Egyéb könyvek

Találatok: 169 - 192 / 407

Minerva zsebkönyvek Minerva Kiadó Budapest 1967 1970, Terjedelem: 215 – 287-old.

Jemnitz János: A legújabb kor  ( Világtörténelem1917- től)

Ára: 350 Ft

Minerva zsebkönyvek Minerva Kiadó Budapest 1967 1970, Terjedelem: 215 – 287-old.

Kósa Zoltán: A XX. Század építészete

Ára: 350 Ft

Minikönyvek

XIX. század magyar festészete : 40-db világhíres magyar festmény színes reprodukciója kártyalapokon, a művész nevének, szül. és halálának, a festmény címének, festési évének, a táj helyének vagy a történelem helyének leírásával. Papír illusztrált dobozban 11 x 7,5 cm

Ára: 1.000 Ft

Minikönyvek

Heinrich Heine: Gondolatok 1958 (Le Grand könyve) (Fordította: Bíró Sándor) Magyar Helikon. Kner Nyomda Gyoma. Kiadói illusztrált Teljesvászon kötésben, 205-oldal, illusztrációk: Rozsnyai Zoltán, 9 x 10 cm

Ára: 1.600 Ft

Minikönyvek

Bajkai Éva (szerk.) Bíró Mihály (plakátművész, munkássága) 1986 Reflektor K. kiadói illusztrált kötés, 78-old. + 50 színes plakát 7.2 x5.5 cm.

Ára: 900 Ft

Minikönyvek

Papp Zoltán (szerk.) : A csongrád megyei sajtó 1944 -1978 Csm. Lapkiadó V. – Szegedi Nyomda. 1978 Kiadói műbőrkötés, 58-old. + 45 fotó, 5 x 6 cm

Ára: 600 Ft

Minikönyvek

Péter László (szerk.): Pusztaszer (Antológia)1981 Szeged (Második kiadás, megjelent a Villamosenegiaipari Természetbarát találkozó alkalmából. Kiadói kötésben, borítóval, 108-old. Készült 600-példányban, 6 x 4.5 cm

Ára: 800 Ft

Minikönyvek

Szabó Ervin 1877 (Megjelent Sz.E. születésének 100-ik évfordulójára) [magyar, orosz, angol nyelven] Kossuth K. kiadói Sz.E. arcképével illusztrált műbőrkötés, 209-old. 5.1 x 4.1 cm 209-old.

Ára: 700 Ft

Minikönyvek

Engels: Magyarország 1848 – 1849 – Ungarn: 1848 -1849 (kétnyelvű) Kossuth K. 1974 Kiadói műbőrkötésben, 165-old. 5 x 3.5 cm

Ára: 700 Ft

Minikönyvek

Kazinczy Ferenc: Árnyék – rajzolatok ( 1784-1814 ) Kassa – Regmetz – Szinna – Brünn – Széphalom [ Szépirodalmi K.] Kiadói műbőrkötésben 5.5 x 4 cm.

Ára: 1.500 Ft

Minikönyvek

Matteo Bandello: Romeo és Julia 1978 Európa K. (fordította: Barna Imre) Illusztrált. Kiadói illusztrált műbőr kötésben, 155-old. 5 x 3.2 cm.

Ára: 1.500 Ft

Minikönyvek

Appolonius királyfi (Elveszett görög mű, V. századi latin feldolgozásban) Fordítototta Révay József, illusztrálta Kass János.Európa K. 1973 Kiadói Illusztrált teljesvászon köt:5.2 x 3.3 cm.

Ára: 1.000 Ft

Migray József:

A vallás válsága 1919 Táltos K. (Kiadva a proletárdiktatúra alatt) 56-old.

Ára: 2.000 Ft

John Michell:

Atlantisz öröksége 1994 Édesvíz K. fve. 274-old. + fényképek

Ára: 800 Ft

Mezei Anna (szerk.)

Csillagszálló (folyóirat) I.-évf. 1.szám. 2006. okt.

Ára: 500 Ft

Marx György:

Jövőidőben 1979 (Egy fizikus írásai az iskoláról) Magvető K. 146-old.

Ára: 500 Ft

Marx-Engels:

Technika és Társadalom 1969 Kossuth K. 312-old.

Ára: 500 Ft

Marthy Gábor (szerk.):

Sportjátékok 1978 Sportpropaganda 64-old. Fve.

Ára: 600 Ft

Máté László:

(L. Ma TheJ Anti-Murphy törvények 1992 Hunga-Print K. 108-old.

Ára: 500 Ft

Marék Antal dr.:

Így élt Albert Schweitzer 1976 Móra 190-old. Kiadói kötés

Ára: 600 Ft

Peter Manns (szerk.)

Testvéreink a Szentek 1982 (a Szentek sora) Prugg Verlag Eisenstadt 256-old.

Ára: 500 Ft

Makkai Sándor:

Döntő napok (evangélizációs hétre) 1946 Tiszántúli Ref. Egyh.ker.

Ára: 500 Ft

Makai György.

Ki volt dr. Sorge? 1965 Kossuth 160-old.

Ára: 500 Ft

Majzik Lászlóné szerk.

Szülők kislexikona 1966 Kossuth K. 442-old. Fényképekkel

Ára: 600 Ft