Horgászkönyvek

Herman Ottó
A magyar halászat könyve I.-II.

Mestere és széles körben elismert művelője volt a tudományos eredmények népszerű ismertetésének. Polihisztor volt – akár ornitológusként a madarakról, akár etnográfusként a halászokról és halászatról, akár ichthyológusként a halakról írt, korának szétszórt ismeretanyaga az ő megfogalmazásában és összegzésében csodálatos egységben jelent meg. A magyarság ősfoglalkozásáról és a Kárpát-medence halfaunájáról írt összefoglaló művének (1887)  „célja az, hogy bevétessék a magyar művelődés nagy folyamatába, s ha nem is sokkal, de valódival gyarapítsa a folyam erejét.” Négy esztendő kutatásainak eredményeit világos, népszerű, a magyar nyelv választékos stílusában írta meg és tette mindenki számára hozzáférhetővé és örökké maradandóvá. Ez egyik legsikerültebb, legértékállóbb műve, a nemzetközi szakirodalomnak is elismert teljesítménye; az első kötet a magyar halászat múltját és jelenét, a tárgyi emlékeket és a halászat jogi-társadalmi vonatkozásait tárgyalja. Az általa tapasztaltak nagy része már csak az írásaiban maradt meg, az emlékezetben élt tovább.

A mű második kötete „...természethistória, a halak élettanáról szól, a hozzájuk fűződő biológiai tudományok foglalata. A hal nemcsak tárgya a természethistóriának, hanem tárgya a nemzet egyik ősfoglalkozásának is, nemcsak az ember, hanem a természet háztartása szempontjából is fontos, itt tehát az élet és a tudomány közvetlenül találkoznak egymással. E területen az élet századokkal előzte meg a tudományt, hatalmas nyelvanyagot teremtett, amellyel a tudománynak számolnia kell...” Herman Ottót megelőzően soha senki nem végezte el azt az alapos munkát, amely lényegében a második kötet végén található: a magyar népies halászat mesterszótára, majd a magyarországi halak csoportos szótára – kutatásai során négyszázhatvan különféle elnevezését gyűjtötte össze általa részletesen leírt halfaunánk fajainak! A kétkötetes mű háromszáz ábrával, tizenkét műlappal és kilenc kőnyomatú táblával illusztrált – a halászéletből merített képeket Jankó János dolgozta ki; a magyar szerszám- és halrajzok kivétel nélkül Herman Ottó keze munkái.

2020 Dénes Natur Műhely. 860 oldal, + XII. műlappal és IX: kőnyamatú táblával. Keménytáblás kötésben, új könyv.

Ára: 11.900 Ft

Lakos György
Halászélet

Riportok. 1954. Művelt Nép KK. 153 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

A tartalomból:
A balatoni halászokná
Motoros halászok
Természetalakítás a Balatonban
A halak szerelmese
Örök használatra kapták a vizeket
Látogatás a halászati múzeumban
Hadiállapot a Kerekzátony szigeten
Az Ifjú Gárda halászmestere stb.

Ritka!

Ára: 4.500 Ft

Molnár Aurél
Vízi zenebona

1984 MOHOSZ Bp. 198 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Tolnai Kálmán
Vadászoknak horgászoknak

Népszava Kiadó. 300 oldal,, fűzve, jó állapotban.

Tolnai Kálmán a népszerű szakíró. Bemutatja a hazai vadászható vadfajokat, és azok vadászati módjait, az elejtés utáni teendőket is. Végül számos receptet kínál a vad,- és halételek elkészítésére. Fűzve, jó állapotban maradt meg. 1985 Athenaum Nyomda. 300 oldal, szövegközti ábrákkal.

Ára: 4.000 Ft

Dr. Molnár-Szakolczai:
Halbetegségek

1980 Mezőgazdasági KK. 254 oldal, 175 szemléltető ábrával, fotóval. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Több szerző
Magyar Horgász 56 évfolyam egyben 1955-2011 - bekötve

Páratlan, ritka horgászattörténeti anygag, 56 évfolyam Magyar Horgász folyóirat bekötbe, egyben, eladó.

Horgász szobákba, egyesületek könyvtárába, magánkönyvtárba, múzeumoknak ajánlom. Értékéhez képest jutányos áron.

Minden kötet kiváló állapotban, gericen feliratoza, keménytáblás műbőr vagy váaszon kötésben.

Ára: 115.000 Ft

Igali Mészáros József
A hal, a horog és az ember

1937-es első kiadás reprint megjelenése.2007ben adták ki. 215 oldal+ fotómellékletek. Új állapotú, nem használt.

Ára: 5.000 Ft

Tomai É.-Zoltán János
A Kaukázustól Skóciáig vadásztunk, horgásztunk

1987 Mezőgazdasági KK. Keménytáblás kötésben, jó állapotú.

Izgalmas vadászkönyv.

Ára: 2.000 Ft

Antos Zoltán
A ponty és horgászata

1980 Mezőgazdasági KK. 179 oldal, keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 1.300 Ft

Gönczy János-Tahy Béla
Az angolna

1985 Mezőgazdasági KK. 205 oldal, ábrákkal. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.400 Ft

Tolnai Kálmán
Horgászok és halkedvelők szakácskönyve

1977 Táncsics. Első kiadás. 160 oldal,+ 16 oldalnyi színes képmelléklet (ételfotók) Közepes állapotban, kissé foltos kötéstáblákkal.

 

Ára: 4.000 Ft

Kácsor László
Vízi barangolások

1971 Natura. 206 oldal, jó állapotban. Képekkel illusztrált.

Kácsor László: Vízi barangolások c. nagysikerű könyve eladó. A szerző elvezet bennünket sok helyre, azokra a vízszakaszokra, amelyek mellett még nincsenek felszerelt kempingek, nem gyakorolnak motorcsónakkal, ahol vízimadarak fészkelnek, gyakori látvány a szomjúságát csillapító őz, a víz alatti tuskók pedig nagy halak rejtekhelyei. Itt, aki magányra vágyik, heteket tölthet el anélkül, hogy emberrel találkozna.
A könyv végigvezet a mosoni-Dunán, a Budapest alatti Duna-szakasz és a Tisza egyes részein, a Körösön és holtágain, a Rábán. Az ismertetett részeket részletes térképek egészítik ki, amelyek alapján az adott vizet még nem ismerők is eligazodhatnak ezekben a vízi útvesztőkben. A szemléletes útleírást olyan felvételek egészítik ki, amelyek szinte önmagukban is alkalmasak a leírásban bemutatott vidék alapos megismerésére.
A könyv a természetkedvelők, a vízen kirándulók, horgászok, vadászok számára pedig jól használható útikalauz.

Ára: 2.900 Ft

Dr. Hankó Béla
Vízen és vízparton

Hankó Béla: Vízen és vízparton - A „Vízen és vízparton” című kötet valójában két részre osztható, melyek közül az első egy albániai utazás különös leirata, míg a második rész a Balatonra, azon belül is a Kis-Balatonra kalauzolja az olvasót. utazásainak élményei és a balatoni halászati módszerek néprajzi/antropológiai összehasonlítása számos ábrával illusztrálva, kiegészítve rengeteg madártani megfigyeléssel.
Első kiadás. 143 oldal, sok képpel. Kiadói félvászon kötésben.

 

Ára: 4.800 Ft

Tolnai Kálmán
Horgászok és vadászok szakácskönyve

1979 Táncsics Kiadó. 326 oldal, keménytáblás kötésben. Kopottas táblák, kissé sérült gerinc. Hiánytalan.

Ára: 3.200 Ft

Szarka László
Keszeghorgászat modern módszerekkel

1996 Fish Kiadó.147 oldal, ábrákkal, képekkel. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.600 Ft

Füstös Gábor
Harcsapergetés

1997 Fish Kiadó. 134 oldal, jó állapotban.

Ára: 3.500 Ft

Oggolder Károly szerk
Ragadozó halaink horgászata

Horgászhalaink VIII. 1999 Fish Kiadó. 168 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Lázár Kálmán- Kriesch János
Hasznos és kártékony állatainkról - Halak

1874-es kiadás reprintje.  A kettő mű egyben. 147 és 132 oldal. Keménytáblás, jó áll.

Ára: 2.500 Ft

Gyulai Ferenc
Halszerelem

Praktikus ötletek jellegzetes halfajok fogásához, 2005 Szalay K. kiadói kötésben, 176 oldal, rajzos illusztrációkkal, újszerű állapotban.

Ára: 2.800 Ft

Zabos Géza
Horgászoknak a Tiszáról

1983 MOHOSZ Mezőgazdasági Kiadó. 246 oldal, jó állapotban.

Ára: 3.500 Ft

Zákonyi-Hunyadi
Horgászbottal a Csepel-sziget körül

2000 Dunakanyar Kiadó. 253 oldal, színes képekkel. Keménytáblás kötésben jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

Vigh József
A magyar horgászat krónikája

1987 Interpress Kiadó. 236 oldal+ képmell. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

 
Rendkívül jó szakanyag a horgászatról.

Ára: 2.200 Ft

Vigh József
A horgászat kézikönyve

1964 Sport Kiadó. 276 oldal, félvászon kiadói kötésben, jó állapotban.

Ritka!

Ára: 3.000 Ft

Székely Zoltán
Országos rekordok, nyerő módszerek, nagy halak

1997 Info Graf Kiadó. 79 oldal, fűzve, jó áll.

Ára: 1.600 Ft

Szász Imre
Fürdik a hal 1983

1983 Mezőgazdasági Kiadó. 259 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Azt ​mondják, a horgász-vadász címerét így lehetne megrajzolni: zöld mezőben áll egy ember és hazudik. Ebből egy biztosan igaz: mind a két felekezet tagjai szeretnek mesélni. Nem feltétlenül nagyítva, lódítva, a halat fél karhosszal, öt kilóval megtoldva a valósághoz képest, hanem gyakorta pontosan s az élményt újraélve.
Mert a horgászirodalom kulcsszava az élmény, még erőteljesebben, közvetlenebbül, mint az irodalomé általában. Egy élmény, amely a maga esetleg hétköznapinak látszó jelenségeivel mégis olyan erős, hogy el kell mondani. Pontosan, megbízhatóan, részletesen, hogy aki olvassa, ugyanúgy átélhesse az izgalmat, a küzdelmet, a kudarcot, a szerencsét.
Néha ez az élmény rendkívüli. Nem kell a horgásznak feltétlenül a Golf-áramban hatalmas marlinokra horgásznia, hogy igazi óriásokkal mérhesse össze erejét; ha nem is gyakran, megesik ez nálunk is. Egy óriási harcsával való küzdelem néha olyan próbára tevő, olyan hosszú és olyan fogcsikorgató elszántságot követel, amilyet kevés sportban kell és lehet felmutatnia az embernek.
A horgászat persze nem csak halfogás. Egyúttal kapcsolat a természettel, a vízzel, amely mindig varázslatos; kapcsolat embertársainkkal – ámbár ez a kapcsolat korántsem mindig varázslatos, gyakorta legfeljebb tanulságos vagy mulatságos.

Ára: 3.500 Ft

Szász Imre
Halakról és vadakról

1980 Gondolat. 268 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Újabb ​horgászelbeszéléseit gyűjtötte kötetbe Szász Imre. Kalandok, tapasztalatok, szerencsés és balszerencsés napok váltják egymást e sajátos hangú beszámolókban, melyeknek legfőbb vonzereje a pontos, hiteles tárgyi leírás és az ironikus elbeszélő-hang. Távoli horgászútjaira is magával viszi olvasóit a legendás Szigetközbe, amely végképp eltűnt az utóbbi két évtizedben, az ember-alig-járta ág-Dunákra, ahol szép süllők leskelnek a vízbeszakadt fák tövében, gyanakvó domolykő vagy éhes csuka csap le az ágak közé leengedett csalihalra. Külön fejezetet foglalnak el egy hajtó feljegyzései. Megfigyelések, tapasztalatok, gyermekkori vadászemlékek váltják egymást e sajátos szemszögű, hol humoros, hol a vadászat, a természet szeretetétől telített hangú írásokban.

Ára: 1.500 Ft

Szergejev
Isznak-e a halak?

1978 Halbiológia    (moszkvai magyarnyelvű kiadás)

Ára: 800 Ft

Ján Sedlár
Sporthorgász ábécé

1990 Bratislava 461 oldal, 47 tábla. Keménytáblás jó állapotban.

 

Ára: 4.000 Ft

Pintér Károly
Horgászvizsga

1993 MOHOSZ. 68 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

J. Putrament
Horgászbottal négy földrészen át

1975 Bp. Natura. 245 oldal, jó állapotban.

Ára: 1.500 Ft

Péter Róbert
Horgásszunk! (Magyarország horgászvizei)

1989 Bp. 154 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 900 Ft

Örley Dénes
A horgászbot 1989 (Horgász Praktikák sorozat)

43 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 750 Ft

Oggolder Gergely (szerk)
Horgászismeretek kezdőknek és haladóknak

1995  Fish BT kiadása 171 oldal, jó állapotban.

Ára: 1.600 Ft

Oggolder Gergely (szerk)
Bojlihorgászat 1998 (Horgászhalaink VI.)

1998 Fish Kiadó. 118

Ára: 1.800 Ft

Nagy András Béla
Fogjunk többet

1990 (Horgász Praktikák sorozat) 45 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.000 Ft

Molnár Kálmán dr.
Halbetegségek

 2003 MOHOSZ.  95 oldal, színes képekkel. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Mitterstiller József
Halasvízről horgászoknak

1986 Mezőgazdasági KK. Fűzve, jó állapotban.140 oldal.

Ára: 1.000 Ft

MOHOSZ kiadvány
Amit a horgásznak tudnia kell

1979 Budapest. 47 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 800 Ft

Kácsor László
A Velencei-tó (album) 1984

1984 Gondolat KK. 169 oldal, színes képekkel. Keménytáblás, jó állapotban.

Ára: 1.900 Ft

Jékely Endre
A vizel óriásai

1982 Bp. Gondolat. 478 oldal, képekkel. Egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 900 Ft

Honthegyi Mátyás
Horgok, zsinórok, jótanácsok

1991 (Horgász praktikák sorozat) 45 oldal, jó állapotban.

Ára: 900 Ft

Dr. Holly Iván
Horgászati alapismeretek 1977

Műbőr kötésben, szép állapotban.

Ára: 1.300 Ft

Horn -Zsilinszki
Akvarisztika

1978 Bp. Natura. 322 oldal, jó állapotban.

Ára: 900 Ft

Halász-Hemző
Balatoni ízek

1988 ( nagyalakú album szakácskönyv) Színes képekkel. Jó állapotban.

Ára: 1.100 Ft

Dr. Fogarasi László.
Legérdekesebb kis tavaink

1981 (számos térképmelléklettel) 244 oldal, keménytáblás kötésben, jó áll.

Ára: 1.500 Ft

Ferenczy Dénes
Nyiltvízi pontyozás 1989 (Horgászpraktikák sorozat)

45 oldal, jó állapotban.

Ára: 700 Ft

Farkas Csaba
Évtizedek horgászbottal

1999 (A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület élete) 

139 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.400 Ft

Domonkos-Florovits-Tóth-Zabos
Változatok a ponty horgászatára

1990 Formatív KFT. 190 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.600 Ft