Találatok: 121 - 144 / 1459

1950 utáni vadászkönyvek

Heltay István-Kabai Péter
Felkészülés az állami vadászvizsgára - tájékoztató és ...

36 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Molnár-Csőre-Nyúl:
Vadászéletek

Gróf Károlyi Lajos, Dr. Balassa Gyula és Party István élettörténete.

2001 Nimród. 160 oldal, fotókkal. Keménytáblás, jó állapotban.

Arcok a múltból - a magyar vadászat távolabbi és közelebbi múltjából vadászéletek, amelyek meghatározó hatással voltak a honi vadászat s benne vadászati kultúránk fejlődésére, híréneknevének alakulására, határainkon belül és azokon túl egyaránt. Részükről: felbecsülhetetlen hagyaték, szellemi (s részben anyagi) örökség - részünkről: tartozás, amelynek lerovása az örökösök, a jelenkor hazai vadászainak kötelessége, feladata, amire most az ezredforduló, a millenniumi esztendő kivételes alkalmat szolgáltat.
Emlékezzünk hát a régiekre, immár múlt századi nagy vadászainkra és életművükre: a neves szerzők - dr. Csőre Pál, dr. Molnár László és Nyúl Bertalan - archív felvételekkel és szép grafikákkal illusztrált kötete három jeles vadászembernek a maga nemében egyedülálló, példás életútjával ismerteti meg az Olvasót, s egyben bepillantást nyújt a még nem is oly távoli vadászmúlt, a legújabb kori magyar vadászattörténet különböző korszakaiba. E sorban az első időszakot gróf Károlyi Lajosnak, a hajdani világhírű Tótmegyer háziurának, gazdájának a neve fémjelezte, amely elválaszthatatlanul összeforrott a magyar apróvad és vadászata fénykorával. Károlyi a vadtenyésztés, illetve a természetes vadállomány gondozása, gyarapítása terén folytatott páratlan munkásságával, nemkülönben a mára közismert nemzetközi vadászati-vadvédelmi szervezet - a C. I. C. - életre hívásának a gondolatával alkotott maradandót. Dr. Balassa Gyula a magyar vadászat szervezettségének fokozásáért, belföldön és külhonban való, mind nagyobb elismertetéséért és ismertségéért dolgozott: kiváló szervezőként, adminisztrátorként, kapcsolatteremtőként emlékezik rá az utókor - olyan vadászember volt, aki a vadászt "hátországában" alapozta meg annak világra szóló eredményeit.

Ára: 7.000 Ft

Nemeskéri-Kiss Géza
A felső-Nílus mentén

1998 Terraprint. 111 oldal, kiváló állpotban. Beragasztott ex librissel.

Ára: 4.500 Ft

Vagner-Schneiderová:
Az oroszlán nem az állatok királya-Szafári a Kilimandzsáró ...

I.-II. kötet együtt. 1980 Gondolat. Színes képekkel illusztrált, jó állapotú, vaskos könyvek.

Ára: 2.500 Ft

Miskolczi Gáspár:
Egy jeles vad-kert

1983 Magvető Kiadó. 525 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban.

Ára: 2.900 Ft

Kane-Wise:
Az amerikai és az angol cocker spániel

1993 BP. Pesti Szalon KK. 123 oldal, keménytáblás kötésben, jó állapotban. Színes fotókkal.

Ára: 2.000 Ft

Kalmár-Makara:
Ehető és mérges gombák

Mindenki megtanulhatja belőle a fontosabb gombák ismeretét. Felvettünk a könyvbe minden fontos ehető és mérges gombát, és a tudnivalókat úgy igyekeztünk összeállítani, hogy bárki előismeretek nélkül is használhassa, és megtalálja benne azt, ami a gombák felismeréséhez szükséges.
1981 Natura. 314 oldal+ 64 színes tábla. Keménytáblás kötésben, megkímélt állapotban. Alapmű.
Ára: 3.500 Ft

Balogh Gábor:
Véges vadászmezők

Vadászelbeszélések. 1993 szerzői kiadás. 130 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 1.800 Ft

Dr Faragó Sándor:
A túzok magyarországon

Venatus szakmai füzetek. 1990 Bp. 77 oldal, szép állapotban.

Ára: 2.000 Ft

Dr Kőhalmy Tamás:
A vadászterület berendezései

Venatus szakkönyv. 68 oldal, ábrákkal. Jó állapotban.

Ára: 3.500 Ft

Mátyás Vilmos:
Erdészeti maggazdálkodási utasítás

Orsz Erd. Főig BP. 180 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ritka.

Ára: 4.000 Ft

Kenneth Anderson:
Ilyen a dzsungel

Emberevő tirisek nyomában. 1974 Táncsics. 255 oldal, jó állapotban.

Az angol vadász-író kilenc elbeszélését adjuk át e kötetben az Olvasónak. Anderson nemcsak híres vadász és kitűnő író, de szerelmese is az indiai dzsungelek megragadó szépségű, érintetlen, vad világának, amelynek minden növényét, minden állatfaját ismeri. Több ízben kérték fel, hogy szabadítsa meg India egyik vagy másik vidékét egy-egy vérengző és ravasz emberevő tigristől, amely olykor hosszú hónapokig páni rémületben tartotta a lakosságot. E vadászatok közben szerzett élményeit, kalandjait írja le a szerző, akit csak egész életén át szerzett dzsungelbeli tapasztalata és bámulatos ösztöne mentett meg a vadállatok karmaitól-fogaitól.
A dzsungelekben nemcsak növények és vadállatok élnek, hanem emberek is, Anderson mélységes humanizmussal figyelte az erdőlakók életét - és valahányszor képes volt rá, minden módon segített rajtuk. Elbeszéléseinek főszereplői gyakran nem a vadállatok, hanem a különös életű erdőlakók.
Anderson sikeres könyvét mindenkinek melegen ajánljuk, akit érdekelnek a távoli tájak és emberek, a dzsungelek állatai és a feszült izgalmú vadászjelenetek. 

Ára: 4.000 Ft

Ilosvay Ferenc:
Megfordul a szél (Elbeszélések)

Elbeszélések Püski, 1992 Jó állapotú könyv. 271 oldal.

 

Ilosvay Ferenc hazatért. Egyike volt azoknak a hányatott sorsú magyar íróknak, akik a század első felében adták fejüket az írásnak, ám a század sorsforgatózajlása hányta-vetette őket a létért folytatott küzdelemben. Munkatársa volt a háború előtt a Reggel-nek, majd a Pester Lloyd tudósítója lett. A Gestapo jóvoltából megjárta a dachaui láger poklát, majd rövid ideig a Szabad Szó munkatársaként írt riportokat, esszéket. 1949-ben az ÁVH tartóztatta le. Az 1956-os forradalom eltiprása után már nem várta meg az újabb megtorlást. 1957. január 1-én lépte át a határt. Azóta Bécsben élt haláláig. Nem járhatta tovább a magyar tájakat, a paraszti világot, nem találkozhatott vadász és halász barátaival. Elbeszéléseiben örökítette meg őket, a világot amelyben éltek.
Egyszerű mondatai, az ízes magyar beszéd felidézése, a tiszta érzések megmutatása a mai irodalomban szokatlan, mégis gyönyörködtető. Olyan emberekt mutat be, akik a magyar falu, a magyar világ örök lakói maradnak, s bár az általa ábrázolt falu régen eltűnt, hangulatai, érzelmei a magyar múlt kincsestárába kerülnek. Az egyik legjobb tollú írónk, vadászkönyvei letehetetlenek.
Ára: 6.000 Ft

Kittenberger Kálmán:
Utolsó afrikai vadászatom

1969 Gondolat. 353 oldal fotókkal. Keménytáblás, borítólapos, átlagos állapotban.

Ára: 2.400 Ft

Szederjei Ákos:
Erdőn, mezőn, vadvizeken

1965 Gondolat. 182 oldal, képekkel. Vászonkötésben, jó állapotban.

Szederjei Ákos és felesége kitűnő könyve a vad életéről, szokásairól.. Hogyan figyeljünk? A környezet hatása a vad életére, tévhitek és tanulságok, vadmadárélet, pusztai életképek stb. Érdemes beszerezni.

 

Ára: 3.000 Ft

Kapocsy György:
Nemzeti parkjaink

Album. 1987 officina. Műnyomó papíron, színes képekkel, jó állaptú, keménytáblás kötésben.

Ára: 2.500 Ft

Bársony István:
Vadászhangok, hangulatok

198 oldal, évszám nélkül. keménytáblás kötésben, újszerű állapotban.

Bársony István novelláinak válogatása, főként olyanok, amelyek még könyv alakban nem jelentek meg.

Bársony István történeteinek egyik része puskalövéssel végződik, másik része hangulat, líra, csattanó nélkül. Ezek az írásai még leghűségesebb olvasóinak is újdonságot jelentenek, mert eddig csak a korabeli lapokban jelentek meg. Tavaszi földillat, nyári alkony, őszi színek, téli képek; szívet melengető olvasmány.

Ára: 5.000 Ft

Egy öreg vadász:
Magyar-német, német-magyar vadászműszótár és magyarázata

írta egy öreg vadász. 1875 Reprint. 120 oldal, fűzve, jó állapotban.

Ára: 3.200 Ft

Újfalvi Sándor:
Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak

Újfalvy Sándor. Magvető Bp.

Ajándékozási bejegyzéssel, jó állapotban.

Ára: 3.400 Ft

Hankó László:
A medvék országa

2005 [Nimród Alapítvány sorozat] 165 oldal, színes képekkel, jó állapotban.

Ára: 5.000 Ft

Dr. Zoltán Attila szerk.:
Hunor vadászkönyv 1988 (színes album)

Most féláron!

Zoltán Attila (szerk.): Hunor vadászkönyv díszalbum, igényes képekkel. 1988 Officina Nova Kiadó,

235 oldal, keménytáblás kötésben, szép, megkímélt állaptban!

Ára: 1.100 Ft

Voronyin L. G.:
Majomvadászaton Ethiopiában

1953 Művelt Nép Könyvkiadó, Bp.  168 oldal, 2 térképpel, 53 szövegközti ábrával. Első kiadás.  Félvászon kötésben, jó állapotban.

 

Ára: 3.400 Ft

Tomai É. – Zoltán János:
Ketten az afrikai őserdőben 1975

1975 BP. NATURA. 150 oldal, képekkel. Vászonkötés, jó állapotban.

Ára: 2.500 Ft

Szütsy Lóránt:
Boldog vadászévek

1980 Madách Kiadó. 203 oldal, fotókka. Egészvászon kötésben, borítólappal. 

Jó állapotú remek vadászkönyv!

Kitűnő könyvvel jelentkezik egy szenvedélyes vadász. Szűtsy Lóránt hosszú évtizedeken át cserkészett Közép-Szlovákia hegyei közt, valamint a Mátyusföldön és a Csallóköz lápos síkságain. Tanulságos, de mindenkor szórakoztató művében elbeszéli vadásszá válásának történetét, költői szépségű szalonkaleseit, izgalmas őz-, szarvas-, vaddisznó- és muflonvadászatait, miközben egy pillanatra sem feledkezik meg arról, hogy a kezdő és gyakorló vadászoknak átadja gazdag élménytára minden tapasztalatát, és ismertesse azokat az elveket és szabályokat, melyek nélkül - a szó legnemesebb értelmében - senkiből se lehet igazi vadász.

Ára: 2.500 Ft