1950 utáni vadászkönyvek

Herman Ottó
Halászélet, pásztorkodás

1980 Gondolat Kiadó. 454 oldal, jó állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Vadászati Világkiállítás
Trófeakatalógus

1971 BP. 527 oldal, fűzve, szép, megkímélt állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Tomai Éva-Zoltán János
Vadászat régi képeslapokon

1988 Officina Nova KK. Nagyalakú album, műnyomó papíron, keménytáblás kötésben, szép állapotban.

A VADÁSZAT RÉGI KÉPESLAPOKON című kiadvány
Gyönyörű, illusztris album, melyben kifejezetten vadászattal foglalkozó régi képeslapokat gyűjtöttek össze. A könyvben többszáz képeslap reprodukciót láthatunk, a vadászat mozzanatairól, életképek, hangulatfestés, vadfajok és vadászati módok, valamint humoros vadászmotívumos ábrázolások is megtalálhatók ebben a kötetben, tematikusan. Természetesen magyarázó szöveggel együtt.
Rendkívül igényes album, kortörténeti érdekesség, jólesik lapozgatni, elnézelődni, elidőzni a képek fölött..
 
Ára: 3.900 Ft

Cséplő József:
Hajnaltól késő estig

2002 Terraprint. 165 oldal, fűzve, új állapotban. Megjelent 500 példányban.

Cséplő József szőlész-borász és erdész-vadász immár több mint fél évszázada elismert író. Eddig hét könyve jelent meg. Valamennyi művének meghatározója az erdők-mezők világának határtalan szeretete, az ott élő emberek történeteinek megörökítése. Mostani kötete huszonnégy szépprózai írást tartalmaz. Novelláinak, elbeszéléseinek a szőlőhegy és az erdő elemi fontosságú helyszíne, vissza-visszatérő témája a munka és a vadászat. Hőseit gazdag élettapasztalata birtokában remek jellemrajzokkal ábrázolja. Stílusára jellemzően ízes somogyi tájnyelven szólalnak meg egyes szereplői. A dialógusokat líraian gyönyörködtető környezeti leírások tarkítják.

Ára: 6.000 Ft

Homoki-Nagy István
Hegyen-völgyön

A legendás könyv! Nagyalakú fényképes album 180 eredeti fényképfelvétellel. 173 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

1989 Homoki-Nagy István Vadásztársaság kiadása.

 

Ára: 3.500 Ft

Véber Károly szerk:
Vadászlesen - Hires vadászok válogatott írásai

1966 Gondolat. 356 oldal, fotókkal. Kiadói félvászon kötésben, borítólappal, jó állapotban.

Véber Károly szerkesztette és gondosan válogatta egy kötetbe leghíresebb vadászíróinknak nehezen vagy egyáltalán hozzáférhető legszebb írásait. Válogatott gyöngyszemek ezek a vadászirodalomból. Tizenhat régi, patináns vadászköny legjobb írásai egy kötetbe sűrítve. A teljesség igénye nélkül: Újfalvy Teleki, Vojnich, Höhnel, Kittenberger, Apponyi, Maderspach, Bérczi Károly, Bársony, Nadler, Zsindely, Rhédey stb.
Érdemes beszerezni, mindenkinek ajánlom.
 
 
Ára: 2.800 Ft

Dr Bencze Lajos:
Vadgazdálkodásunk természeti adottságai

1972 Mezőgazdasági. 235 oldal, fűzve, kiváló állapotban.

A mű 1972-ben jelent meg, és az akkori legmodernebb szemléletmódot, a vadeltartó képességet, természeti adottságok tükrében jellemzi, értékeli. Tárgyalja a mezőgazdaság és a vadgazdálkodás kapcsolatát valamint a vadkárokat. Igazi régi jó szakanyag.

Ára: 4.000 Ft

Pálfalvi Nándor:
Hajnali ösvényeken (Sportvadászok könyve)

1980 BP. 337 oldal, 20 ábrával. Keménytáblás, jó állapotú, borítólapos példány.

Ritka ​és különleges élmény várja e könyv olvasóit. A magyar erdők, mezők és vizek világa, amely elképzelhetetlenül csodálatos környezetet nyújt ahhoz az alig-alig ismert sporthoz, amit vadászatnak hívunk. Pálfalvi Nándor könyvében ebbe a különös világba viszi el olvasóit. . A vadászok élete foglalkoztatja, azoké az embereké, akik sportnak tekintik a vadászatot, egyenrangú ellenfélnek a vadat, s éppen ezért óvják e gazdag kincset: hazánk vadállományát. Az a tény, hogy a vadászat sport – talán nem is szorul bizonyításra, de annál inkább beszélni kell arról, hogy milyen környezetben zajlik, milyen rátermettséget, becsületességet követel az embertől, s egyszersmind arról is, hogy milyen igényű felkészültséggel és milyen fizikai, szellemi megpróbáltatással jár. A vadászat fejlődéséről, módszereiről, írott és íratlan szabályairól is részletesen szól a szerző. Mégsem szakkönyvet tart kezében az olvasó, hanem a természetért rajongó író szenvedélyes írását, amellyel szeretné felébreszteni bennünk a vágyat – és a féltést – a természet szépségei iránt.

 

Ára: 2.500 Ft

Pankotai Tihamér:
Kezdő vadászoknak 1987

1990 Mozaik Kiadó. 175 oldal, ábrákkal, képekkel. Fűzve, jó állapotban, a fedlap kissé karcos.

Ára: 2.600 Ft

Lajos- Hemző:
99 - vad és halétel

1987 Bp. Az egyik legelső és legjobb vadétel válogatás.

Nagyalakú, színes képekkel, keménytáblás, jó állaptban.

Remek recepteket és ételkészítési eljárásokat tartalmaz Lajos-Hemző szerzőpáros nagysikerű kötete: 99 vad- és halétel. 33 színes ételfotóval. Ebbe a kötetbe valóban kipróbált és bevált, isteni finom ételek kerültek. A recepteket színes fényképek teszik szemléletessé. 
 
 
 
Ára: 2.400 Ft

Herman Ottó:
Az átalakulások világáról (Válogatás Herman Ottó ...

Herman Ottót az utolsó nagy magyar polihisztorként tartja számon a tudománytörténet. Érdeklődési köre, tudományos munkássága valóban roppant széles körű. Úttörő munkát fejtett ki a madarak, a rovarok, a pókok életmódjának, szokásainak földerítésében, de néprajzi, archeológiai, nyelvészeti írásai, vitairatai is maradandó értékűek.
A nagy olvasóközönség kezébe azonban nem jutnak el munkái, mivel csak szűk körök számára jelentek meg, szakfolyóiratok lapjain sárgulnak, s maholnap a kutatók számára is hozzáférhetetlenek. Herman Ottó írásművészete, az a könnyed és elegáns mód, ahogyan tudós témáit kifejti. Tudós, aki szépírói erényekkel csillog, ritka jelenség. Herman Ottó ebben is példaképünk lehet.
A pergamenutánzatű keménytáblás kötés a Gyomai Kner Nyomdában készült, 1980-ban. 433 oldal, vízjeles papíron. Jó állapotban.
Ára: 2.500 Ft

Grósz Károly (szerk.)
Vadászati évkönyv ’75

Grósz Károly szerk. 1975 Táncsics. 253 oldal. Sok hasznos infóval, nagy vadászírók életével, bemutatásával. Műbőr kötés, jó állapot.

Az 1975-ös vadászati évkönyv, nem is gondolnánk mennyi hasznos és érdekes tudnivalóval szolgált az akkori vadászoknak. Számos szakcikk a vadászkutyázásról, vadászattörténeti visszaemlékezés, Munkában a véreb, Vadász sportlövészet, és egyik legnagyobb érdeme, hogy a Jeles magyar vadászok fejezetben, mintegy 25 régi vadászíró, munkásságáról, életéről olvashatunk.

Ára: 2.400 Ft

Dénes István:
Így láttam Afrikát

 
A könyv alcíme lehetne: Vadászexpedíció Széchenyi Zsigmonddal.
Ennek megvalósitása kizárólag DÉNES ISTVÁN-nak a vadászati osztály vezetőjének, a kormány vadász mesterének az érdeme, ő volt az, aki nemes elhatározással pótolni akarván a múzeum elpusztult Afrika kiállításának nagy emlős anyagát, szívós és következetes munkával tető alá hozta az expedíciót. Ennek tagjai voltak a vezető DÉNES ISTVÁN-on kivül, BÖRÖCZKY KORNÉL erdőmérnök, SCHULLER IMRE filmoperatőr, SZÉCHENYI ZSIGMOND vadászati szakíró és DR. SZUNYOGHY JÁNOS a múzeum képviselője. A munka olyanformán oszlott meg, hogy DÉNES és SZÉCHENYI, részben BÖRÖCZKY is vadásztak. Ez utóbbi azonban ideje legnagyobb részében SCHULLER filmoperatőrnek segédkezett a filmfelvételeknél.
A ​Nemzeti Múzeum kelet-afrikai vadászexpedíciójának vezetője számol be e könyvben élményeiről és az expedíció munkájáról. Beszámolója útleírás és vadászkönyv is egyúttal, s e szerencsés kettősség külön is fokozza érdekességét. Dénes István eleven utazási és izgalmas vadászélményei elmondása közben arra is módot talál, hogy ismertesse velünk a nomád maszáj törzs sajátos életformáját, a fehér- és fekete vadászok veszélyes foglalkozását s az afrikai vadak szokásait és vadászatát. Írása nyomán megelevenedik előttünk a változatos afrikai táj. Olvasás közben magunk is szinte bekapcsolódunk az expedícióba.
332 oldal, 40 oldalnyi kép. Jó állapotban.
Ára: 3.000 Ft

Bakóczi Antal dr.:
Vadászszenvedély, vadászati fegyelem 1971

Tanulságos, sajnos különösen aktuális ma is ez a szakkönyv a vadászbalesetekről és azok megelőzéséről. Vadászatvezetőknek, felelős szakembereknek is tud újat mondani a címe: VADÁSZSZENVEDÉLY, VADÁSZATI FEGYELEM

A 295 oldalas kötet írója: Dr. Bakóczi Antal (A Vadorzók könyv szerzője)
Részlet a kötetből:
"A vadgazdálkodás és a vadászat férfias, szívet, lelket felüdítő, szép és nemes sport, szórakozás, hivatás és foglalkozás ...folytonos érintkezés a természettel, mozgás a szabadban, küzdés a természet erőivel, a vadak ösztöneivel...
A vadászszenvedély azonban súlyos emberi tragédiákhoz, balesetekhez is vezethet, ha nem párosul maximális fegyelemmel, a természet és a vad iránt érzett tisztelettel és szeretettel, ha alantas ösztönök, féktelen pusztítási vágyak vezérlik. A könyvben összegyűjtött esetek is a felelőtlenség megdöbbentő bizonyítékai, az emberi meggondolatlanság szörnyű következményei. A gyűjtemény közreadásával nem az volt a célunk, hogy a valóságosnál sötétebb képet fessünk a vadászatról, hanem az, hogy a hasonló emberi tragédiák megelőzéséhez hozzájáruljunk.
"A vadászat tisztaságáért való aggodalom - mondja a Szerző - nem lehet túlzott. A vadászatban annak szépségei uralkodnak, a leírtakhoz hasonló esetek kivételként fordulnak elő. "
 
 
Ára: 3.900 Ft

Pák Dienes:
Vadászattudomány 1829 I.-II. egyben (Hasonmás)

ÁKV. 1983.  223 és 218 oldalasak, egybe kötve. Kiváló állapotú, igényes hasonmás

Ára: 5.500 Ft

Mikósdy András:
Vadász ABC - Apróvad vadászat

1968 Mezőgazdasági Kiadó. 114 oldal, 38 ábrával.
Fűzve, jó állapotban.
 
A könyv alapismereti szinten ismerteti a kezdő vadászokkal az öltözék, felszerelés, vadászaton való viselkedés a vadászati módok mellett a vadászat alattiés utáni legfontosabb tudnivalókat, képekkel illusztrálva. De még a helyes vadászerkölcsről is útmutatást kapunk. Fülszövege szerint a könyv vadászaink hasznos olvasmánya, kezdő vadászok nélkülözhetetlen útmutatója.
 
Ára: 3.000 Ft

Dúcz László:
A közöttünk élő turulmadár

A köztünk élő turulmadár Dúcz László több mint húsz éven át végzett szívós kutatómunkájának eredményét öleli fel. A ragadozó madarakról való szaktudását ragyogóan gyümölcsözteti, pontos adatokkal írja körül a ragadozó madárcsalád egyes fajtájának megjelenését és jellegzetességét.
A magyar mítoszbeli turulmadár nagy múltra tekint vissza, mind a magyar, mind a többi pusztai népek kultúrájában. A turulmadár, a turul mítosz és az ehhez tartozó más mondák, a nyelvi és magyar népművészetben megjelenő mítoszi hagyományok a pusztai népek világnézetének szerves részei voltak.
Mintegy 153 képen mutatja be a témához tartozó ősi szimbólumrendszert és azok jelentéseit.
Nagyalakú, 93 oldal, sok képpel, szímes táblákkal.
Ára: 3.000 Ft

Széchenyi Zsigmond:
Ünnepnapok

Széchenyi Zsigmond kultikus, legtöbbet idézett vadászkönyve, sokunk bibliája.
Az Ünnepnapok a férfikor magyarországi és európai vadászatairól számol be. Nem csupán – a szerző szavával – „emlékzsákmányát” nyújtja át az olvasónak: a legérdekesebb, legemlékezetesebb élményeket, a legjelentősebb zsákmány elejtésének történetét, hanem tapasztalattá, elvvé összegezi mindazt, amit egy gazdag élet élményei és töprengései elmondhatnak a természetről, a vadról, a vadászetikáról, vadnevelésről és a puskázás gyakorlatáról. Sorra veszi a legfontosabb – vagy éppen legkülönlegesebb – vadfajtákat, a fácántól a kőszáli kecskéig, s elmeséli személyes tapasztalatait s mindazokat a tudnivalókat, amelyek nélkül a vadászat puszta öldöklés vagy ügyetlen és eredménytelen próbálkozás. A kötetet a szerző felvételei és Schell József rajzai díszítik.
Eredeti szöveg, teljes képanyag, 586 oldal+ képmellékletek. Kiváló, újszerű állapotban, 
A kötet 2011-ben jelent meg.
Ára: 4.200 Ft

Páll Endre:
Vadászszemmel Amerikában

2005 Terraprint. 260 oldal, színes képekkel. Keménytáblás kötésben, teljesen új, olvasatrlan állapotban. Mindössze 500 példányban adták ki.

Indításként és kötelességből elsőként közölnöm kell, hogy nem vadásztam az USA-ban. Puska is csak üzletben, illetve néhány amerikai vadász lakásán volt a kezemben, akiknél a vadászat lehetőségéről és módjáról érdeklődtem. Öt alkalommal jártam hazájukban, ahol fiam már 15 éve lakik és él, de látogatásaim esetenként nem 1-2 hétig, hanem 2-3 hónapig tartottak, így alaposabban belenézhettem a sokak által csodaként emlegetett újvilág életébe. Látásmódom, mint minden tudatos emberé, hivatásom és egyéniségem szerint mérlegel. Vadászszemem talán olyat is észrevesz, amit más meg sem lát, ugyanakkor embertársaim által fontosnak vélt esemény, tárgy, vagy jelenség felett átsiklik. Ezért kérem olvasóim megértését, mert lehetséges, hogy az általam képviselt egyes álláspontok, vagy nézetek számukra helytelenek, de korom és élettapasztalatom alapján kialakult meggyőződésemet írtam le, amin változtatni nem tudok (de nem is akarok). Igyekeztem az általános érdeklődést számon tartó és az amerikai életmódra jellemző állapotot és jelenségeket feltárni, ezen belül a bennünket, vadászokat foglalkoztató természeti, vadászati és erdészeti tárgykörökkel összefüggő kérdésekre a helyes választ megadni.

Ára: 7.000 Ft

Kovács László:
Puskák és vadászok

2002 Terraprint. 215 oldal, új állapotban. Megjelent mindössze 500 példányban. Ritka!

Az író három témakörben tárja elénk történeteit. Az első rész a vadászpuskáké. Olvashatunk híres és hirhedt emberek vadászpuskáiról,  például, Rákosi Mátyás, vagy Fekete István fegyvereiről,, a gavallérpuskákról, alsókulcsos vadászpuskákról stb. A második rész hazánkban és a világban élő magyar vadászok színes és érdekes életeit adja közre. Igaz vadászokat és példaértékű szenvedélyes nimródokat imserhetünk meg. A harmadik fejezetben a vadászathoz tartozó különlegesebb témák kapnak helyet. Vadaskertekről, vadászkutyákról, híres trófeákról és elejtőiről, szalonkarekordokról.

Ára: 6.800 Ft

Zsirai László szerk.
Gyermekversek a vadászatról-természetről.

szerkesztette, gyűjtötte: Zsirai László. Terraprint Kiadó. 2003 30 oldal, 

Ára: 1.200 Ft

Czvalinga István
A vadászatról - irodalmi jegyzék (bibliográfia)

Az 1985-1996 között megjelent vadászati irodalom jegyzéke. 1996 Terraprint. 53 oldal, jó állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Krizsán László szerk:
A szabad természet fia - Szemelvények gróf Lázár Kálmán ...

Szerkesztette és bevezető tanulmányt, valamint a jegyzeteket Krizsán  László írta.

2001 Terraprint. 165 oldal, fűzve, új állapotban.

Ritka.

Ára: 5.500 Ft

Mess Béla
Vadászszemmel öt földrészen

2001 Terraprint Kiadó.  170 oldal, új állapotban. megjelent 500 példányban.

Ára: 6.000 Ft