IMG_6644
IMG_6645
IMG_6647

Kós Károly szerk
Népismereti dolgozatok 1980

A könyvben, szakmai és ismeretterjesztő cikkek vannak, számos, szerteágazó témában. A tartalomjegyzékből: Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban, Faragó József: A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata, Kovách Géza: Területmérési rendszerek Arad környékén, Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón, István Lajos: A korondi hagyományos állattartás köréből, Miklóssy V. Vilmos: Csíki népi sebtapaszok, Kardalus János: A homoródalmási mészégetés, Bura László: A szatmári kötélverő mesterség, Vita Zsigmond: Nagyenyedi csempés tüzelők a XVIII. században, Seres András: A fogarasföldi népi fazekasságról, Szentimrei Judit: A vetettágy Vajdakamaráson, Lőrinczi Etelka: Fonalfestés és rojtkötés Árapatakon, Gazdáné Olasz Ella: A széki öltésmódok, Kósa-Szánthó Vilma: A rokonságterminológia városiasodásának folyamata, Molnár István: Szolgák és szolgálók bére a Nyárádmentén a XIX. század elején, Vasas Samu: A vásárosok hagyományos beszállóhelyei Bánffyhunyadon, Nagy Ödön: Népszokások múltja és jövője Havadon. stb...
A kötet 1980-ban jelent meg a Kriterion Kiadónál, ROmániában. 266 oldalon, 20 oldal képmelléklettel. Fűzve, jó állapotban.
Fogyasztói ár2.600 Ft