vajon kívánatos, egészséges, nemesformájú fejdíszt, vagy pedig állományunk szempontjából alkalmatlan, „selejtes'' agancsot visel-e - még tapasztalt szarvasvadász számára sem mindig könnyű feladat.
Ennek a kis könyvnek az a célja, hogy a fiatal, valamint az új vadászoknak segítségére legyen, megkönnyítse nékik a selejtezés kényes munkáját, szemléltető csoportokba sorakoztassa a káros, fajrontó, tehát kiselejtezendő szarvasok legismertebb alakjait.
Örülnék, ha írásom - amelynek anyagát egy-két szakmunkából, nagyobbára azonban saját, harmincötéves tapasztalatomból merítettem - a magyar vadászoknak, s egyúttal a magyar szarvasok megtépázott maradványának is hasznára válhatna" Széchenyi Zs.

1948 Nimrós Nimród Kis Könyvtár Bp. 88 oldal, 42 db. szövegközti rajzzal illusztrálva. Hiánytalan példány, külső színes papírborító fénymásolat. Foltosodott, sárgult lapok az időtől. Erősebben foltos előzéklap és tart. jegyzék. Mgjelent 500 példányban,  A szerző legritkábban felbukkanó kötete. Nagyon ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Zsellérek - első kiadás

Fekete István Zsellérek című klasszikusa 1945 ​óta a tiltott könyvek listáján szerepelt, elsősorban a Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban erősen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán első díjat nyert.
A fenti kötet, eredeti, első kiadású darab. Egészvászon kötésben, megkímélt, szép állapotban van.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Studinka László
Minden nap vadásznap

2000 Dénes Natur Műhely Kiadó. A Magyar Vadászírók Klasszikusa sorozat kötete. Keménytáblás kötésben. 

A vadgazdálkodás szakemberei és az erdő szerelmesi hazánkban és külföldön egyaránt számon tartják a jeles szakírót: dr. Studinka Lászlót, hiszen írásai az utóbbi másfél évtizedben magyar és német nyelven egyaránt sikert arattak.

A nagyközönség számára most egy gazdag vadászélet élményeit tesszük hozzáférhetővé: a szerző új könyvének lapjain egy olyan ember számol be vadászélményeiről, sokrétű tapasztalatairól, akinek szerelme az erdő, minden napja vadásznap.

A történetek középpontjában a hazai vadak szerepelnek: szarvas, vaddisznő, őz, róka, vidra, túzok, fogoly és fácán valamint más vadak, de korántsem csak vadászatuk fortélyait ismerteti velünk az író, hanem elsősorban életmódjukat, szaporításuk, tenyésztésük finom részleteit, szokásaikat, s mindemellett a vadászélet ezernyi örömét-gondját. S hogy a vadász nemcsak puskával a kézben vadászik, mindennél beszédesebben igazolja a fényképezőgéppel vadászó, s igazán nagyon szép felvételekkel illusztrációt szolgáltató szerző.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Csanády Jenő
Agarászat

"Agarászat cím alatt egy kézikönyvet adok azok kezébe, kik az agarászat ősi és nemes időtöltésének hívei... Testestől-lelkestől agarász ember vagyok, s mint szenvedélyes agarásznak végtelenül fájt az, hogy éppen a mi legnemesebb sportunknak kell nélkülöznie még mindig egy olyan művet, mely kizárólag ennek a magyar nemzetet oly híven jellemző lovagias időtöltésnek lenne szentelve, holott már napjainkban a szakirodalom minden ága oly hatalmas lendületet nyert." - írja könyve bevezetőjében a szerző.

Jelen kiadás az 1900-ban megjelent roppant ritka és beszerezhetetlen szakirodalom szöveghű, reprint kiadűsa. 177 oldal, új, olvasatlan állapotban. Remek vétel!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Pák Dienes
Vadászattudomány I.-II. - hasonmás kiadás

A mű az első magyar nyelven írott vadászattudományi szakkönyv. A szakma minden területére kitérő, igen alapos munka.
Az eredeti kiadás: Magyar Királyi Tudomány Egyetem, 1829. Buda. 218+223 olal. 

Félbőr díszkötésben, újszerű állapotban. Könyvmanufaktúra által készített facsimile kiadás.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
A királytigris

Bp., 1917. Singer és Wolfner (Budapesti Hirlap ny.). 32 oldal. {Milliók könyve. 29. száma}. Fűzve, kiadói, illusztrált (Földes Imre), kétszínnyomású papírborítóban. 278 mm. Jó állapotú példány. igen ritkán bukkan fel!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Gróf Csekonics Endre
Néhány szó a magyar vadászati kultúra, az erdészeti és vadászati szakoktatás kérdéseiről

Bp., 1943. (Athenaeum). 32 p. A borítófedélen „Tiszteletpéldány” bélyegző. Tűzve, kiadói papírborítóban. 200 mm. Jó állapotú példány. 

A neves magyar arisztokrata család utolsó férfisarja, végzett agrármérnök, korának kiváló és közismert vadásza-vadgazdája, a Magyar Véreb Egylet alelnöke. A két világháború közti magyar vadásznemzedék legkiválóbbjainak köréhez tartozott; 1943-ban adta ki „Néhány szó a magyar vadászati kultúra, az erdészeti és vadászati szakoktatás kérdéseiről” c. „kiáltványát”, melyben elsőként elemezte és mutatta be a vadászat gazdasági oldalát, s tette szóvá elüzletiesedésének veszélyeit, figyelmeztetve arra, ami immár realitás: „Nyugalmas, csendes, békés, gyönyörködni tudó lényünket megette a civilizáció. De hiába, a világrekordok századát éljük, és ez a betegség nem kíméli a vadászatot sem.”

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

"Milyen gyönyörű élni ! . . . Élni szabadon, nem tudva semmitsem nyűgökről, amik helyhez s időhöz kötnek. Átengedni magunkat vágyainknak, amelyeknek semmiféle törvényök sincsen; amelyek jönnek-mennek, mint a költöző madár, s egynémelyikök úgy elhagy bennünket, hogy nem is jöhet vissza soha többé. A tavasz eleje százszorossá növeszti ezt a nagy szabadságvágyat. Aki télen át jóleső megnyugvással tudott meghúzódni a zárt falak között s minden örömét megtalálta a fűtött szoba apró kényelmei közepett: márczius felé egyszerre csak belebetegszik abba, hogy milyen felségesen ragyog ott kint a nap, s hogyan tűz ablakára a tavaszi verőfény. Kimondhatatlan, erőszakos vágy szállja meg az embert, hogy kirohanjon valahová, ahol nincsenek határok; ahol legalább a tekintetnek nincs más akadálya, mint a véghetetlen kékség, arra fel, a csillagok birodalma felé."

Bp., [1926.] Athenaeum. 218 p. Második, átdolgozott kiadás. Oldalszámozáson belül 22 táblával és szöveg közti képekkel illusztrálva. Korabeli, félvászon kötésben, az eredeti, jó állapotú illusztrált papírborító előlapja bekötve. (Eredetileg fűzött (puhaborítósként) jelent meg a könyv. Korabeli félvászon kötésbe kötve. Jó állapotban.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Bársony István
Erdőn, mezőn. Természeti és vadászati képek

Bp., 1900. Athenaeum. IV + 446 p. Második kiadás. Kiadói, színes, festett, dombornyomásos, egészvászon kötésben, körül márványozott metszéssel. Ép festés és aranyozás a kötéstáblákon. Jó állapotban. Szép könyv, igazi klasszikus vadászirodalom.

Bársony István Erdőn mezőn művéből árad a természet szeretete. Nem csupán szeretet ez, ő inkább rajongásnak nevezte. A természet törvényei iránt tanúsított mély tisztelettel és empátiával közelíti meg az erdők, mezők varázslatos világát. A magyar irodalom egyik legnépszerűbb műfajában alkotott, természetleírásokat, vadászrajzokat készített. Hangulatos írásai különösen ritka természetérzékről és ismeretről tanúskodnak.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Zsellérek

1942. Kir. M. Egyet. Ny. 334 oldal, eredetik, de kopott, foltos  kiadói félvászon kötésben, bebül a lapok sárgultak, néhol sárgás foltosak. Teljesen hiánytalan és ép. Gerinc felül fél cm-en feslett. értékének töredékkéért.

"Az óra megállt, szobámban homály lett, mert a kályha tüzére is hamu hullt és csak a papír világított kérdőn, mint valamikor az iskolában, nehéz dolgozatok idején...
A homály egyre nőtt, a csend még nagyobb lett, csak a szívem lépegetett a magányosságban, amikor mintha apám állt volna mellém az elmúlás halhatatlanságából.
- Miről írjak, édesapám?
- Magadról, fiam - és megsimogatott kihűlt kezének emlék-melegével.
- És rólam! - ha még nem feledtél el - állt mellénk öreg templomunk.
- És rólam, - intett felém a falum - majd mi súgunk.
Így aztán könnyű volt írni!
Súgott a patak, az erdő, a temető; súgtak a mezítlábas kis pajtásaim; beszéltek elhagyott utak, búzamezők, nyárban ringó rétek, őszbe fordult tarlók; elsírdogálták bánatukat fiatal özvegyek, elpanaszkodtak rég holt gyerekharcosok és én csak írtam, írtam régi nevetésekről, sírásokról, falumról, földemről, magyar fajtámról; magamról.
Így született meg ez a könyv."

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Több szerző:
A Világjárás Hősei sorozat 13 kötetben

Mutatós kiállítású rendkívül népszerű sorozat volt a háború előtti Dante kiadású "A Világjárás Hősei" vállalkozás. Igényes, egyforma dombornyomott fetettáblás egészvászon sorozat kötésben jelentek meg az izgalmasabbnál izgalmasabb úti beszámolók, expedíciós élmények. Egy ilyen szép sorozat minden régi könyvtár dísze volt.
Ebből a gyűjteményből 13 kötet most megvehető, egyben, igen méltányos áron. 
 
A sorozat kötetei:
Andrews: A Sarkoktól az Egyenlítőig
Seabrook: Harcos beduinok között
Nansen: Utazás az úszó jégen I-II. kötet
Greenhorn: Három világrész csavargója
Karl Angebauer: Ovambo - 15 év Délnyugat-Afrikában
Rátz Kálmán: Afrika ébred
Megyeri Ella: Istenek, fáraók, emberek
Löhndorf: Az óceán pokla
Monfreid: Rejtelmes Abesszinia
Gatti: Musungu
Richard Halliburton: Újra felfedeztem Délamerikát
Jakob Wassermann: Bulla Matari (Stanley élete)
Szép sorozat!

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Fekete István
Zsellérek

Negyedik kiadás. 1941 Kir. M. Egyetemi Ny. 334 oldal, sérült, de eredeti félvászon kötésben. Ferdült gerinc, foltos táblák. Értékének töredékéért. 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Dr. Szterényi Hugó
Növénytan

1918 Lampel R. Könyvkiadó Váll. BP.  206 oldal, 12 színes táblával és 339 szövegközti képpel.  Korabeli szép félvászon kötésben, jó állapotban. Ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Téglás Károly
Erdővédelemtan

87 ábrával. Selmeczbányán, 1893. Joerges Ágost. XIV, 286 l. Számos szövegközti fametszettel illusztrálva.Korabeli kopottas félvászon kötésben, a lapokon több heyen korabeli  ceruzás aláhúzások, jegyzetelések Közepes állapotú, hiánytalan példány.

Igen, ritka aukciókon is csak egyszer szerepelt, Széchényi Könyvtárban van köteles példány.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Andrásy Manó
Utazás Kelet indiákon

A kötetben a gróf személyes vadász és útiélményeit írja le a 19. századi mesés keletről, bejárva Ceylont, Kínát, Hongongot, Indiát. A szerző saját festményeket készített az útjáról, melyeket szintén tartalmaz az exkluzív kiadvány, amely barna bársonykötésben, arany színnyomású borítóval készült.

2008-ban megjelent fakszimile hasonmás kiadás. 166 oldal, műnyomó papíron, nagyalakú, folio méret (A/3) aranyozott díszvelúr kötésben, eredeti fóliaborítóban, tökéletes, új állapotban. Az egyik legszebb magyar vadászkönyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Horn, Oskar
Von deutschem Waidwerk - Jagdliche Plaudereien

1908 paul Parey, Berlin. 308 oldal, egyszínnyomatű műlapokkal, szövegközti illusztrációkkal, rendkívül szépen illusztrált, gót betűs német nyelvű vadászkönyv. Kisalakú (A/5)  méret. Kiadói festett-táblás egészvászon díszkötésben,  kopottas kötés, kissé foltosodott gerinc,  valamint előzékapok és címlap. Hiánytalan és ép.  114 éves vadászköönyv.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Mike János
Apróvad tenyésztése, gondozása és vadászata

Kézikönyv iskolai és magánhasználatra. Kiadja a Szabolcsvármegyei Szabadművelődési Tanács. Kisvárda, 1947. Kovács ny. 160 loldal. Fűzve, kiadói borítékban. Rendkívül ritka, szinte beszerezhetetlen szakanyag, gyűjtők figyelmébe ajánlom.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Cholnoky Jenő dr.
Utazásaim, élményeim, kalandjaim - első kiadás

(Bp. 1942.) Pantheon. 396 oldal, számos szövegközti rajzzal.Kiadói félvászon kötésben, szakadt, de eredeti védőborítóban, jó állapotú a könyv maga.
"Ebben a könyvben összefoglalom életem utazásainak tapasztalatait és tudományos eredményeit, olyan leírásban, hogy mindenki megérthesse.  Ezért úgy kellett megírnom, hogy olvasása ne legyen fárasztó. Mint ahogyan az unalmas ízű ételeket jóízűvé és könyebben emészthetövé tesszük fűszerekkel, úgy kell az értelmes nagyközönség számára írt tudományos műveket is fűszerezni kis kalandokkal, tréfákkal, személyes impressziókkal, stb. Sajnos, kénytelen vagyok minduntalan magamról beszélni, mert hisz az én utazásaimat írom le és saját tudományos eredményeimet foglalom össze közérthető formában. Nem dicsekedés ez, mert semmiféle dicsőséget sem látok abban, hogy valaki a természettudományokat sportszerű szenvedéllyel műveli, ebben van minden öröme s bodog, ha valami szép eredményt ér el. Nem érdem ez, nem szorul jutalmazásra, mert maga a munka és tanulmány az igazi jutalom, ebben van a legnagyobb gyönyörűség. A tudományos munak nem robot, nem gyászszertartás, amelyet fekete ruhában, ünnepélyesen vasalt ábrázattal, nagyképűen kell fitogtatni: bámuljatok, milyen nagy tudós vagyok én! Nem! A tudományos munkát csak az végezheti jó eredménnyel, aki derülten fogja föl az életet, szenvedélyes szeretettel rohan az ismeretlen ellen, minden veszedelmen és nélkülözésen keresztül, bizonyos szent könnyelműséggel. "
A kötet ára: 12000.- Ft

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Rudyard Kipling
Történetek az őserdőből (The jungle book)

Athenaum RT kiadása. 182 oldal Mühlbeck Károly hangulatos illusztrációival. Egészvászon kötésben, aranyozott, dombornyomott címképpel. Közepes állapotú, hiánytalan, szép könyv.

 

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Cholnoky Jenő dr.
Utazásaim, élményeim, kalandjaim

(Bp. 1942.) Pantheon. 396 oldal, számos szövegközti rajzzal. Fűzve, kiadói, sérült  papírborítékban. Hiánítalan, körülvágatlan példány.

"Ebben a könyvben összefoglalom életem utazásainak tapasztalatait és tudományos eredményeit, olyan leírásban, hogy mindenki megérthesse.
 Ezért úgy kellett megírnom, hogy olvasása ne legyen fárasztó. Mint ahogyan az unalmas ízű ételeket jóízűvé és könyebben emészthetövé tesszük fűszerekkel, úgy kell az értelmes nagyközönség számára írt tudományos műveket is fűszerezni kis kalandokkal, tréfákkal, személyes impressziókkal, stb.
Sajnos, kénytelen vagyok minduntalan magamról beszélni, mert hisz az én utazásaimat írom le és saját tudományos eredményeimet foglalom össze közérthető formában. Nem dicsekedés ez, mert semmiféle dicsőséget sem látok abban, hogy valaki a természettudományokat sportszerű szenvedéllyel műveli, ebben van minden öröme s bodog, ha valami szép eredményt ér el. Nem érdem ez, nem szorul jutalmazásra, mert maga a munka és tanulmány az igazi jutalom, ebben van a legnagyobb gyönyörűség. A tudományos munak nem robot, nem gyászszertartás, amelyet fekete ruhában, ünnepélyesen vasalt ábrázattal, nagyképűen kell fitogtatni: bámuljatok, milyen nagy tudós vagyok én! Nem! A tudományos munkát csak az végezheti jó eredménnyel, aki derülten fogja föl az életet, szenvedélyes szeretettel rohan az ismeretlen ellen, minden veszedelmen és nélkülözésen keresztül, bizonyos szent könnyelműséggel. "

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!

Aage Madelung
Hajsza emberre és vadra

1918 Budapest. Athenaeum. Benne, sárszalonkázás, farkaskaland stb. leírása, regénybe illesztve. A regény több helyen érinti , leírja a vadászatot. 251 oldal, foltos, kopottas, de hiánytalan állapotban. Ritka.

Ez a példány elkelt, de a következő előjegyezhető!