1. oldal / 59
Találatok: 1 - 24 / 1397

1950 utáni vadászkönyvek

Fekete I.:
Karácsony éjjel

Fekete István: Karácsony éjjel
A ​mélyen hívő Fekete István egész életében nagy jelentőséget tulajdonított a katolikus ünnepeknek. A húsvétok és a mindenszentek elsősorban az önvizsgálatra és a szeretteire emlékeztették, a karácsonyokat viszont mindenekelőtt közösségi eseményként élte meg.
A karácsony az egymásra figyelés ünnepe, és Fekete István példázatos elbeszélései elhitetik velünk, hogy lehet és érdemes szeretni és jónak lenni. Csaknem negyed századon át emlékeztetett minderre az Új Ember tárcáiban. A megbocsátás és a ragaszkodás, a béke- és harmóniavágy áll e jobbára visszatekintő önéletrajzi és látomásos írások középpontjában. Jelezve, hogy a karácsonyi készülődés gyermeki izgalmát idővel egyre inkább az évbúcsúztatás nosztalgikus számvetése váltja fel.
Fekete István karácsonyi történetei varázserővel bírnak, hiszen saját élményeinket is megelevenítik, és olvasója hamar azon kapja magát, hogy nicsak, vele együtt én is „emlékekre emlékezem”.
A Lazi kiadó Fekete életmű-sorozatának egyik legritkább kötete. 
Keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Páll Endre:
Vadászszemmel Amerikában

2005 Terraprint. 260 oldal, színes képekkel. Keménytáblás kötésben, teljesen új, olvasatrlan állapotban. Mindössze 500 példányban adták ki.

Indításként és kötelességből elsőként közölnöm kell, hogy nem vadásztam az USA-ban. Puska is csak üzletben, illetve néhány amerikai vadász lakásán volt a kezemben, akiknél a vadászat lehetőségéről és módjáról érdeklődtem. Öt alkalommal jártam hazájukban, ahol fiam már 15 éve lakik és él, de látogatásaim esetenként nem 1-2 hétig, hanem 2-3 hónapig tartottak, így alaposabban belenézhettem a sokak által csodaként emlegetett újvilág életébe. Látásmódom, mint minden tudatos emberé, hivatásom és egyéniségem szerint mérlegel. Vadászszemem talán olyat is észrevesz, amit más meg sem lát, ugyanakkor embertársaim által fontosnak vélt esemény, tárgy, vagy jelenség felett átsiklik. Ezért kérem olvasóim megértését, mert lehetséges, hogy az általam képviselt egyes álláspontok, vagy nézetek számukra helytelenek, de korom és élettapasztalatom alapján kialakult meggyőződésemet írtam le, amin változtatni nem tudok (de nem is akarok). Igyekeztem az általános érdeklődést számon tartó és az amerikai életmódra jellemző állapotot és jelenségeket feltárni, ezen belül a bennünket, vadászokat foglalkoztató természeti, vadászati és erdészeti tárgykörökkel összefüggő kérdésekre a helyes választ megadni.

Ára: 7.000 Ft

Kovács László:
Vadászpuskák bolondja

2004 Terraprint Kiadó. 204 oldal, jó állapotban. Sárgult, foltos lapéllel.

A szerző, noha bőséges elméleti tudással rendelkezik, mégsem tartozik a szobatudósok közé, hanem tapasztalatai alapján, rendkívül olvasmányosan mutatja be a puskákat-töltényeket; a vadászat elmaradhatatlan tárgyait. S talán éppen gördülékeny, színes stílusának köszönhető, hogy ballisztikai ismeretterjesztő témában ő napjaink legolvasottabb írója, széles olvasótáborral. A meghatározás jobbik értelmében okvetlenül ő a címnek választott “vadászpuskák bolondja”. Egy nagyvad-vadász, aki él-hal a tűzfegyverekért, és érzéseit, gondolatait pontosan fogalmazva adja át a kedves Olvasónak. Legtöbben a napokat élik és csak nagyon kevesen magát az életet. Ám ebben a műben, holott akár szakkönyvként is forgathatjuk, benne lüktet a valóság, az élet, ami a szerzőnek osztályrészül jutott.

A kötet második része pedig kaleidoszkópszerűen változatos képet mutat a szerző barátainak témához illő írásaiból. Nagy puskamárkák, nagy nevek, emlékezetes vadászélmények sorjáznak egymás nyomában. A könyv végére érve tán sajnálkozva teszi le az Olvasó; eddig tartott csupán? S várja a folytatást… „

 

Ára: 7.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapló 1938

Erdészettani Közlemények XLVI.  1997. Budapest.  Orsz. Erdészeti Egyesület. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapló 1937

Erdészettani Közlemények XLVI.  2000. Budapest.  Orsz. Erdészeti Egyesület. Fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.000 Ft

Fekete I.
Vuk - első kiadás

1965 Móra. 87  oldal, Csergezán Pál hangulatos szövegközti rajzaival. Borítólapos félvászon kötésben, jó állapotban.

Dr. Szemerédy Miklós:
Az erdőspuszták parkerdei

Debrecen Szabad Királyi Város 28.000 kataszteri holdas erdőbirtokának különleges színfoltja volt az Erdőspuszták, ez a XIX. század végéig nyílt vizekkel, lápokkal, virágos rétekkel, tocsogókkal és erdőfoltokkal egymást váltogató, mozaikos kistáj. A száz-százhúsz évvel ezelőtt végrehajtott - de ma már károsnak ítélhető - vízrendezés, a vizek lecsapolása megváltoztatta az erdőterület arculatát.
Ennek az erdőspusztai területnek a fejlesztésére, a korábbi korok által jellemzett élettér visszaállítására, ugyanakkor a közeli nagyváros, Debrecen polgárainak rekreációs igényének és szabadidő eltöltésének megteremtésére - ún. közcélú fejlesztések kidolgozásával környezetfejlesztésére "szövetkeztek" az 1970-es évek elején az erdész és vízügyi szakemberek. Az addig csatornákon elvezetett felszíni vizeknek tározótavakba történő gyűjtésével, az erdőállományok átalakításával és közjóléti berendezésekkel való felszerelésével a terület közkedvelt kirándulóhellyé vált.
A tavak környezetében kiépített pihenőközpontok három és fél évtizedes fejlesztésének történetét mutatja be a kiadvány.

2007 Debrecen. Első kiadás. 175 oldal, rengeteg dokumentummal, képpel, térképpel. Kiváló állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Berta László
Vadászpuskával és horgászbottal (Vadcsapákon, vadvizeken)

Nimród Alapítvány. 119 oldal, jó állapotban.

E könyv nem több, mint derűs vagy kevésbé vidám emléktöredékek gyűjteménye. Erdőn, mezőn, vízparton mindig találtam valami szépet, megszívlelni valót. Ezekből válogattam. A civilizált ember, ha gyakrabban tartózkodik az „ajtón kívül”, rá kell, hogy döbbenjen, egyre időszerűbb a régi mondás: a Természetet elűzheted furkósbottal, mégis mindig visszatér. Vallom, hogy a vadászatban, horgászatban csak egy rész az önfenntartási ösztön kiélése, a többi, a természethez kötődő modern ember élményeket gyűjtő, kalandkereső nosztalgiája.

Ára: 6.500 Ft

Kovács László
Amikor kevés a töltény

A szerző jelen művében négy fejezet-csoportban tárja mondanivalóját az olvasók elé. Az első fejezetekben különböző fegyverekről, töltényekről esik szó, a tőle megszokott színes, olvasmányos stílusban. A második részben barátai egy-egy vendégfejezete kapott helyet. Köztük Márok Tamás a .222 Remington kaliber előnyeit-hátrányait taglalja, míg megható olvasmány Satzger László lírai hangvételű végső búcsúja szeretett vadászpuskáitól. A harmadik csoportban a két világháború közötti időszak neves magyar vadászírói nyilatkoznak sörétes és golyós vadászfegyverekről. A könyv negyedik része a szerző egyéb vadászati írásaiból ad válogatást.

2003 Terraprint Kiadó. 284 oldal, közepes állapotú, hiánytalan. 

Ára: 7.000 Ft

Kovács László:
Vadászpuskák között

A szerző újdonságokról értekezik, világhírű nimródokat mutat be, de alighanem akkor van igazán elemében, amikor a különböző golyós puskákról-töltényekről ejt szót. Stílusa könnyed, egyszerű, magával ragadó. Nem csoda, hogy széles olvasótáborral rendelkezik, ez a tizenötödik kötete.

2005 terraprint. 148 oldal, fűzve, jó állapotban. Megjelent 500 példányban.

Ára: 7.000 Ft

Maderspach Viktor:
Páreng-Retyezát. Vadászataim a Déli-Kárpátokban.

2012 Szeged. 203 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. (foltosodott lapél)

A rendíthetetlen hazafi, frontharcos, a Kárpátok nagy vadásza, Maderspach Viktor életművének újabb darabjával, a Páreng-Retyezát - Vadászataim a Déli-Kárpátokban című munkájával örvendezteti meg mindazon olvasóit, akiket érdekelnek ennek a rendkívüli embernek az írásai. Könyve a vadászati irodalom egyik gyöngyszeme, amely nem csak a magyar vadászok és természetbarátok számára, hanem mindenkinek maradandó élményt nyújt.
Maderspach Viktor, az egykori medvevadászatok hőse apróbb vadakra is szívesen vadászott. Családja erdélyi birtokai Nagymagyarország, de talán Európa legpompásabb és legérdekesebb hegyvadonjai a Kárpátokban terültek el, így már gyermekkorában hatalmába kerítette a vadászat szenvedélye. Írásaiban igen olvasmányosan és szenvedélyesen idézi fel egy-egy nyúl, őz, szarvas, vaddisznó, farkas és nem utolsósorban medve elejtésének kalandját.
Elbeszéléseiből kitűnik, hogy rendíthetetlen vadászszenvedélyét mindig össze tudta egyeztetni a természet és az állatok szeretetével, védelmével. Izgalmas, olvasmányos történetei következetes és követendő vadászetikát sugallnak. Nem véletlen, hogy ezen kötetéhez jó barátja, Kittenberger Kálmán írt előszót. A vadászatokat megörökítő írások az eredeti fotók kíséretében jelennek meg.

Ára: 4.500 Ft

Orsz. M. Vadászkamara:
Válogatás Magyarország aranyérmes trófeáiból

Válogatás Magyarország Aranyérmes Trófeáiból

Megjelent a Kecskeméten 2004. augusztusában megtartott Országos Trófeakiállítás emlékére.

Sorszámozott példány: 310-es. Összesen mindössze 1000 példány készült ebből az exkluzív kiadványból.

A könyv 170 oldalon keresztül, 291 színes felvételen és leíráson mutatja be hazánk legkiválóbb aranyérmes trófeáit. Hatalmas gímagancsok, dámlapátok és

őzbaktrófeáik egész sorát mutaja be a kiadvány kiváló minőségű fotófelvételek segítségével. A könyv a trófeák legfontosabb adatait is

tartalmazza. Aranyozott műbőr kötésben, jó állapotban. 

 

Gyimesi György
Európai vadászmezőkön

2005 Dénes Natur Műhely.  306 oldal, számos képpel. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.
Ritka.

„Életem egyetlen nagy szenvedélyének a vadászatot tekintem, és anyagi viszonyaimhoz mérten aránytalanul nagy tételeket teszek áldozati oltárára. Ily módon jutottam sok szép emlék birtokába, felejthetetlen vadászkalandokhoz, erdők madárdalához, rétek illatához. Ezeken szeretnék osztozni könyvemben, négy ország többnyire messzi földön híres vadászmezejére kalauzolva el az olvasókat."

Ára: 7.500 Ft

Dr. Szemerédy Miklós:
A Gut-Keled nemzetség és a Guti erdő

"Dr. Szemerédy Miklós erdészettudományi pályáját most új tudományterülettel színesítette. Majd egy évezredet felölelő visszatekintése az olvasói számára is jól járható feltáróutat nyitott a Nyírség történelmi múltjának sor tekintetben még mindig feltáratlan és ismeretlen rengetegében. Egy olyan történészi alapossággal megírt összefoglaló munkát tart kezében a kedves olvasó mely már első olvasatra nem csupán száraz történelmi tényanyag, hanem Gút alapító "atyáinak", a Gut-Keled nemzetségnek és azok leszármazottainak a sokoldalúan palettára vitt emberi életrajza, mely egy gyakorló történésztől is szép munka lenne. Még inkább az, egy tiszteletre méltó korú erdőmérnöktől, akinek pedig hivatalból nem is asztala a múlt, hanem mindig csak a jövő."
285 oldal, rengeteg képpel, dokumentummal, ábrával. Műnyomó papíron, kiváló minőségű képekkel. Jó állapotban.
Ára: 5.000 Ft

Kováts-Nagy:
Kézi lőfegyverek

Kováts Zoltán és Nagy István KÉZI LŐFEGYVEREK című típuskönyve megismerteti az olvasót a kézi lőfegyverek történetével, alkalmazásukkal, illetve bemutatja a legelterjedtebb és leghíresebb típusokat, fényképpel és technikai adatokkal illusztrálva az egyes modellek történetét. Bár a könyv terjedelme szűkre szabott, a szerzők mégis rendkívül alapos és részletes munkával segítik az eligazodást a puskák, géppisztolyok, pisztolyok és golyószórók világában. 370 oldal, többszáz képpel. Jó állapotban.

Ára: 4.500 Ft

Lukács István-Novák Ferenc-Nagy lászló
Mesterszakácsok receptkönyve

Lukács István-Novák Ferenc-Nagy lászló séfek közös szerzeménye, a mára alapművé vált. MESTERSZAKÁCSOK receptkönyve. A 470 oldalas, fotókkal illusztrált szakanyag, az előételektől a főételeken át, egészen a desszertekig, az összes létező ismert fogást ismerteti, bemutatja az autentikus elkészítés technikáját, tálalását. Az alapanyagok ismertetésére is kitér. A vad,- és halételeket is tartalmazó szakácskönyv méltán vált kedvelté az eltelt 35 év alatt.
1985 BP. Keménytáblás kötésben, jó állapotban.
Ára: 2.800 Ft

Evanics Béla László
Mátrai vadászatok

A szerző vadásznaplója. 97 oldal, fűzve, jó állapotban. Megjelent 500 példányban, magánkiadásban.

Ára: 4.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

Kittenberger Kálmán írásai minden kétséget kizáróan magukon viselik a feltétlen megbízhatóság, a tudományos alaposság és a kínos lelkiismeretesség minden bélyegét, hiszen másként nem is lehetett volna könyvének olyan igazi nagy sikere. A több nagyszabású, bő másfél évtizednyi idő alatt tett vadászútja összefoglalójának, e mára legendássá vált, először 1927-ben megjelent könyvnek, 1985-ös teljes kiadását – annak eredeti, a maga nemében páratlannak mondható első kiadás fényképanyagával vásárolható meg, jó állapotban.
A kötet 395 oldal, + kb 80 oldal képpel. Jó állapotban.
Ára: 3.000 Ft

Dr. Xántus János
Tündérszép tájakon

Romániai magyar nyelvű kiadás. Bukarest. 1962.

222 oldal+ képmellékletek. Félvászon kötésben, eredeti védőborítóban. Jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Zsirai László (szerk)
Vadászok emlékeiből 3

2004 Terraprint Kiadó. 266  oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 5.500 Ft

Cséplő József
Aranykard néhány koporsóval

2000 Terraprint Kiadó. 256 oldal, új állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Páll Endre:
Legjobb vadászni

Páll Endrének ez a második - vadászati elbeszéléseket tartalmazó - kötete. Az azóta megjelent további könyvei is bizonyítják, hogy a szerző kitűnően ír, színesen, ízesen, jelentős ember- és helyzetábrázoló képességgel. A négy ciklusba sorolt novellák, leírások és élménybeszámolók nagy láttató erővel részletezik a vadászat minden szépségét és izgalmát, miközben lírai képekben idézik elénk a táj erdeit, mezőit.
Bízvást mondható, hogy e több mint húsz év után újra kiadott kötet a vadászok, erdészek és természetjárók mellett a legszélesebb olvasóréteg érdeklődésére tarthat számot, szórakozást és felüdülést jelentő olvasmányként.
2006 Terraprint Kiadó. 244 oldal, teljesen új kötet.
Ára: 3.900 Ft

Szalay Könyvek szerk.
Bográcskönyv éheseknek

Bográcsos ételek, kemencében sültek.
2019-ben jelent meg ez a humoros nyelvezetű de nagyon gyakorlatias bográcsozós, kemencézős kötetet, három szerző közös munkájaként.. 118 válogatott recept, hazai és bográcsban kemencében elkészíthető legjobb nemzetközi fogások, ízek, köztük éhány vad és halétellel.
Ajánló:
"Figyelem!
A könyv olvasásának mellékhatásaként súlyos bográcsozási kemencézési kényszer jelentkezhet A tünetek esetén keresse fel hentesét, zöldségesét! Ez a könyv nem polcra készült! Mellőzése éhséghez és élményvesztéshez vezet"
Ára: 3.000 Ft

Videcz Ferenc
Zsugorított görbetükör

2004 Terraprint Kiadó. 163 oldal, új állapotban. Megjelent mindössze 500 példányban.

A mindenekelőtt vadászíróként ismert szerző – négy önálló elbeszéléskötet szerzje volt, és tizennégy antológia-szerepelt. Írásai és szonettjei nem csak idehaza, de a határon túl is elismerő fogadtatásban részesültek. Tanárember volt, egyszersmind sok vadász tanítómestere, sőt példaképe. Legismertebb és legnépszerűbb vadászkönyvei: /Holtomiglan-Verőfény és alkonyat ,- Vadász voltam egykoron, -Tanítványok,- Zsugorított görbetükör (Terraprint Kiadó 2004)/
Fanyar humorral átszőtt történetein keresztül – melyek helyszínéül leggyakrabban Baranya megyét választotta – szűkebb hazájába, a Kelet-Mecsekbe elkalauzolva nevelte, okította, formálta az olvasókat. Mondhatni, szívügye volt a magyar vadásznyelv ápolása és a vadászati kultúra terjesztése. Ennek szellemében élte mindennapjait, ennek a célnak rendelt alá mindent.
1. oldal / 59