1950 előtti vadászkönyvek

Várady Géza - Laky Imre
Novibazár. Szandzsák-Plevlje.

Rajzok, elbeszélések és útleírások Törökország novibazári szandzsákjából az okkupációtl az annekszióig terjedő időből.

Harmincegy eredeti fényképfelvétellel. Bp., 1912. „Pátria”. 270 oldal., 1 sztl.lev.Számos szövegközti fényképpel illusztrálva

színes, illusztrált, festett, dombornyomásos egészvászon kötésben. 237 mm. Rossz állapotúkopott, foltos  egészvászon kötésben. 

Ezen állapotában is ritka.

Ára: 8.000 Ft

Dr. Czakó Kálmán -Dr. Schafarzik Ferenc- ifj. Bodola Lajos - Kriesch János
Kirándulók zsebkönyve

Útmutatás ásvány- és földtani gyűjtésekre, magasságmérésre, állat- és növénytani megfigyelésekre és gyűjtésekre

A mult év tavaszán Hanák Kolos tagtársunk, a Magyarországi Kárpát egyesület Mátra-osztályának elnöke, egy iratot intézett Társulatunk választmányához, melyben kifejezve, hogy napjainkban a nagy közönségnek a természet iránt való érdeklődése mindinkább fokozódik, felkérte a választmányt, gondoskodnék olyan kézikönyv kiadásáról, mely a kirándulóknak és turistáknak, a kik a természettel és jelenségeivel valóban meg akarnak ismerkedni, útmutatásul szolgáljon a megfigyelésekben, a magasságmérésekben s a különböző természeti tárgyak gyűjtésében.
A Természettudományi Társulat választmánya tekintetbe véve, hogy a rendszerezett turistaság más országokban valóban figyelemre méltó hasznot hajtott a természettudományi ismeretek terjesztésének és gyarapodásának: 1887 május havi ülésén elhatározta e «Kirándulók Zsebkönyve» kiadását, melyet ezennel átadunk a közhasználatnak.
Minden hozzá kötött várakozásnak talán nem fog teljesen megfelelni; de biztat a remény, hogy sokakat hoz közelebb a természet megismeréséhez és sokakban költ vágyat, hogy a természet szépségeiben, jelenségeiben avval az igazi örömmel gyönyörködhessenek, mellyel gyönyörködik bennök a természetbúvár, a ki a természet rejtett bájait, életének törvényszerűségét s jelenségei harmóniájának tényezőit ismeri s tudatosan kutatja. 

1888 BP. Kir. M. Természettudományi Társ. 199 oldal, 70 ábrával. Kiadói egészvászon kötésben, közepes állapotban,  foltos borító és lapszélek. Ritka első kiadás

Ára: 7.000 Ft

Sven Hedin
Utazásai Perzsia sivatagjain keresztül a Rejtelmes India felé I.-II. kötet

Bp. [1912-14.] Tolnai. I kötet:  568 oldal.+4lev.; II. kötet: 554 oldal.(3 színes képpel)+3lev. 24,7 cm Rendkívül gazdag képanyaggal!

Kopottas kiadói egészvászon kötésben. Hiánytalan természetesen.

Ára: 12.000 Ft

Dr. Vertse Albert
A kert madárvilága

1941 A Növényvédelem És Kertészet kiadása. 128 oldal, színes és ff táblákkal. Fűzve, sérült papírborítóban. 

Ára: 6.500 Ft

Dr. Bendefy Benda László
A magyar föld és szerkezete- A magyar föld és története I.-II.

A magyar föld és szerkezete- A magyar föld és története. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. 1934.

203+208 oldal, 5 kihajtható színes térképmelléklettel, szövegközti ábrákkal, rajzokkal, gazdagon illusztrálva. Kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

Ára: 12.000 Ft

Dr. Bendefy Benda László
Afrika meghódítása

1934 Budapest. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. Zolnay Lóránd stílusos rajzaival 208 oldal, térképekke, ff. fotókkal, rajzokkal. Vászonkötésben, jó állapotban.

Ára: 9.500 Ft

W. La Varre
Kincsvadászat Dél-Amerikában - útleírás

é.n. 1940 (?) Dr. Szabó kiadása Bp. Légrády Ny. 217 oldal, számos képpel, 1 térképpel. Kiadó félvászon kötésben, közepes állapotban,  gerinc hajtás mentén kissé felvált. értékének töredékéért.

Ára: 1.800 Ft

Dr. Cserey Adolf
Kis növényhatározó

1905 Stampel-féle Könyvkiadóhivatal. 213 oldal, számos képpel. Félvászon kötés, közepes állapotú, hiánytalan.

Ára: 5.000 Ft

Otto Warburg
Die pflanzen welt

I. band. (I. kötet) 1923 Leipzig. 619 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Német nyelvű.

Ára: 4.000 Ft

Sven Hedin
Első utam Ázsiába

Franklin Társulat. é.n. 138 oldal, 22 képpel, 1 térképpel. Kiadói egészvászon díszkötésben, jó állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1934 Harmadik kiadás. 395 oldal, 199 képpel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Hiánytalan, megóvott gyűjtői példány.

Kittenberger Kálmán írásai minden kétséget kizáróan magukon viselik a feltétlen megbízhatóság, a tudományos alaposság és a kínos lelkiismeretesség minden bélyegét, hiszen másként nem is lehetett volna könyvének olyan igazi nagy sikere. A több nagyszabású, bő másfél évtizednyi idő alatt tett vadászútja összefoglalójának, e mára legendássá vált. 

Ára: 18.000 Ft

Cholnoky Jenő
Kőrösi Csoma Sándor

évszám nélkül. Az Athenaeum kiadása. 287 oldal, 61 képpel, 14 ábrával. Kiadói egészvászon kötésben, jkissé foltos lapéllel és táblákkal, ó állapotban.

Ára: 3.900 Ft

Sten bergman
Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között

70 képpel és 1 térképpel. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Franklin Társulat kiadása Budapest. Kiadói egészvászon kötésben. Jó állapotban.

Ára: 5.500 Ft

Szaójai Lajos Amádé
Az észak csillaga -Az északi sarktengeren 1899-1900

Magyar Földrajzi Társaság. Lampel és Fiai Rt.  I. kötet.218 oldal, 1 kihajtható nagyméretű, színes térképpel. kiadói egészvászon kötésben,  közepes, koottas állapotban.

Ára: 6.000 Ft

Tasnádi Kubacska András
Gyűjtés hegyen völgyön

1942 Franklin Társulat, 189 oldal, szemléltető ábrákkal, képekkel.
Az író felöleli a temészetrajz minden ágát: geokémia, ásványtan, növénytan, állattan, őslénytan, hobby, szenvedély, ásványgyűjtés, növénygyűjtés, állatpreparálás, akvarisztika stb.
Félvászon kötésben, jó állapotban, sárgult lapokkal.
Az eredeti papírborító a könyben.
 

Ára: 5.500 Ft

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

Harmadik kiadás. 1943. Franklin-Társulat. 375 oldal, 109 képpel 1 nagyméretű színes kihajtható térképpel.

Kiadói félvászon kötésben, közepes állapotú, hiánytalan példány. 

Ára: 14.000 Ft

Donászy Ferenc
Vadászkaladok vad tájakon

Győző Andor kiadása, Haranghy Jenő hangulatos illusztrációival.  160 oldal, kiadói kötésben,  átkötött, az első 16 oldal, fénymásolat.

Ára: 2.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1934 Harmadik kiadás. 395 oldal, képekkeleredeti kötésben, a kötésjó állapotban. Hiánytalan példány.

Ára: 16.000 Ft

Széchenyi Zsigmond gróf
Csui!...

1940 Dr. Vajna És Bokor kiadása. Bp. 223 oldal, a szerző felvételeivel.

Kiadói lakkvászon kötésben, jó állapotban. 

A Csui!… Széchenyi Zsigmond első s mindmáig legnépszerűbb könyve. 1930-ban jelent meg először. színhelye az Afrika, mely idestova már a múlté; történelmi helyzete azóta óriásit változott és változik ma is.A Csui!… még bepillantást nyújt az ősi állapotokba, az elefántvadászat megpróbáltatásaiba, A sorok közül még kihallatszik a bivalycsorda dübörgése, az oroszlán éjszakai ordítása. Afrika, igaz, megváltozott, de a kép, amit a könyv nyújt, ma is eleven, a vadászkalandok szívdobogtató izgalmát nem fojtotta el az idő. Széchenyi Zsigmond vadásznaplót ír, de könyve többet ad ennél: a biztos kezű leírás, az árnyalt stílus segítségével mintegy részeseivé tesz az eseményeknek. A Csui megjelenésekor is szenzáció volt, kitűnő kritikákat kapott, és egy csapásra ismertté tette, a fiatal, tehetséges írót.

Ára: 15.000 Ft

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

1943 Franklin-társulat. 375 oldal, szövegközti egészoldalas fotókkal.

Kiadói félvászon kötésben, javított, ragasztott gerinc-hajtás, közepes, kopottas állapot. Hiánytalan. 

Ára: 10.000 Ft

Nemeskéri-Kiss Sándor
Röptében - Egy magyar diplomata emlékeiből

1940. Dr. Vajna és Bokor kiadása. 358 oldal, képekkel. Kiadói, kissé foltos egészvászon kötésben, jó állapotban.

Az egyébként diplomata Nemeskéri-Kiss Sándor külföldön is sokat vadászott és a vadászirodalmat könnyed stílusú, szellemes-vidám történetekkel gazdagította. Emellett elismert vadászati szaktekintélyként a Nimród Vadászújság népszerű munkatársaként rengeteg szakcikket is publikált. Kiváló céllövő volt, de fiatal korában úrlovasként is megállta a helyét. Elismert diplomata, jeles sportember, remek társalkodó, mesélő és kiváló vadászírónk.
A RÖPTÉBEN -Egy magyar diplomata elékeiből című, 1940-ben napvilágot látott könyve, nem vadászkönyv, de kihagyhatatlan egy jól összeszedett vadászkönyvtárból.

Ára: 19.500 Ft

Nadler Herbert
A Keleti és Déli-Kárpátokban  

Bp. 1943. Vajna és Bokor. 295 loldal 206 mm. Egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Közepes, kopott állapotú, hiánytalan példány.

Kiadói félvászon-kötésben. Közepes állapotúkötéstáblák,  néhol foltos, a gerincen apróbb hibák.  Belül tiszta és jó állapotú. Nadler ebben a könyvében az 1936 és 1938 között a Keleti- és a Déli-Kárpátokban tett vadászati célú utazásairól számol be, melynek során főként szarvasokat ejtett el.

A naplóbejegyzései alapján összeállított könyv több szempontból is érdekes. Egyrészt érdekes olvasmány az elismert szaktekintély vadász-technikáinak leírása, másrészt újfent bebizonyosodik, hogy a vadászathoz szerencsére is szükség van. Hihetetlen mennyiségű „üresjárat”, hajnali fagyoskodás, bőrig ázás jut egy-egy említésre méltó trófeára. Dícséretére legyen mondva, kétes esetekben nem lő, hanem inkább kivár - még akkor is, ha ez esetleg a zsákmány elillanásával jár. 

„Ezt megtoldom azzal, hogy nekem a vadászat – ezen a szón nem a puskázás mulatságát értem - nem sport, hanem mesterség, tanulmány, feladatok megoldása, elmerülés, ezenfelül pedig egész életemben vigasz, gyógyír, kárpótlás és erőforrás volt. Átsegített bánatos, fájdalmas időkön, megerősített a közélet sanyarúságait elviselni."

Ára: 21.000 Ft

Fónagy József
A vizsla idomítása

Kiváló kötet a vizslákról, idomítás, fajták, vadászat, vezetés. 
"Ti tudjátok, mi az: a magány felséges ünnepi csendjében barangolni be síkságokat és sűrűségeket, ahol minden földi hiúságot és nagyravágyást levetkezve, csupán a nagy természetben megnyilatkozó istenség közellétével telik meg elménk és szívünk. A hajnal pirkadása, a déli nap heve, az alkonyat árnyéka mind arra jó tinektek, hogy új meg új okot találjatok a felséges égnek, s a gyönyörű földnek a megcsodálására...
De a vadásznak társa is van, mely nem fárad ki mellette, hanem folyvást hevíti és lelkesíti vadász-szenvedélyével. Mert ő az, akiben bízunk, akihez ragaszkodunk és általa sokszorozódik meg élvezetünk a vadászatban. Ő a vizsla."
 
2020. Nemzeti Örökség Kiadó. 230 oldal, fűzve, (puhaborítós) teljesen új, olvasatlan állapotban. 
 

Ára: 5.800 Ft

Fekete István
Csi

A nagyon szép régi, 1944-es háború előtti kiadás a címet adó kisregény mellett, tartalmazza a Hu, A Kele, A vuk című állatregényeket, valamint plusz még 5 nagyobb elbeszélést. 251 oldal, hangulatos, Győry Miklós illusztrációkkal. Kiadói félvászon kötésben, megkímélt állapotban. 

Ára: 11.000 Ft

Ilosvay Ferenc
Jó vadászatot!

Ki gondolná, hogy milyen jókat lehet vadászni Szabolcsban? Ott, ahol a homok az úr, és se szarvas, se őz, se vaddisznó. Ám az igazi vadász, a természetet védő és szerető ember itt is talál ?kedvenceket?: a nyírest, az enyhén buckás tájat, a nádast s bennük a nyulakat, a rucákat, a gémeket? Ilosvay Ferenc szinte kitűnő vadászkönyve ezt a mára már elveszett szelíd vadászparadicsomot mutatja be. A fiatal író 29 évesen vetette papírra, azóta klasszkusssá vált sorait. Rendkívül finom, ízes nyelvezetével, megható stílusával elvarázsolja az olvasót. Könyvében bemutatja a vadásszá cseperedésének, ifjúkori vadászatainak történetét.

Az 1943-ban megjelent kötet egy első kiadású, rossz állapotú, foltos, kopottas, de teljesen hiánytalan.

Ára: 12.000 Ft

Avarffy elek
Vadászutakon

Első kiadás. 1942 Vajna és Bokor. 202 oldal+ tart jegyz.+ korabeli könyvreklámok. 43 képpel. Egészoldalas képekkel illusztrált. Kiadói egészvászon kötésben, a gerinc restaurált, pótolt. Jó állapotban.

Ára: 10.000 Ft

Avarffy Elek
Vadászutakon

1942 Vajna És Bokor Bp.  202 oodal,  kiadói egészvászon kötésben, gerinc a hajtásoknál felvált. de szépen rendbe hozható. Belül jó állapotban.

Ára: 12.000 Ft

Fekete Zoltán szerk
SCHWAPPACH-FÉLE FATERMELÉSI TÁBLÁK 1925

1925 Sopron. 330 oldal, a végén korabeli szakreklámok.

Egészvászon kötésben, sajnos a címlapja hiányzik. 

Igen ritka, sehol nem beszerezhető, aukciókon sem szerepelt még.

Ára: 10.000 Ft

Pátkai Imre
Ragadozó madaraink

1947 Nimród Kis Könyvtár. 186 oldal, rajzokkal.

Korabeli műbőr  kötésben, az eredeti színes első és hátsó kartonborító a könyvbe kötve. Jó állapotban.

Ára: 11.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1928 Második kiadás. 395 oldal, képekkel. 2 szövegoldal3 a címlap ff fénymásolattal pótolt.

Műbőr kötésben, arany cím és gerincfeliratozással.

Ára: 7.500 Ft

Cserszilvásy Ákos (Vajda János)
A vadászat mestere

Eredeti kiadás 1896 Reprint kiadás: 1987. BP. 247 oldal, keménytáblás kötésben,j jó állapotban. A fenti példány reprint (hasonmás) kiadás.

Igen érdekes korabeli 19. századi szakkönyvünk a nagy költőnk Vajda János álnéven írt vadászati "útmutatója" :
Cserszilvásy Ákos: A vadászat mestere 1896. - Önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára – vagyis rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak, melyek megtanulása s megtartása mellett a vadászatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. 1896. Újra kiadva: 1987
Hasonmás kiadás.

Ára: 4.700 Ft

gróf Széchenyi Zsigmond
Nahar - Indiai vadásznapló I. kötet

Első kiadás. I. kötet. 1940 Vajna. 347 oldal, képekkel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Címlap előtti hártyapapírok megvannak, teljesen hiánytalan, jó-közepes állapotú első kötet.

Ára: 23.000 Ft

Trauer Ervin
Az erdei fás növények

1942 szerzői kiadás. 41 oldal, kihajtható mellékletekkel. Fűzve, a sarka sérült, szöveget nem érint. Hiánytalan, közepes állapot.

Ára: 5.000 Ft

Raven, Gregory
Gorillák nyomában

1940 Kiadói félvászon, javított, ragasztott gerinccel. Közepes álapotú.

Ára: 4.000 Ft

Molnár Gábor
Kalandok a braziliai őserdőben 1940

Első kiadás. 1940 Singer és Wolfner.  BP. 207 oldal, 26 fényképpel.

Kiadói teljesvászon kötésben. Kopottas sarkak és élek Közepes állapotban. Hiánytalan és ép.

 

Ára: 9.000 Ft

Italo Balbo
Repülőrajokkal az Óceánon át

1931 Lampel Róbert. Bp. Franklin Társ. M. Földrajzi Társ. könyvtára. 188 oldal, kiadói egészvászon kötésben. 

Ára: 5.500 Ft

E. W Pfizenmayer
Kelet-Szibéria őslakói, állatai között

Tudományos utazás a mammut tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása céljából.

Átdolgozta és Szibéria általános leírásával kiegészítette Cholnoky Béla.

83 képpel és 1 térképpel. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Cca. 1930. Bp.  206 oldal.

Kiadói egészvászon díszkötésben. Jó állapotban. Címlapja foltos.

Ára: 5.500 Ft

Homoki Nagy István
Szárnyas vadászmesterek

1947 Bp. Kiadói félvászon kötésben, foltos kötéstáblával, közepes álapotban, külső táblákon foltosodás..

"Minden, szenvedélytől űzött ember lelke mélyén ott forog egy-egy furcsa kis dinamó. Nem látjuk persze, hangját sem érzékelheti emberi fül, de hajtóerejét annál inkább megérzi a lélek. Egyiket hajtja a Pénz után, a másikat a Szerelem útvesztőjébe kormányozza, némelyeket pedig arra kényszerit, hogy gyűjtsenek. Ezek turkálnak görnyedt háttal, vörös-karikás szemekkel az antikváriumok poros raktáraiban. Keresik a könyvritkaságokat. Ezek szállnak a tenger mélyébe és másszák meg a tibeti csúcsokat, mert keresik a dülledtszemű halakat, meg a havasi rovarokat. Élnek a bennszülöttek közt, csonttá soványodnak csak azért, hogy szobájuk falára akaszthassanak egy pödörtszarvú antilopfejet, vagy szekrényükbe zárhassák messze tájak színes csigaházait.
Engem is űz az anyagtalan motor.
Kerget tájakra, ahol egyre kevesebb a háztető és egyre több a sudár fa. Egyszer felkényszerit túl a fák csúcsain, és az erdő fölött lesállásban töltet velem lassan múló heteket, máskor izzó homokbuckák tengerére zavar, és bezár egy forró sátor sötétjébe. Kerget a nádasok vízeres országába, és lila magnéziumfényeket gyújtat évszázados fák dohos odvaiban.
Űzöm a madarakat, kutatom szemük csodálatos, vad fényeit, lesem a szárnyas vadászmesterek különös életét.
És gyűjtöm az élményeket, meg azok rögzített vizuális lényegét: a fényképeket. Madarászélmények, sikerült fényképek: egyaránt „trófeák" a szó szoros értelmében. Ritkák is, mint a hibás nyomatú bélyeg, a sötétfényű gyémánt, vagy a szokatlan nagyságú tigrisbőr. Hét esztendő válogatott gyűjteményét szóban és fényképekben, ím. Önök elé bocsátja A SZERZŐ."

 

Ára: 8.900 Ft

Hoffmann- Harnisch
Brazilia (Egy forróövi nagybirodalom)

1940 Athenaeum. 311 oldal, 1 térképpel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 2.800 Ft

Sven Hedin.
Utazásai Perzsia sivatagjain keresztül a rejtelmes India felé

1908 BP. Magyar Kereskedelmi Közlöny. 568 oldal, restaurált példány, új előzéklapokkal, eredeti táblák és gerincborítás. Jó állapot.

Ára: 6.000 Ft

Roy Chapman Andrews
A Sarkoktól az Egyenlítőig

1940 (Állatgyűjtő és vadász expedíciók a világ különleges tájain)

Utazási Könyvek. Kiadói sorozatkötésben, jó állapotban.

 

Ára: 1.800 Ft

Stein Aurél
Nagy Sándor nyomában

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.

Budapest. Lampel R. Wodianer F. és Fiai Könyvkiadó Váll.

175 oldal, 100 képpel, valamint térképekkel.

Kiadói dombornyomott és aranyozott egészvászon díszkötésben.

Megkímélt, állapotú, tiszta példány.

Ára: 5.500 Ft

Alberto M. de Agostini
Tíz esztendő a tűzföldön

é.n. Lampel R. Bp. 209 oldal+ 2 térkép.

Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban, a címlapos sárgás foltok a képen láthatóan.

Ára: 3.000 Ft