Dr. Czakó Kálmán -Dr. Schafarzik Ferenc- ifj. Bodola Lajos - Kriesch János
Kirándulók zsebkönyve

Útmutatás ásvány- és földtani gyűjtésekre, magasságmérésre, állat- és növénytani megfigyelésekre és gyűjtésekre

A mult év tavaszán Hanák Kolos tagtársunk, a Magyarországi Kárpát egyesület Mátra-osztályának elnöke, egy iratot intézett Társulatunk választmányához, melyben kifejezve, hogy napjainkban a nagy közönségnek a természet iránt való érdeklődése mindinkább fokozódik, felkérte a választmányt, gondoskodnék olyan kézikönyv kiadásáról, mely a kirándulóknak és turistáknak, a kik a természettel és jelenségeivel valóban meg akarnak ismerkedni, útmutatásul szolgáljon a megfigyelésekben, a magasságmérésekben s a különböző természeti tárgyak gyűjtésében.
A Természettudományi Társulat választmánya tekintetbe véve, hogy a rendszerezett turistaság más országokban valóban figyelemre méltó hasznot hajtott a természettudományi ismeretek terjesztésének és gyarapodásának: 1887 május havi ülésén elhatározta e «Kirándulók Zsebkönyve» kiadását, melyet ezennel átadunk a közhasználatnak.
Minden hozzá kötött várakozásnak talán nem fog teljesen megfelelni; de biztat a remény, hogy sokakat hoz közelebb a természet megismeréséhez és sokakban költ vágyat, hogy a természet szépségeiben, jelenségeiben avval az igazi örömmel gyönyörködhessenek, mellyel gyönyörködik bennök a természetbúvár, a ki a természet rejtett bájait, életének törvényszerűségét s jelenségei harmóniájának tényezőit ismeri s tudatosan kutatja. 

1888 BP. Kir. M. Természettudományi Társ. 199 oldal, 70 ábrával. Kiadói egészvászon kötésben, közepes állapotban,  foltos borító és lapszélek. Ritka első kiadás

Ára: 7.000 Ft