Nincs kép beállítva

Zachar József:

Idegen hadakban (A magyar huszárság a XVIII.-században) 497-old.